» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 14 - Fysieke distributie

Inhoudsopgave

14.3 - Voorraden

 Het aanhouden van voorraad brengt risico's en kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
met zich mee: Weinig voorraad betekent weinig kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
. Maar als men te weinig voorraad aanhoudt, heeft dat twee consequenties:
  1. Men kan bestellingen van afnemers niet op het gewenste moment uitleveren.
  2. Men moet erg vaak kleine hoeveelheden bestellen, wat hoge bestel- en transportkosten veroorzaakt.
Consequenties van nee-verkoopNee-verkoopDe onmogelijkheid om te kunnen verkopen terwijl er vraag is. Met name in de winkelverkoop is dit een problematisch gegeven. De winkelier: - mist omzet; - stelt een klant teleur, die misschien niet meer terugkomt; - gunt onnodig zijn concurrent de omzet. Om nee-verkoop te voorkomen is Efficient...

klik voor meer informatie
?

De ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
moet dus antwoord zien te vinden op deze twee vragen:
  1. Wanneer moet er worden besteld?
  2. Hoeveel moet er worden besteld?
Voor de beantwoording van deze vragen kun je in de literatuur een groot aantal modellen vinden. Ter illustratie geven we de formule van Camp en een voorbeeldberekening.14.3.1 - Formule van Camp

 De formule van Camp geeft antwoord op de vraag bij welke bestelhoeveelheid van een bepaald productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
de som van bestel- en voorraadkosten minimaal is. Zo kun je dus berekenen wat de optimale bestelhoeveelheidOptimale bestelhoeveelheidDie bestelhoeveelheid waarbij de som van de bestel- en voorraadkosten per eenheid product minimaal is. De formule van Camp dient voor de berekening van de optimale bestelhoeveelheid. ...

klik voor meer informatie
is.

De formule van Camp luidt als volgt:
Hierin is:
q0 = optimale bestelhoeveelheid
D = totaal gevraagde hoeveelheid gedurende tijdseenheid T (bijvoorbeeld één maand)
T = lengte van de waarnemingsperiode in aantal tijdseenheden (bijvoorbeeld 12 maanden)
Cb = kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
per bestelling (bijvoorbeeld administratiekosten, transportkosten)
Cv = kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
van het in voorraad houden van één eenheid gedurende één tijdseenheid

Als je de optimale bestelhoeveelheidOptimale bestelhoeveelheidDie bestelhoeveelheid waarbij de som van de bestel- en voorraadkosten per eenheid product minimaal is. De formule van Camp dient voor de berekening van de optimale bestelhoeveelheid. ...

klik voor meer informatie
q0 hebt berekend, kan je ook de gemiddelde voorraad berekenen. Ga ervan uit dat de voorraad nul is op het moment dat er weer geleverd wordt. De gemiddelde voorraad is dan de helft van de bestelhoeveelheid: q0 / 2.

Als je de voorraadkosten voor de hele waarnemingsperiode wilt berekenen, kun je uitgaan van de gemiddelde voorraad. De voorraadkosten zijn dan:Formule van Camp: een voorbeeld
Jan Weghorst exploiteert een benzinestation in Barneveld. Voor diesel beschikt hij over opslagtanks ter grootte van 50.000 liter. Zijn jaarafzet voor diesel beweegt zich al jaren op het niveau van 320.000 liter. De kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
van voorraad houden van 1 liter diesel bedragen € 0,10 per liter per jaar. Het plaatsen van een bestelling bij de benzinemaatschappij brengt € 250 kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
met zich mee. De levertijd is te verwaarlozen. Jan Weghorst vraag zich af of zijn huidige bestelpolitiek, het plaatsen van een orderorderOpdracht tot levering. Gangbare naam voor de aankoop van een industrile afnemer....

klik voor meer informatie
van 50.000 liter als zijn tanks leeg zijn, wel de juiste is.
Met de formule van Camp valt te berekenen dat de optimale bestelhoeveelheidOptimale bestelhoeveelheidDie bestelhoeveelheid waarbij de som van de bestel- en voorraadkosten per eenheid product minimaal is. De formule van Camp dient voor de berekening van de optimale bestelhoeveelheid. ...

klik voor meer informatie
voor hem 40.000 liter bedraagt. Bij deze bestelhoeveelheid is de som van bestel- en voorraadkosten minimaal:Jan Weghorst moet 320.000:40.000 = 8 per jaar diesel bestellen.
Dit betekent dat hij zijn bestelpolitiek zal moeten aanpassen. Zijn bestel- en voorraadkosten per jaar worden in de nieuwe situatie:

Bestelkosten 8 x € 250,00 € 2.000,00
Voorraadkosten € 0,10 x (40.000 / 2) € 2.000,00
Totaal   € 4.000,00
 
 
 
In de praktijkPraktijkDagelijkse activiteiten. In het kader van planning, beleid en strategie spreekt men over het laagste niveau. Ook op operationeel niveau is (uiteraard) sprake van beslissingen, maar deze hebben vanuit een planningsoptiek geen langdurige invloed op de bedrijfsvoering. In de praktijk...

klik voor meer informatie
komt het weinig voor dat de totale vraagTotale vraagDe totale effectieve vraag in een bepaalde periode (meestal de jaarperiode) Te bepalen via productiezijde en via consumptiezijde. Via productiezijde: productie + import Via consumptiezijde: aantal vraageenheden x gemiddeld verbruik per vraageenheid. ...

klik voor meer informatie
per jaar met zekerheid bekend is. In zo’n geval zal men bij het voorraadbeheer moeten beginnen met een schattingSchattingUitkomst van een steekproef. Een steekproef geeft nooit een exacte uitkomst. Er zijn onnauwkeurigheidsgrenzen....

klik voor meer informatie
van de vraag naar het productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
. Onzekerheden in de vraag en/of in de levertijd zal men moeten opvangen door naast de ‘normale voorraad’ een ‘veiligheidsvoorraad’ aan te leggen. Hoe hoger deze veiligheidsvoorraadVeiligheidsvoorraadVoorraad die wordt aangehouden om tijdelijke fluctuaties in de vraag of in de uitlevering van bestellingen op te vangen. Het aanhouden van een veiligheidsvoorraad voorkomt (de kosten van) nee-verkoop, en brengt extra voorraadkosten met zich mee. De veiligheidsvoorraad vormt een complicerende...

klik voor meer informatie
, des te zekerder de leveringsmogelijkheden, maar ook des te hoger de kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
. Hier komt het keuzeprobleem met betrekking tot de kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
en servicegraadServicegraadHier: het op de behoefte van de afnemers en in relatie tot de gewenste concurrentiepositie vaststellen van de te leveren fysieke distributieprestatie. Deze prestatie kan men vaststellen op basis van o.a.: - gewenste levertijden; - gewenste hoeveelheden (in totaal of per keer); - gewenste...

klik voor meer informatie
van het fysieke distributiesysteem duidelijk naar voren.

ABC-bestelpolitiek
Uiteraard zullen alle schakels in de distributieDistributieBegrip: Distributie zie ook: Distributiekanaal Vier Ps Instrument van de marketingmix, een van de zogeheten Vier Ps. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het...

klik voor meer informatie
bij hun voorraadbeheer graag de optimale bestelhoeveelheidOptimale bestelhoeveelheidDie bestelhoeveelheid waarbij de som van de bestel- en voorraadkosten per eenheid product minimaal is. De formule van Camp dient voor de berekening van de optimale bestelhoeveelheid. ...

klik voor meer informatie
hanteren. In de distributieketen doet zich echter een moeilijkheid voor: niet alle producten ontmoeten dezelfde vraag of hebben dezelfde omzetsnelheidOmzetsnelheidOmloopsnelheid van de voorraad gerekend naar verkoopwaarde. De afzet in een bepaald jaar in verkoopwaarde wordt gedeeld door de verkoopwaarde van de gemiddelde voorraad in dat jaar....

klik voor meer informatie
. Denk maar aan de 20/80-regel (de aanname dat 20% van de producten voor 80% van de omzetOmzetHet totaal van de verkochte producten (= afzet) maal de betaalde prijs. Alleen wanneer de gemiddelde betaalde prijs hoger ligt dan de gemiddelde (integrale) kostprijs per product, maakt de onderneming een winstmarge. Omzet is, naast afzet en winst, een marketingdoel....

klik voor meer informatie
zorgt). Men zal van het goedlopende productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
dus meer voorraad moeten houden dan van het andere, en/of er vaker van bestellen.

Het is ondoenlijk om voor elk apart productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
een apart bestelschema te hanteren. De tussenhandelTussenhandelHandelsondernemingen die, deel uitmakend van het distributiekanaal, een aantal marketingfuncties verrichten....

klik voor meer informatie
gebruikt daarvoor de ABC-bestelpolitiek. Men deelt het assortimentAssortimentHet geheel van productgroepen, producten, productvarianten en merken dat door een (productie- of handels)organisatie wordt aangeboden. Het assortiment bestaat uit individuele producten (product items) en uit productgroepen (product lines)....

klik voor meer informatie
in in drie groepen. Als voorbeeld gebruiken we een bloemenwinkel in een winkelcentrum:
De vuistregel is: groep A, de bekende 20%, zorgt voor 80% van de omzetOmzetHet totaal van de verkochte producten (= afzet) maal de betaalde prijs. Alleen wanneer de gemiddelde betaalde prijs hoger ligt dan de gemiddelde (integrale) kostprijs per product, maakt de onderneming een winstmarge. Omzet is, naast afzet en winst, een marketingdoel....

klik voor meer informatie
, groep B voor nog eens 15% en groep C voor de resterende 5%.

Op basis hiervan volgt men voor deze groepen een verschillende bestelpolitiek, past men de magazijnindeling aan en decentraliseert men de magazijnen meer of minder (zie tabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
14.1).

   FrequentieFrequentieAantal malen dat een bepaalde waarde wordt waargenomen....

klik voor meer informatie
van
bestellen door winkel
plaats van voorraad-
magazijn tbv winkel 
plaats in magazijn
van winkel 
 Groep A: snijbloemen  4x per week  verkoopruimte en op straat niet: alles in verkoopruimte en op straat 
 Groep B: planten  1x per week  deels winkelmagazijn; deels groothandel  vooraan
 Groep C: vazen, bloempotten  1x per twee maanden  bij producent en groothandel  achteraanJust-In-Time voorraad- en bestelsysteem (JIT)
Als een leverancier altijd precies op tijd (just in time) de juiste hoeveelheid en kwaliteitKwaliteitHieronder kunnen we verstaan de technische kwaliteit van een product en de consumentenkwaliteit van een product, respectievelijk de technische specificaties en de mate waarin volgens de consument het product zijn functies vervult....

klik voor meer informatie
aflevert, hoeft zijn afnemerAfnemerPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
zelf alleen maar werkvoorraden aan te houden. Op deze gedachte zijn de Just-In-Time voorraad- en bestelsysteemBestelsysteemInformatiesysteem voor het doorgeven van bestellingen aan een leverancier. De Uniforme Artikel Codering (UAC) in combinatie met scanning bevordert de werking en de lage kosten van een bestelsysteem. Dit maakt het mogelijk een hoge servicegraad te realiseren binnen just-in-time-leveringsafspraken....

klik voor meer informatie
(JIT-systemen) gebaseerd.

Bij materials managementManagementDe essentie van leiding is het richting geven aan actie van personen en deze actie op gang brengen en bestuderen om het gestelde doel te bereiken. Elementen van leiding zijn dan ook: analyse, planning, uitvoering en controle. Op grond hiervan kan een onderscheid worden gemaakt tussen: -...

klik voor meer informatie
is JITJITSysteem waarbij de toeleverancier halffabrikaten, precies op het moment dat de afnemer ze in zijn productieproces nodig heeft, aanlevert. Doel is de minimalisering van voorraadkosten bij toeleverancier en afnemer. Kenmerken van een dergelijk systeem zijn; - strikte kwaliteitscontrole bij de...

klik voor meer informatie
nog meer van toepassing dan in de fysieke distributieDistributieBegrip: Distributie zie ook: Distributiekanaal Vier Ps Instrument van de marketingmix, een van de zogeheten Vier Ps. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het...

klik voor meer informatie
. De grondstoffen en halffabriaken moeten niet te laat komen, maar ook niet te vroeg. Denk aan de aannemer die een betonwagen bestelt: komt die te laat, dan lopen zijn bouwvakkers te niksen; komt die te vroeg, dan is de bekisting nog niet klaar.

De afnemerAfnemerPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
vraagt soms tegelijk om zero defects, dat wil zeggen dat elk ingekocht productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
voldoet aan alle vereisten. Ingangscontrole van de te gebruiken producten is dan overbodig. Leverancier en afnemerAfnemerPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
kunnen gezamenlijk JITJITSysteem waarbij de toeleverancier halffabrikaten, precies op het moment dat de afnemer ze in zijn productieproces nodig heeft, aanlevert. Doel is de minimalisering van voorraadkosten bij toeleverancier en afnemer. Kenmerken van een dergelijk systeem zijn; - strikte kwaliteitscontrole bij de...

klik voor meer informatie
en zero defects realiseren door:
De toeleverancier wordt door de hechte samenwerking bijna een ‘interne’ afdeling van de afnemerAfnemerPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
. We spreken daarom wel van co-makershipCo-makershipEen sterke band tussen producent en toeleverancier waardoor de laatste zelfs een stuk medeverantwoordelijkheid voor het totale eindproduct gaat krijgen. Co-makership hangt samen met just-in-time leverafspraken....

klik voor meer informatie
. De toeleverancier is - zolang hij goed werk levert - bijna zeker van zijn afzetAfzetAfzet is het aantal verkochte producten in een bepaalde periode (of een andere eenheid). Afzet kan een marketingdoel zijn....

klik voor meer informatie
! De afnemerAfnemerPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
concentreert zijn orders van één bepaald halffabrikaat of onderdeel bij één toeleverancier.

Lekkage
Een winkelWinkelDetailhandel met een vaste vestigingsplaats....

klik voor meer informatie
kan eigenlijk niet bestaan zonder het aanhouden van voorraden. Maar daarmee bestaat ook het gevaar op 'lekkage', een typische vakterm.
Bij Ahold gaat een tot twee miljard euro per jaar “in rook op” door het fenomeen lekkage: verlies, fraude en diefstal van goederen. Dat zei Ahold-bestuursvoorzitter Anders Moberg op de tweede dag van de ECR-conferentie in Brussel, waar retailers en levensmiddelenfabrikanten praten over samenwerking: collaborative commerceCollaborative commerceSamenwerking in het distributiekanaal....

klik voor meer informatie
.
Het verdwijnen van goederen door shrinkageShrinkageVerzamelterm voor verlies, fraude en diefstal van goederen....

klik voor meer informatie
(het Engelse woord voor lekkage) zou de Europese consumer goods en retailindustrie 24 miljard euro op jaarbasis kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
, oftewel 2,7 miljoen euro per uur, zoals Colin Peacock, director Global CustomerCustomerPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
Development van The Gillette Company, de zaal voorhield.
Deze bedragen hebben directe invloed op de winstgevendheid. Door shrinkageShrinkageVerzamelterm voor verlies, fraude en diefstal van goederen....

klik voor meer informatie
te halveren, zouden de winsten van de detailhandelDetailhandelBegrip: Detailhandel zie ook: Distributie Distributiekanaal Grootbedrijf Groothandel Bedrijfsvorm die goederen verkoopt en levert aan de finale consument. De functie van de detailhandel is gericht op het voor de consument optimaal verkrijgbaar maken van het product. Daarom is de...

klik voor meer informatie
met 30 procent kunnen stijgen, aldus Peacock. Een bijkomend gevolg van shrinkageShrinkageVerzamelterm voor verlies, fraude en diefstal van goederen....

klik voor meer informatie
is dat de schappen vaker leeg zijn dan nodig, wat dus een negatief effect op de omzetOmzetHet totaal van de verkochte producten (= afzet) maal de betaalde prijs. Alleen wanneer de gemiddelde betaalde prijs hoger ligt dan de gemiddelde (integrale) kostprijs per product, maakt de onderneming een winstmarge. Omzet is, naast afzet en winst, een marketingdoel....

klik voor meer informatie
heeft.
Moberg projecteerde de Europese cijfers op de omzetOmzetHet totaal van de verkochte producten (= afzet) maal de betaalde prijs. Alleen wanneer de gemiddelde betaalde prijs hoger ligt dan de gemiddelde (integrale) kostprijs per product, maakt de onderneming een winstmarge. Omzet is, naast afzet en winst, een marketingdoel....

klik voor meer informatie
van Ahold en noemde discipline, transparantie, aandacht van het topmanagementTopmanagementDe top van de onderneming. De voornaamste functie is de constituerende leiding, de strategische planning van de onderneming. Hiernaast komen de dirigerende leiding (leiding geven aan andere leidinggevende functionarissen in de onderneming) en de controle van het gehele ondernemingsgebeuren....

klik voor meer informatie
en samenwerking in de toeleveranciersketen als essentiele onderdelen van de oplossing.
bron: www.emerce.nl]