» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 14 - Fysieke distributie

Inhoudsopgave

14.4 - Magazijnen

Magazijnen noemen we gemakshalve alle plaatsen in het distributiekanaalDistributiekanaalKeten van opeenvolgende marketinginstituties die betrokken zijn bij de voortstuwing van goederen en diensten van producent naar consument. Ten aanzien van het aantal schakels dat een distributiekanaal heeft onderscheiden we: - het ultrakorte kanaal (rechtstreekse levering van producent aan...

klik voor meer informatie
waar voorraden zijn. Bij producent en detaillistDetaillistOnderneming op het terrein van de detailhandel. ...

klik voor meer informatie
heeft het magazijn meestal niet meer dan een opslagfunctieOpslagfunctieDe opslag van goederen in een magazijn of in een distributiecentrum. ...

klik voor meer informatie
. Maar het magazijn van de grossierGrossierBegrip: Grossier zie ook: Distributiekanaal Groothandelsmarge Groothandelsmarketing Groothandelsmerk Schakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het...

klik voor meer informatie
- met zijn collecterende en distribuerende functieFunctieIn de organisatieleer: totaal van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een persoon. Een taak voldoet volgens recente inzichten aan voorwaarden zoals: - afwisseling; - uitdagend, maar binnen het vermogen (de competentie) van de functionaris vallend....

klik voor meer informatie
- opereert meer als een distributiecentrumDistributiecentrumEen magazijn of depot dat meer functies vervult dan alleen maar opslaan. Andere functies zijn: de groupagefunctie en de overslagfunctie....

klik voor meer informatie
. Een distributiecentrumDistributiecentrumEen magazijn of depot dat meer functies vervult dan alleen maar opslaan. Andere functies zijn: de groupagefunctie en de overslagfunctie....

klik voor meer informatie
kan ook bij de producent of de detaillistDetaillistOnderneming op het terrein van de detailhandel. ...

klik voor meer informatie
liggen, als deze de groothandelsfunctie vervult. Het kent drie functies: De optimale vestigingsplaatsOptimale vestigingsplaatsDe optimale vestigingsplaats van een magazijn of distributiecentrum is die plaats waar, uitgaande van de eisen van de afnemers, kan worden gewerkt met de laagste kosten. Factoren die hierbij een belangrijke rol spelen zijn: - de aard van de producten: bulkproducten, vriesproducten - de...

klik voor meer informatie
van een distributiecentrumDistributiecentrumEen magazijn of depot dat meer functies vervult dan alleen maar opslaan. Andere functies zijn: de groupagefunctie en de overslagfunctie....

klik voor meer informatie
is het resultaat van de afweging tussen gewenste servicegraadServicegraadHier: het op de behoefte van de afnemers en in relatie tot de gewenste concurrentiepositie vaststellen van de te leveren fysieke distributieprestatie. Deze prestatie kan men vaststellen op basis van o.a.: - gewenste levertijden; - gewenste hoeveelheden (in totaal of per keer); - gewenste...

klik voor meer informatie
en noodzakelijke kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
. Waar moet je op letten bij die afweging?

Vijf praktijkregels voor de vestiging van een nieuw distributiecentrumDistributiecentrumEen magazijn of depot dat meer functies vervult dan alleen maar opslaan. Andere functies zijn: de groupagefunctie en de overslagfunctie....

klik voor meer informatie
zijn:
  1. Kies een goedkope plek, maar wel in de buurt van de afnemers.
  2. Zorg voor optimale bereikbaarheid, anders kun je niet goed en snel werken.
  3. Kies voor grootschaligheid en beperk zo alle kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

    klik voor meer informatie
    .
  4. Kies een plek waar je nog kunt uitbreiden; grootschaligheid wordt steeds belangrijker.
  5. Kies voor snelheid: hoe sneller je kunt werken, hoe beter en goedkoper je bent.
De Bijenkorf levert ieder jaar op zijn Drie Dolle Dwaze Dagen een mooi voorbeeld van de mogelijkheden. Vanuit het eigen distributiecentrumDistributiecentrumEen magazijn of depot dat meer functies vervult dan alleen maar opslaan. Andere functies zijn: de groupagefunctie en de overslagfunctie....

klik voor meer informatie
in Woerden (midden tussen de Bijenkorf-vestigingen) vult men elke nacht het winkelassortiment aan en ruilt men met de andere vestigingen.