» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 14 - Fysieke distributie

Inhoudsopgave

14.5 - Transportmiddelen

 Het transport is een forse kostenpost, dus het kan ook een belangrijke bronBronIn de communicatieleer meestal de zender of degene die daarvoor wordt aangezien, zoals: medium, persoon in de reclameboodschap, producent...

klik voor meer informatie
van besparingen zijn. Bij de beoordeling van het transport zal de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
twee beslissingen moeten nemen:
  • met welke mix van transportmiddelen vervoeren we de producten?
  • doen we het vervoer zelf of besteden we het uit?



14.5.1 - Transportmiddelen

Transportmiddelen zijn onder andere vrachtauto, boot, vliegtuig, trein, pijpleiding. Uit deze transportmiddelen moet men een keuze maken. Voor deze keuze moet men een afweging maken. Aan de ene kant van die afweging staan alle functies van de transportmiddelen: En aan de andere kant van de afweging staan de kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
van het vervoer met een bepaald transportmiddelTransportmiddelElk van de middelen die voor het fysieke transport van goederen kunnen worden ingezet. Dat zijn alle middelen over de weg, over spoor, over water, door de lucht, via leidingen, enzovoort. De keuze van een geschikt transportmiddel hangt onder meer af van: - de eigenschappen van het product; - de...

klik voor meer informatie
(per gewichtGewichtFactor waarmee men het relatieve belang van een variabele, criterium, factor, enzovoort aangeeft. In het algemeen tellen de gewichten op tot 1 of 100. Voorbeeld: factor A heeft een gewicht van 0,2 en factor B een gewicht van 0,8. Factor B is 4 maal zo belangrijk als factor A. Samen vormen deze...

klik voor meer informatie
of volume per kilometer). Die kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
van transportmiddelen hangen samen met snelheid, frequentieFrequentieAantal malen dat een bepaalde waarde wordt waargenomen....

klik voor meer informatie
, betrouwbaarheidBetrouwbaarheidAspect van een steekproefresultaat: de in een percentage uitgedrukte kans dat een identiek eindresultaat wordt verkregen als het steekproefonderzoek op dezelfde wijze zou worden herhaald. In de praktijk van het marktonderzoek werkt men met de volgende betrouwbaarheidsgetallen (voor steekproeven met...

klik voor meer informatie
, enzovoort.




Voor de afweging gelden economische criteria. In de praktijkPraktijkDagelijkse activiteiten. In het kader van planning, beleid en strategie spreekt men over het laagste niveau. Ook op operationeel niveau is (uiteraard) sprake van beslissingen, maar deze hebben vanuit een planningsoptiek geen langdurige invloed op de bedrijfsvoering. In de praktijk...

klik voor meer informatie
kan men ruwweg zeggen: hoe hoger de geldswaarde per kubieke meter laadruimte en per kilo gewichtGewichtFactor waarmee men het relatieve belang van een variabele, criterium, factor, enzovoort aangeeft. In het algemeen tellen de gewichten op tot 1 of 100. Voorbeeld: factor A heeft een gewicht van 0,2 en factor B een gewicht van 0,8. Factor B is 4 maal zo belangrijk als factor A. Samen vormen deze...

klik voor meer informatie
, hoe duurder het transportmiddelTransportmiddelElk van de middelen die voor het fysieke transport van goederen kunnen worden ingezet. Dat zijn alle middelen over de weg, over spoor, over water, door de lucht, via leidingen, enzovoort. De keuze van een geschikt transportmiddel hangt onder meer af van: - de eigenschappen van het product; - de...

klik voor meer informatie
kan en moet zijn.

Kleding heeft een hoge, WC-papier een lage geldswaarde per kubieke meter. Boeken hebben een hoge, suiker een lage geldswaarde per kilo. Hoe hoger de geldswaarde, hoe meer margeMargeVerschil tussen opbrengst en kosten. We onderscheiden: - Brutowinst bij de handel: het verschil tussen opbrengstprijs en inkoopprijs. Daarbij maken we weer onderscheid tussen: * de brutomarge: verkoopprijs minus inkoopprijs; * de nettomarge: verkoopprijs minus inkoopprijs minus directe...

klik voor meer informatie
er over het algemeen is om de transportkosten mee goed te maken. En anders moet de verkoopprijs omhoog: WC-papier is relatief duur, omdat het met dezelfde dure vrachtauto's naar de supermarktSupermarktWinkelformule met een compleet assortiment van food-artikelen, aangevuld met non-foods die ook tot de convenience goods gerekend kunnen worden (zoals bijvoorbeeld toiletpapier). Meestal breed en redelijk diep assortiment, vooral bij de grotere zaken. Consumenten kopen in Nederland circa 80...

klik voor meer informatie
vervoerd moet worden als de potjes pesto.


14.5.2 - Eigen vervoer of uitbesteden van vervoer

Hoewel de argumenten om te kiezen voor eigen vervoer of voor het uitbestedenUitbestedenUitbesteden is het verlenen van een opdracht aan een leverancier of dienstverlener. Uitbesteden vraagt o een strategische keuze als het gaat om producten of diensten die de onderneming in principe ook zelf kan maken of verrichten. Bij deze keuze spreekt men daarom ook van de make or...

klik voor meer informatie
ervan kunnen verschillen van ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
tot ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
, kunnen we toch een aantal algemene voor- en nadelen van beide mogelijkheden van transport op een rij zetten. De argumenten voor eigen vervoer of uitbestedenUitbestedenUitbesteden is het verlenen van een opdracht aan een leverancier of dienstverlener. Uitbesteden vraagt o een strategische keuze als het gaat om producten of diensten die de onderneming in principe ook zelf kan maken of verrichten. Bij deze keuze spreekt men daarom ook van de make or...

klik voor meer informatie
ervan kunnen van economische, technische en emotionele aard zijn. Wij beperken ons tot de economische argumenten.

De voordelen van eigen vervoer zijn: Als nadelen van eigen vervoer gelden:
  • De beroepsvervoerder is vaak goedkoper, doordat hij tegelijkertijd ook voor anderen ver-voert of doordat een retourvracht aanwezig is.
  • Aan eigen vervoer kleven tal van administratieve beslommeringen, zoals transportvergunningen, rijtijdenbesluiten, enzovoort. Allemaal zaken die voor de producent bedrijfsvreemd zijn en voor een transporteur niet.
  • Op pieken in het vervoersaanbod kan de beroepsvervoerder door zijn diverse wagenpark flexibeler reageren.
  • Bij eigen vervoer moet de producent aanzienlijk in vervoermiddelen investeren.