» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 14 - Fysieke distributie

Inhoudsopgave

14.6 - Ketenmanagement

Meer snelheid en kostenbesparing zijn in principe mogelijk als de fysieke-distributieprocessen optimaal op elkaar zijn afgestemd. Een distributieketen komt dan in de richting van ketenmanagementKetenmanagementHet op elkaar afstemmen van de processen binnen een keten van aan elkaar leverende organisaties. Het doel van ketenmanagement is verhoging van de effectiviteit en kwaliteit en gelijktijdige verlaging van de kosten. In de fysieke distributie is ketenmanagement het op elkaar afstemmen van de...

klik voor meer informatie
(of: ketenintegratie, supply chain management). Dit is het op elkaar afstemmen van de logistieke activiteiten binnen afzonderlijke schakels, zodat ze als een geïntegreerd geheel kunnen worden bestuurd. Het doelDoelDe situatie die men nastreeft met bepaald beleid. Men spreekt van doelstellingen, in het bijzonder als men wil benadrukken dat het doel zo mogelijk gekwantificeerd moet zijn. Binnen het marketingvak werkt men met een hirarchie van doelen: - ondernemingsdoel(en), waaruit wordt afgeleid: -...

klik voor meer informatie
van ketenmanagementKetenmanagementHet op elkaar afstemmen van de processen binnen een keten van aan elkaar leverende organisaties. Het doel van ketenmanagement is verhoging van de effectiviteit en kwaliteit en gelijktijdige verlaging van de kosten. In de fysieke distributie is ketenmanagement het op elkaar afstemmen van de...

klik voor meer informatie
is: verlaging van de kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
en een beter serviceniveau.

Als kostenbesparing en serviceniveau zo belangrijk zijn voor fysieke distributieDistributieBegrip: Distributie zie ook: Distributiekanaal Vier Ps Instrument van de marketingmix, een van de zogeheten Vier Ps. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het...

klik voor meer informatie
, kan automatisering daar misschien een handje bij helpen. We hebben al gezien welke functieFunctieIn de organisatieleer: totaal van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een persoon. Een taak voldoet volgens recente inzichten aan voorwaarden zoals: - afwisseling; - uitdagend, maar binnen het vermogen (de competentie) van de functionaris vallend....

klik voor meer informatie
scanningScanningAflezen van de Uniforme Artikel Codering. De verkoop van het desbetreffende product wordt direct in de computer verwerkt. Via scanning zijn dus snel voorraad- en verkoopgegevens, prijs- en margegegevens beschikbaar. Marktonderzoek via scanning levert derhalve vlug de voor dit onderzoek...

klik voor meer informatie
- in het kaderKaderBestand waarin alle elementen uit de populatie zijn opgenomen. Het kader gebruikt men om een (willekeurige) steekproef te kunnen trekken. Daarvoor moet men in de trekkans rekening houden met doublures (objecten die meer dan 1 maal in het kader voorkomen) of deze doublures er eerst uithalen....

klik voor meer informatie
van Efficient Consumer Response - kan hebben.

H.M. Visser en A.R. van Goor geven in Werken met LogistiekLogistiekDistributie; de wijze waarop de producten de consument bereiken....

klik voor meer informatie
als voorbeeld van ketenmanagementKetenmanagementHet op elkaar afstemmen van de processen binnen een keten van aan elkaar leverende organisaties. Het doel van ketenmanagement is verhoging van de effectiviteit en kwaliteit en gelijktijdige verlaging van de kosten. In de fysieke distributie is ketenmanagement het op elkaar afstemmen van de...

klik voor meer informatie
de afspraak tussen Nutricia en Albert Heijn. Nutricia krijgt ten behoeve van de aansturing van haar eigen processen de beschikking over de voorraadgegevens van de koffiemelk bij Albert Heijn. In dit geval wordt een deel van de aansturende activiteiten bij de leverende schakel gelegd: de logistieke planningPlanningPlannen is n beslissen wat er in de toekomst moet gebeuren. Bij het planningsproces beslist de onderneming wt ze wil bereiken en he ze dat wil bereiken. Plannen is voor elke onderneming noodzakelijk, omdat de omgeving van de ondernemingen zo ingewikkeld is en zo snel verandert dat...

klik voor meer informatie
van koffiemelk werd door Albert Heijn aan Nutricia overgedragen.

Electronic data interchange
Voor een optimale samenwerking in de distributieketen is het onderling afstemmen van de automatisering een voorwaarde. Dan komt electronic data interchange (EDI) binnen bereikBereikHet gerealiseerde bereik van een reclameboodschap het aantal kopers of potentile kopers dat de reclameboodschap ten minste n keer heeft gehoord, gezien of gelezen is in theorie de cruciale factor bij de keuze van een mediumtype. In de praktijk is het echter nauwelijks mogelijk met...

klik voor meer informatie
. EDIEDIElektronische uitwisseling van gestructureerde en genormeerde gegevens tussen leveranciers, afnemers en logistieke dienstverleners. EDI maakt het mogelijk om afspraken in het kader van JIT punctueel na te leven....

klik voor meer informatie
is de electronische uitwisseling van gestructureerde en genormeerde gegevens tussen leveranciers, afnemers en logistieke dienstverleners. EDIEDIElektronische uitwisseling van gestructureerde en genormeerde gegevens tussen leveranciers, afnemers en logistieke dienstverleners. EDI maakt het mogelijk om afspraken in het kader van JIT punctueel na te leven....

klik voor meer informatie
maakt het mogelijk om afspraken over bestellingen, levertijden, enzovoort, punctueel na te leven. Menselijk handelen is niet nodig bij gestructureerde en genormeerde gegevens tussen computers. Ook de JIT-levering zou zonder moderne elektronische hulp- en communicatiemiddelen veel moeilijker zijn.

Efficient Consumer Response
Als een productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
niet op voorraad ligt in de winkelWinkelDetailhandel met een vaste vestigingsplaats....

klik voor meer informatie
, is dat lastig voor de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
en vervelend voor de hele distributieketen. Nee-verkopen (of: out-of-stock) betekenen:
een gemiste omzetkans, of (voor de merkproducent het ergste) de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
kan switchen naar een ander merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
. Daarom is er ECRECRDirecte terugkoppeling van de vraag(fluctuaties) in de distributieketen, met behulp van koppeling van informatiesystemen. Door ECR gaat de servicegraad omhoog, terwijl de voorraadkosten en de kosten van nee-verkoop kunnen dalen....

klik voor meer informatie
, ofwel: Efficient Consumer Response. Door alle informatieInformatieAntwoord op een vraag, over het algemeen afgeleid van gegevens, door daarin een verband te vinden. Daarom ook wel: geordende gegevens. ...

klik voor meer informatie
van scanningkassa's te koppelen, kan de detailhandelDetailhandelBegrip: Detailhandel zie ook: Distributie Distributiekanaal Grootbedrijf Groothandel Bedrijfsvorm die goederen verkoopt en levert aan de finale consument. De functie van de detailhandel is gericht op het voor de consument optimaal verkrijgbaar maken van het product. Daarom is de...

klik voor meer informatie
op elk gewenst moment een bestelling doen bij de leverancier. De leverancier kan die bestelling zelfs al zien aankomen als hij de winkelvoorraad ziet slinken. Er hoeft dus in principe nooit meer 'nee' verkocht te worden. ECRECRDirecte terugkoppeling van de vraag(fluctuaties) in de distributieketen, met behulp van koppeling van informatiesystemen. Door ECR gaat de servicegraad omhoog, terwijl de voorraadkosten en de kosten van nee-verkoop kunnen dalen....

klik voor meer informatie
is een toepassing van EDI.

Voor ECRECRDirecte terugkoppeling van de vraag(fluctuaties) in de distributieketen, met behulp van koppeling van informatiesystemen. Door ECR gaat de servicegraad omhoog, terwijl de voorraadkosten en de kosten van nee-verkoop kunnen dalen....

klik voor meer informatie
moeten de computers van tussenhandelTussenhandelHandelsondernemingen die, deel uitmakend van het distributiekanaal, een aantal marketingfuncties verrichten....

klik voor meer informatie
en producent met elkaar communiceren. Sinds de supermarkten meer en meer channel captainChannel captainEen van de schakels in een distributiekanaal die de leiding in het distributiekanaal op zich neemt. Deze partij zorgt ervoor dat, ondanks de belangentegenstelling tussen de schakels, een gecordineerd distributiekanaal, dus een verticaal marketingsysteem, ontstaat....

klik voor meer informatie
in de levensmiddelendistributie zijn, verloopt de integratieIntegratieWijze van groeien door de onderneming door uitbreiding van de activiteiten binnen de bedrijfskolom....

klik voor meer informatie
van softwaresystemen steeds sneller.
Een nieuwe variant van ECRECRDirecte terugkoppeling van de vraag(fluctuaties) in de distributieketen, met behulp van koppeling van informatiesystemen. Door ECR gaat de servicegraad omhoog, terwijl de voorraadkosten en de kosten van nee-verkoop kunnen dalen....

klik voor meer informatie
is RFIDRFIDHet identificeren van producten, emballage, zendingen en dergelijke objecten in de fysieke distributie door middel van het op afstand uitlezen van hun tag. Deze tag is een elektronisch kenteken (in de vorm van een chip) dat door middel van radiogolven en via een satellietcommunicatiesysteem...

klik voor meer informatie
, dat in het kaderKaderBestand waarin alle elementen uit de populatie zijn opgenomen. Het kader gebruikt men om een (willekeurige) steekproef te kunnen trekken. Daarvoor moet men in de trekkans rekening houden met doublures (objecten die meer dan 1 maal in het kader voorkomen) of deze doublures er eerst uithalen....

klik voor meer informatie
aan de orde komt.

De Europese ECR-conferentie van 2004 stond vooral in het teken van nieuwe technologieën als RFIDRFIDHet identificeren van producten, emballage, zendingen en dergelijke objecten in de fysieke distributie door middel van het op afstand uitlezen van hun tag. Deze tag is een elektronisch kenteken (in de vorm van een chip) dat door middel van radiogolven en via een satellietcommunicatiesysteem...

klik voor meer informatie
en Global Data Synchronisation. Bij RFIDRFIDHet identificeren van producten, emballage, zendingen en dergelijke objecten in de fysieke distributie door middel van het op afstand uitlezen van hun tag. Deze tag is een elektronisch kenteken (in de vorm van een chip) dat door middel van radiogolven en via een satellietcommunicatiesysteem...

klik voor meer informatie
(radio frequency identification) voorziet men producten en emballage (kratten, rolcontainers) van tags, chips boordevol informatieInformatieAntwoord op een vraag, over het algemeen afgeleid van gegevens, door daarin een verband te vinden. Daarom ook wel: geordende gegevens. ...

klik voor meer informatie
die op afstand zijn uit te lezen. Het reduceren van shrinkageShrinkageVerzamelterm voor verlies, fraude en diefstal van goederen....

klik voor meer informatie
is een van de belangrijkste argumenten voor de invoering van deze technologieën in de retail en de logistieke keten.

Inmiddels is de Stichting RFIDRFIDHet identificeren van producten, emballage, zendingen en dergelijke objecten in de fysieke distributie door middel van het op afstand uitlezen van hun tag. Deze tag is een elektronisch kenteken (in de vorm van een chip) dat door middel van radiogolven en via een satellietcommunicatiesysteem...

klik voor meer informatie
Nederland opgericht. Voorzitter Cor Molenaar noemt RFIDRFIDHet identificeren van producten, emballage, zendingen en dergelijke objecten in de fysieke distributie door middel van het op afstand uitlezen van hun tag. Deze tag is een elektronisch kenteken (in de vorm van een chip) dat door middel van radiogolven en via een satellietcommunicatiesysteem...

klik voor meer informatie
de belangrijkste ICT-ontwikkeling sinds de opkomst van internet. De stichting is opgericht door acht partijen: drie automatiseerders, een supermarktorganisatie, een bank, een telecombedrijf, een adviesbureau en een universiteit. De stichting wil toepassingen van de technologie stimuleren, kennis bundelen en RFIDRFIDHet identificeren van producten, emballage, zendingen en dergelijke objecten in de fysieke distributie door middel van het op afstand uitlezen van hun tag. Deze tag is een elektronisch kenteken (in de vorm van een chip) dat door middel van radiogolven en via een satellietcommunicatiesysteem...

klik voor meer informatie
op de politieke agenda zetten. Een zelfreguleringsprotocol voor privacy staat eveneens hoog op de wensenlijst.

Molenaar noemde in zijn presentatiePresentatieInstrument van de detailhandelsmarketingmix. Gericht op de presentatie van de producten binnen en buiten de winkel, de winkelindeling, de etalage, enzovoort. Voor het succes van een winkel kan de presentatie van groot belang zijn. ...

klik voor meer informatie
kostenbesparingen in de toeleveringsketen en personalisering van het consumentenaanbod als belangrijkste voordelen van de technologie. De koppeling van de fysieke en de virtuele wereld (online is te volgen waar goederen zich bevinden en wat consumenten bijvoorbeeld in een winkelWinkelDetailhandel met een vaste vestigingsplaats....

klik voor meer informatie
doen) leidt volgens Molenaar tot geheel nieuwe businessmodellen en –concepten. Puur afzetgerichte marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
zal plaatsPlaatsInstrument van de marketingmix, een van de zogeheten Vier Ps. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder ook over de vestigingsplaats...

klik voor meer informatie
maken voor modellen waarin het gedragGedragAlle uiterlijk waarneembare bewegingen en uitlatingen van een persoon. Voorbeelden: - gelaatsuitdrukkingen; - uitspraken en uitroepen; - lichamelijke bewegingen. Of iemand bepaald gedrag vertoont, hangt behalve van een gedragsintentie af van de eigenschappen van de situatie waarin...

klik voor meer informatie
van mensen grotere invloed op het aanbod heeft.

In de aansluitende paneldiscussie werden als mogelijke en reële toepassingen verder genoemd het elektronisch rijbewijs, de gezondheidszorgpas en de OV-pas. Molenaar voorziet een ‘doorbraakmoment’ rond 2007.

Bron: www.emerce.nl