» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 15 - Distributiebeleid

Inhoudsopgave

15.4 - Distributiekanalen

Het distributiekanaalDistributiekanaalKeten van opeenvolgende marketinginstituties die betrokken zijn bij de voortstuwing van goederen en diensten van producent naar consument. Ten aanzien van het aantal schakels dat een distributiekanaal heeft onderscheiden we: - het ultrakorte kanaal (rechtstreekse levering van producent aan...

klik voor meer informatie
is de keten (opeenvolging) van personen of bedrijven die betrokken zijn bij het overbrengen van goederen van producent naar consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
. We kunnen vier distributiekanalen onderscheiden: Figuur 15.1 toont de verschillende soorten distributiekanalen naast elkaar.
Figuur 15.1 Verschillende soorten distributiekanalen

Gebruikmaking van de eerste variant heet: directe distributieDistributieBegrip: Distributie zie ook: Distributiekanaal Vier P¬ís Instrument van de marketingmix, een van de zogeheten ¬ĎVier P¬ís¬í. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder...

klik voor meer informatie
. De drie andere varianten zijn vormen van indirecte distributieDistributieBegrip: Distributie zie ook: Distributiekanaal Vier P¬ís Instrument van de marketingmix, een van de zogeheten ¬ĎVier P¬ís¬í. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder...

klik voor meer informatie
. Het is mogelijk om meerdere kanalen te combineren15.4.1 - Directe en indirecte distributie

Bij directe distributieDistributieBegrip: Distributie zie ook: Distributiekanaal Vier P¬ís Instrument van de marketingmix, een van de zogeheten ¬ĎVier P¬ís¬í. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder...

klik voor meer informatie
(of: direct marketing) levert de producent direct aan de eindverbruiker. De producent gebruikt dus het directe (ultrakorte) kanaal. Voorbeelden zijn: Bij indirecte distributieDistributieBegrip: Distributie zie ook: Distributiekanaal Vier P¬ís Instrument van de marketingmix, een van de zogeheten ¬ĎVier P¬ís¬í. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder...

klik voor meer informatie
zijn er altijd één of meer tussenschakels (de handel), die het eigendom van de producten overnemen. Het distributiekanaalDistributiekanaalKeten van opeenvolgende marketinginstituties die betrokken zijn bij de voortstuwing van goederen en diensten van producent naar consument. Ten aanzien van het aantal schakels dat een distributiekanaal heeft onderscheiden we: - het ultrakorte kanaal (rechtstreekse levering van producent aan...

klik voor meer informatie
is daardoor 'langer' dan bij directe distributieDistributieBegrip: Distributie zie ook: Distributiekanaal Vier P¬ís Instrument van de marketingmix, een van de zogeheten ¬ĎVier P¬ís¬í. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder...

klik voor meer informatie
. Men onderscheidt:

15.4.2 - Multikanalenstrategie

Naast één van de beschikbare kanalen uit de distributiestructuurDistributiestructuurBegrip: Distributiestructuur zie ook: Distributiediagram Het geheel van distributiekanalen dat door een bepaalde productieonderneming wordt gehanteerd. Ook: het geheel van distributiekanalen waarlangs een bepaald product wordt afgezet. ...

klik voor meer informatie
(= enkelvoudige distributie) kan een producent ook meerdere kanalen kiezen: de multikanalenstrategieMultikanalenstrategieBegrip: Multikanalenstrategie zie ook: Distributiekanaal Distributiestructuur waarbij een producent van meerdere soorten distributiekanalen gebruikmaakt. Met name is sprake van een multikanalenstrategie als de producent een combinatie maakt van het ultrakorte, korte, middelllange en/of...

klik voor meer informatie
(of: multipele distributie). Bij een multikanalenstrategieMultikanalenstrategieBegrip: Multikanalenstrategie zie ook: Distributiekanaal Distributiestructuur waarbij een producent van meerdere soorten distributiekanalen gebruikmaakt. Met name is sprake van een multikanalenstrategie als de producent een combinatie maakt van het ultrakorte, korte, middelllange en/of...

klik voor meer informatie
(bij twee kanalen ook wel duale distributieDistributieBegrip: Distributie zie ook: Distributiekanaal Vier P¬ís Instrument van de marketingmix, een van de zogeheten ¬ĎVier P¬ís¬í. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder...

klik voor meer informatie
genoemd) gebruikt de producent meer kanalen, dus meer organisatievormen van wederverkopers naast elkaar. Het ene gekozen kanaal kan in deze situatie in concurrentieConcurrentieWedijvering om de koopgunst van de afnemers, behorend tot de micro-omgeving van de onderneming. We onderscheiden concurrentie op verschillende niveaus: wensconcurrentie (verschillende behoeftecategorie√ęn), generieke concurrentie (binnen een behoeftecategorie), productvormconcurrentie (producttype)...

klik voor meer informatie
zijn met het andere kanaal. Dat heet kanaaloverlapping (of: interkanaalconcur¬rentie).
Figuur 15.2 DistributiediagramDistributiediagramGrafische weergave van de distributiestructuur...

klik voor meer informatie
van een koffiebrander

Figuur 15.2 toont het distributiediagramDistributiediagramGrafische weergave van de distributiestructuur...

klik voor meer informatie
van een koffiebrander die heeft gekozen voor een multikanalenstrategieMultikanalenstrategieBegrip: Multikanalenstrategie zie ook: Distributiekanaal Distributiestructuur waarbij een producent van meerdere soorten distributiekanalen gebruikmaakt. Met name is sprake van een multikanalenstrategie als de producent een combinatie maakt van het ultrakorte, korte, middelllange en/of...

klik voor meer informatie
. De institutionele consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
bereikt hij via drie verschillende kanalen, namelijk direct, kort en lang. De horecaconsument bewerkt hij zowel direct als indirect. Voor wat betreft de thuisconsument kan de koffiebrander ook kiezen voor een strategieStrategieIn het algemeen: van te voren vastgestelde handelwijze waardoor men een gesteld doel wil bereiken. In het kader van planning en beleid spreekt men bij strategie over beslissingen ¬Ďop hoofdlijnen¬í, met een uitwerking op de lange termijn (tegenwoordig meestal 3 jaar en langer)....

klik voor meer informatie
van duale distributieDistributieBegrip: Distributie zie ook: Distributiekanaal Vier P¬ís Instrument van de marketingmix, een van de zogeheten ¬ĎVier P¬ís¬í. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder...

klik voor meer informatie
. Hij kan gebruikmaken van het lange maar ook van het korte kanaal. Een multikanalenstrategieMultikanalenstrategieBegrip: Multikanalenstrategie zie ook: Distributiekanaal Distributiestructuur waarbij een producent van meerdere soorten distributiekanalen gebruikmaakt. Met name is sprake van een multikanalenstrategie als de producent een combinatie maakt van het ultrakorte, korte, middelllange en/of...

klik voor meer informatie
komt in de praktijkPraktijkDagelijkse activiteiten. In het kader van planning, beleid en strategie spreekt men over het ¬Ďlaagste¬í niveau. Ook op operationeel niveau is (uiteraard) sprake van beslissingen, maar deze hebben ¬Ė vanuit een planningsoptiek ¬Ė geen langdurige invloed op de bedrijfsvoering. In de praktijk kunnen...

klik voor meer informatie
dan ook veelvuldig voor. Met name door de dynamiek in de detailhandelDetailhandelBegrip: Detailhandel zie ook: Distributie Distributiekanaal Grootbedrijf Groothandel Bedrijfsvorm die goederen verkoopt en levert aan de finale consument. De functie van de detailhandel is gericht op het voor de consument optimaal verkrijgbaar maken van het product. Daarom is de...

klik voor meer informatie
, die tot uiting komt in branchevervaging, nieuwe winkelvormen en schaalvergroting, dringt de keuze tot een multikanalensysteem zich steeds vaker op: Het antwoord op deze vragen is niet eenvoudig: multipele distributieDistributieBegrip: Distributie zie ook: Distributiekanaal Vier P¬ís Instrument van de marketingmix, een van de zogeheten ¬ĎVier P¬ís¬í. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder...

klik voor meer informatie
kan de omzetOmzetHet totaal van de verkochte producten (= afzet) maal de betaalde prijs. Alleen wanneer de gemiddelde betaalde prijs hoger ligt dan de gemiddelde (integrale) kostprijs per product, maakt de onderneming een winstmarge. Omzet is, naast afzet en winst, een marketingdoel....

klik voor meer informatie
verhogen, maar kan ook leiden tot allerhande conflicten in het distributiekanaalDistributiekanaalKeten van opeenvolgende marketinginstituties die betrokken zijn bij de voortstuwing van goederen en diensten van producent naar consument. Ten aanzien van het aantal schakels dat een distributiekanaal heeft onderscheiden we: - het ultrakorte kanaal (rechtstreekse levering van producent aan...

klik voor meer informatie
.


15.4.3 - Marketingfunctie van het distributiekanaal

De producent kiest meestal voor het inschakelen van de tussenhandelTussenhandelHandelsondernemingen die, deel uitmakend van het distributiekanaal, een aantal marketingfuncties verrichten....

klik voor meer informatie
indien dat efficiënter is dan alles zelf doen. Ook bij de uitoefening van distributiefunctiesDistributiefunctiesBegrip: Distributiefuncties zie ook: Distributie Functies die in het kader van de distributie moeten worden verricht, hetzij door de producent, hetzij door ingeschakelde distributiebedrijven, handelstussenpersonen of bedrijven die distributiediensten verlenen. Deze functies zijn: -...

klik voor meer informatie
zijn namelijk specialisatievoordelen te behalen. Een lang distributiekanaalDistributiekanaalKeten van opeenvolgende marketinginstituties die betrokken zijn bij de voortstuwing van goederen en diensten van producent naar consument. Ten aanzien van het aantal schakels dat een distributiekanaal heeft onderscheiden we: - het ultrakorte kanaal (rechtstreekse levering van producent aan...

klik voor meer informatie
kan dus in totaal lagere kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
met zich meebrengen dan een kort of direct distributiekanaalDistributiekanaalKeten van opeenvolgende marketinginstituties die betrokken zijn bij de voortstuwing van goederen en diensten van producent naar consument. Ten aanzien van het aantal schakels dat een distributiekanaal heeft onderscheiden we: - het ultrakorte kanaal (rechtstreekse levering van producent aan...

klik voor meer informatie
.

De distributieketen verricht marketingfuncties en voegt zodoende waardeWaardeWaarden zijn stevig verankerde opvattingen over wat in het leven zinvol en het nastreven waard is. We onderscheiden eindwaarden, die het denken van mensen bepalen, en instrumentele waarden, die het gedrag van mensen be√Įnvloeden...

klik voor meer informatie
toe aan het ‘naakte product’ zoals dat de fabriek verlaat. Hoe goed een tussenhandelaar dat doet, beïnvloedt zijn concurrentiepositieConcurrentiepositieRelatieve marktpositie ten opzichte van concurrenten. De sterkte van een concurrentiepositie hangt onder meer af van de volgende criteria: - hoog marktaandeel; - mate waarin men channel captain is; - lage kostprijs. De onderneming met de sterkste concurrentiepositie is veelal de marktleider. ...

klik voor meer informatie
ten opzichte van andere tussenhandelaren. Bijvoorbeeld: de tussenhandelTussenhandelHandelsondernemingen die, deel uitmakend van het distributiekanaal, een aantal marketingfuncties verrichten....

klik voor meer informatie
die altijd voldoende voorraad heeft, verricht voor producent én consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
een belangrijke functieFunctieIn de organisatieleer: totaal van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een persoon. Een taak voldoet volgens recente inzichten aan voorwaarden zoals: - afwisseling; - uitdagend, maar binnen het vermogen (de competentie) van de functionaris vallend....

klik voor meer informatie
. Hoe de totale marketingmix overkomt op de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
, kan door de detaillistDetaillistOnderneming op het terrein van de detailhandel. ...

klik voor meer informatie
dus gunstig of ongunstig worden beïnvloed. Deze ‘toegevoegde waarde’ is dus ook van groot belang voor de producent.