» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 15 - Distributiebeleid

Inhoudsopgave

15.7 - Distributie van unsought goods

Voor unsought goods is het in het algemeen moeilijk om distributiepunten te vinden die bereid zijn het productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
te verkopen. Dit komt vooral doordat deze goederen een agressieve verkoopon-dersteuning behoeven. Regular unsought goods worden dan ook vaak gedistribueerd via het ultrakorte kanaal (direct marketing).

Voor new unsought goods ligt de situatie enigszins anders. We kunnen hierbij drie situaties en mogelijkheden onderscheiden:

1 Het nieuwe productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
sluit aan bij bestaande goed ingevoerde producten. In dit geval is het mogelijk via dezelfde distributiekanalen als het goed ingevoerde productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
te distribueren; de producent heeft immers al een goede ingang bij deze distributiekanalen.

2 Het nieuwe productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
wordt op de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
gebracht door een zeer bekende ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
of onder een zeer bekend merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
. Ook in dit geval zal het in algemeen wel mogelijk zijn distributiepunten te vinden in de meest geëigende kanalen. De naam van de producent is immers een zekere waarborg voor omzet- en winstmogelijkheden.

3 Het productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
is een grote innovatie en wordt door een onbekende producent op de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
gebracht. Distributiepunten vinden is in zo’n geval moeilijk, tenzij de introductie gepaard gaat met grote reclamebudgetten of met veel publiciteitPubliciteitVorm van berichtgeving over onderneming, product of merk waarvoor niet direct wordt betaald. Bij publiciteit rondom het product denken we vooral aan nieuwe producten (nieuws), bij publiciteit rondom het merk aan zelfgecreerd nieuws door deelname aan activiteiten of aan sponsoring, en bij...

klik voor meer informatie
. Mogelijkheden voor de producent: Dit laatste was de weg voor Guéry, een Franse producent van bakvormen die niet aanbakken en erg makkelijk lossen. Dit productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
van glasvezel en siliconen - onder de naam BakeFlex - bracht Guéry in Nederland aan de man door gespecialiseerde kookwinkels een exclusief verkooprechtExclusief verkooprechtClausule bij exclusieve distributie, waarbij de distributeur (meestal detailhandel) in een bepaalde regio het recht heeft als enige distributeur op te treden. Tegen DM-inspanningen kan hij zich echter niet of nauwelijks verweren. Het alleenverkooprecht wordt behalve aan detailhandel ook vaak...

klik voor meer informatie
aan te bieden.