» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 15 - Distributiebeleid

Inhoudsopgave

15.8 - Strategische keuze

De distributie-intensiteitDistributie-intensiteitHet percentage winkels waarin een bepaald merk verkrijgbaar is uitgaande van het totaal aantal winkels van een bepaalde soort waarin dergelijke producten verkocht plegen te worden. Naar gelang het aantal ingeschakelde winkels spreken we van: - intensieve distributie: het inschakelen van een zo...

klik voor meer informatie
vraagt om een strategische keuze. Het producttype (volgens de indeling van Copeland) dicteert in zekere zin deze keuze. De keuze voor een bepaalde distributie-intensiteitDistributie-intensiteitHet percentage winkels waarin een bepaald merk verkrijgbaar is uitgaande van het totaal aantal winkels van een bepaalde soort waarin dergelijke producten verkocht plegen te worden. Naar gelang het aantal ingeschakelde winkels spreken we van: - intensieve distributie: het inschakelen van een zo...

klik voor meer informatie
'dicteert' vervolgens in de meeste gevallen de keuze voor een bepaalde lengte van het distributiekanaalDistributiekanaalKeten van opeenvolgende marketinginstituties die betrokken zijn bij de voortstuwing van goederen en diensten van producent naar consument. Ten aanzien van het aantal schakels dat een distributiekanaal heeft onderscheiden we: - het ultrakorte kanaal (rechtstreekse levering van producent aan...

klik voor meer informatie
. (Wees je ervan bewust dat dit hoofdstuk nog tal van andere keuzes en keuzecriteria aandraagt.)


TabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
15.1 Producttype 'dicteert' distributieDistributieBegrip: Distributie zie ook: Distributiekanaal Vier Ps Instrument van de marketingmix, een van de zogeheten Vier Ps. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het...

klik voor meer informatie
- intensiteit
 Producttype
volgens
Copeland
convenience
goods 
shopping
goods 
speciality
goods 
unsought
goods 
 intensiteit van distributie  intensieve distributie  selectieve distributie  exclusieve distributie  diverse opties
 als gevolg daarvan: lengte van kanaal  lang of multipel kanaal (*)  kort of lang kanaal  kort kanaal  diverse optie


(*) De grote diversiteit in verkoopplaatsen van convenience goodsConvenience goodsGoederen waarvoor de consument geringe koopinspanning pleegt: de consument verlangt gemak bij de aankoop en koopt wat in de winkel van zijn keuze voorradig is. We onderscheiden binnen convenience goods: - stapelgoederen: frequent gekochte dagelijkse artikelen (bijvoorbeeld brood); -...

klik voor meer informatie
brengt met zich mee dat er vaak sprake zal zijn van multipele distributiekanalen.