» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 15 - Distributiebeleid

Inhoudsopgave

15.10 - Winkelformule en individuele winkels

Een producent zal, als het erom gaat gestalte te geven aan zijn distributiesysteem, niet alleen moeten beslissen over de lengte van de distributiekanalen, de organisatievorm en de gewenste distributie-intensiteitDistributie-intensiteitHet percentage winkels waarin een bepaald merk verkrijgbaar is uitgaande van het totaal aantal winkels van een bepaalde soort waarin dergelijke producten verkocht plegen te worden. Naar gelang het aantal ingeschakelde winkels spreken we van: - intensieve distributie: het inschakelen van een zo...

klik voor meer informatie
. Hij zal ook moeten bepalen via welke winkelformuleWinkelformulePropositie waarmee de detaillist de winkelende consument probeert aan te trekken. De winkelformule heeft drie bouwstenen: - Breedte van het assortiment; hoeveel verschillende productgroepen? - Breedte van de doelgroep: hoeveel verschillende kopersgroepen? - Hoogte van de marktpositie: welk...

klik voor meer informatie
en winkels hij zijn producten onder de ogen van de consumenten wil brengen.

Bepalend voor de winkelformuleWinkelformulePropositie waarmee de detaillist de winkelende consument probeert aan te trekken. De winkelformule heeft drie bouwstenen: - Breedte van het assortiment; hoeveel verschillende productgroepen? - Breedte van de doelgroep: hoeveel verschillende kopersgroepen? - Hoogte van de marktpositie: welk...

klik voor meer informatie
waarmee de producent wil werken, is onder meer de gewenste doelmarktDoelmarktGekozen markt of deelmarkt waarop de onderneming de marketingactiviteiten richt. De doelmarkt kan bestaan uit n of meer deelmarkten. ...

klik voor meer informatie
, de gewenste positionering van zijn productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
of merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
en de gewenste marketingmix. Zo zal de producent producten die hij door middel van de fysieke eigenschappen, de verkoopbevor-dering (reclamethema, media), de prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
en de verpakkingVerpakkingDe verpakking speelt tegenwoordig een belangrijke rol; ze omvat veel meer dan bescherming van het product. Andere functies van de verpakking zijn: gebruiksgemak, opvallendheid, herkenbaarheid, emotional appeal, informatiebron, vergemakkelijken van vervoer, opslag en efficint hanteerbaar bij de...

klik voor meer informatie
een quality appealAppealEen positief element dat advertenties dienen te bezitten en dat de lezer inneemt voor het product. Als de propositie in een creatief beeld wordt vertaald door de creatieve mensen van het reclamebureau, moet door middel van stijl, toon, woorden en beeld een zodanig geheel ontstaan dat de boodschap...

klik voor meer informatie
wil meegeven, niet graag laten verkopen door een winkelformuleWinkelformulePropositie waarmee de detaillist de winkelende consument probeert aan te trekken. De winkelformule heeft drie bouwstenen: - Breedte van het assortiment; hoeveel verschillende productgroepen? - Breedte van de doelgroep: hoeveel verschillende kopersgroepen? - Hoogte van de marktpositie: welk...

klik voor meer informatie
die zich richt op lage prijzen, zoals een discounterDiscounterWinkelvorm die gebruikmaakt van de discountformule. Komt in diverse branches voor. Kenmerken: lage prijzen, weinig dienstbetoon, veelal buiten stadskern gelegen, zelfbediening, eenvoudige winkelinrichting, ondiep assortiment en nadruk op omzetsnelheid...

klik voor meer informatie
.

De verschillende winkelformules vindt de producent in uiteenlopende winkeltypen: warenhuizen, speciaalzaken, supermarkten, enzovoort kunnen kiezen voor een meer service- of meer prijsgerichte winkelformuleWinkelformulePropositie waarmee de detaillist de winkelende consument probeert aan te trekken. De winkelformule heeft drie bouwstenen: - Breedte van het assortiment; hoeveel verschillende productgroepen? - Breedte van de doelgroep: hoeveel verschillende kopersgroepen? - Hoogte van de marktpositie: welk...

klik voor meer informatie
.

De producent moet nog een andere keuze maken: geeft hij de voorkeur aan (semi-)geïntegreerde organisatievormen, of schakelt hij liever zelfstandige detaillisten in?

De keuze van specifieke winkelorganisaties respectievelijk zelfstandige detaillisten hangt af van factoren als:
 • omzetdoelstellingen van de producent;
 • marktaandelen van specifieke organisaties en winkels;
 • gerichtheid op door de producent gekozen doelmarkten;
 • mogelijkheden tot samenwerking;
 • onderhandelingspositie.
Kiest de producent voor een bepaalde organisatieOrganisatieIn de organisatieleer: samenstel van productiemiddelen, procedures en mensen in een onderneming dat ertoe moet bijdragen dat specifieke kennis en/of vaardigheid van bepaalde personen op doelmatige wijze wordt aangewend voor de opstelling en realisering van het beleid van die onderneming. In de...

klik voor meer informatie
(of meerdere organisaties), dan heeft hij er, vooral bij geïntegreerde organisatievormen, verder weinig invloed op in welke en in hoeveel winkels van de organisatieOrganisatieIn de organisatieleer: samenstel van productiemiddelen, procedures en mensen in een onderneming dat ertoe moet bijdragen dat specifieke kennis en/of vaardigheid van bepaalde personen op doelmatige wijze wordt aangewend voor de opstelling en realisering van het beleid van die onderneming. In de...

klik voor meer informatie
het productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
zal worden verkocht.

Schakelt de producent zelfstandige detaillisten in, dan kiest hij in principe zelf de individuele verkooppunten. Hij zal vooral letten op de volgende criteria: Onderhandelingspositie
In hoeverre de producent in staat is de – volgens zijn evaluatieEvaluatieLetterlijk: beoordeling van de waarde. Voor de beoordeling heeft men criteria nodig, de zogeheten evaluatiecriteria. In het koopproces: de beoordeling van de overwogen alternatieven. De consument of de industrile koper beoordeelt, uitgaande van de door hem gezochte nuttigheden, de prestaties van...

klik voor meer informatie
– optimale winkelformules en winkels daadwerkelijk in zijn distributiekanaalDistributiekanaalKeten van opeenvolgende marketinginstituties die betrokken zijn bij de voortstuwing van goederen en diensten van producent naar consument. Ten aanzien van het aantal schakels dat een distributiekanaal heeft onderscheiden we: - het ultrakorte kanaal (rechtstreekse levering van producent aan...

klik voor meer informatie
op te nemen, is afhankelijk van zijn onderhan-delingspositie. In elke schakel van de bedrijfskolom is men eropuit als aanbieder en vrager zoveel mogelijk concurrentieConcurrentieWedijvering om de koopgunst van de afnemers, behorend tot de micro-omgeving van de onderneming. We onderscheiden concurrentie op verschillende niveaus: wensconcurrentie (verschillende behoeftecategorien), generieke concurrentie (binnen een behoeftecategorie), productvormconcurrentie (producttype)...

klik voor meer informatie
te stimuleren tussen respectievelijk vragers en aanbieders.

Als de macht doorslaat naar de zijde van de verkopende schakel, spreekt men van een verkopers-markt. Heeft de kopende schakel meer macht, dan spreekt men van een kopersmarktKopersmarktMarkt waarin de marktomstandigheden gunstig zijn voor de koper omdat het aanbod de vraag overtreft....

klik voor meer informatie
. De levensmiddelenmarkt is in het laatste decennium omgeslagen van een verkopers- naar een kopersmarktKopersmarktMarkt waarin de marktomstandigheden gunstig zijn voor de koper omdat het aanbod de vraag overtreft....

klik voor meer informatie
. De inkoopcombinaties, vrijwillig filiaalbedrijven en grootwinkelbedrijven zijn door hun grootte steeds machtiger geworden. Daardoor is de onderhandelingspositie van de producent zwakker geworden en zijn de distributiebedrijven steeds meer in staat om eisen te stellen aan de producent wat betreft winkelmerken, assortimentAssortimentHet geheel van productgroepen, producten, productvarianten en merken dat door een (productie- of handels)organisatie wordt aangeboden. Het assortiment bestaat uit individuele producten (product items) en uit productgroepen (product lines)....

klik voor meer informatie
en prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
.

Vier specifieke factoren beïnvloeden in belangrijke mate de onderhandelingspositie van de producent:
 1. BekendheidBekendheidHoe bekend is uiteindelijk een aanbieder op de markt geworden? We onderscheiden: - spontane bekendheid; - geholpen bekendheid....

  klik voor meer informatie
  van en consumentenvoorkeurConsumentenvoorkeurEen onderneming heeft een consumer franchise als een (grote) groep consumenten uit de doelgroep een voorkeur heeft voor haar product of merk (er in vergelijking met concurrerende producten of merken een meerwaarde aan toekent). Hebben handelsbedrijven deze voorkeur, dan spreken we van een trade...

  klik voor meer informatie
  voor het merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

  klik voor meer informatie
  .
 2. Belang van het productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

  klik voor meer informatie
  in het assortimentAssortimentHet geheel van productgroepen, producten, productvarianten en merken dat door een (productie- of handels)organisatie wordt aangeboden. Het assortiment bestaat uit individuele producten (product items) en uit productgroepen (product lines)....

  klik voor meer informatie
  van de handelHandelEen onderneming die niet zelf producten maakt, verwerkt of bewerkt, maar deze inkoopt en ongewijzigd verkoopt. De handelsbedrijven in een distributiekanaal heten samen de handel of de tussenhandel. De handel verzorgt naast de producent de functies in het distributiekanaal. We...

  klik voor meer informatie
  .
 3. Winstmogelijkheden van het productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

  klik voor meer informatie
  voor de handelHandelEen onderneming die niet zelf producten maakt, verwerkt of bewerkt, maar deze inkoopt en ongewijzigd verkoopt. De handelsbedrijven in een distributiekanaal heten samen de handel of de tussenhandel. De handel verzorgt naast de producent de functies in het distributiekanaal. We...

  klik voor meer informatie
  .
 4. Alternatieve distributiekanalen van de producent.