» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 15 - Distributiebeleid

Inhoudsopgave

15.12 - Tweedoelgroepenbenadering

De tussenhandelTussenhandelHandelsondernemingen die, deel uitmakend van het distributiekanaal, een aantal marketingfuncties verrichten....

klik voor meer informatie
heeft langzamerhand veel macht verworven ten opzichte van de producenten. Daarom moet een producent niet alleen marktgericht, maar ook distributiegericht handelen. Hij moet zich niet alleen bezighouden met de behoeften en wensen van de finale consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
, maar ook met die van de handelHandelEen onderneming die niet zelf producten maakt, verwerkt of bewerkt, maar deze inkoopt en ongewijzigd verkoopt. De handelsbedrijven in een distributiekanaal heten samen de handel of de tussenhandel. De handel verzorgt naast de producent de functies in het distributiekanaal. We...

klik voor meer informatie
. Hij heeft dus niet één, maar twee doelgroepen, namelijk consumenten en handelsbedrijven.

Voorbeeld: een fabrikant van strijkijzers wil een nieuw modelModelEen in (wiskundige) symbolen uitgedrukte theorie of een stukje op kleine schaal nagebootste werkelijkheid. ...

klik voor meer informatie
introduceren. Hij heeft nu twee vraagstukken om op te lossen:

Als hij TV-reclame maakt met het nieuwe modelModelEen in (wiskundige) symbolen uitgedrukte theorie of een stukje op kleine schaal nagebootste werkelijkheid. ...

klik voor meer informatie
, voordat dat overal in de winkels te vinden is, mislukt de consumentenintroductie. Maar die mislukt ook als hij wacht met de TV-reclame totdat alle distribuanten het oude modelModelEen in (wiskundige) symbolen uitgedrukte theorie of een stukje op kleine schaal nagebootste werkelijkheid. ...

klik voor meer informatie
vanzelf hebben uitverkocht of uit de handelHandelEen onderneming die niet zelf producten maakt, verwerkt of bewerkt, maar deze inkoopt en ongewijzigd verkoopt. De handelsbedrijven in een distributiekanaal heten samen de handel of de tussenhandel. De handel verzorgt naast de producent de functies in het distributiekanaal. We...

klik voor meer informatie
genomen. De afstemming van de consumentencampagne op de werkwijze van de tussenhandelTussenhandelHandelsondernemingen die, deel uitmakend van het distributiekanaal, een aantal marketingfuncties verrichten....

klik voor meer informatie
is dus van groot belang.

De tweedoelgroepenbenaderingTweedoelgroepenbenaderingDoor het opschuiven van de macht in het distributiekanaal in de richting van de handel zal de fabrikant voor zijn product voldoende verkrijgbaarheid moeten verwerven. Dit betekent dat hij zich zal moeten verdiepen en aanpassen aan het marketing- en productiviteitsbeleid van de detaillist....

klik voor meer informatie
is onmisbaar, vanwege het grote belang van de tussenhandelTussenhandelHandelsondernemingen die, deel uitmakend van het distributiekanaal, een aantal marketingfuncties verrichten....

klik voor meer informatie
voor de producent. MarketingmanagementMarketingmanagementHet besturen van de marketingactiviteiten van een onderneming of SBU. Het doel van marketingmanagement is om de marketingdoelen te realiseren en daarmee bij te dragen aan het realiseren van de ondernemingsdoelen....

klik voor meer informatie
valt als gevolg van de tweedoelgroepenbenaderingTweedoelgroepenbenaderingDoor het opschuiven van de macht in het distributiekanaal in de richting van de handel zal de fabrikant voor zijn product voldoende verkrijgbaarheid moeten verwerven. Dit betekent dat hij zich zal moeten verdiepen en aanpassen aan het marketing- en productiviteitsbeleid van de detaillist....

klik voor meer informatie
uiteen in twee delen: De marketingmanagerMarketingmanagerFunctie binnen een marketinggeorinteerde onderneming, waarbij de persoon die de functie vervult verantwoordelijk is voor de analyse, planning en controle van de marketingactiviteiten, al dan niet met behulp van ondergeschikte productmanagers...

klik voor meer informatie
moet ervoor zorgen dat beide delen tot één geïntegreerd marketingplanMarketingplanUitkomst van het marketingplanningsproces, meestal in de vorm van een actieplan. Schetsmatig zijn binnen het marketingplanningsproces voor een bepaald product de volgende fases te onderscheiden: - analyse van de omgeving - bepaling van de doelstellingen - opstellen van de marketingstrategie *...

klik voor meer informatie
leiden. Omdat de beide doelgroepen andere eisen stellen aan de marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
van de producent, kan dat lastige keuzes inhouden.

AccountmanagementAccountmanagementDat deel van het marketingmanagement van de producent dat verantwoordelijk is voor het marketingbeleid ten aanzien van de (voornaamste) distribuanten. De marketinginspanning van de producent wordt specifiek gericht op de behoeften en wensen van (grote) afnemers in de doelgroep distribuanten....

klik voor meer informatie
leidt bijvoorbeeld tot heroriëntatie over de mengverhouding tussen duw- en trekdistributieTrekdistributieEen strategie waarbij de producent de grossier en de detaillist min of meer dwingt tot opname van een bepaald product in hun assortiment door met behulp van consumentenreclame de vraag bij de consument op te roepen te stimuleren. Omdat de consument naar het product gaat vragen, is het voor de...

klik voor meer informatie
. Het duwelement wordt belangrijker en de producent richt een groter deel van zijn marketinginspanning op de behoeften en wensen van distribuanten. Iedere distribuant moet immers voor zichzelf nog beslissen of hij een bepaald (nieuw) productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
of merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
al of niet in zijn assortimentAssortimentHet geheel van productgroepen, producten, productvarianten en merken dat door een (productie- of handels)organisatie wordt aangeboden. Het assortiment bestaat uit individuele producten (product items) en uit productgroepen (product lines)....

klik voor meer informatie
zal opnemen. Hij beoordeelt de prijsmix (marges, kostenbesparingen, enzovoort), en verder de omzetmogelijkheden van dat productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
of merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
en de mate waarin dit in zijn eigen assortimentAssortimentHet geheel van productgroepen, producten, productvarianten en merken dat door een (productie- of handels)organisatie wordt aangeboden. Het assortiment bestaat uit individuele producten (product items) en uit productgroepen (product lines)....

klik voor meer informatie
(winkelformule) past. De distribuant zal daarom ook altijd kijken of hij vertrouwen heeft in de kwaliteitKwaliteitHieronder kunnen we verstaan de technische kwaliteit van een product en de consumentenkwaliteit van een product, respectievelijk de technische specificaties en de mate waarin volgens de consument het product zijn functies vervult....

klik voor meer informatie
van de marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
richting consumenten. Dit kan ertoe leiden dat de producent reclameReclameOverredende commercile communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te benvloeden. Reclame kan op...

klik voor meer informatie
gaat plannen richting consumenten, enkel en alleen om met die planningPlanningPlannen is n beslissen wat er in de toekomst moet gebeuren. Bij het planningsproces beslist de onderneming wt ze wil bereiken en he ze dat wil bereiken. Plannen is voor elke onderneming noodzakelijk, omdat de omgeving van de ondernemingen zo ingewikkeld is en zo snel verandert dat...

klik voor meer informatie
de tussenhandelTussenhandelHandelsondernemingen die, deel uitmakend van het distributiekanaal, een aantal marketingfuncties verrichten....

klik voor meer informatie
te overtuigen het productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
tijdig in te kopen!