» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 15 - Distributiebeleid

Inhoudsopgave

15.14 - Samenvatting

 Voor het realiseren van zijn distributiedoelen neemt de producent beslissingen over
distributie-intensiteit, lengte van het distributiekanaalDistributiekanaalKeten van opeenvolgende marketinginstituties die betrokken zijn bij de voortstuwing van goederen en diensten van producent naar consument. Ten aanzien van het aantal schakels dat een distributiekanaal heeft onderscheiden we: - het ultrakorte kanaal (rechtstreekse levering van producent aan...

klik voor meer informatie
, organisatievorm, winkelformuleWinkelformulePropositie waarmee de detaillist de winkelende consument probeert aan te trekken. De winkelformule heeft drie bouwstenen: - Breedte van het assortiment; hoeveel verschillende productgroepen? - Breedte van de doelgroep: hoeveel verschillende kopersgroepen? - Hoogte van de marktpositie: welk...

klik voor meer informatie
, de inschakeling van afzonderlijke verkooppunten en de keuze voor trek- of duwdistributieDuwdistributieBegrip: Duwdistributie zie ook: Trekdistributie Wijze van distributieverkrijging waarbij de producent zijn activiteiten vooral richt op de tussenhandel. De producent probeert het opnemen van zijn product of merk in het assortiment van de tussenhandel (de inlading) voor deze partij zo...

klik voor meer informatie
. Deze keuzes hangen met elkaar samen. Soms heeft de producent weinig keuze en zal hij moeten werken met de verkooppunten die zijn productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
willen voeren. De producent moet hoe dan ook zorgen dat alle distributiefunctiesDistributiefunctiesBegrip: Distributiefuncties zie ook: Distributie Functies die in het kader van de distributie moeten worden verricht, hetzij door de producent, hetzij door ingeschakelde distributiebedrijven, handelstussenpersonen of bedrijven die distributiediensten verlenen. Deze functies zijn: -...

klik voor meer informatie
worden vervuld. Daardoor is hij in staat zijn productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
verkrijgbaar te maken voor zijn doelmarktDoelmarktGekozen markt of deelmarkt waarop de onderneming de marketingactiviteiten richt. De doelmarkt kan bestaan uit één of meer deelmarkten. ...

klik voor meer informatie
. De mate waarin hij daarin slaagt, blijkt uit de hoogte van zijn distributiekengetallen. Deze geven de onmisbare kwantificering aan zijn distributiebeleid.