» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 16 - Strategische prijsbeslissingen

Inhoudsopgave

16.3 - Prijsstrategieën

De prijsstrategiePrijsstrategieDe prijsstrategie geeft aan hoe door middel van het prijsbeleid de gekozen prijsdoelen kunnen worden gerealiseerd. De prijsstrategie zelf is weer bepalend voor tactische prijsbeslissingen. We kennen twee basisprijsstrategien: prijsconcurrentie en niet-prijsconcurrentie....

klik voor meer informatie
(of het prijsbeleid) geeft aan hoe de gekozen prijsdoelstellingen kunnen worden gerealiseerd. De strategieStrategieIn het algemeen: van te voren vastgestelde handelwijze waardoor men een gesteld doel wil bereiken. In het kader van planning en beleid spreekt men bij strategie over beslissingen op hoofdlijnen, met een uitwerking op de lange termijn (tegenwoordig meestal 3 jaar en langer)....

klik voor meer informatie
zelf is op haar beurt bepalend voor de tactische prijsvaststellingPrijsvaststellingBepaling van het prijsniveau op basis van: - f de kosten (cost plus pricing); - f de concurrenten (concurrentiegeorinteerde prijsstelling); - f de vraag (vraaggeorinteerde prijsvaststelling). ...

klik voor meer informatie
. In hoeverre de marketingmanagerMarketingmanagerFunctie binnen een marketinggeorinteerde onderneming, waarbij de persoon die de functie vervult verantwoordelijk is voor de analyse, planning en controle van de marketingactiviteiten, al dan niet met behulp van ondergeschikte productmanagers...

klik voor meer informatie
de realisatie van de winst- en omzetdoelstellingen met het instrument prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
wil of kan ondersteunen, met andere woorden: in hoeverre hij een eigen prijsstrategiePrijsstrategieDe prijsstrategie geeft aan hoe door middel van het prijsbeleid de gekozen prijsdoelen kunnen worden gerealiseerd. De prijsstrategie zelf is weer bepalend voor tactische prijsbeslissingen. We kennen twee basisprijsstrategien: prijsconcurrentie en niet-prijsconcurrentie....

klik voor meer informatie
wil of kan voeren hangt van een drietal aspecten af, die ook bij de ondernemingsstrategie een rolRolHet gedragspatroon dat iemand heeft in een bepaalde situatie. Eenzelfde persoon kan meerdere rollen vervullen: koper, beslisser, enzovoort. Rol is een sociale factor in het koopbeslissingsproces...

klik voor meer informatie
spelen. 

Kostenleiderschap (of: cost leadership): een kostenvoorsprong opbouwen op
de concurrentieConcurrentieWedijvering om de koopgunst van de afnemers, behorend tot de micro-omgeving van de onderneming. We onderscheiden concurrentie op verschillende niveaus: wensconcurrentie (verschillende behoeftecategorien), generieke concurrentie (binnen een behoeftecategorie), productvormconcurrentie (producttype)...

klik voor meer informatie
.
De ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
die een kostenvoorsprong op de concurrentieConcurrentieWedijvering om de koopgunst van de afnemers, behorend tot de micro-omgeving van de onderneming. We onderscheiden concurrentie op verschillende niveaus: wensconcurrentie (verschillende behoeftecategorien), generieke concurrentie (binnen een behoeftecategorie), productvormconcurrentie (producttype)...

klik voor meer informatie
heeft, kan – wanneer ze marktaandeelMarktaandeelBegrip: Marktaandeel zie ook: Distributiekengetal Marktaandeelanalyse Parfitt-Collins analyse Relatie distributiedoelstelling/ marktaandeeldoelstelling De omzet/afzet van een individuele onderneming (in een gegeven periode en op een gegeven plaats) uitgedrukt in een percentage van de...

klik voor meer informatie
als doelstellingDoelstellingBegrip: Doelstelling zie ook: Instrumentdoel Marketingdoel Ondernemingsdoel De situatie die men nastreeft met bepaald beleid. Men spreekt van doelstellingen, in het bijzonder als men wil benadrukken dat het doel zo mogelijk gekwantificeerd moet zijn. Binnen het marketingvak werkt...

klik voor meer informatie
heeft gekozen – concurrentieConcurrentieWedijvering om de koopgunst van de afnemers, behorend tot de micro-omgeving van de onderneming. We onderscheiden concurrentie op verschillende niveaus: wensconcurrentie (verschillende behoeftecategorien), generieke concurrentie (binnen een behoeftecategorie), productvormconcurrentie (producttype)...

klik voor meer informatie
met de prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
als wapen met succes toepassen. De ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
heeft immers weinig gevaar te duchten van concurrenten die wegens hun kostenachterstand toch niet met de prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
kunnen meekomen. Een ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
kan op verschillende manieren een kostenvoorsprong verkrijgen:

  • een gunstiger vestigingsplaats;
  • betere productietechnieken;
  • een beter en goedkoper productontwerp;
  • kostenvoorsprong als gevolg van productie op grote schaal;
  • kostenvoorsprong als gevolg van meer productieervaring;
  • goedkopere financieringsmogelijkheden;
  • het kunnen beschikken over goedkopere grondstoffen.

Differentiatie: een productvoordeel verwerven op de concurrentieConcurrentieWedijvering om de koopgunst van de afnemers, behorend tot de micro-omgeving van de onderneming. We onderscheiden concurrentie op verschillende niveaus: wensconcurrentie (verschillende behoeftecategorien), generieke concurrentie (binnen een behoeftecategorie), productvormconcurrentie (producttype)...

klik voor meer informatie
(gepatenteerde uitvoeringUitvoeringDagelijkse activiteiten. In het kader van planning, beleid en strategie spreekt men over het laagste niveau. Ook op operationeel niveau is (uiteraard) sprake van beslissingen, maar deze hebben vanuit een planningsoptiek geen langdurige invloed op de bedrijfsvoering. In de praktijk...

klik voor meer informatie
bv. speciale winterband).

Focussing: ten opzichte van de concurrentieConcurrentieWedijvering om de koopgunst van de afnemers, behorend tot de micro-omgeving van de onderneming. We onderscheiden concurrentie op verschillende niveaus: wensconcurrentie (verschillende behoeftecategorien), generieke concurrentie (binnen een behoeftecategorie), productvormconcurrentie (producttype)...

klik voor meer informatie
een voordeel opbouwen dat is gebaseerd op marktspecialisatieMarktspecialisatieBinnen de gekozen segmentatiestrategie kan de onderneming weer substrategien kiezen. En ervan is de marktspecialisatie, waarbij de onderneming zich met verschillende producten op n afnemersgroep richt....

klik voor meer informatie
(voorbeeld niching:een kleine ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
kan een klein marktsegmentMarktsegmentEen homogeen deel van de totale markt: een groep afnemers die een bepaalde behoefte op eenzelfde wijze bevredigd wil zien. ...

klik voor meer informatie
tegen lagere kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
bewerken dan een grote ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
die veel vaste kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
heeft en waarvoor het kleine marktsegmentMarktsegmentEen homogeen deel van de totale markt: een groep afnemers die een bepaalde behoefte op eenzelfde wijze bevredigd wil zien. ...

klik voor meer informatie
niet aantrekkelijk is).Bijvoorbeeld een ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
met enkele per uur te huren zakenjets versus de KLM.

Bij deze drie concurrentiestrategieën passen de volgende twee basisprijsstrategieën:
Hoewel deze strategieën strikt genomen op alle marketingmixinstrumenten van invloed zijn, zullen we ze toch als basisprijsstrategieën beschouwen, omdat het instrument prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
daarin een hoofdrol vervult.

 

16.3.1 - De strategie van prijsconcurrentie

Bij een strategieStrategieIn het algemeen: van te voren vastgestelde handelwijze waardoor men een gesteld doel wil bereiken. In het kader van planning en beleid spreekt men bij strategie over beslissingen op hoofdlijnen, met een uitwerking op de lange termijn (tegenwoordig meestal 3 jaar en langer)....

klik voor meer informatie
van prijsconcurrentiePrijsconcurrentieEen van de basisprijsstrategien. Een actief prijsbeleid met lage prijzen en gericht op omzet- en marktaandeeldoelstellingen....

klik voor meer informatie
(of: price competition) voert de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
een actief prijsbeleidActief prijsbeleidStrategie van prijsconcurrentie: de onderneming gebruikt het instrument prijs veelvuldig om de omzet- en marktaandeeldoelstellingen te verwezenlijken....

klik voor meer informatie
. Dat wil zeggen dat het instrument prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
veelvuldig wordt gebruikt om de doelstellingen te verwezenlijken. Hierbij richt men zich voornamelijk op omzet- en marktaandeeldoelstellingen. De gedachte hierachter is tweeledig:
Achter deze omzet- en marktaandeelMarktaandeelBegrip: Marktaandeel zie ook: Distributiekengetal Marktaandeelanalyse Parfitt-Collins analyse Relatie distributiedoelstelling/ marktaandeeldoelstelling De omzet/afzet van een individuele onderneming (in een gegeven periode en op een gegeven plaats) uitgedrukt in een percentage van de...

klik voor meer informatie
doelstellingen zit ook vaak een winstdoelstelling op lange termijn Door het verkrijgen van een hoog marktaandeelMarktaandeelBegrip: Marktaandeel zie ook: Distributiekengetal Marktaandeelanalyse Parfitt-Collins analyse Relatie distributiedoelstelling/ marktaandeeldoelstelling De omzet/afzet van een individuele onderneming (in een gegeven periode en op een gegeven plaats) uitgedrukt in een percentage van de...

klik voor meer informatie
(hoge omzet) denkt de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
mede een kostenvoorsprong op de concurrentieConcurrentieWedijvering om de koopgunst van de afnemers, behorend tot de micro-omgeving van de onderneming. We onderscheiden concurrentie op verschillende niveaus: wensconcurrentie (verschillende behoeftecategorien), generieke concurrentie (binnen een behoeftecategorie), productvormconcurrentie (producttype)...

klik voor meer informatie
te verwerven, waardoor op langere termijn ook een redelijke winstWinstHet begrip winst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: - winst: opbrengst minus kosten - nettowinst: opbrengst minus kosten minus belastingen - brutowinst: * winst voor aftrek van belastingen (bedrijfsresultaat) * omzet minus inkoopwaarde van de omzet (bedrijfsresultaat) * omzet...

klik voor meer informatie
kan worden behaald.

PrijsconcurrentiePrijsconcurrentieEen van de basisprijsstrategien. Een actief prijsbeleid met lage prijzen en gericht op omzet- en marktaandeeldoelstellingen....

klik voor meer informatie
wordt in het algemeen niet beschouwd als een gelukkige strategieStrategieIn het algemeen: van te voren vastgestelde handelwijze waardoor men een gesteld doel wil bereiken. In het kader van planning en beleid spreekt men bij strategie over beslissingen op hoofdlijnen, met een uitwerking op de lange termijn (tegenwoordig meestal 3 jaar en langer)....

klik voor meer informatie
. Ze wordt meestal bestempeld als ‘de laagste vorm van concurrentie’. De ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
die in hoofdzaak het instrument prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
hanteert om tot een grotere afzetAfzetAfzet is het aantal verkochte producten in een bepaalde periode (of een andere eenheid). Afzet kan een marketingdoel zijn....

klik voor meer informatie
te komen, zal spoedig ervaren nooit goedkoop genoeg te zijn. Dit komt mede doordat een lagere prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
, als deze succes heeft, snel door de concurrentieConcurrentieWedijvering om de koopgunst van de afnemers, behorend tot de micro-omgeving van de onderneming. We onderscheiden concurrentie op verschillende niveaus: wensconcurrentie (verschillende behoeftecategorien), generieke concurrentie (binnen een behoeftecategorie), productvormconcurrentie (producttype)...

klik voor meer informatie
kan worden nagevolgd. Dat geldt minder voor een voorsprong met de andere instrumenten van de marketingmix (product, distributieDistributieBegrip: Distributie zie ook: Distributiekanaal Vier Ps Instrument van de marketingmix, een van de zogeheten Vier Ps. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het...

klik voor meer informatie
en promotie).

Ondanks de scepsis waarmee de strategieStrategieIn het algemeen: van te voren vastgestelde handelwijze waardoor men een gesteld doel wil bereiken. In het kader van planning en beleid spreekt men bij strategie over beslissingen op hoofdlijnen, met een uitwerking op de lange termijn (tegenwoordig meestal 3 jaar en langer)....

klik voor meer informatie
van prijsconcurrentiePrijsconcurrentieEen van de basisprijsstrategien. Een actief prijsbeleid met lage prijzen en gericht op omzet- en marktaandeeldoelstellingen....

klik voor meer informatie
vaak wordt beoordeeld, is ze in bepaalde situaties wel met succes toepasbaar, bijvoorbeeld in de levensmiddelenindustrie (B-merken), de horeca (motels, fast foodFoodVoedingsmiddelen, als assortimentsonderdeel. Voor de winkelformule van bijvoorbeeld een supermarkt, maar ook een warenhuis, kan de verhouding in het assortiment tussen food en non-food van groot belang zijn...

klik voor meer informatie
ketens). Als door lagere prijzen de totale vraagTotale vraagDe totale effectieve vraag in een bepaalde periode (meestal de jaarperiode) Te bepalen via productiezijde en via consumptiezijde. Via productiezijde: productie + import Via consumptiezijde: aantal vraageenheden x gemiddeld verbruik per vraageenheid. ...

klik voor meer informatie
naar een productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
groter wordt, bijvoorbeeld doordat minder koopkrachtige segmenten worden aangeboord (digitale camera’s), of doordat het productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
ruimere toepassingsmogelijkheden krijgt (kunststoffen), hoeft de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
minder bang te zijn voor reacties van andere aanbieders. De extra omzetOmzetHet totaal van de verkochte producten (= afzet) maal de betaalde prijs. Alleen wanneer de gemiddelde betaalde prijs hoger ligt dan de gemiddelde (integrale) kostprijs per product, maakt de onderneming een winstmarge. Omzet is, naast afzet en winst, een marketingdoel....

klik voor meer informatie
wordt immers niet zozeer op anderen veroverd, maar verkregen door een uitbreiding van de totale markt; concurrenten hebben dan ook minder behoefteBehoefteEen behoefte is een door de mens geconstateerd tekort aan iets. Er is altijd een inwendige of uitwendige prikkel voordat iemand zich bewust wordt van een behoefte. Als de behoefte bewust en intens genoeg is, ontstaat een motief. Binnen behoeften is er een onderscheid tussen de primaire...

klik voor meer informatie
om te reageren.

Nieuwkomers op de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
kunnen zich meestal succesvol met prijsconcurrentiePrijsconcurrentieEen van de basisprijsstrategien. Een actief prijsbeleid met lage prijzen en gericht op omzet- en marktaandeeldoelstellingen....

klik voor meer informatie
een plaatsPlaatsInstrument van de marketingmix, een van de zogeheten Vier Ps. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder ook over de vestigingsplaats...

klik voor meer informatie
op de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
verwerven. Door een lagere kwaliteitKwaliteitHieronder kunnen we verstaan de technische kwaliteit van een product en de consumentenkwaliteit van een product, respectievelijk de technische specificaties en de mate waarin volgens de consument het product zijn functies vervult....

klik voor meer informatie
en/of minder ‘toegevoegde waarde’ danwel door een betere productiemethode kunnen zij een kostenvoorsprong verkrijgen. Weliswaar is deze niet permanent, maar toch zullen gevestigde ondernemingen niet zo snel reageren. Zij zouden immers hun eigen kwaliteitsreputatie aantasten als zij trading downTrading downUitbreiding van het assortiment in de diepte door toevoeging van goedkopere en/of kwalitatief mindere producten. ...

klik voor meer informatie
zouden toepassen. Trading downTrading downUitbreiding van het assortiment in de diepte door toevoeging van goedkopere en/of kwalitatief mindere producten. ...

klik voor meer informatie
betekent het toevoegen aan het assortimentAssortimentHet geheel van productgroepen, producten, productvarianten en merken dat door een (productie- of handels)organisatie wordt aangeboden. Het assortiment bestaat uit individuele producten (product items) en uit productgroepen (product lines)....

klik voor meer informatie
van een kwalitatief minder artikel tegen een lagere prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
. Bovendien kost dat, zo ze dat wel willen, enige tijd.


16.3.2 - De strategie van niet-prijsconcurrentie

De strategieStrategieIn het algemeen: van te voren vastgestelde handelwijze waardoor men een gesteld doel wil bereiken. In het kader van planning en beleid spreekt men bij strategie over beslissingen op hoofdlijnen, met een uitwerking op de lange termijn (tegenwoordig meestal 3 jaar en langer)....

klik voor meer informatie
van niet-prijsconcurrentieNiet-prijsconcurrentieEen van de basisprijsstrategien. De strategie van niet-prijsconcurrentie leidt tot een prijsstelling boven of op het marktniveau. Niet de prijs maar de andere marketingmixinstrumenten worden gehanteerd om de winstdoelstelling te realiseren. Heeft de onderneming een sterke marktpositie, dan...

klik voor meer informatie
(of: non-price competition) houdt in dat men de prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
passief gebruikt. De doelstellingDoelstellingBegrip: Doelstelling zie ook: Instrumentdoel Marketingdoel Ondernemingsdoel De situatie die men nastreeft met bepaald beleid. Men spreekt van doelstellingen, in het bijzonder als men wil benadrukken dat het doel zo mogelijk gekwantificeerd moet zijn. Binnen het marketingvak werkt...

klik voor meer informatie
is vaak minder gericht op marktaandeelMarktaandeelBegrip: Marktaandeel zie ook: Distributiekengetal Marktaandeelanalyse Parfitt-Collins analyse Relatie distributiedoelstelling/ marktaandeeldoelstelling De omzet/afzet van een individuele onderneming (in een gegeven periode en op een gegeven plaats) uitgedrukt in een percentage van de...

klik voor meer informatie
, en meer op winstWinstHet begrip winst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: - winst: opbrengst minus kosten - nettowinst: opbrengst minus kosten minus belastingen - brutowinst: * winst voor aftrek van belastingen (bedrijfsresultaat) * omzet minus inkoopwaarde van de omzet (bedrijfsresultaat) * omzet...

klik voor meer informatie
. Men probeert dit te bereiken door niet in de eerste plaatsPlaatsInstrument van de marketingmix, een van de zogeheten Vier Ps. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder ook over de vestigingsplaats...

klik voor meer informatie
aan prijsconcessies te denken. De prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
ligt vaak juist op of boven het marktprijsniveau. De andere marketingmix instrumenten worden gehanteerd om de winstdoelstelling te realiseren. Deze strategieStrategieIn het algemeen: van te voren vastgestelde handelwijze waardoor men een gesteld doel wil bereiken. In het kader van planning en beleid spreekt men bij strategie over beslissingen op hoofdlijnen, met een uitwerking op de lange termijn (tegenwoordig meestal 3 jaar en langer)....

klik voor meer informatie
richt zich op: De strategieStrategieIn het algemeen: van te voren vastgestelde handelwijze waardoor men een gesteld doel wil bereiken. In het kader van planning en beleid spreekt men bij strategie over beslissingen op hoofdlijnen, met een uitwerking op de lange termijn (tegenwoordig meestal 3 jaar en langer)....

klik voor meer informatie
van niet-prijsconcurrentieNiet-prijsconcurrentieEen van de basisprijsstrategien. De strategie van niet-prijsconcurrentie leidt tot een prijsstelling boven of op het marktniveau. Niet de prijs maar de andere marketingmixinstrumenten worden gehanteerd om de winstdoelstelling te realiseren. Heeft de onderneming een sterke marktpositie, dan...

klik voor meer informatie
wordt ingegeven door onder meer de volgende overwegingen:
Binnen de strategieStrategieIn het algemeen: van te voren vastgestelde handelwijze waardoor men een gesteld doel wil bereiken. In het kader van planning en beleid spreekt men bij strategie over beslissingen op hoofdlijnen, met een uitwerking op de lange termijn (tegenwoordig meestal 3 jaar en langer)....

klik voor meer informatie
van niet-prijsconcurrentieNiet-prijsconcurrentieEen van de basisprijsstrategien. De strategie van niet-prijsconcurrentie leidt tot een prijsstelling boven of op het marktniveau. Niet de prijs maar de andere marketingmixinstrumenten worden gehanteerd om de winstdoelstelling te realiseren. Heeft de onderneming een sterke marktpositie, dan...

klik voor meer informatie
kunnen we twee varianten onderscheiden:
 

16.3.3 - Prijsconcurrentie tegenover niet-prijsconcurrentie

Bekijken we de effecten van beide strategieën op de vraagcurveVraagcurveCurve die de alternatieve combinaties van p en q (prijs en hoeveelheid) aangeeft op n bepaald moment. Op een later moment kunnen deze combinaties anders liggen. Bij prijsconcurrentie spreken we van een verschuiving langs de vraagcurve, waarmee we bedoelen dat een lagere prijs een hogere afzet...

klik voor meer informatie
, dan krijgen we het volgende beeld:

Figuur 16.1 Het prijsbeleid: A prijsconcurrentie; B niet-prijsconcurrentieNiet-prijsconcurrentieEen van de basisprijsstrategien. De strategie van niet-prijsconcurrentie leidt tot een prijsstelling boven of op het marktniveau. Niet de prijs maar de andere marketingmixinstrumenten worden gehanteerd om de winstdoelstelling te realiseren. Heeft de onderneming een sterke marktpositie, dan...

klik voor meer informatie
en gelijkblijvende prijs; C niet-prijsconcurrentieNiet-prijsconcurrentieEen van de basisprijsstrategien. De strategie van niet-prijsconcurrentie leidt tot een prijsstelling boven of op het marktniveau. Niet de prijs maar de andere marketingmixinstrumenten worden gehanteerd om de winstdoelstelling te realiseren. Heeft de onderneming een sterke marktpositie, dan...

klik voor meer informatie
en prijsverhoging.


Toelichting op figuur 16.1: Verwachtingen met betrekking tot omzetOmzetHet totaal van de verkochte producten (= afzet) maal de betaalde prijs. Alleen wanneer de gemiddelde betaalde prijs hoger ligt dan de gemiddelde (integrale) kostprijs per product, maakt de onderneming een winstmarge. Omzet is, naast afzet en winst, een marketingdoel....

klik voor meer informatie
, winstWinstHet begrip winst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: - winst: opbrengst minus kosten - nettowinst: opbrengst minus kosten minus belastingen - brutowinst: * winst voor aftrek van belastingen (bedrijfsresultaat) * omzet minus inkoopwaarde van de omzet (bedrijfsresultaat) * omzet...

klik voor meer informatie
en acties van de concurrent in de situaties enerzijds en de gekozen prijsdoelstelling anderzijds, maken een keuze uit verschillende basisstrategieën mogelijk.

Naast de genoemde basisprijsstrategieën wordt nog een aantal prijsbeslissingen van strategi¬sche aard onderscheiden:


16.3.4 - De prijsstrategie bij nieuwe producten

Uitgaande van de prijsdoelstelling kan men bij nieuwe producten kiezen uit twee strategieën:

De afroomstrategie
Bij de afroomstrategieAfroomstrategieHet op de markt brengen van een nieuw product tegen een relatief hoge prijs met de bedoeling het consumentensurplus af te romen. Na een aantal prijsverlagingen zal de prijs op een normaal niveau komen te liggen. Voorwaarden om deze strategie te kunnen voeren zijn: - een vrij inelastische...

klik voor meer informatie
brengt de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
een nieuw productNieuw productWe onderscheiden de volgende graden van nieuwheid: - productinnovatie; - nieuw merk; - varianten van bestaande producten; - productmodificatie. ...

klik voor meer informatie
tegen een relatief hoge prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
op de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
. Hierbij maakt zij gebruik van de omstandigheid dat er bijna altijd consumenten zijn die aan een nieuw productNieuw productWe onderscheiden de volgende graden van nieuwheid: - productinnovatie; - nieuw merk; - varianten van bestaande producten; - productmodificatie. ...

klik voor meer informatie
zoveel waardeWaardeWaarden zijn stevig verankerde opvattingen over wat in het leven zinvol en het nastreven waard is. We onderscheiden eindwaarden, die het denken van mensen bepalen, en instrumentele waarden, die het gedrag van mensen benvloeden...

klik voor meer informatie
toekennen, dat ze bereid zijn deze hoge prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
te betalen. Als de doelgroepDoelgroepGekozen markt of deelmarkt waarop de onderneming de marketingactiviteiten richt. De doelmarkt kan bestaan uit n of meer deelmarkten. ...

klik voor meer informatie
die bereid is een hoge prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
te betalen verzadigd is, verlaagt men de prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
om zo een nieuwe doelgroepDoelgroepGekozen markt of deelmarkt waarop de onderneming de marketingactiviteiten richt. De doelmarkt kan bestaan uit n of meer deelmarkten. ...

klik voor meer informatie
aan te boren. Na een aantal prijsverlagingen zal de prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
op een ‘normaal’ niveau komen te liggen en uiteindelijk bereikt de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
de gehele marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
. De winstWinstHet begrip winst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: - winst: opbrengst minus kosten - nettowinst: opbrengst minus kosten minus belastingen - brutowinst: * winst voor aftrek van belastingen (bedrijfsresultaat) * omzet minus inkoopwaarde van de omzet (bedrijfsresultaat) * omzet...

klik voor meer informatie
is echter hoger dan wanneer men direct een lage prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
had ingezet omdat men een deel van de afzetAfzetAfzet is het aantal verkochte producten in een bepaalde periode (of een andere eenheid). Afzet kan een marketingdoel zijn....

klik voor meer informatie
tegen een veel hogere prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
heeft verkocht. Dit deel van de afzetAfzetAfzet is het aantal verkochte producten in een bepaalde periode (of een andere eenheid). Afzet kan een marketingdoel zijn....

klik voor meer informatie
, vermenigvuldigd met het verschil tussen de oorspronkelijke hoge prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
en de uiteindelijke lage prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
, noemt men het consumentensurplusConsumentensurplusDe meerprijs die een aanbieder ontvangt boven een normale marktprijs. Bij de introductie van een nieuw product zijn er altijd consumenten die deze meerprijs willen betalen De aanbieder roomt dit consumentensurplus af door een hoge introductieprijs. Later wordt de prijs vaak in fases ...

klik voor meer informatie
. Hiermee is ook de naam van deze strategieStrategieIn het algemeen: van te voren vastgestelde handelwijze waardoor men een gesteld doel wil bereiken. In het kader van planning en beleid spreekt men bij strategie over beslissingen op hoofdlijnen, met een uitwerking op de lange termijn (tegenwoordig meestal 3 jaar en langer)....

klik voor meer informatie
verklaard: De ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
roomt het consumentensurplusConsumentensurplusDe meerprijs die een aanbieder ontvangt boven een normale marktprijs. Bij de introductie van een nieuw product zijn er altijd consumenten die deze meerprijs willen betalen De aanbieder roomt dit consumentensurplus af door een hoge introductieprijs. Later wordt de prijs vaak in fases ...

klik voor meer informatie
af.
Deze strategieStrategieIn het algemeen: van te voren vastgestelde handelwijze waardoor men een gesteld doel wil bereiken. In het kader van planning en beleid spreekt men bij strategie over beslissingen op hoofdlijnen, met een uitwerking op de lange termijn (tegenwoordig meestal 3 jaar en langer)....

klik voor meer informatie
is dus een soort discriminatieDiscriminatieWaarnemen door de consument van een verschil tussen producten en/of merken voor wat betreft het bevredigen van behoeften. Er is als gevolg van discriminatie sprake van een heterogeen product. Discriminatie is veelal het gevolg van een leerproces, waar de marketingcommunicatie invloed op kan hebben....

klik voor meer informatie
in de tijd. Het is een winstgevende strategieStrategieIn het algemeen: van te voren vastgestelde handelwijze waardoor men een gesteld doel wil bereiken. In het kader van planning en beleid spreekt men bij strategie over beslissingen op hoofdlijnen, met een uitwerking op de lange termijn (tegenwoordig meestal 3 jaar en langer)....

klik voor meer informatie
, als aan een aantal van de volgende voorwaarden is voldaan: Voorbeelden van een afroompolitiek zijn er te over: nieuwe boeken die eerst in een lederen band tegen hoge prijzen worden aangeboden voor de bibliofielen, vervolgens in een gebonden editie verschijnen en ten slotte als paperback voor het grote publiek op de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
komen, breedbeeld televisietoestellen en digitale camera’s die steeds goedkoper worden.

De penetratiestrategie
Bij de penetratiestrategiePenetratiestrategieStrategie waarbij een nieuw product tegen een zo laag mogelijk prijs op de markt wordt gebracht. Doel is snel een groot marktaandeel te verkrijgen en daar later van te profiteren. Deze strategie is gericht op omzet, want een lage prijs schrikt de potentile concurrenten af....

klik voor meer informatie
brengt de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
een nieuw productNieuw productWe onderscheiden de volgende graden van nieuwheid: - productinnovatie; - nieuw merk; - varianten van bestaande producten; - productmodificatie. ...

klik voor meer informatie
tegen een zo laag mogelijke prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
op de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
. Zo kan men snel een groot marktaandeelMarktaandeelBegrip: Marktaandeel zie ook: Distributiekengetal Marktaandeelanalyse Parfitt-Collins analyse Relatie distributiedoelstelling/ marktaandeeldoelstelling De omzet/afzet van een individuele onderneming (in een gegeven periode en op een gegeven plaats) uitgedrukt in een percentage van de...

klik voor meer informatie
opbouwen en eventuele concurrenten door de lage prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
afschrikken. Ondernemingen die zo werken zijn bijvoorbeeld nieuwe internetaanbieders die met zogenaamd ‘gratis’ internet de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
penetreerden. Deze strategieStrategieIn het algemeen: van te voren vastgestelde handelwijze waardoor men een gesteld doel wil bereiken. In het kader van planning en beleid spreekt men bij strategie over beslissingen op hoofdlijnen, met een uitwerking op de lange termijn (tegenwoordig meestal 3 jaar en langer)....

klik voor meer informatie
is zinvol, als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Een extreem lage penetratieprijs wordt ook wel expansieprijsExpansieprijsExtreem lage penetratieprijs....

klik voor meer informatie
genoemd.