» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 16 - Strategische prijsbeslissingen

Inhoudsopgave

16.4 - De strategie ten aanzien van prijsflexibiliteit

Een ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
kan, als het gaat om verschil in prijzen die ze wil vragen, kiezen uit drie strategieën:16.4.1 - De éénprijsstrategie

Bij de éénprijsstrategie vraagt men aan alle afnemers dezelfde prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
, ongeacht de omstandigheden, de functionele plaatsPlaatsInstrument van de marketingmix, een van de zogeheten ¬ĎVier P¬ís¬í. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder ook over de vestigingsplaats...

klik voor meer informatie
(grossier of detaillist) of de afgenomen hoeveelheid. Het grote voordeel is de eenvoud van deze strategieStrategieIn het algemeen: van te voren vastgestelde handelwijze waardoor men een gesteld doel wil bereiken. In het kader van planning en beleid spreekt men bij strategie over beslissingen ¬Ďop hoofdlijnen¬í, met een uitwerking op de lange termijn (tegenwoordig meestal 3 jaar en langer)....

klik voor meer informatie
.Het nadeel is dat men gaten in de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
kan laten vallen voor aanbieders die in bepaalde omstandigheden wél speciale (hogere of lagere) prijzen berekenen.
Een voorbeeld was de Hema (de Hollandse EenheidsprijzenEenheidsprijzenPrijsstelling van het assortiment waarbij óf alle producten evenveel kosten, óf productgroepen een gelijke prijs hebben, óf een aantal bijeengezochte en gebundelde producten een gelijke prijs heeft....

klik voor meer informatie
Maatschappij) die in het begin van haar bestaan maar drie prijzen had: 25 ct., 100 ct., en 250 ct. Als producten goedkoper waren dan deze prijzen dan werden ze gebundeld, bijvoorbeeld 10 kleerhangers voor 25 ct.16.4.2 - De variabele-prijzenstrategie

Bij de variabeleprijzen strategieStrategieIn het algemeen: van te voren vastgestelde handelwijze waardoor men een gesteld doel wil bereiken. In het kader van planning en beleid spreekt men bij strategie over beslissingen ¬Ďop hoofdlijnen¬í, met een uitwerking op de lange termijn (tegenwoordig meestal 3 jaar en langer)....

klik voor meer informatie
wordt aan verschillende afnemers een verschillende prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
in rekening gebracht. De prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
komt hoofdzakelijk door onderhandeling tot stand; uit elke orderorderOpdracht tot levering. Gangbare naam voor de aankoop van een industri√ęle afnemer....

klik voor meer informatie
probeert men te halen wat erin zit. Deze strategieStrategieIn het algemeen: van te voren vastgestelde handelwijze waardoor men een gesteld doel wil bereiken. In het kader van planning en beleid spreekt men bij strategie over beslissingen ¬Ďop hoofdlijnen¬í, met een uitwerking op de lange termijn (tegenwoordig meestal 3 jaar en langer)....

klik voor meer informatie
komt veel voor op de b-to-b-markt, maar soms ook op de consumentenmarktConsumentenmarktDe consumentenmarkt bestaat uit alle consumenten die goederen en diensten kopen voor persoonlijk gebruik. De consumentenmarkt kan men verbijzonderen voor een bepaald artikel, met name als dit artikel ook op een industri√ęle markt wordt verkocht. Voorbeeld: de consumentenmarkt voor...

klik voor meer informatie
(bijvoorbeeld bij de onderhandelingen over de inruilprijs van een auto). Bezwaren van deze strategieStrategieIn het algemeen: van te voren vastgestelde handelwijze waardoor men een gesteld doel wil bereiken. In het kader van planning en beleid spreekt men bij strategie over beslissingen ¬Ďop hoofdlijnen¬í, met een uitwerking op de lange termijn (tegenwoordig meestal 3 jaar en langer)....

klik voor meer informatie
zijn:

 

16.4.3 - De vaste-rpijzenstrategie

Met de vasteprijzen strategieStrategieIn het algemeen: van te voren vastgestelde handelwijze waardoor men een gesteld doel wil bereiken. In het kader van planning en beleid spreekt men bij strategie over beslissingen ¬Ďop hoofdlijnen¬í, met een uitwerking op de lange termijn (tegenwoordig meestal 3 jaar en langer)....

klik voor meer informatie
wordt een strategieStrategieIn het algemeen: van te voren vastgestelde handelwijze waardoor men een gesteld doel wil bereiken. In het kader van planning en beleid spreekt men bij strategie over beslissingen ¬Ďop hoofdlijnen¬í, met een uitwerking op de lange termijn (tegenwoordig meestal 3 jaar en langer)....

klik voor meer informatie
aangeduid die het midden houdt tussen de twee eerder genoemde. Men vraagt aan afnemers die in dezelfde omstandigheden verkeren dezelfde prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
, en aan afnemers in andere omstandigheden een andere prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
. Buiten de nauw omschreven omstandigheden wijkt men in individuele gevallen niet van de prijzen af. Bijvoorbeeld treinkaartjes voor verschillende groepen reizigers.