» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 16 - Strategische prijsbeslissingen

Inhoudsopgave

16.5 - Prijs/assortimentsstrategieën

Meestal biedt een ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
meerdere producten aan op de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
. Tussen de diverse aangeboden producten zal vaak een bepaalde verwantschap bestaan, omdat ze deel uitmaken van dezelfde productgroepProductgroepAantal met elkaar samenhangende producten. De samenhang kan liggen in: behoeftebevrediging, grondstoffen, productieproces, gebruik en distributie. De verantwoordelijkheid voor een productgroep behoort meestal bij een productgroepmanager. Productgroepbeslissingen zijn: - uitbreiding van de...

klik voor meer informatie
(of: productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
line). Deze verwantschap kan zijn een:
Met het bestaan van zo’n verwantschap kan de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
bij de prijsvaststellingPrijsvaststellingBepaling van het prijsniveau op basis van: - f de kosten (cost plus pricing); - f de concurrenten (concurrentiegeorinteerde prijsstelling); - f de vraag (vraaggeorinteerde prijsvaststelling). ...

klik voor meer informatie
rekening houden om zo de afzet- of winstdoelstelling te ondersteunen.

Een ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
kan de volgende prijs/assortimentsstrategieën hanteren:


16.5.1 - Full line pricing

Full line pricingFull line pricingPrijs/assortimentsstrategie waarbij men de verschillen tussen de soortgelijke producten in de productgroep onderstreept met prijsverschillen. Hiermee appelleert men bij de consument aan denkbeelden over kwaliteitsverschillen en men richt zich op consumenten met verschillende koopkracht. Er ontstaat...

klik voor meer informatie
is een prijs/assortimentsstrategie waarbij men de verschillen tussen de soortgelijke producten in de productgroepProductgroepAantal met elkaar samenhangende producten. De samenhang kan liggen in: behoeftebevrediging, grondstoffen, productieproces, gebruik en distributie. De verantwoordelijkheid voor een productgroep behoort meestal bij een productgroepmanager. Productgroepbeslissingen zijn: - uitbreiding van de...

klik voor meer informatie
onderstreept met prijsverschillen. Door deze prijsdifferentiatiePrijsdifferentiatieStrategie waarbij in wezen dezelfde producten aan verschillende afnemers worden verkocht tegen verschillende prijzen op grond van verschillen in integrale kostprijzen. Oorzaken hiervan zijn andere kosten door: - een verschillende kostprijs door verschillende productfeatures; - het verschil in...

klik voor meer informatie
probeert men consumenten met een verschillende opvatting over de gewenste kwaliteitKwaliteitHieronder kunnen we verstaan de technische kwaliteit van een product en de consumentenkwaliteit van een product, respectievelijk de technische specificaties en de mate waarin volgens de consument het product zijn functies vervult....

klik voor meer informatie
en/of met een verschillende koopkrachtKoopkrachtDe koopcapaciteit van n koper of van een groep kopers uitgedrukt in de hoeveelheid te besteden geld. Koopkracht is afhankelijk van inkomen, besparingen en consumptief krediet dat men kan verkrijgen....

klik voor meer informatie
aan te spreken.

Er ontstaat een aanbod dat is gedifferentieerd naar prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
en kwaliteitKwaliteitHieronder kunnen we verstaan de technische kwaliteit van een product en de consumentenkwaliteit van een product, respectievelijk de technische specificaties en de mate waarin volgens de consument het product zijn functies vervult....

klik voor meer informatie
. Deze strategieStrategieIn het algemeen: van te voren vastgestelde handelwijze waardoor men een gesteld doel wil bereiken. In het kader van planning en beleid spreekt men bij strategie over beslissingen op hoofdlijnen, met een uitwerking op de lange termijn (tegenwoordig meestal 3 jaar en langer)....

klik voor meer informatie
gaat samen met de strategieStrategieIn het algemeen: van te voren vastgestelde handelwijze waardoor men een gesteld doel wil bereiken. In het kader van planning en beleid spreekt men bij strategie over beslissingen op hoofdlijnen, met een uitwerking op de lange termijn (tegenwoordig meestal 3 jaar en langer)....

klik voor meer informatie
van productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
line extension, waarmee je reeds kennis hebt gemaakt bij het productbeleidProductbeleidHet geheel van op elkaar afgestemde beslissingen die men ten aanzien van het instrument product moet nemen, zoals: - het aantal producten (assortimentsbepaling); - het merkenbeleid; - het beleid ten aanzien van productdifferentiatie; - het beleid ten aanzien van nieuwe producten; - het beleid...

klik voor meer informatie
. Een voorbeeld treffen we aan bij Douwe Egberts (DE Select, DE Excellent, DE Décafé, DE Aroma Rood, DE Piazza, DE Robustcafé, DE Café Royal). Grafisch wordt dit weergegeven in figuur 16.2.
Figuur 16.2 ProductProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
line pricing.

Ten aanzien van de prijs- en kwaliteitsverschillen kunnen we de vraag stellen: zijn er prijsverschillen tussen de producten omdat er kwaliteitsverschillen of smaakverschillen zijn, of zijn er kwaliteitsverschillen omdat er prijsverschillen (moeten) zijn. We zijn geneigd het laatste te denken. Iedere consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
heeft immers zijn eigen budget. Op de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
is dus ruimte voor verschillende prijzen. Verschil in kwaliteitKwaliteitHieronder kunnen we verstaan de technische kwaliteit van een product en de consumentenkwaliteit van een product, respectievelijk de technische specificaties en de mate waarin volgens de consument het product zijn functies vervult....

klik voor meer informatie
is dan nodig om de prijsverschillen te accentueren en om winstgevend te kunnen aanbieden.

De doelstellingDoelstellingBegrip: Doelstelling zie ook: Instrumentdoel Marketingdoel Ondernemingsdoel De situatie die men nastreeft met bepaald beleid. Men spreekt van doelstellingen, in het bijzonder als men wil benadrukken dat het doel zo mogelijk gekwantificeerd moet zijn. Binnen het marketingvak werkt...

klik voor meer informatie
die men met full line pricingFull line pricingPrijs/assortimentsstrategie waarbij men de verschillen tussen de soortgelijke producten in de productgroep onderstreept met prijsverschillen. Hiermee appelleert men bij de consument aan denkbeelden over kwaliteitsverschillen en men richt zich op consumenten met verschillende koopkracht. Er ontstaat...

klik voor meer informatie
nastreeft, kan betrekking hebben op winstWinstHet begrip winst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: - winst: opbrengst minus kosten - nettowinst: opbrengst minus kosten minus belastingen - brutowinst: * winst voor aftrek van belastingen (bedrijfsresultaat) * omzet minus inkoopwaarde van de omzet (bedrijfsresultaat) * omzet...

klik voor meer informatie
of marktaandeelMarktaandeelBegrip: Marktaandeel zie ook: Distributiekengetal Marktaandeelanalyse Parfitt-Collins analyse Relatie distributiedoelstelling/ marktaandeeldoelstelling De omzet/afzet van een individuele onderneming (in een gegeven periode en op een gegeven plaats) uitgedrukt in een percentage van de...

klik voor meer informatie
. Bij een winstdoelstelling zal men zich vooral richten op uitbreiding van de product/prijscombinaties in de hogere prijsregionen (trading up), bij een marktaandeeldoelstelling is dat het geval in de lagere prijsregionen (trading down). Men moet bij full line pricingFull line pricingPrijs/assortimentsstrategie waarbij men de verschillen tussen de soortgelijke producten in de productgroep onderstreept met prijsverschillen. Hiermee appelleert men bij de consument aan denkbeelden over kwaliteitsverschillen en men richt zich op consumenten met verschillende koopkracht. Er ontstaat...

klik voor meer informatie
voortdurend bedacht zijn op kannibalisme: doorlopend dreigt het gevaar dat de omzetOmzetHet totaal van de verkochte producten (= afzet) maal de betaalde prijs. Alleen wanneer de gemiddelde betaalde prijs hoger ligt dan de gemiddelde (integrale) kostprijs per product, maakt de onderneming een winstmarge. Omzet is, naast afzet en winst, een marketingdoel....

klik voor meer informatie
in bestaande producten wordt aangetast door de nieuwe producten die op de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
worden gebracht. Dit is vooral bij trading downTrading downUitbreiding van het assortiment in de diepte door toevoeging van goedkopere en/of kwalitatief mindere producten. ...

klik voor meer informatie
slecht voor de winstontwikkeling.

Bij full line pricingFull line pricingPrijs/assortimentsstrategie waarbij men de verschillen tussen de soortgelijke producten in de productgroep onderstreept met prijsverschillen. Hiermee appelleert men bij de consument aan denkbeelden over kwaliteitsverschillen en men richt zich op consumenten met verschillende koopkracht. Er ontstaat...

klik voor meer informatie
is het ook belangrijk om te weten hoe groot de onderlinge prijsverschillen moeten/kunnen zijn. Deze verschillen worden, gegevenGegevenLos feit, zonder verband met een ander feit. Ook: enkelvoudige waarneming. In tegenstelling tot informatie....

klik voor meer informatie
markt- en concurrentiefactoren, onder meer bepaald door de mogelijkheid om emotionele of instrumentele producteigenschappen toe te voegen. Zo zijn er voor levensmiddelen, in tegenstelling tot kleding, weinig mogelijkheden om belangrijke emotionele verschillen toe te voegen. Prijsverschillen bij computers zijn vooral gebaseerd op instrumentele verschillen. Bij auto’s treffen we beide mogelijkheden aan, en dat betekent dat de prijsrange (het verschil tussen hoogste en laagste prijs) groot kan zijn.

De grootte van de prijssprongen binnen de gegevenGegevenLos feit, zonder verband met een ander feit. Ook: enkelvoudige waarneming. In tegenstelling tot informatie....

klik voor meer informatie
prijsrange hangt af van: 

16.5.2 - Price lining

Voor de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
die de kwaliteitKwaliteitHieronder kunnen we verstaan de technische kwaliteit van een product en de consumentenkwaliteit van een product, respectievelijk de technische specificaties en de mate waarin volgens de consument het product zijn functies vervult....

klik voor meer informatie
van een productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
moeilijk kan beoordelen, zal de prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
een belangrijk referentiepunt voor de kwaliteitsbepaling zijn. Als de prijsverschillen in zo’n geval echter klein zijn, ‘ziet’ de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
nauwelijks kwaliteitsverschillen en raakt hij in verwarring. Deze situatie doet zich vooral voor in de detailhandelDetailhandelBegrip: Detailhandel zie ook: Distributie Distributiekanaal Grootbedrijf Groothandel Bedrijfsvorm die goederen verkoopt en levert aan de finale consument. De functie van de detailhandel is gericht op het voor de consument optimaal verkrijgbaar maken van het product. Daarom is de...

klik voor meer informatie
, omdat daar assortimenten van verschil¬lende producenten, elk met hun eigen prijsopbouw, samenkomen. Om de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
duidelijkheid te geven, kan de detaillistDetaillistOnderneming op het terrein van de detailhandel. ...

klik voor meer informatie
zijn assortimentAssortimentHet geheel van productgroepen, producten, productvarianten en merken dat door een (productie- of handels)organisatie wordt aangeboden. Het assortiment bestaat uit individuele producten (product items) en uit productgroepen (product lines)....

klik voor meer informatie
van een bepaalde productgroepProductgroepAantal met elkaar samenhangende producten. De samenhang kan liggen in: behoeftebevrediging, grondstoffen, productieproces, gebruik en distributie. De verantwoordelijkheid voor een productgroep behoort meestal bij een productgroepmanager. Productgroepbeslissingen zijn: - uitbreiding van de...

klik voor meer informatie
in een beperkt aantal prijsklassen indelen. Dit wordt price liningPrice liningPrijs/assortimentsstrategie bij producten waarvan de consument moeilijk de kwaliteit kan beoordelen. De prijs geldt dan voor de consument als referentiepunt voor de kwaliteitsbepaling. Bij een groot assortiment raakt de consument door de vele kleine prijsverschillen de draad kwijt. Daarom deelt men...

klik voor meer informatie
genoemd. Op dit systeem was vroeger de HEMA (Hollandse EenheidsprijzenEenheidsprijzenPrijsstelling van het assortiment waarbij f alle producten evenveel kosten, f productgroepen een gelijke prijs hebben, f een aantal bijeengezochte en gebundelde producten een gelijke prijs heeft....

klik voor meer informatie
Maatschappij) gebaseerd. Tegenwoordig treffen we het systeem nog aan bij assortimentsonderdelen van kledingzaken: stropdassen in drie prijsklassen: € 10, € 15 en € 30, overhemden in de prijsklassen €20, €35 en € 50. Ook geschenkenwinkels kennen dit systeem. 

16.5.3 - Optie en complementaire prijsstrategie

Optieproducten zijn producten die als aankleding of als accessoire bij een standaardproduct kunnen – maar niet hoeven – te worden gekocht. Voorbeelden van optieproducten treffen we onder meer aan bij auto’s (metaallak, elektrische raambediening, airco) en in de horeca (aperitief, voorgerecht, kamer met balkon). Er is geen algemene regel die aangeeft hoe de prijsstrategiePrijsstrategieDe prijsstrategie geeft aan hoe door middel van het prijsbeleid de gekozen prijsdoelen kunnen worden gerealiseerd. De prijsstrategie zelf is weer bepalend voor tactische prijsbeslissingen. We kennen twee basisprijsstrategien: prijsconcurrentie en niet-prijsconcurrentie....

klik voor meer informatie
van optieproducten moet zijn. Soms is de strategieStrategieIn het algemeen: van te voren vastgestelde handelwijze waardoor men een gesteld doel wil bereiken. In het kader van planning en beleid spreekt men bij strategie over beslissingen op hoofdlijnen, met een uitwerking op de lange termijn (tegenwoordig meestal 3 jaar en langer)....

klik voor meer informatie
gericht op lage prijzen om klanten aan te trekken. Veelal echter is de strategieStrategieIn het algemeen: van te voren vastgestelde handelwijze waardoor men een gesteld doel wil bereiken. In het kader van planning en beleid spreekt men bij strategie over beslissingen op hoofdlijnen, met een uitwerking op de lange termijn (tegenwoordig meestal 3 jaar en langer)....

klik voor meer informatie
gericht op winstWinstHet begrip winst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: - winst: opbrengst minus kosten - nettowinst: opbrengst minus kosten minus belastingen - brutowinst: * winst voor aftrek van belastingen (bedrijfsresultaat) * omzet minus inkoopwaarde van de omzet (bedrijfsresultaat) * omzet...

klik voor meer informatie
en zijn de prijzen voor optieproducten relatief hoog (drinken in een restaurant, extra toeslag voor kamer met balkon).

Complementaire producten (of: after market products, captive products) zijn producten die worden gebruikt bij het hoofdproduct (printers/inktpatronen, scheerapparaten/scheermesjes, digitale camera’s/geheugenkaarten, stofzuigers/stofzuigerzakken en apparaten/ vervangingsonderdelen, zoals stofzuigers/nieuwe zuigmonden of auto’s/nieuwe uitlaten). Zeker als de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
een gepatenteerd complementair productComplementair productIn het consumentengedrag: elk van de goederen die elkaar in het gebruik aanvullen (complementeren). Bijvoorbeeld: auto en benzine. Bij complementaire goederen is de kruislingse elasticiteit negatief. In de distributie: als een producent zijn eigen product direct wil distribueren, heeft hij andere...

klik voor meer informatie
heeft dat alleen op haar eigen productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
past, kiest zij vaak voor een strategieStrategieIn het algemeen: van te voren vastgestelde handelwijze waardoor men een gesteld doel wil bereiken. In het kader van planning en beleid spreekt men bij strategie over beslissingen op hoofdlijnen, met een uitwerking op de lange termijn (tegenwoordig meestal 3 jaar en langer)....

klik voor meer informatie
waarbij het hoofdproduct laag en het complementaire productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
hoog geprijsd is. Deze strategieStrategieIn het algemeen: van te voren vastgestelde handelwijze waardoor men een gesteld doel wil bereiken. In het kader van planning en beleid spreekt men bij strategie over beslissingen op hoofdlijnen, met een uitwerking op de lange termijn (tegenwoordig meestal 3 jaar en langer)....

klik voor meer informatie
realiseert tegelijkertijd een marktaandeeldoelstelling en winstdoelstelling.


 

16.5.4 - Leader pricing, loss leader pricing en bait pricing

Leader pricingLeader pricingPrijsstrategie waarbij men enkele producten zeer goedkoop aanbiedt met de bedoeling klanten te lokken. Bij leader pricing lijdt de onderneming geen verlies. Bij loss leader pricing worden zelfs artikelen onder de kostprijs aangeboden. De opzet is dat de consumenten die op deze artikelen afkomen,...

klik voor meer informatie
en loss leader pricingLeader pricingPrijsstrategie waarbij men enkele producten zeer goedkoop aanbiedt met de bedoeling klanten te lokken. Bij leader pricing lijdt de onderneming geen verlies. Bij loss leader pricing worden zelfs artikelen onder de kostprijs aangeboden. De opzet is dat de consumenten die op deze artikelen afkomen,...

klik voor meer informatie
treffen we veel aan in de detailhandelDetailhandelBegrip: Detailhandel zie ook: Distributie Distributiekanaal Grootbedrijf Groothandel Bedrijfsvorm die goederen verkoopt en levert aan de finale consument. De functie van de detailhandel is gericht op het voor de consument optimaal verkrijgbaar maken van het product. Daarom is de...

klik voor meer informatie
. Men biedt enkele artikelen in het assortimentAssortimentHet geheel van productgroepen, producten, productvarianten en merken dat door een (productie- of handels)organisatie wordt aangeboden. Het assortiment bestaat uit individuele producten (product items) en uit productgroepen (product lines)....

klik voor meer informatie
aan tegen zeer lage prijzen (leader pricing) of zelfs tegen verliesgevende prijzen (loss leader pricingLeader pricingPrijsstrategie waarbij men enkele producten zeer goedkoop aanbiedt met de bedoeling klanten te lokken. Bij leader pricing lijdt de onderneming geen verlies. Bij loss leader pricing worden zelfs artikelen onder de kostprijs aangeboden. De opzet is dat de consumenten die op deze artikelen afkomen,...

klik voor meer informatie
, bait pricing), terwijl de rest van het assortimentAssortimentHet geheel van productgroepen, producten, productvarianten en merken dat door een (productie- of handels)organisatie wordt aangeboden. Het assortiment bestaat uit individuele producten (product items) en uit productgroepen (product lines)....

klik voor meer informatie
‘normaal’ geprijsd blijft. De laaggeprijsde artikelen moeten klanten de winkelWinkelDetailhandel met een vaste vestigingsplaats....

klik voor meer informatie
binnenlokken; de winstWinstHet begrip winst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: - winst: opbrengst minus kosten - nettowinst: opbrengst minus kosten minus belastingen - brutowinst: * winst voor aftrek van belastingen (bedrijfsresultaat) * omzet minus inkoopwaarde van de omzet (bedrijfsresultaat) * omzet...

klik voor meer informatie
moet komen uit de normaal geprijsde artikelen, die de klanten wellicht kopen als ze eenmaal binnen zijn. Een variant op leader pricingLeader pricingPrijsstrategie waarbij men enkele producten zeer goedkoop aanbiedt met de bedoeling klanten te lokken. Bij leader pricing lijdt de onderneming geen verlies. Bij loss leader pricing worden zelfs artikelen onder de kostprijs aangeboden. De opzet is dat de consumenten die op deze artikelen afkomen,...

klik voor meer informatie
is bait pricingBait pricingVariant van leader pricing. Men stelt een laaggeprijsd model ten toon om een klant naar de toonzaal te lokken, hoewel het helemaal niet de bedoeling is dit goedkope model te verkopen. Men tracht vervolgens de klant, die modellen gaat vergelijken, een duurdere uitvoering te verkopen....

klik voor meer informatie
. Hierbij probeert men met een laaggeprijsd modelModelEen in (wiskundige) symbolen uitgedrukte theorie of een stukje op kleine schaal nagebootste werkelijkheid. ...

klik voor meer informatie
(bijvoorbeeld de meest eenvoudige uitvoeringUitvoeringDagelijkse activiteiten. In het kader van planning, beleid en strategie spreekt men over het laagste niveau. Ook op operationeel niveau is (uiteraard) sprake van beslissingen, maar deze hebben vanuit een planningsoptiek geen langdurige invloed op de bedrijfsvoering. In de praktijk...

klik voor meer informatie
van een auto) klanten naar het merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
te lokken. Eenmaal in de showroomShowroomIn de detailhandel een plaats waar gebruiksgoederen zijn tentoongesteld voor demonstratiedoeleinden. De showroom is vaak ook de plaats van verkoop, terwijl de levering dan meestal achteraf plaatsvindt. De showroom biedt de detailhandel de gelegenheid om weinig of geen voorraad aan te houden (en al...

klik voor meer informatie
is het dan de bedoeling dat de klantKlantPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
, geconfronteerd met de vele voordelen ervan een duurdere uitvoeringUitvoeringDagelijkse activiteiten. In het kader van planning, beleid en strategie spreekt men over het laagste niveau. Ook op operationeel niveau is (uiteraard) sprake van beslissingen, maar deze hebben vanuit een planningsoptiek geen langdurige invloed op de bedrijfsvoering. In de praktijk...

klik voor meer informatie
koopt.