» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 16 - Strategische prijsbeslissingen

Inhoudsopgave

16.8 - De strategie ten aanzien van prijsbinding

Wanneer de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
niet rechtstreeks aan de eindafnemer verkoopt, maar gebruik maakt van tussenschakels (grossier en/of detaillist), doet zich het probleem voor wie de uiteindelijke consumentenprijsConsumentenprijsPrijs die de consument voor een product moet betalen. ...

klik voor meer informatie
bepaalt: de producent of de laatste tussenschakel. Vroeger was dit bijna altijd de producent. De handelHandelEen onderneming die niet zelf producten maakt, verwerkt of bewerkt, maar deze inkoopt en ongewijzigd verkoopt. De handelsbedrijven in een distributiekanaal heten samen de handel of de tussenhandel. De handel verzorgt ¬Ė naast de producent ¬Ė de functies in het distributiekanaal. We...

klik voor meer informatie
beschouwde zich als doorgeefluik. Men hield zich strikt aan de prijsvoorstellen van de producent en was tevreden met de aangeboden winstmarge op de pro¬ducten. Tegenwoordig wil met name het grootwinkelbedrijfGrootwinkelbedrijfEen onder een eenheidsnaam werkende overwegend centraal bestuurde detailhandelsorganisatie met meerdere filialen en ten minste 50 werknemers. Om de verbondenheid van de filialen bij de consument duidelijk te maken hebben ze allemaal dezelfde huisstijl. Een grootwinkelbedrijf is tevens een...

klik voor meer informatie
, op grond van zijn sterke marktpositieMarktpositieIn het prijsbeleid: situatie waarbij een aanbieder ruimte heeft voor een eigen prijsbeleid. Deze ruimte kan worden verkregen door een kostenvoorsprong op de concurrentie, een duidelijk gedifferentieerd product of door te opereren op een bepaald segment van de markt. Men spreekt i.p.v. marktpositie...

klik voor meer informatie
, een zelfstandig marketingbeleidMarketingbeleidBegrip: Marketingbeleid zie ook: Marketingdoel Marketingstrategie Beleid waarmee de onderneming de marketingdoelen wenst te realiseren. Bestaat uit de keuze van de doelmarkt, de positionering en de marketingmixstrategie. ...

klik voor meer informatie
– dus ook een zelfstandig prijsbeleid – kunnen voeren. De handelHandelEen onderneming die niet zelf producten maakt, verwerkt of bewerkt, maar deze inkoopt en ongewijzigd verkoopt. De handelsbedrijven in een distributiekanaal heten samen de handel of de tussenhandel. De handel verzorgt ¬Ė naast de producent ¬Ė de functies in het distributiekanaal. We...

klik voor meer informatie
wil zélf de prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
bepalen die hij aan zijn afnemers zal vragen. Hierdoor verliest de producent voor een belangrijk deel zijn greep op de vaststelling van de consumentenprijsConsumentenprijsPrijs die de consument voor een product moet betalen. ...

klik voor meer informatie
. In zo’n situatie kan hij de consumentenprijsConsumentenprijsPrijs die de consument voor een product moet betalen. ...

klik voor meer informatie
hoogstens beinvloeden via de aan de handelHandelEen onderneming die niet zelf producten maakt, verwerkt of bewerkt, maar deze inkoopt en ongewijzigd verkoopt. De handelsbedrijven in een distributiekanaal heten samen de handel of de tussenhandel. De handel verzorgt ¬Ė naast de producent ¬Ė de functies in het distributiekanaal. We...

klik voor meer informatie
berekende inkoopprijs. Zekerheid over de door de handelHandelEen onderneming die niet zelf producten maakt, verwerkt of bewerkt, maar deze inkoopt en ongewijzigd verkoopt. De handelsbedrijven in een distributiekanaal heten samen de handel of de tussenhandel. De handel verzorgt ¬Ė naast de producent ¬Ė de functies in het distributiekanaal. We...

klik voor meer informatie
vast te stellen verkoopprijs heeft de producent echter niet, omdat de gewenste winstmarge voor de handelHandelEen onderneming die niet zelf producten maakt, verwerkt of bewerkt, maar deze inkoopt en ongewijzigd verkoopt. De handelsbedrijven in een distributiekanaal heten samen de handel of de tussenhandel. De handel verzorgt ¬Ė naast de producent ¬Ė de functies in het distributiekanaal. We...

klik voor meer informatie
niet vastligt.

Voor de producent is het verliezen van invloed op de uiteindelijke consumentenprijsConsumentenprijsPrijs die de consument voor een product moet betalen. ...

klik voor meer informatie
een lastige zaak. Zijn marketingmix wordt als het ware geamputeerd. Via de prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
kan hij minder invloed uitoefenen op omzet-, marktaandeel- en winstdoelstellingen dan hij zou wensen. Tegelijkertijd verwatert ook de invloed op een aantal andere zaken binnen de marketingmix: Om de hiervoor genoemde redenen probeert een producent vaak toch via prijsbindingPrijsbindingVaststellen van de consumentenverkoopprijs door de producent. Door schaalvergroting in de detailhandel en de daarmee gepaard gaande eigen marketingstrategie van de detailhandel is dit nauwelijks meer mogelijk. De producent verliest de beheersing over de distributie, terwijl positionering op basis...

klik voor meer informatie
– het (dwingend) voorschrijven van de consumentenverkoopprijs – invloed op de prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
te behouden, of die invloed terug te winnen. PrijsbindingPrijsbindingVaststellen van de consumentenverkoopprijs door de producent. Door schaalvergroting in de detailhandel en de daarmee gepaard gaande eigen marketingstrategie van de detailhandel is dit nauwelijks meer mogelijk. De producent verliest de beheersing over de distributie, terwijl positionering op basis...

klik voor meer informatie
komt in verschillende vormen voor:
  • verticale prijsbinding;
  • integratie;
  • adviesprijzen;
  • bodemprijzen.
 

16.8.1 - Verticale prijsbinding

De meest dwingende vorm van prijsbindingPrijsbindingVaststellen van de consumentenverkoopprijs door de producent. Door schaalvergroting in de detailhandel en de daarmee gepaard gaande eigen marketingstrategie van de detailhandel is dit nauwelijks meer mogelijk. De producent verliest de beheersing over de distributie, terwijl positionering op basis...

klik voor meer informatie
is die waarbij men de prijsbindingPrijsbindingVaststellen van de consumentenverkoopprijs door de producent. Door schaalvergroting in de detailhandel en de daarmee gepaard gaande eigen marketingstrategie van de detailhandel is dit nauwelijks meer mogelijk. De producent verliest de beheersing over de distributie, terwijl positionering op basis...

klik voor meer informatie
per overeenkomst regelt. Naleving van de afspraken kan dan via de rechter worden afgedwongen. Dit systeem van verticale prijsbindingPrijsbindingVaststellen van de consumentenverkoopprijs door de producent. Door schaalvergroting in de detailhandel en de daarmee gepaard gaande eigen marketingstrategie van de detailhandel is dit nauwelijks meer mogelijk. De producent verliest de beheersing over de distributie, terwijl positionering op basis...

klik voor meer informatie
komt in twee vormen voor: De Individuele verticale prijsbinding
Bij de individuele verticale prijsbindingPrijsbindingVaststellen van de consumentenverkoopprijs door de producent. Door schaalvergroting in de detailhandel en de daarmee gepaard gaande eigen marketingstrategie van de detailhandel is dit nauwelijks meer mogelijk. De producent verliest de beheersing over de distributie, terwijl positionering op basis...

klik voor meer informatie
schrijft een producent via een contract voor welke verkoopprijs de handelHandelEen onderneming die niet zelf producten maakt, verwerkt of bewerkt, maar deze inkoopt en ongewijzigd verkoopt. De handelsbedrijven in een distributiekanaal heten samen de handel of de tussenhandel. De handel verzorgt ¬Ė naast de producent ¬Ė de functies in het distributiekanaal. We...

klik voor meer informatie
aan de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
moet berekenen. Indien de handelHandelEen onderneming die niet zelf producten maakt, verwerkt of bewerkt, maar deze inkoopt en ongewijzigd verkoopt. De handelsbedrijven in een distributiekanaal heten samen de handel of de tussenhandel. De handel verzorgt ¬Ė naast de producent ¬Ė de functies in het distributiekanaal. We...

klik voor meer informatie
zich niet aan de overeengekomen verkoopprijs houdt, kan de producent via de rechter naleving van het contract afdwingen. Ook kan hij de levering aan de bewuste detaillistDetaillistOnderneming op het terrein van de detailhandel. ...

klik voor meer informatie
stopzetten. Op grond van de Mededingingswet heeft de wetgever dit systeem van prijsbindingPrijsbindingVaststellen van de consumentenverkoopprijs door de producent. Door schaalvergroting in de detailhandel en de daarmee gepaard gaande eigen marketingstrategie van de detailhandel is dit nauwelijks meer mogelijk. De producent verliest de beheersing over de distributie, terwijl positionering op basis...

klik voor meer informatie
voor een aantal branches verboden (onder andere auto’s, televisietoestellen, elektrische huishoudelijke apparatuur en fotoapparatuur). In de levensmiddelenbranche is prijsbindingPrijsbindingVaststellen van de consumentenverkoopprijs door de producent. Door schaalvergroting in de detailhandel en de daarmee gepaard gaande eigen marketingstrategie van de detailhandel is dit nauwelijks meer mogelijk. De producent verliest de beheersing over de distributie, terwijl positionering op basis...

klik voor meer informatie
nu geheel verdwenen. Sinds 1 januari 1998 is de Mededingingswet in Nederland van kracht met de Nma (Nederlandse Mededingings Autoriteit) als toezichthouder met verregaande bevoegdheden.
De collectieve handhaving van verticale prijsbinding
We spreken van collectieve handhaving van verticale prijsbindingPrijsbindingVaststellen van de consumentenverkoopprijs door de producent. Door schaalvergroting in de detailhandel en de daarmee gepaard gaande eigen marketingstrategie van de detailhandel is dit nauwelijks meer mogelijk. De producent verliest de beheersing over de distributie, terwijl positionering op basis...

klik voor meer informatie
(kortweg collectieve verticale prijsbinding), als de verticale prijsbindingPrijsbindingVaststellen van de consumentenverkoopprijs door de producent. Door schaalvergroting in de detailhandel en de daarmee gepaard gaande eigen marketingstrategie van de detailhandel is dit nauwelijks meer mogelijk. De producent verliest de beheersing over de distributie, terwijl positionering op basis...

klik voor meer informatie
in de gehele bedrijfstakBedrijfstakTotaal van ondernemingen die zich met de productie of handel van dezelfde soort producten bezighouden en die op hetzelfde niveau in de bedrijfskolom opereren. Voorbeelden: de branche van studieboekenuitgevers; de branche van bloemenwinkeliers....

klik voor meer informatie
(met andere woorden: door alle producenten onderling afgesproken) geldt. Collectieve verticale prijsbindingPrijsbindingVaststellen van de consumentenverkoopprijs door de producent. Door schaalvergroting in de detailhandel en de daarmee gepaard gaande eigen marketingstrategie van de detailhandel is dit nauwelijks meer mogelijk. De producent verliest de beheersing over de distributie, terwijl positionering op basis...

klik voor meer informatie
heeft dus een horizontaal en een verticaal element:
  • horizontaal: de producenten spreken onderling af aan verticaleprijsbinding te doen;
  • verticaal: alle detaillisten worden verplicht dezelfde verkoopprijs te hanteren.
Het grote verschil met individuele verticale prijsbindingPrijsbindingVaststellen van de consumentenverkoopprijs door de producent. Door schaalvergroting in de detailhandel en de daarmee gepaard gaande eigen marketingstrategie van de detailhandel is dit nauwelijks meer mogelijk. De producent verliest de beheersing over de distributie, terwijl positionering op basis...

klik voor meer informatie
zit in het horizontale element. Dit maakt de positie van de producenten veel sterker. Een detaillistDetaillistOnderneming op het terrein van de detailhandel. ...

klik voor meer informatie
die de voorgeschreven prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
van één merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
ontduikt, loopt het gevaar te worden uitgesloten van levering door alle producenten van dergelijke producten. De producenten ondersteunen als het ware elkaars afspraken. Collectieve verticale prijsbindingPrijsbindingVaststellen van de consumentenverkoopprijs door de producent. Door schaalvergroting in de detailhandel en de daarmee gepaard gaande eigen marketingstrategie van de detailhandel is dit nauwelijks meer mogelijk. De producent verliest de beheersing over de distributie, terwijl positionering op basis...

klik voor meer informatie
kan ook worden beschouwd als een vorm van kartellering. Op grond hiervan is het systeem in de Mededingingswet verboden.
 

16.8.2 - Integratie

Beheersing van de verkoopprijs die aan de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
moet worden berekend, kan de producent ook verkrijgen door voorwaartse verticale integratieIntegratieWijze van groeien door de onderneming door uitbreiding van de activiteiten binnen de bedrijfskolom....

klik voor meer informatie
. Immers, door zelf de detailhandelsactiviteiten te gaan uitvoeren (bijvoorbeeld door overname van de bestaande handel), krijgt men volledige zeggenschap over die handelHandelEen onderneming die niet zelf producten maakt, verwerkt of bewerkt, maar deze inkoopt en ongewijzigd verkoopt. De handelsbedrijven in een distributiekanaal heten samen de handel of de tussenhandel. De handel verzorgt ¬Ė naast de producent ¬Ė de functies in het distributiekanaal. We...

klik voor meer informatie
en dus ook over de te hanteren verkoopprijzen. Het aangaan van franchiseovereenkomsten tussen producenten en detaillisten kan in dit verband worden beschouwd als een partiële integratie; meestal zullen ook de te vragen verkoopprijzen deel uitmaken van de franchiseovereenkomst.  


16.8.3 - Adviesprijzen

Door de wettelijke beperkingen ten aanzien van verticale prijsbindingPrijsbindingVaststellen van de consumentenverkoopprijs door de producent. Door schaalvergroting in de detailhandel en de daarmee gepaard gaande eigen marketingstrategie van de detailhandel is dit nauwelijks meer mogelijk. De producent verliest de beheersing over de distributie, terwijl positionering op basis...

klik voor meer informatie
zochten de producenten naar andere systemen van prijsbeheersing. De meest bekende in dit opzicht zijn de adviesprijzen. Hierbij adviseert de producent aan de handelHandelEen onderneming die niet zelf producten maakt, verwerkt of bewerkt, maar deze inkoopt en ongewijzigd verkoopt. De handelsbedrijven in een distributiekanaal heten samen de handel of de tussenhandel. De handel verzorgt ¬Ė naast de producent ¬Ė de functies in het distributiekanaal. We...

klik voor meer informatie
een bepaalde consumentenverkoopprijs. Hierin is de margeMargeVerschil tussen opbrengst en kosten. We onderscheiden: - Brutowinst bij de handel: het verschil tussen opbrengstprijs en inkoopprijs. Daarbij maken we weer onderscheid tussen: * de brutomarge: verkoopprijs minus inkoopprijs; * de nettomarge: verkoopprijs minus inkoopprijs minus directe...

klik voor meer informatie
van de detaillistDetaillistOnderneming op het terrein van de detailhandel. ...

klik voor meer informatie
inbegrepen. Het opvolgen van dit advies kan echter niet juridisch worden afgedwongen. Daarbij komt dat het voor de handelHandelEen onderneming die niet zelf producten maakt, verwerkt of bewerkt, maar deze inkoopt en ongewijzigd verkoopt. De handelsbedrijven in een distributiekanaal heten samen de handel of de tussenhandel. De handel verzorgt ¬Ė naast de producent ¬Ė de functies in het distributiekanaal. We...

klik voor meer informatie
juist vaak aantrekkelijk is om onder de – door de producent uitgebreid bekendgemaakte – adviesprijzen te verkopen: de lage prijzen ondersteunen zo zijn gewenste ‘lageprijzenimago’ en/of fungeren als lokprijzen.

Hoewel een detaillistDetaillistOnderneming op het terrein van de detailhandel. ...

klik voor meer informatie
die zich niet aan de adviesprijzen houdt, formeel niet kan worden ‘gestraft’, wordt er in de praktijkPraktijkDagelijkse activiteiten. In het kader van planning, beleid en strategie spreekt men over het ¬Ďlaagste¬í niveau. Ook op operationeel niveau is (uiteraard) sprake van beslissingen, maar deze hebben ¬Ė vanuit een planningsoptiek ¬Ė geen langdurige invloed op de bedrijfsvoering. In de praktijk kunnen...

klik voor meer informatie
toch vaak een zekere dwang toegepast. Met name in geval van selectieve en exclusieve distributieDistributieBegrip: Distributie zie ook: Distributiekanaal Vier P¬ís Instrument van de marketingmix, een van de zogeheten ¬ĎVier P¬ís¬í. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder...

klik voor meer informatie
en in het geval van een sterk merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
kan de producent probe¬ren de adviesprijzen af te dwingen. Bijvoorbeeld door de detaillistDetaillistOnderneming op het terrein van de detailhandel. ...

klik voor meer informatie
uit te sluiten van levering, of door middel van vertraging in de levering te laten merken dat hij een en ander niet op prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
stelt. De enige beperking die in dat opzicht geldt, is dat misbruik maken van een economische machtspositieEconomische machtspositieHet hebben van een overwegende invloed op een markt. Een marktaandeel van meer dan 50 procent kan hiervoor een aanwijzing zijn. Het Europese-Unieverdrag biedt mogelijkheden economische machtsposities te verbieden als daardoor de handel tussen de lidstaten ongunstig wordt be√Įnvloed...

klik voor meer informatie
volgens de Mededingingswet is verboden.16.8.4 - Bodemprijzen

Bij het wegvallen van de verticale prijsbindingPrijsbindingVaststellen van de consumentenverkoopprijs door de producent. Door schaalvergroting in de detailhandel en de daarmee gepaard gaande eigen marketingstrategie van de detailhandel is dit nauwelijks meer mogelijk. De producent verliest de beheersing over de distributie, terwijl positionering op basis...

klik voor meer informatie
en het niet succesvol zijn van adviesprijzen kregen producenten behoefteBehoefteEen behoefte is een door de mens geconstateerd tekort aan ¬Ďiets¬í. Er is altijd een inwendige of uitwendige prikkel voordat iemand zich bewust wordt van een behoefte. Als de behoefte bewust en intens genoeg is, ontstaat een motief. Binnen behoeften is er een onderscheid tussen de primaire behoeften...

klik voor meer informatie
aan een nieuw instrument om de prijzen in de hand te houden. De met lage prijzen stuntende grootwinkelbedrijven tasten immers de distributieDistributieBegrip: Distributie zie ook: Distributiekanaal Vier P¬ís Instrument van de marketingmix, een van de zogeheten ¬ĎVier P¬ís¬í. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder...

klik voor meer informatie
van het merkartikelMerkartikelEen merkartikel is een gemerkt artikel met een zodanig grote trouwe afnemersgroep, dat het betreffende merk in principe voor langere termijn een meerwaarde geeft aan het product....

klik voor meer informatie
bij kleine zelfstandige winkeliers aan (deze kunnen tegen de lage discountprijzen niet winstgevend werken) en zijn een gevaar voor het imagoImagoEen imago omvat de (bewuste) overtuigingen en de (bewuste en onbewuste) gevoelens van iemand over een onderwerp. In de marketing is zo’n onderwerp bijvoorbeeld een product (productimago; product image), een merk (merkimago; brand image) of een onderneming (ondernemingsimago; corporate image). ...

klik voor meer informatie
van het merkartikelMerkartikelEen merkartikel is een gemerkt artikel met een zodanig grote trouwe afnemersgroep, dat het betreffende merk in principe voor langere termijn een meerwaarde geeft aan het product....

klik voor meer informatie
. Dat nieuwe instrument is de bodemprijsBodemprijsPrijs beneden welke niet aan de consument verkocht mag worden. Bodemprijzen worden vastgesteld door productschappen, waarbij wordt uitgegaan van een inkoopprijs + BTW....

klik voor meer informatie
.

Een bodemprijsBodemprijsPrijs beneden welke niet aan de consument verkocht mag worden. Bodemprijzen worden vastgesteld door productschappen, waarbij wordt uitgegaan van een inkoopprijs + BTW....

klik voor meer informatie
is een door de producent dwingend aan de handelHandelEen onderneming die niet zelf producten maakt, verwerkt of bewerkt, maar deze inkoopt en ongewijzigd verkoopt. De handelsbedrijven in een distributiekanaal heten samen de handel of de tussenhandel. De handel verzorgt ¬Ė naast de producent ¬Ė de functies in het distributiekanaal. We...

klik voor meer informatie
voorgeschreven minimale verkoopprijs op het niveau van inkoopprijs plus BTW en kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
die de detailhandelDetailhandelBegrip: Detailhandel zie ook: Distributie Distributiekanaal Grootbedrijf Groothandel Bedrijfsvorm die goederen verkoopt en levert aan de finale consument. De functie van de detailhandel is gericht op het voor de consument optimaal verkrijgbaar maken van het product. Daarom is de...

klik voor meer informatie
voor de verkoopVerkoopAlgemeen: het afsluiten van een ruiltransactie. Ook: onderdeel van het marketinginstrumentarium....

klik voor meer informatie
van het productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
moet maken.

Naleving van de bodemprijsBodemprijsPrijs beneden welke niet aan de consument verkocht mag worden. Bodemprijzen worden vastgesteld door productschappen, waarbij wordt uitgegaan van een inkoopprijs + BTW....

klik voor meer informatie
kan worden afgedwongen door uitsluiting van levering. Het is dus een soort verticale prijsbindingPrijsbindingVaststellen van de consumentenverkoopprijs door de producent. Door schaalvergroting in de detailhandel en de daarmee gepaard gaande eigen marketingstrategie van de detailhandel is dit nauwelijks meer mogelijk. De producent verliest de beheersing over de distributie, terwijl positionering op basis...

klik voor meer informatie
, maar dan met prijzen op een laag niveau. Het systeem was in elk geval bedoeld om te voorkomen dat sommige (grote) detaillisten om promotionele redenen of bij een prijzenoorlogPrijzenoorlogConcurrentiestrijd tussen detaillisten die gevoerd wordt met het prijsinstrument. Voorbeeld: supermarktprijsoorlog vanaf 2003, toen Nederlandse supermarkten elkaar snel opvolgden met prijsverlagingen om de gunst van de koper te winnen of behouden. Zo zijn er in het verleden ook suiker-, brood-, en...

klik voor meer informatie
beneden de inkoopprijs van een andere (kleine) detaillistDetaillistOnderneming op het terrein van de detailhandel. ...

klik voor meer informatie
gaan verkopen.

Regelmatig proberen grote discounters dit systeem op te blazen, door grootscheeps lagere prijzen aan te kondigen. Tot 2003 is dit echter niet gelukt. Wellicht komt dit, doordat ook de grote discounters belang hadden bij het systeem van bodemprijzen en doordat pogingen om het systeem op te blazen niet meer waren dan promotiestunts.

De prijzenoorlogPrijzenoorlogConcurrentiestrijd tussen detaillisten die gevoerd wordt met het prijsinstrument. Voorbeeld: supermarktprijsoorlog vanaf 2003, toen Nederlandse supermarkten elkaar snel opvolgden met prijsverlagingen om de gunst van de koper te winnen of behouden. Zo zijn er in het verleden ook suiker-, brood-, en...

klik voor meer informatie
in de supermarkten in 2003/2004 roept de vraag op of het systeem van bodemprijzen wel effectief is. Volgens levensmiddelengroothandel Sligro werden in juli 2004 meer dan 150 producten in winkels beneden de inkoopprijs aangeboden.

Let op: Bodemprijzen moeten niet worden verward met minimumprijzen. Minimumprijzen zijn minimum verkoopprijzen die door meso-economische instellingen, de productschappen, dwingend zijn vastgesteld.