» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 17 - Tactische prijsbeslissingen

Inhoudsopgave

17.2 - Psychologische aspecten bij de prijsvaststelling

Psychologische (emotionele) factoren spelen bij de prijsbeoordeling van de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
een belangrijke rolRolHet gedragspatroon dat iemand heeft in een bepaalde situatie. Eenzelfde persoon kan meerdere rollen vervullen: koper, beslisser, enzovoort. Rol is een sociale factor in het koopbeslissingsproces...

klik voor meer informatie
. Je bent dit verschijnsel in hoofdstuk 8 al tegengekomen bij imagoImagoEen imago omvat de (bewuste) overtuigingen en de (bewuste en onbewuste) gevoelens van iemand over een onderwerp. In de marketing is zo’n onderwerp bijvoorbeeld een product (productimago; product image), een merk (merkimago; brand image) of een onderneming (ondernemingsimago; corporate image). ...

klik voor meer informatie
als prijsdoelstelling, bij price liningPrice liningPrijs/assortimentsstrategie bij producten waarvan de consument moeilijk de kwaliteit kan beoordelen. De prijs geldt dan voor de consument als referentiepunt voor de kwaliteitsbepaling. Bij een groot assortiment raakt de consument door de vele kleine prijsverschillen de draad kwijt. Daarom deelt men...

klik voor meer informatie
en bij loss leader pricingLeader pricingPrijsstrategie waarbij men enkele producten zeer goedkoop aanbiedt met de bedoeling klanten te lokken. Bij leader pricing lijdt de onderneming geen verlies. Bij loss leader pricing worden zelfs artikelen onder de kostprijs aangeboden. De opzet is dat de consumenten die op deze artikelen afkomen,...

klik voor meer informatie
. Ook bij de uiteindelijke vaststelling van de verkoopprijsVaststelling van de verkoopprijsGeschiedt op basis van de kosten, de concurrentie of de vraag. ...

klik voor meer informatie
, of deze nu berust op vraag, concurrentieConcurrentieWedijvering om de koopgunst van de afnemers, behorend tot de micro-omgeving van de onderneming. We onderscheiden concurrentie op verschillende niveaus: wensconcurrentie (verschillende behoeftecategorie√ęn), generieke concurrentie (binnen een behoeftecategorie), productvormconcurrentie (producttype)...

klik voor meer informatie
of kostenfactoren, zal rekening moeten worden gehouden met psychologische aspecten. De psychologie van:
  • de prijsdrempel;
  • het getal;
  • vergelijkende prijzen;
  • gebruikelijke of traditionele prijzen;
  • meervoudige prijzen (of: multiple unit pricing);
  • de prijsontleding;
  • de prestigeprijzen.
 

17.2.1 - De psychologie van de prijsdrempel

Bij veel koopbeslissingen gaat de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
uit van een bepaalde prijsrange waarbinnen hij een productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
wil kopen. Deze prijsrange houdt meestal verband met zijn budget. Daarbinnen kiest hij vervolgens op grond van kwaliteitKwaliteitHieronder kunnen we verstaan de technische kwaliteit van een product en de consumentenkwaliteit van een product, respectievelijk de technische specificaties en de mate waarin volgens de consument het product zijn functies vervult....

klik voor meer informatie
en dergelijke. De prijsverschillen die binnen de prijsrange blijven, hebben een geringe invloed op de koopbeslissing: binnen de prijsrange is de vraag nauwelijks prijsgevoelig. Producten met prijzen die buiten de prijsrange vallen (vooral naar de bovenkant), ontmoeten dikwijls weerstand: de vraag naar die producten is prijsgevoelig.
Uiteraard hebben verschillende consumenten verschillende prijsranges. Maar ook in dit verband zullen er segmenten zijn: groepen mensen met ongeveer dezelfde prijsrange. Verder zal de prijsrange meestal in ronde bedragen luiden. Hierop kan men bij de prijsvaststellingPrijsvaststellingBepaling van het prijsniveau op basis van: - √≥f de kosten (cost plus pricing); - √≥f de concurrenten (concurrentiegeori√ęnteerde prijsstelling); - √≥f de vraag (vraaggeori√ęnteerde prijsvaststelling). ...

klik voor meer informatie
inspelen: door de verkoopprijs juist onder een bepaalde prijsrange-grens vast te stellen bereikt men nog volop consumenten die zich tot deze prijsrange aangetrokken voelen.

Voorbeeld:
Stel dat is vastgesteld dat vloerbedekkingsegmenten wat betreft hun prijsrange kunnen worden ingedeeld naar prijzen tussen € 50 en € 100, tussen € 100 en € 150 en tussen € 150 en € 200 per strekkende meter. Een consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
met een prijsrange die ligt tussen € 150 en € 200, zal een vloerbedekking van € 220 als duur ervaren, veel duurder dan het verschil van € 20 suggereert. Een vloerbedekking van € 175 zal hij daarentegen nauwelijks als goedkoper ervaren dan een vloerbedekking van € 185.
Figuur 17.3 geeft het verloop van de vraagcurveVraagcurveCurve die de alternatieve combinaties van p en q (prijs en hoeveelheid) aangeeft op één bepaald moment. Op een later moment kunnen deze combinaties anders liggen. Bij prijsconcurrentie spreken we van een verschuiving langs de vraagcurve, waarmee we bedoelen dat een lagere prijs een hogere afzet zal...

klik voor meer informatie
aan in geval van prijsdrempels.
Figuur 17.3 De vraagcurveVraagcurveCurve die de alternatieve combinaties van p en q (prijs en hoeveelheid) aangeeft op één bepaald moment. Op een later moment kunnen deze combinaties anders liggen. Bij prijsconcurrentie spreken we van een verschuiving langs de vraagcurve, waarmee we bedoelen dat een lagere prijs een hogere afzet zal...

klik voor meer informatie
bij prijsdrempels.
 

17.2.2 - De psychologie van het getal

Sommige getallen blijken bij de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
meer kooplust op te wekken dan andere, omdat ze een optische illusie van ‘goedkoop’ of van ‘daar moet ik snel bij zijn’ geven. In de Amerikaanse literatuur wordt het hierop inspelen de odd even pricingOdd even pricingPrijsvaststelling waarbij het getal als psychologische factor een rol speelt: sommige getallen blijken meer de kooplust op te wekken dan andere getallen. Ze bezitten de optische illusie van ¬Ďgoedkoop¬í te zijn. Voorbeeld: 1,95 lijkt aanzienlijk minder dan 2,00, doordat het eerste getal (het...

klik voor meer informatie
of odd pricingOdd pricingPrijsvaststelling waarbij het getal als psychologische factor een rol speelt: sommige getallen blijken meer de kooplust op te wekken dan andere getallen. Ze bezitten de optische illusie van ¬Ďgoedkoop¬í te zijn. Voorbeeld: 1,95 lijkt aanzienlijk minder dan 2,00, doordat het eerste getal (het...

klik voor meer informatie
genoemd: oneven prijzen schijnen gunstiger ten aanzien van de kooplust te zijn dan even prijzen. Ook geeft het cijfer 7 meer kooplust dan het cijfer 3. Dit verschijnsel komt ook vaak voor in samenhang met prijsdrempels (prijzen van € 0,99 en € 4,95); het kan er zelfs toe leiden dat sommige prijsverlagingen vraagafname tot gevolg hebben (zie figuur 17.4 voor de vraagcurveVraagcurveCurve die de alternatieve combinaties van p en q (prijs en hoeveelheid) aangeeft op √©√©n bepaald moment. Op een later moment kunnen deze combinaties anders liggen. Bij prijsconcurrentie spreken we van een verschuiving langs de vraagcurve, waarmee we bedoelen dat een lagere prijs een hogere afzet zal...

klik voor meer informatie
in dit geval).Figuur 17.4 De vraagcurveVraagcurveCurve die de alternatieve combinaties van p en q (prijs en hoeveelheid) aangeeft op één bepaald moment. Op een later moment kunnen deze combinaties anders liggen. Bij prijsconcurrentie spreken we van een verschuiving langs de vraagcurve, waarmee we bedoelen dat een lagere prijs een hogere afzet zal...

klik voor meer informatie
bij odd pricingOdd pricingPrijsvaststelling waarbij het getal als psychologische factor een rol speelt: sommige getallen blijken meer de kooplust op te wekken dan andere getallen. Ze bezitten de optische illusie van ¬Ďgoedkoop¬í te zijn. Voorbeeld: 1,95 lijkt aanzienlijk minder dan 2,00, doordat het eerste getal (het...

klik voor meer informatie
.

 

17.2.3 - De psychologie van vergelijkende prijzen

In veel gevallen, met name bij minder frequent gekochte artikelen, is het prijsbewustzijnPrijsbewustzijnDe mate waarin de consument de prijzen van de verschillende producten kent. Bij een gering prijsbewustzijn zal de prijs geen grote invloed uitoefenen op het koopgedrag. ...

klik voor meer informatie
zo laag dat de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
een lage(re) prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
nauwelijks als zodanig herkent. Een prijsvergelijking in de zin van ‘nu van € 3,69 voor € 2,95’ blijkt van de prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
van € 2,95 ineens wel een aantrekkelijke prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
te maken, ook al zou de normale prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
al geruime tijd € 2,95 zijn!  


17.2.4 - De psychologie van gebruikelijke of traditionele prijzen

Voor bepaalde routinematig gekochte producten, bijvoorbeeld genotmiddelen als kauwgom, candy bars en flesjes limonade, is de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
vanouds gewend aan bepaalde prijzen. Prijzen die lager zijn dan die traditionele prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
, worden door de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
gewantrouwd: de kwaliteitKwaliteitHieronder kunnen we verstaan de technische kwaliteit van een product en de consumentenkwaliteit van een product, respectievelijk de technische specificaties en de mate waarin volgens de consument het product zijn functies vervult....

klik voor meer informatie
zou wel eens lager kunnen zijn. Aangezien de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
door inflatie in de loopLoopEen of meer vragen in een vragenlijst die een herhaling zijn van reeds gestelde vragen. Hiermede kan de juistheid van beantwoording worden gecontroleerd. Loop is een Engelse term....

klik voor meer informatie
der jaren gewend is geraakt aan veelvuldige prijsverhogingen, en de toegenomen welvaart de prijsgevoeligheid voor deze kleine uitgaven doet afnemen, is de betekenis van traditionele prijzen sterk verminderd.

 

17.2.5 - De psychologie van meervoudige prijzen (multiple unit pricing)

Multiple unit pricingMultiple unit pricingHet aanbieden van meerdere eenheden tegelijkertijd in de vorm van een aanbieding of in een grootverpakking. Drie halen, twee betalen is daarvan een voorbeeld....

klik voor meer informatie
is het verkopen van meerdere eenheden tegelijkertijd in de vorm van een ‘aanbieding’ of verkoopVerkoopAlgemeen: het afsluiten van een ruiltransactie. Ook: onderdeel van het marketinginstrumentarium....

klik voor meer informatie
in grootverpakking. Consumenten zijn happig op dit soort prijzen, omdat ze appelleren aan hun voordeelinstinct. Soms zijn consumenten zelfs zo happig, dat ze gretig op de aanbieding ‘nu 3 stuks voor € 1,95’ of ‘4 halen en 3 betalen’ ingaan, terwijl de normale stukprijs soms zelfs lager is ! Een bezwaar van een dergelijke prijsvaststellingPrijsvaststellingBepaling van het prijsniveau op basis van: - √≥f de kosten (cost plus pricing); - √≥f de concurrenten (concurrentiegeori√ęnteerde prijsstelling); - √≥f de vraag (vraaggeori√ęnteerde prijsvaststelling). ...

klik voor meer informatie
is dat ze niet altijd tot meerverbruik leidt, maar dat de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
overgaat tot voorraadvorming. 


17.2.6 - De psychologie van de prijsontleding

Men kan de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
over een prijsbarriėre heen trekken door de prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
te ontleden in hoofd- en nevenbestanddelen van het productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
of in productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
en optieproducten. De consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
is in eerste instantie geneigd zijn aankoopbeslissingen te baseren op het hoofdbestanddeel. Bijkomende kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
worden dan, na de beslissing, maar op de koop toe genomen.Bij auto’s bijvoorbeeld metaallak, airco, navigatiesysteem. Aan de consumenten kunnen bijvoorbeeld bovendien apart in rekening worden gebracht:
  • administratie- en inschrijfgelden;
  • batterijen;
  • afleveringskosten.
Van het laatste geven we het volgende aardige voorbeeld: In het begin van de jaren tachtig van de twintigste eeuw probeerde Citroën als eerste het in de automobielwereld ingeburgerde fenomeen van de afleveringskosten af te schaffen door over te gaan op ‘all-in’ prijzen. Optisch gezien werden de Citroëns hierdoor echter duurder. Na enkele jaren is men dan ook weer van dit systeem afgestapt.

Een tegenwoordig ook op de consumentenmarktConsumentenmarktDe consumentenmarkt bestaat uit alle consumenten die goederen en diensten kopen voor persoonlijk gebruik. De consumentenmarkt kan men verbijzonderen voor een bepaald artikel, met name als dit artikel ook op een industri√ęle markt wordt verkocht. Voorbeeld: de consumentenmarkt voor...

klik voor meer informatie
(kozijnen, tuinen, keukens) veel voorkomende manier van prijsontledingPrijsontledingMen kan de prijs ontleden naar hoofd- en nevenbestanddelen van het product of in product en optieproducten. De consument is in de eerste plaats geneigd zijn aankoopbeslissing te baseren op de prijs van het hoofdbestanddeel. Bijkomende kosten worden dan, na de aankoopbeslissing, maar op de koop toe...

klik voor meer informatie
is leasingLeasingVorm van huurkoop van kapitaalgoederen. Aan het eind van de huurperiode verkrijgt soms de huurder het kapitaalgoed tegen sterk gereduceerde prijs in eigendom. We kennen twee hoofdvormen: - Financial leasing: de eigendom van het gehuurde gaat na afloop van het (niet-opzegbare) leasecontract tegen...

klik voor meer informatie
(zie de advertentie van Gardenlease). Hierbij wordt de aankoopprijs gespreid over meerdere jaren. Het risicoRisicoDe consument die een aankoop overweegt, neemt daarbij risico’s waar. Hij is onzeker over de gevolgen van de genomen beslissing. Het gaat om de volgende risico’s: - financieel (is het product zijn geld waard?; hoe hoog worden de gebruikskosten?); - functioneel (zal het product leveren wat ik...

klik voor meer informatie
voor de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
wordt verminderd door in het leasebedrag tevens een onderhoudscomponent op te nemen.

 

17.2.7 - De psychologie van de prestigeprijzen

De prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
van een productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
kan de waardeWaardeWaarden zijn stevig verankerde opvattingen over wat in het leven zinvol en het nastreven waard is. We onderscheiden eindwaarden, die het denken van mensen bepalen, en instrumentele waarden, die het gedrag van mensen be√Įnvloeden...

klik voor meer informatie
die de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
aan een productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
toekent, positief beinvloeden: als de prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
stijgt, stijgt ook de toegekende waardeWaardeWaarden zijn stevig verankerde opvattingen over wat in het leven zinvol en het nastreven waard is. We onderscheiden eindwaarden, die het denken van mensen bepalen, en instrumentele waarden, die het gedrag van mensen be√Įnvloeden...

klik voor meer informatie
. En als de stijging van de toegekende waardeWaardeWaarden zijn stevig verankerde opvattingen over wat in het leven zinvol en het nastreven waard is. We onderscheiden eindwaarden, die het denken van mensen bepalen, en instrumentele waarden, die het gedrag van mensen be√Įnvloeden...

klik voor meer informatie
groter is dan die van de prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
, kan de gevraagde hoeveelheid toenemen. Een reden hiervoor kan zijn dat het productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
, naarmate de prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
stijgt, een grotere statuswaarde krijgt en dus een grotere begeerlijkheid. Een andere reden voor dit verschijnsel zijn we al eerder tegengekomen: als de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
de kwaliteitKwaliteitHieronder kunnen we verstaan de technische kwaliteit van een product en de consumentenkwaliteit van een product, respectievelijk de technische specificaties en de mate waarin volgens de consument het product zijn functies vervult....

klik voor meer informatie
niet kan beoordelen, klampt hij zich vast aan de prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
als een indicator hiervoor. Grafisch is de vraagcurveVraagcurveCurve die de alternatieve combinaties van p en q (prijs en hoeveelheid) aangeeft op één bepaald moment. Op een later moment kunnen deze combinaties anders liggen. Bij prijsconcurrentie spreken we van een verschuiving langs de vraagcurve, waarmee we bedoelen dat een lagere prijs een hogere afzet zal...

klik voor meer informatie
in geval van prestigeprijzen in figuur 17.5 weergegeven.Figuur 17.5 De vraagcurveVraagcurveCurve die de alternatieve combinaties van p en q (prijs en hoeveelheid) aangeeft op één bepaald moment. Op een later moment kunnen deze combinaties anders liggen. Bij prijsconcurrentie spreken we van een verschuiving langs de vraagcurve, waarmee we bedoelen dat een lagere prijs een hogere afzet zal...

klik voor meer informatie
bij prestigeprijzen.