» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 17 - Tactische prijsbeslissingen

Inhoudsopgave

17.6 - Samenvatting

 In dit hoofdstuk kwamen de verschillende methoden om de verkoopprijs vast te stellen aan de orde. We behandelden de verkoopprijs op basis van de kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
, op basis van de vraag en op basis van de prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
van concurrenten.

Bij de prijsvaststellingPrijsvaststellingBepaling van het prijsniveau op basis van: - f de kosten (cost plus pricing); - f de concurrenten (concurrentiegeorinteerde prijsstelling); - f de vraag (vraaggeorinteerde prijsvaststelling). ...

klik voor meer informatie
op basis van de kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
draait bij de handelHandelEen onderneming die niet zelf producten maakt, verwerkt of bewerkt, maar deze inkoopt en ongewijzigd verkoopt. De handelsbedrijven in een distributiekanaal heten samen de handel of de tussenhandel. De handel verzorgt naast de producent de functies in het distributiekanaal. We...

klik voor meer informatie
alles om de margeMargeVerschil tussen opbrengst en kosten. We onderscheiden: - Brutowinst bij de handel: het verschil tussen opbrengstprijs en inkoopprijs. Daarbij maken we weer onderscheid tussen: * de brutomarge: verkoopprijs minus inkoopprijs; * de nettomarge: verkoopprijs minus inkoopprijs minus directe...

klik voor meer informatie
, terwijl de producent de keuze heeft tussen cost plus pricingCost plus pricingMethode waarbij de onderneming de integrale kosten verhoogt met een bepaald opslagpercentage voor de winst. Target pricing of target return pricing is een variant. Uitgaande van een verwachte afzet schat men de kosten behorend bij deze afzet. Het opslagpercentage op de kosten wordt zodanig gekozen...

klik voor meer informatie
en target return pricingTarget return pricingPrijsstelling die is gericht op het behalen van de vastgestelde omzet- of winstdoelstelling....

klik voor meer informatie
. Bij vaststelling van de prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
op basis van de vraag moeten we ons realiseren dat alle vraaggerichte prijsvaststellingsmethoden ervan uitgaan dat. op welke wijze dan ook, inzicht is verkregen in de reacties van de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
op verschillende prijzen. Als methoden kwamen de break-evenanalyse, de isowinstmethode, de marginale analyseMarginale analyseTheoretische-economische analyse ter bepaling van die prijs/hoeveelheidrelatie waarbij de winst maximaal is....

klik voor meer informatie
en de beleefde waardeWaardeWaarden zijn stevig verankerde opvattingen over wat in het leven zinvol en het nastreven waard is. We onderscheiden eindwaarden, die het denken van mensen bepalen, en instrumentele waarden, die het gedrag van mensen benvloeden...

klik voor meer informatie
aan de orde. Bij de concurrentie-georiënteerde prijsvaststellingPrijsvaststellingBepaling van het prijsniveau op basis van: - f de kosten (cost plus pricing); - f de concurrenten (concurrentiegeorinteerde prijsstelling); - f de vraag (vraaggeorinteerde prijsvaststelling). ...

klik voor meer informatie
werden de demand backward pricingBackward pricingVerkoopprijsbepalingsmethode waarbij men de prijs van een concurrent of de marktprijs of een gebruikelijke prijs tot uitgangspunt van de eigen verkoopprijs neemt. Vanuit deze prijs redeneert men terug en men vraagt zich af wat er als bijdrage overblijft, rekening houdend met de gewenste winst, als...

klik voor meer informatie
, de prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
gebaseerd op acties van de concurrent en biedprijzen behandeld. Na de bestudering van de psychologische aspecten bij de prijsvaststellingPrijsvaststellingBepaling van het prijsniveau op basis van: - f de kosten (cost plus pricing); - f de concurrenten (concurrentiegeorinteerde prijsstelling); - f de vraag (vraaggeorinteerde prijsvaststelling). ...

klik voor meer informatie
, de prijsveranderingen en de kortingen werd de rolRolHet gedragspatroon dat iemand heeft in een bepaalde situatie. Eenzelfde persoon kan meerdere rollen vervullen: koper, beslisser, enzovoort. Rol is een sociale factor in het koopbeslissingsproces...

klik voor meer informatie
van de OverheidOverheidVerzamelnaam voor instanties die het openbaar gezag over een bepaald gebied of thema voeren. Denk daarbij aan gemeenten, provincies, Rijk, Europese Commissie. Maar ook aan Keuringsdienst voor Waren, Belastingdienst, en al dergelijke overheidsdiensten. In de marketing is de overheid op...

klik voor meer informatie
en de EUEUSamenwerkingsverband van (per 2004) 25 Europese landen. De samenwerking houdt onder meer in het wegnemen van handelsbeperkingen en het opstellen van gemeenschappelijke wet- en regelgeving....

klik voor meer informatie
bij het prijsbeleid beknopt belicht.