» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 25 - Not for profit marketing

Inhoudsopgave

25.2 - Categorie√ęn van not-for-profitorganisaties

De not-for-profit-sector is heel divers en niet overal in de sector is marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
nuttig en toepasbaar. Een onderverdeling van de sector in zes categorieën biedt TabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
25.2.


TabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
25.2 Zes categorieën not for profitorganisaties
Categorie  Omschrijving  Voorbeelden 
 Overheidsorganen en -instellingen  organisaties die vooral collectieve goederen produceren  onderwijsinspectie, gemeentelijke administratie, leger, politie, stadsreiniging
 Overheidsdiensten  organisaties die vooral niet collectieve goederen produceren  sociale dienst, schouwburg, stadspark
 Verenigingen  groeperingen van leden die vooral een gemeenschappelijk ledenbelang behartigen  omroepvereniging, sportvereniging, ANWB, Consumentenbond
 Instellingen  niet overheidsorganisaties gericht op het algemeen belang  museum, kerk, ziekenhuis, bibliotheek, school
 Ideële bewegingen  organisaties gericht op het realiseren van maatschappelijke idealen  milieubeschermings-organisaties, anti rookbeweging, politieke partij
 Fondswervende instellingen  orgnaisaties die middelen inzamelen ten behoeve van andere not for profitorganisaties  Nationaal Epilepsie Fonds, Postcodeloterij


Verschillende categorieën not-for-profitorganisaties kunnen werkzaam zijn voor eenzelfde doelDoelDe situatie die men nastreeft met bepaald beleid. Men spreekt van ¬Ďdoelstellingen¬í, in het bijzonder als men wil benadrukken dat het doel zo mogelijk gekwantificeerd moet zijn. Binnen het marketingvak werkt men met een hi√ęrarchie van doelen: - ondernemingsdoel(en), waaruit wordt afgeleid: -...

klik voor meer informatie
. Denk aan de bevordering van lezen als manier om informatieInformatieAntwoord op een vraag, over het algemeen afgeleid van gegevens, door daarin een verband te vinden. Daarom ook wel: geordende gegevens. ...

klik voor meer informatie
te vergaren. In de vorige paragraaf zagen we al dat bibliotheken daaraan bijdragen. Maar ook scholen, verenigingen van taaldocenten, de onderwijsinspectie, enzovoort, dragen bij aan dat doelDoelDe situatie die men nastreeft met bepaald beleid. Men spreekt van ¬Ďdoelstellingen¬í, in het bijzonder als men wil benadrukken dat het doel zo mogelijk gekwantificeerd moet zijn. Binnen het marketingvak werkt men met een hi√ęrarchie van doelen: - ondernemingsdoel(en), waaruit wordt afgeleid: -...

klik voor meer informatie
.