» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 25 - Not for profit marketing

Inhoudsopgave

25.3 - Kenmerken van not-for-profitorganisaties

Not-for-profitmarketingNot-for-profitmarketingDe niet naar winst strevende organisaties vormen samen de not-for-profit sector. Hierbij horen organisaties zoals: - overheidsorganen en -instellingen - overheidsdiensten - verenigingen - instellingen - ide√ęle bewegingen - fondsenwervende instellingen Vergeleken met de profit sector...

klik voor meer informatie
is een aparte discipline. Want de organisaties die er gebruik van maken, wijken in een aantal opzichten af van 'gewone' winstgerichte organisaties:
 • er is niet voldoende marktvraag,
 • de afnemers zijn onvrij in hun keuze van de aanbieder,
 • de organisaties ontvangen geld uit meerdere bronnen.

Hierna gaan we in op elk van deze kenmerken.
 

25.3.1 - Niet voldoende marktvraag

 Not-for-profitorganisaties streven maatschappelijke doelen na. Ze willen dus iets wat 'algemeen wenselijk' is. Maar ze bieden vaak geen producten (of ideeën) aan die de behoeften van een grote marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
van individuele consumenten of organisaties bevredigen. Voor iets 'algemeen wenselijks' is niet voldoende marktvraag die leidt tot een marktprijs die de kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
dekt en een redelijke winstmarge oplevert. Dat heeft drie belangrijke gevolgen voor not-for-profitmarketing:
 1. Het is (te) kostbaar voor aanbieders om de best denkbare producten te ontwikkelen en te leveren (café's met een leestafel zijn tot na middernacht open, maar bibliotheken niet).
 2. Als de organisatieOrganisatieIn de organisatieleer: samenstel van productiemiddelen, procedures en mensen in een onderneming dat ertoe moet bijdragen dat specifieke kennis en/of vaardigheid van bepaalde personen op doelmatige wijze wordt aangewend voor de opstelling en realisering van het beleid van die onderneming. In de...

  klik voor meer informatie
  succes heeft in het bereiken van de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

  klik voor meer informatie
  , lopen haar financiële tekorten op (hoe langer de bibliotheek open is, hoe hoger de personeelskosten).
 3. De not-for-profitorganisatieNot-for-profitorganisatieBegrip: Not-for-profitorganisatie zie ook: De niet naar winst strevende organisaties vormen samen de not-for-profit sector. Hierbij horen organisaties zoals: - overheidsorganen en -instellingen - overheidsdiensten - verenigingen - instellingen - ide√ęle bewegingen - fondsenwervende...

  klik voor meer informatie
  zal ook geld uit andere bronnen moeten verkrijgen (de openbare bibliotheek bestaat niet zonder overheidssubsidie). En ook hiervoor kan ze marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

  klik voor meer informatie
  inzetten, bijvoorbeeld voor de werving van aanvullende fondsen.


25.3.2 - Onvrijheid van de afnemers

Not-for-profitorganisaties verstrekken soms voorzieningen die in principe voor iedereen toegankelijk zijn. Als ze daarin een soort monopolieMonopolieEen marktvorm met veel vragers en slechts één aanbieder....

klik voor meer informatie
hebben, zijn de afnemers onvrij om een alternatieve aanbieder te kiezen. Dit komt door:
 • juridische dwang (bijvoorbeeld: de burger kan niet voor een goedkopere gemeente kiezen als hij zijn paspoort wil verlengen);
 • praktische dwang (bijvoorbeeld: wie boeken wil lenen, zal het moeten doen met het aanbod van zijn bibliotheek).
Zulke 'gedwongen' afname stimuleert een not-for-profitorganisatieNot-for-profitorganisatieBegrip: Not-for-profitorganisatie zie ook: De niet naar winst strevende organisaties vormen samen de not-for-profit sector. Hierbij horen organisaties zoals: - overheidsorganen en -instellingen - overheidsdiensten - verenigingen - instellingen - ide√ęle bewegingen - fondsenwervende...

klik voor meer informatie
niet tot markt- en klantgericht gedragGedragAlle uiterlijk waarneembare bewegingen en uitlatingen van een persoon. Voorbeelden: - gelaatsuitdrukkingen; - uitspraken en uitroepen; - lichamelijke bewegingen. Of iemand bepaald gedrag vertoont, hangt ¬Ė behalve van een gedragsintentie ¬Ė af van de eigenschappen van de situatie waarin iemand...

klik voor meer informatie
. Men kan makkelijk denken: 'ons productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
is goed genoeg voor de afnemers', zonder zich in de werkelijke behoeften te (hoeven) verdiepen. De consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
krijgt dan niet het best mogelijke productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
, en daarmee zijn de maatschappelijke wenselijkheden natuurlijk niet gediend.

Daarom stimuleert de overheidOverheidVerzamelnaam voor instanties die het openbaar gezag over een bepaald gebied of thema voeren. Denk daarbij aan gemeenten, provincies, Rijk, Europese Commissie. Maar ook aan Keuringsdienst voor Waren, Belastingdienst, en al dergelijke overheidsdiensten. In de marketing is de overheid op...

klik voor meer informatie
marktwerking in sectoren die lange tijd door monopolistische not-for-profitorganisaties werden bediend. Denk daarbij aan de nutsbedrijven (liberalisatie van de energiemarkt in 2004) en het openbaar vervoer. Het heeft trouwens ook een voordeel dat alle klanten in een beperkt gebied terecht komen bij de enige aanbieder. Daardoor kan deze efficiënt werken en een lage kostprijsKostprijsPer eenheid product in geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden drie kostprijzen. - De differenti√ęle kostprijs: indien de vaste kosten bij een incidentele extra order buiten beschouwing blijven, neemt men naast de variabele kosten de noodzakelijke meerkosten van...

klik voor meer informatie
realiseren. Bovendien hoeft hij geen winstWinstHet begrip winst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: - winst: opbrengst minus kosten - nettowinst: opbrengst minus kosten minus belastingen - brutowinst: * winst voor aftrek van belastingen (bedrijfsresultaat) * omzet minus inkoopwaarde van de omzet (bedrijfsresultaat) * omzet...

klik voor meer informatie
te maken en geen hoge commerciële salarissen te betalen. Marktwerking kan dus ook tot hogere consumentenprijzen leiden.

 

25.3.3 - Geld uit meerdere bronnen

Met de directe gebruikers ruilt de not-for-profitorganisatieNot-for-profitorganisatieBegrip: Not-for-profitorganisatie zie ook: De niet naar winst strevende organisaties vormen samen de not-for-profit sector. Hierbij horen organisaties zoals: - overheidsorganen en -instellingen - overheidsdiensten - verenigingen - instellingen - ide√ęle bewegingen - fondsenwervende...

klik voor meer informatie
haar ‘product’ tegen een bepaalde inspanning of een bepaalde vergoeding. De bijdragen van de afnemers kunnen meestal niet alle kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
dekken. Dan moeten anderen het verschil aanzuiveren. Deze andere geldschieters krijgen bijvoorbeeld een gevoel van ‘goed doen’ of ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid’ in ruil voor hun bijdragen.

Hieronder staan alle bronnen van inkomsten onder elkaar:

- Afnemers
Afnemers zijn vooral een bronBronIn de communicatieleer meestal de zender of degene die daarvoor wordt aangezien, zoals: medium, persoon in de reclameboodschap, producent...

klik voor meer informatie
van inkomsten als de organisatieOrganisatieIn de organisatieleer: samenstel van productiemiddelen, procedures en mensen in een onderneming dat ertoe moet bijdragen dat specifieke kennis en/of vaardigheid van bepaalde personen op doelmatige wijze wordt aangewend voor de opstelling en realisering van het beleid van die onderneming. In de...

klik voor meer informatie
in staat is een reële dienstDienstActiviteit of nuttigheid die bij koop niet leidt tot het bezit of eigendom van iets tastbaars. De voortbrenging van een dienst kan al of niet zijn gebonden aan een fysiek product. ...

klik voor meer informatie
te produceren die aan een duidelijke behoefteBehoefteEen behoefte is een door de mens geconstateerd tekort aan ¬Ďiets¬í. Er is altijd een inwendige of uitwendige prikkel voordat iemand zich bewust wordt van een behoefte. Als de behoefte bewust en intens genoeg is, ontstaat een motief. Binnen behoeften is er een onderscheid tussen de primaire behoeften...

klik voor meer informatie
voldoet. Denk daarbij aan bijvoorbeeld openbaarvervoerbedrijven. Maar ook abonnees op het programmablad van een (niet-commerciële) omroepvereniging horen hierbij.

- De overheidOverheidVerzamelnaam voor instanties die het openbaar gezag over een bepaald gebied of thema voeren. Denk daarbij aan gemeenten, provincies, Rijk, Europese Commissie. Maar ook aan Keuringsdienst voor Waren, Belastingdienst, en al dergelijke overheidsdiensten. In de marketing is de overheid op...

klik voor meer informatie

Subsidies komen uit overheidsmiddelen, omdat de organisatieOrganisatieIn de organisatieleer: samenstel van productiemiddelen, procedures en mensen in een onderneming dat ertoe moet bijdragen dat specifieke kennis en/of vaardigheid van bepaalde personen op doelmatige wijze wordt aangewend voor de opstelling en realisering van het beleid van die onderneming. In de...

klik voor meer informatie
direct of indirect een bepaald overheidsdoel helpt nastreven. De overheidOverheidVerzamelnaam voor instanties die het openbaar gezag over een bepaald gebied of thema voeren. Denk daarbij aan gemeenten, provincies, Rijk, Europese Commissie. Maar ook aan Keuringsdienst voor Waren, Belastingdienst, en al dergelijke overheidsdiensten. In de marketing is de overheid op...

klik voor meer informatie
is er immers om het algemene belang en de lange termijn in de gaten te houden. Een theatergroep krijgt bijvoorbeeld subsidie omdat het theater voor jongeren maakt. De overheidOverheidVerzamelnaam voor instanties die het openbaar gezag over een bepaald gebied of thema voeren. Denk daarbij aan gemeenten, provincies, Rijk, Europese Commissie. Maar ook aan Keuringsdienst voor Waren, Belastingdienst, en al dergelijke overheidsdiensten. In de marketing is de overheid op...

klik voor meer informatie
wil jongeren met theater in aanraking brengen, omdat cultuurverbreiding een maatschappelijk wenselijk doelDoelDe situatie die men nastreeft met bepaald beleid. Men spreekt van ¬Ďdoelstellingen¬í, in het bijzonder als men wil benadrukken dat het doel zo mogelijk gekwantificeerd moet zijn. Binnen het marketingvak werkt men met een hi√ęrarchie van doelen: - ondernemingsdoel(en), waaruit wordt afgeleid: -...

klik voor meer informatie
is. Omdat de (politieke) keuzes van overheden kunnen wisselen, weet een not-for-profitorganisatieNot-for-profitorganisatieBegrip: Not-for-profitorganisatie zie ook: De niet naar winst strevende organisaties vormen samen de not-for-profit sector. Hierbij horen organisaties zoals: - overheidsorganen en -instellingen - overheidsdiensten - verenigingen - instellingen - ide√ęle bewegingen - fondsenwervende...

klik voor meer informatie
niet of ze de subsidie de volgende keer ook weer krijgt.

- Gevers (leden, donateurs, sponsors)
Leden voorzien in een groot deel van de middelen van belangenverenigingen (bijvoorbeeld vakbonden, sportverenigingen) en verenigingen met een ideëel doelDoelDe situatie die men nastreeft met bepaald beleid. Men spreekt van ¬Ďdoelstellingen¬í, in het bijzonder als men wil benadrukken dat het doel zo mogelijk gekwantificeerd moet zijn. Binnen het marketingvak werkt men met een hi√ęrarchie van doelen: - ondernemingsdoel(en), waaruit wordt afgeleid: -...

klik voor meer informatie
(bijvoorbeeld Greenpeace). Men spreekt van contributies, lidmaatschapsgelden, enzovoort. Soms krijgen de leden er een kleinigheid voor terug (bijv. een verenigingsblad), maar daarmee zijn ze nog geen afnemerAfnemerPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
, zoals hierboven.

Donaties (giften) komen van personen en bedrijven die zich scharen achter het ‘goede doel’ van de organisatieOrganisatieIn de organisatieleer: samenstel van productiemiddelen, procedures en mensen in een onderneming dat ertoe moet bijdragen dat specifieke kennis en/of vaardigheid van bepaalde personen op doelmatige wijze wordt aangewend voor de opstelling en realisering van het beleid van die onderneming. In de...

klik voor meer informatie
. Tegenover donaties staat geen reële tegenprestatie. Het werven van giften heet ook fondsenwervingFondsenwervingWijze waarop een not-for-profitorganisatie gelden van het (grote) publiek binnenkrijgt. ...

klik voor meer informatie
(fundraising). De geldgevers (donors) krijgen geen tegenprestatie, of de tegenprestatie staat niet in verhouding tot het gegevenGegevenLos feit, zonder verband met een ander feit. Ook: enkelvoudige waarneming. In tegenstelling tot informatie....

klik voor meer informatie
bedrag. Voor een gemiddelde giftGiftEen vorm van financi√ęle ondersteuning, waarvoor geen tegenprestatie wordt verlangd. ...

klik voor meer informatie
van € 25 krijgt elke gever bijvoorbeeld een setje adresstickers ter waardeWaardeWaarden zijn stevig verankerde opvattingen over wat in het leven zinvol en het nastreven waard is. We onderscheiden eindwaarden, die het denken van mensen bepalen, en instrumentele waarden, die het gedrag van mensen be√Įnvloeden...

klik voor meer informatie
van € 0,25.

SponsoringSponsoringEen overeenkomst waarbij de ene partij geld en/of een op geld waardeerbare prestatie levert, waartegenover de andere partij communicatiemogelijkheden en/of andere zakelijke tegenprestaties levert, direct of indirect voortvloeiende uit haar activiteiten....

klik voor meer informatie
is een transactie met geldgevers die ook een reële tegenprestatie verlangen. Het gaat vaak om aanzienlijke bedragen, die na (langdurige en zorgvuldige) sponsorwerving wor-den overeengekomen. Sponsors zitten dus tussen 'gevers' en 'afnemers' in.

Langzamerhand is een groot aantal not-for-profitorganisaties succesvolle marketingorganisaties geworden. Denk aan de werving van fondsen en steun voor de bestrijding van bijvoorbeeld ziekten, milieuvervuiling, schendingen van mensenrechten. Dit zijn onderwerpen waar mensen niet makkelijk geld voor geven. Maar organisaties als het Aids Fonds, Greenpeace en Amnesty International hebben honderdduizenden donateurs en/of leden. Dat zijn aantallen waar menige winstgerichte marketeerMarketeerBegrip: Marketeer zie ook: Functionele marketingorganisatie Marketingfunctie. In het Nederlands (marketeer) en Engel (marketer) gangbare benaming voor een functionaris die verantwoordelijk is voor marketing. ...

klik voor meer informatie
jaloers op kan zijn. Of denk aan de sponsorwerving voor topsport. Ook dit is sinds een aantal jaren een marketinggedreven miljoenenbusiness.

De not-for-profitsector trekt zodoende steeds vaker bestuurders aan die ook in de marktsector hoge salarissen zouden ontvangen. Niet iedereen vindt zulke salarissen passen bij 'het goede doel'. Daar komt bij dat de organisaties soms ondoorzichtig of onvoldoende rapporteren over hun inkomsten en uitgaven. Ook gaan mensen zich afvragen of het toezicht wel goed functioneert. Er kan veel maatschappelijke opschudding ontstaan als men vindt dat het geld niet goed wordt besteed. De organisatieOrganisatieIn de organisatieleer: samenstel van productiemiddelen, procedures en mensen in een onderneming dat ertoe moet bijdragen dat specifieke kennis en/of vaardigheid van bepaalde personen op doelmatige wijze wordt aangewend voor de opstelling en realisering van het beleid van die onderneming. In de...

klik voor meer informatie
Foster Parents PlanPlanHet op papier staande resultaat van het planningsproces. Een plan is een al of niet gedetailleerde, op schrift vastgelegde samenvatting van de beslissingen die men heeft genomen. De uitvoering heeft plaats op basis van dit plan....

klik voor meer informatie
(opvang van kinderen in arme landen) bijvoorbeeld raakte door negatieve publiciteitPubliciteitVorm van berichtgeving over onderneming, product of merk waarvoor niet direct wordt betaald. Bij publiciteit rondom het product denken we vooral aan nieuwe producten (nieuws), bij publiciteit rondom het merk aan zelfgecre√ęerd nieuws door deelname aan activiteiten of aan sponsoring, en bij...

klik voor meer informatie
rond haar financiën duizenden donoren kwijt.
 

25.3.4 - Meten van prestaties

In de not-for-profitsector is geen hiërarchie van kwantificeerbare doelen – van ondernemingsdoelstellingOndernemingsdoelstellingDe situatie die de onderneming als geheel nastreeft. Men spreekt ook van ¬Ďondernemingsdoelstellingen¬í, in het bijzonder als men wil benadrukken dat het doel zo mogelijk gekwantificeerd moet zijn. Gangbaar als ondernemingsdoel zijn de volgende criteria: - winst (bepaald bedrag; bepaald...

klik voor meer informatie
(winst) via marketingdoelstellingMarketingdoelstellingDe situatie die de onderneming nastreeft met haar marketingbeleid. Men spreekt ook van ¬Ďmarketingdoelstellingen¬í, in het bijzonder als men wil benadrukken dat het doel zo mogelijk gekwantificeerd moet zijn. Gangbaar als marketingdoel zijn de volgende criteria: - omzet (bepaald bedrag, bepaalde...

klik voor meer informatie
(omzet, marktaandeel) naar instrumentdoelstellingInstrumentdoelstellingDoel voor het beleid per marketinginstrument. De marketing hanteert in beginsel vier instrumenten, ofwel beleidsgebieden (Productbeleid, Distributiebeleid, Prijsbeleid, Promotiebeleid). Voor elk beleidsgebied (of: marketingmixinstrument) formuleert men afzonderlijke doelen (Productdoelen,...

klik voor meer informatie
(producteigenschappen, verkrijgbaarheidVerkrijgbaarheidDoelstelling van het marketinginstrument distributie. Deze doelstelling heeft twee aspecten: - kwantitatief: het realiseren van een bepaalde distributie-intensiteit; - kwalitatief: het realiseren van een bepaalde kwaliteit van de ingeschakelde winkels (toegevoegde waarde, aansluiting doelmarkten,...

klik voor meer informatie
, bekendheidBekendheidHoe bekend is uiteindelijk een aanbieder op de markt geworden? We onderscheiden: - spontane bekendheid; - geholpen bekendheid....

klik voor meer informatie
, brutomarge).
Men moet dus op een andere manier de resultaten van de organisatieOrganisatieIn de organisatieleer: samenstel van productiemiddelen, procedures en mensen in een onderneming dat ertoe moet bijdragen dat specifieke kennis en/of vaardigheid van bepaalde personen op doelmatige wijze wordt aangewend voor de opstelling en realisering van het beleid van die onderneming. In de...

klik voor meer informatie
meten. Afhankelijk van de doelstellingDoelstellingBegrip: Doelstelling zie ook: Instrumentdoel Marketingdoel Ondernemingsdoel De situatie die men nastreeft met bepaald beleid. Men spreekt van ¬Ďdoelstellingen¬í, in het bijzonder als men wil benadrukken dat het doel zo mogelijk gekwantificeerd moet zijn. Binnen het marketingvak werkt men...

klik voor meer informatie
zijn er drie meetmethoden. Deze zijn opgenomen in tabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
25.3 Drie methoden om not-for-profitprestaties te meten


TabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
25.3 Drie methoden om not for profitprestaties te meten
 Methode Omschrijving  voorbeelden 
 Resultaatmeting  realisatie van (concrete) organisatiedoelen  verkeersveiligheid: daling in aantal verkeersslachtoffers
politie: aantal opgeloste misdrijven
 Outputmeting  concrete activiteiten, als afgeleide van de organisatiedoelen  bibliotheek: aantal uitgeleende boeken
natuurbeschermingsorganisatie: aantal deelnemers excursies
 Oordeelsmeting (meestal tevredenheidsmeting)  gemiddelde van de oordelen van deskundigen of de tevredenheid van afnemers (gebruikers, cliënten, enzovoort)  hoger onderwijs: oordeel van visitatiecommissie
sociaal werk: tevredenheidTevredenheidWenselijke uitkomst van de evaluatie van het gebruiksgedrag door een consument of industri√ęle afnemer. Men veronderstelt dat tevredenheid leidt tot klantentrouw, maar dit verband is zwak....

klik voor meer informatie
van cliënten


Resultaatmeting en outputmeting
Resultaatmeting geeft het meest zuiver aan of de organisatieOrganisatieIn de organisatieleer: samenstel van productiemiddelen, procedures en mensen in een onderneming dat ertoe moet bijdragen dat specifieke kennis en/of vaardigheid van bepaalde personen op doelmatige wijze wordt aangewend voor de opstelling en realisering van het beleid van die onderneming. In de...

klik voor meer informatie
haar doelen realiseert. Maar vaak is dat lastig: Heeft de bibliotheek inderdaad het lezen bevorderd? Heeft Milieudefensie de natuurbedreiging daadwerkelijk afgewend? Dan gebruikt men een objectieve maatstaf, de 'output' (productie) van de organisatieOrganisatieIn de organisatieleer: samenstel van productiemiddelen, procedures en mensen in een onderneming dat ertoe moet bijdragen dat specifieke kennis en/of vaardigheid van bepaalde personen op doelmatige wijze wordt aangewend voor de opstelling en realisering van het beleid van die onderneming. In de...

klik voor meer informatie
, die goed te meten is. Maar als een bibliotheek meer boeken uitleent (hogere output), doordat ze geen boetes meer incasseert voor te laat terugbrengen, bevordert dat het lezen (doel) helemaal niet.
Voor fondsenwervende instellingen is resultaatmeting makkelijk: hoeveel heeft men opgehaald?

Oordeelsmeting
Voor not-for-profitmarketingNot-for-profitmarketingDe niet naar winst strevende organisaties vormen samen de not-for-profit sector. Hierbij horen organisaties zoals: - overheidsorganen en -instellingen - overheidsdiensten - verenigingen - instellingen - ide√ęle bewegingen - fondsenwervende instellingen Vergeleken met de profit sector...

klik voor meer informatie
is een belangrijke vraag: welke factoren die door marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
te beïnvloeden zijn, bepalen of we de organisatiedoelen halen? Voor bijvoorbeeld een busonderneming zijn dit het oordeel (meestal tevredenheid) van het publiek over de snelheid, de tijdigheid, het comfort, de dienstregeling, de ervaren vriendelijkheid of agressie van passagiers en chauffeur, enzovoort. We spreken dan van tevredenheidsmetingTevredenheidsmetingVorm van oordeelmeting. Men formuleert de doelstelling van not-for-profitorganisaties veelal (voor een deel) in termen van tevredenheid over de geleverde prestaties. Door middel van een ordinale schaalmeting kan men bij de ¬Ďafnemers¬í (gebruikers, bezoekers, enzovoort) vaststellen hoe de...

klik voor meer informatie
(satisfactiemeting, een vorm van oordeelsmeting).

Voor de uitkomst van zulke metingen stelt men normen vast. Vaak zijn die afgeleid van uitkomsten bij soortgelijke organisaties. Het oordeel van de afnemers is niet zo’n ‘harde’ maatstaf als omzetOmzetHet totaal van de verkochte producten (= afzet) maal de betaalde prijs. Alleen wanneer de gemiddelde betaalde prijs hoger ligt dan de gemiddelde (integrale) kostprijs per product, maakt de onderneming een winstmarge. Omzet is, naast afzet en winst, een marketingdoel....

klik voor meer informatie
of marktaandeelMarktaandeelBegrip: Marktaandeel zie ook: Distributiekengetal Marktaandeelanalyse Parfitt-Collins analyse Relatie distributiedoelstelling/ marktaandeeldoelstelling De omzet/afzet van een individuele onderneming (in een gegeven periode en op een gegeven plaats) uitgedrukt in een percentage van de...

klik voor meer informatie
. Door de meting te herhalen, kan men echter vaststellen of het oordeel op bepaalde aspecten verbetert of verslechtert. Meting van tevredenheidTevredenheidWenselijke uitkomst van de evaluatie van het gebruiksgedrag door een consument of industri√ęle afnemer. Men veronderstelt dat tevredenheid leidt tot klantentrouw, maar dit verband is zwak....

klik voor meer informatie
is ‘zachter’ en subjectiever, terwijl de bruikbaarheid groter kan zijn dan die van resultaatmeting. Not-for-profitmarketeers kunnen daarom het beste zowel het resultaat (of de output) als de beoordeling meten.