» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 6 - De strategische ondernemingsplanning

Inhoudsopgave

6.4 - De keuze van een bepaalde strategie

Uit de opgestelde alternatieven moet een keuze worden gemaakt om het probleem van de strategische kloofStrategische kloofKloof tussen gewenst resultaat en uitkomst van het huidige beleid. Komt door veranderingen in de markt als gevolg van veranderingen in micro- en macro-omgeving van de onderneming. Bij handhaving van de huidige strategie zal deze niet meer in staat zijn de gewenste ondernemingsdoelstellingen te...

klik voor meer informatie
te dichten. Deze keuze kan ook betekenen dat in een gezonde ondernemingssituatie een stijging van winstWinstHet begrip winst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: - winst: opbrengst minus kosten - nettowinst: opbrengst minus kosten minus belastingen - brutowinst: * winst voor aftrek van belastingen (bedrijfsresultaat) * omzet minus inkoopwaarde van de omzet (bedrijfsresultaat) * omzet...

klik voor meer informatie
en groei mogelijk wordt. Bij deze keuze zal men zich onder andere baseren op de volgende criteria:
  • een afdoende oplossing van het kernprobleem;
  • de bijdrage aan de ondernemingsdoelen;
  • het beslag op de middelen (productiecapaciteit, financiële middelen).
De keuze moet niet alleen gemaakt worden door te kijken naar de alternatieve strategieën. Dat is een te enge visie. Men moet zeker ook bezien of de te kiezen alternatieve strategieAlternatieve strategieEn van de mogelijkheden die een onderneming heeft om de strategische kloof te dichten....

klik voor meer informatie
in de totale situatie van de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
past. Dat betekent dat men zich niet alleen moet afvragen of de alternatieve strategieAlternatieve strategieEn van de mogelijkheden die een onderneming heeft om de strategische kloof te dichten....

klik voor meer informatie
het kernprobleem oplost, maar ook of de gekozen strategieStrategieIn het algemeen: van te voren vastgestelde handelwijze waardoor men een gesteld doel wil bereiken. In het kader van planning en beleid spreekt men bij strategie over beslissingen op hoofdlijnen, met een uitwerking op de lange termijn (tegenwoordig meestal 3 jaar en langer)....

klik voor meer informatie
haalbaar is. Het laatste kan zichtbaar worden gemaakt door het foetsieconcept te hanteren de beginletters van de genoemde aspecten vormen samen het woord foetsie). Daarbij kijkt men naar:
  • Financiële aspecten;
  • Organisatorische aspecten;
  • Economische aspecten (winst en marktpositie);
  • Technologische aspecten;
  • Strategische en sociale aspecten;
  • Iuridische aspecten (afgeleid van het Latijnse ius);
  • Ethische en ecologische aspecten.

Let op: foetsieFOETSIETechniek voor het beoordelen van alternatieve strategien. Men beoordeelt dan: - Financile aspecten - Organisatorische aspecten - Economische aspecten - Technische aspecten - Strategische en sociale aspecten - Juridische aspecten (de I in FOETSIE is afgeleid van Ius, Latijn voor recht) -...

klik voor meer informatie
is slechts een onderdeel van de beoordeling. Een alternatieve strategieAlternatieve strategieEn van de mogelijkheden die een onderneming heeft om de strategische kloof te dichten....

klik voor meer informatie
moet ook aansluiten bij de uitkomsten van de SWOT – analyse en ze moet acceptabel zijn voor belanghebbenden binnen en buiten de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
, de zogenaamde stakeholders (personeel, aandeelhouders en omgeving).

De uiteindelijke beslissing maakt men op basis van een beoordelingsmatrixBeoordelingsmatrixMatrix waarin verschillende alternatieve strategien op hun waarde voor de onderneming worden beoordeeld....

klik voor meer informatie
waarbij men alternatieve mogelijkheden tegen de nuloptie afzetAfzetAfzet is het aantal verkochte producten in een bepaalde periode (of een andere eenheid). Afzet kan een marketingdoel zijn....

klik voor meer informatie
. Op de verticale as komen te staan de doelmatigheid, de haalbaarheid en de uitvoerbaarheid. Op de horizontale as de nuloptie en de alternatieve strategieën of opties.
Men geeft elk vak in de matrixMatrixEen tabel met twee ingangen...

klik voor meer informatie
een beoordeling met -, +/-, + en ++.
In het voorbeeld van een vleeswarenproducent wordt optie 2 gekozen want deze heeft de hoogste score.

TabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
6.1 De beoordelingsmatrix
  Nuloptie Optie 1
specialisatie
slagers
Optie 2
Versterkte 
inspanning
bij supers
Doelmatigheid:
- lost het kernprobleem op
- gaat uit van SW
- houdt rekening met OT
-
-
-
-/+
+
-
++
++
-/+
Haalbaarheid:
- FOETSIEFOETSIETechniek voor het beoordelen van alternatieve strategien. Men beoordeelt dan: - Financile aspecten - Organisatorische aspecten - Economische aspecten - Technische aspecten - Strategische en sociale aspecten - Juridische aspecten (de I in FOETSIE is afgeleid van Ius, Latijn voor recht) -...

klik voor meer informatie
(op basis van weging per onderdeel)
+ -/+ -/+
Uitvoerbaarheid:
- acceptatie door stakeholders
++ + +
Totaalscore: -/+ -/+ +