» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 25 - Not for profit marketing

Inhoudsopgave

25.4 - Weerstanden tegen marketing

Stel dat een filantropische (liefdadige) of andere not-for-profitinstelling haar doelen met succes nastreeft. Dat wil niet altijd zeggen dat daardoor extra financiële middelen beschikbaar komen! Integendeel. Als de activiteiten niet kostendekkend zijn, kost het werk meer geld dan het oplevert.
Enige jaren geleden dreigde de Kindertelefoon (die kinderen met problemen en vragen gratis konden bellen) ten onder te gaan aan zijn eigen succes. Hoewel vrijwilligers de telefoon bemannen, moest de organisatieOrganisatieIn de organisatieleer: samenstel van productiemiddelen, procedures en mensen in een onderneming dat ertoe moet bijdragen dat specifieke kennis en/of vaardigheid van bepaalde personen op doelmatige wijze wordt aangewend voor de opstelling en realisering van het beleid van die onderneming. In de...

klik voor meer informatie
zelf de telefoontikken betalen. De Kindertelefoon wilde namelijk gratis blijven en geldschieters stonden niet te dringen.

Succes kan dus leiden tot financiële tekorten. Investeren in marketingmiddelen om het succes te vergroten, kan om die reden ongewenst zijn. Men is met recht bang voor succes!

Soms zijn geldschieters wel toegeeflijk om tekorten aan te zuiveren. Maar juist daardoor voelt men niet altijd de noodzaak van op de afnemers gerichte marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
. En verder zijn er de instellingen die een doelDoelDe situatie die men nastreeft met bepaald beleid. Men spreekt van ¬Ďdoelstellingen¬í, in het bijzonder als men wil benadrukken dat het doel zo mogelijk gekwantificeerd moet zijn. Binnen het marketingvak werkt men met een hi√ęrarchie van doelen: - ondernemingsdoel(en), waaruit wordt afgeleid: -...

klik voor meer informatie
nastreven waarvoor marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
niet leidt tot meer marktvraag. Denk aan de collectieve goederen, maar ook aan ideële bewegingen en fondsenwervers als het Nationaal Epilepsie Fonds.

Menige not-for-profitinstelling stimuleert mensen om (een deel van) hun erfenis aan de instellingInstellingVorm van een huishouding. Organisatie die optreedt als huishouding voor meerdere mensen. De gezamenlijke inkoop zorgt voor een groot afnamevolume, reden waarom onder meer institutionele huishoudingen als instelling wel worden gerekend tot de industri√ęle afnemers. NB: Het begrip ¬Ďinstelling¬í...

klik voor meer informatie
na te laten. Vooral zorginstellingen en medische (onderzoek)instituten zijn daarin zeer succesvol.

Er bestaat binnen de not-for-profitsector soms weerstand tegen marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
in het algemeen. Want (profit-gerichte) ondernemingen trekken met hun marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
de aandacht en het geld aan voor individuele behoeftebevrediging. Binnen een not-for-profitorganisatieNot-for-profitorganisatieBegrip: Not-for-profitorganisatie zie ook: De niet naar winst strevende organisaties vormen samen de not-for-profit sector. Hierbij horen organisaties zoals: - overheidsorganen en -instellingen - overheidsdiensten - verenigingen - instellingen - ide√ęle bewegingen - fondsenwervende...

klik voor meer informatie
kunnen de medewerkers menen dat de collectieve behoeften waar zij zich voor inzetten, maatschappelijk van groter belang zijn.

Afwijzing van marktgerichtheid leidt echter tot een bedreiging van de not-for-profitsector. Een not-for-profitorganisatieNot-for-profitorganisatieBegrip: Not-for-profitorganisatie zie ook: De niet naar winst strevende organisaties vormen samen de not-for-profit sector. Hierbij horen organisaties zoals: - overheidsorganen en -instellingen - overheidsdiensten - verenigingen - instellingen - ide√ęle bewegingen - fondsenwervende...

klik voor meer informatie
kan van de afnemers vervreemden, of haar diensten raken steeds minder in trek. Dat kan voor de (overige) geldschieters op den duur een reden zijn de financiële bijdragen te stoppen. Als er bijvoorbeeld weinig mensen rijden op een bepaalde busroute, kan een provincie de busmaatschappij een tijdlang subsidiëren. Maar als er nauwelijks iemand meer met die bus rijdt, houdt ook de provincie ermee op.

Conclusie: marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
in not-for-profitorganisaties is niet zo zeer gericht op omzetOmzetHet totaal van de verkochte producten (= afzet) maal de betaalde prijs. Alleen wanneer de gemiddelde betaalde prijs hoger ligt dan de gemiddelde (integrale) kostprijs per product, maakt de onderneming een winstmarge. Omzet is, naast afzet en winst, een marketingdoel....

klik voor meer informatie
en marktaandeelMarktaandeelBegrip: Marktaandeel zie ook: Distributiekengetal Marktaandeelanalyse Parfitt-Collins analyse Relatie distributiedoelstelling/ marktaandeeldoelstelling De omzet/afzet van een individuele onderneming (in een gegeven periode en op een gegeven plaats) uitgedrukt in een percentage van de...

klik voor meer informatie
, maar kan toch bijdragen aan het succes van die organisaties.