» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 25 - Not for profit marketing

Inhoudsopgave

25.7 - Samenvatting

Not-for-profitorganisatis hebben andere doelen, andere kenmerken, andere strategische mogelijkheden en een andere invulling van de marktingmix dan winstgerichte ondernemingen. Dat betekent voor hun marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
beperkingen aan de ene kant, grote groeimogelijkheden aan de andere kant. De sector is dan ook sterk groeiende in welvarende samenlevingen.

Ze trekken geld aan van steeds meer geldgevers, ze ontwikkelen nieuwe concepten voor producten en hun promotiePromotieWe spreken van promotie als de partijen verkoper en koper zijn. Instrument van de marketingmix. Hieronder vallen beslissingen die gericht zijn op het totstandkomen van een juiste communicatie tussen producent en consument. Er zijn in feite vier promotie-instrumenten: - reclame (mass selling): de...

klik voor meer informatie
is van een hoog professioneel gehalte. Dat ondanks, of misschien zelfs dankzij, een zekere weerstand tegen marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
. En ondanks, of misschien ook wel dankzij, het feit dat hun resultaat soms moeilijk te meten is.

Bij elk aspect van not-for-profitmarketingNot-for-profitmarketingDe niet naar winst strevende organisaties vormen samen de not-for-profit sector. Hierbij horen organisaties zoals: - overheidsorganen en -instellingen - overheidsdiensten - verenigingen - instellingen - ide√ęle bewegingen - fondsenwervende instellingen Vergeleken met de profit sector...

klik voor meer informatie
zagen we de enorme verscheidenheid aan organisaties. Elke organisatieOrganisatieIn de organisatieleer: samenstel van productiemiddelen, procedures en mensen in een onderneming dat ertoe moet bijdragen dat specifieke kennis en/of vaardigheid van bepaalde personen op doelmatige wijze wordt aangewend voor de opstelling en realisering van het beleid van die onderneming. In de...

klik voor meer informatie
gebruikt marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
daarom op zijn eigen manier, voor zijn eigen doelen.