» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 15 - Distributiebeleid

Inhoudsopgave

- Inleiding

Wim Bilthof, fabrikant van Nederlandse fruitconserven te Heerlen, loopt binnen bij zijn marketingmanagerMarketingmanagerFunctie binnen een marketinggeorinteerde onderneming, waarbij de persoon die de functie vervult verantwoordelijk is voor de analyse, planning en controle van de marketingactiviteiten, al dan niet met behulp van ondergeschikte productmanagers...

klik voor meer informatie
, Louise te Rietstap. "Louise, ik vraag mij af of wij een goed distributiebeleid hebben. Kan de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
onze producten overal kopen waar hij dat wil? Staat onze appelmoes bij alle supermarkten in het schap? Kun je onze Veluwse bosbessencompote in elke delicatessenwinkel vinden?""Dat zijn leuke vragen," reageert Louise, die net bezig is de gevolgen door te rekenen van een fikse prijskortingPrijskortingKorting die is gebaseerd op een tegenprestatie van degene die de korting verkrijgt. Onderstaand een overzicht van kortingen en de geleverde tegenprestatie: [hier overzicht: oude vormgeving aanhouden] korting tegenprestatie Functionele korting, functioneel rabat of marge prestatie op grond...

klik voor meer informatie
om mee te doen in de weekaanbieding van Dirk van de Eng.
Louise vervolgt: "Wij hebben met onze bulkproducten een behoorlijke distributie-intensiteitDistributie-intensiteitHet percentage winkels waarin een bepaald merk verkrijgbaar is uitgaande van het totaal aantal winkels van een bepaalde soort waarin dergelijke producten verkocht plegen te worden. Naar gelang het aantal ingeschakelde winkels spreken we van: - intensieve distributie: het inschakelen van een zo...

klik voor meer informatie
, maar er zijn grote supermarktketens die vastzitten aan een paar grote leveranciers, daar kom ik steeds niet tussen. Ze willen zelfs niet dat wij hun huismerkHuismerkEen merk dat eigendom is van een detaillist, een inkoop/verkoopcombinatie of een andere samenwerkingsvorm. Het detaillistenmerk stelt de detaillist(en) in staat: - zich van de concurrentie te onderscheiden; - zich onafhankelijker van de producentenmerken te maken; - hogere marges te verdienen...

klik voor meer informatie
maken. Wat de delicatessen betreft: we hebben twee groothandels ingeschakeld, en zolang die hun best doen, zijn er genoeg delicatessenwinkels die ons mert Van Doornik in elk geval aangeboden krijgen. Tja, of ze het dan inkopen, dat weet je nooit."
Wim kijkt nadenkend: "Dus misschien moeten we onze delicatessen zelf aan de winkels verkopen. Daarmee hebben we meer greep op de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
en bovendien brengt het betere marges mee, voor ons, maar ook voor de winkelier."
"Vergis je niet," zegt Louise. "Eigen verkopers, allemaal kleine bestellingen, eigen vervoer. Die hogere margeMargeVerschil tussen opbrengst en kosten. We onderscheiden: - Brutowinst bij de handel: het verschil tussen opbrengstprijs en inkoopprijs. Daarbij maken we weer onderscheid tussen: * de brutomarge: verkoopprijs minus inkoopprijs; * de nettomarge: verkoopprijs minus inkoopprijs minus directe...

klik voor meer informatie
ben je drie keer kwijt aan hogere kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
. De enige oplossing die ik zie, is dat je mij een fors budget geeft om reclameReclameOverredende commercile communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te benvloeden. Reclame kan op...

klik voor meer informatie
te maken richting consumenten. Dan kunnen we ons bulkassortiment profileren met het merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
Guillaume, daarmee kom ik beter binnen bij de supermarkten. En we kunnen het delicatessenmerk Van Doornik op de kaart zetten, want nu zijn er in heel Nederland hooguit 1000 mensen te vinden die het überhaupt van naam kennen."
"Ja, ja, meer budget, meer budget. Jullie marketingmensen zijn altijd goed in het uitgeven van geld", moppert Wim. "Werk het maar uit en overtuig me maar. Voor nu bedankt" en hij laat Louise alleen met de berekening van de gevolgen van de korting voor de weekaanbieding.