» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 16 - Strategische prijsbeslissingen

Inhoudsopgave

- Inleiding

Brandweer BV is een ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
die gespecialiseerd is in de vervaardiging van brandblusapparaten van 5 kg en 1 kg voor de consumentenmarktConsumentenmarktDe consumentenmarkt bestaat uit alle consumenten die goederen en diensten kopen voor persoonlijk gebruik. De consumentenmarkt kan men verbijzonderen voor een bepaald artikel, met name als dit artikel ook op een industrile markt wordt verkocht. Voorbeeld: de consumentenmarkt voor...

klik voor meer informatie
. De directeur van Brandweer BV zit met een somber gezicht in de directievergadering. Hij kijkt de vergadering rond en vraagt: "Wat is er toch mis met ons prijsbeleid?"
Deze vergadering is speciaal ingelast omdat het niet goed gaat met de verkoopVerkoopAlgemeen: het afsluiten van een ruiltransactie. Ook: onderdeel van het marketinginstrumentarium....

klik voor meer informatie
en men marktaandeelMarktaandeelBegrip: Marktaandeel zie ook: Distributiekengetal Marktaandeelanalyse Parfitt-Collins analyse Relatie distributiedoelstelling/ marktaandeeldoelstelling De omzet/afzet van een individuele onderneming (in een gegeven periode en op een gegeven plaats) uitgedrukt in een percentage van de...

klik voor meer informatie
aan het verliezen is. De productiecapaciteit wordt niet meer volledig benut. Het bedrijf heeft een simpele aanbieidingsprijs voor de handel: kostprijsKostprijsPer eenheid product in geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden drie kostprijzen. - De differentile kostprijs: indien de vaste kosten bij een incidentele extra order buiten beschouwing blijven, neemt men naast de variabele kosten de noodzakelijke meerkosten van...

klik voor meer informatie
plus een opslagOpslagPrijszetting door een vast margepercentage boven de inkoopprijs....

klik voor meer informatie
van 30 procent. De concurrentieConcurrentieWedijvering om de koopgunst van de afnemers, behorend tot de micro-omgeving van de onderneming. We onderscheiden concurrentie op verschillende niveaus: wensconcurrentie (verschillende behoeftecategorien), generieke concurrentie (binnen een behoeftecategorie), productvormconcurrentie (producttype)...

klik voor meer informatie
is fel; vooral een groot Duits bedrijf, Metallwerke AG in Frankfurt, is een zware concurrent die sinds een halfjaar consequent onder de prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
van Brandweer BV is gaan verkopen.
"Is onze kostprijsKostprijsPer eenheid product in geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden drie kostprijzen. - De differentile kostprijs: indien de vaste kosten bij een incidentele extra order buiten beschouwing blijven, neemt men naast de variabele kosten de noodzakelijke meerkosten van...

klik voor meer informatie
niet goed?" vraagt de directeur aan de administrateur. Die ontkent dat. "We hebben onze kostprijzen door de accountant laten controleren en ze zijn juiist," antwoordt hij. "De kwaliteitKwaliteitHieronder kunnen we verstaan de technische kwaliteit van een product en de consumentenkwaliteit van een product, respectievelijk de technische specificaties en de mate waarin volgens de consument het product zijn functies vervult....

klik voor meer informatie
van ons productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
is goed, we hebben een goede distributieDistributieBegrip: Distributie zie ook: Distributiekanaal Vier Ps Instrument van de marketingmix, een van de zogeheten Vier Ps. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het...

klik voor meer informatie
en ons promotiebudgetPromotiebudgetHet totale bedrag dat aan de P van promotie zal worden besteed....

klik voor meer informatie
is altijd voldoende geweest," zegt de directeur. De pas aangenomen marketeerMarketeerBegrip: Marketeer zie ook: Functionele marketingorganisatie Marketingfunctie. In het Nederlands (marketeer) en Engel (marketer) gangbare benaming voor een functionaris die verantwoordelijk is voor marketing. ...

klik voor meer informatie
, die de vergadering ook bijwoont, wordt door de andere aanwezigen aangekeken. Zal hij duidelijkheid kunnen brengen in de situatie?