» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 18 - Promotie

Inhoudsopgave

- Inleiding

"Hoe zie jij eigenlijk de toekomst van het communicatievak?" vraagt Jozef tijdens de pauze aan Achmed, een medestudent. Die kijkt verontwaardigd op uit zijn tijdschrift. "Hoezo?" vraagt Achmed. Jozef reageert: "bij diverse vakken stellen de docent ons telkens de vraag: 'hoe ziet dit vak eruit in het jaar 2020, of nog erger: in 2050?' En elke keer bepraten wij dan ontwikkelingen, extrapoleren cijfers, gaan we met scenario's aan de slag. Maar onzed docent communicatieCommunicatieIn een algemeen perspectief: een ander deelgenoot maken van informatie. Dit kan expliciet gebeuren (taal en illustraties) en impliciet (non-verbaal). Wil communicatie zinvol zijn, dan moet ze worden begrepen en moet ze de ontvanger interesseren. Pas dan spreken we van effectieve communicatie. In...

klik voor meer informatie
heeft dat nog niet aan ons gevraagd. En nou vroeg ik mij af: hoe ziet de toekomst van het communicatievak eruit bijvoorbeeld in het jaar 2030?"

"Dat is al een keer bekeken," is de nuchtere reactie van Achmed. Hij vervolgt: "Het Platform CommunicatieCommunicatieIn een algemeen perspectief: een ander deelgenoot maken van informatie. Dit kan expliciet gebeuren (taal en illustraties) en impliciet (non-verbaal). Wil communicatie zinvol zijn, dan moet ze worden begrepen en moet ze de ontvanger interesseren. Pas dan spreken we van effectieve communicatie. In...

klik voor meer informatie
Rotterdam heeft in mei 2014 door vier scenario's ontdekt dat de traditionele massacommunicatie in 2030 verdwenen is."
"Hoe moet ik dat weten?" vraagt Jozef. Achmed lacht: "Door te communiceren." Jozef: "Communiceren, communiceren. Wat is dat dan nog? Ik heb het idee dat iedereen alles maar communiceren noemt. Daar moet toch een lijn in zitten? En hoezo verdwijnt dat de traditionele massacommunicatie? Wat bedoelen zij daar nu weer mee? Dat bedrijven dan geen reclameReclameOverredende commerci√ęle communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te be√Įnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
meer maken? Laat me niet lachen. Dat kan toch niet! Als je wat wilt verkopen, moet je promotiePromotieWe spreken van promotie als de partijen verkoper en koper zijn. Instrument van de marketingmix. Hieronder vallen beslissingen die gericht zijn op het totstandkomen van een juiste communicatie tussen producent en consument. Er zijn in feite vier promotie-instrumenten: - reclame (mass selling): de...

klik voor meer informatie
maken. Zo heb ik dat geleerd. En promotiePromotieWe spreken van promotie als de partijen verkoper en koper zijn. Instrument van de marketingmix. Hieronder vallen beslissingen die gericht zijn op het totstandkomen van een juiste communicatie tussen producent en consument. Er zijn in feite vier promotie-instrumenten: - reclame (mass selling): de...

klik voor meer informatie
kost geld, dus moet je plannen. Weet je wat ik ga doen? Ik ga chatten. Kijken of iemand mij met die vraag van de toekomst kan helpen." 
Stel: jij gaat met Jozef chatten. Hoe ga je hem helpen?