» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 21 - Sales promotion, public relations en sponsoring

Inhoudsopgave

- Inleiding

Het bestuur van voetbalclub 'Vooruit' is bijeengekomen voor een belangrijke vergadering. De toekomst van de clubClubBij de promotion probeert men de band met de huidige gebruikers te versterken door hen lid te maken van een gebruikersclub. Aan het clublidmaatschap kunnen bepaalde voordelen worden verbonden....

klik voor meer informatie
staat op het spel. De financiële man krijgt de begrotingBegrotingEen begroting is een schatting van de te maken kosten. In bepaalde gevallen aangevuld met een schatting van verwachte opbrengsten. Op basis van een begroting kunnen beslissingen over het beschikbaar stellen van middelen, het verlenen van een opdracht, enzovoort worden genomen. Daarom bestaan er...

klik voor meer informatie
niet sluitend. De clubClubBij de promotion probeert men de band met de huidige gebruikers te versterken door hen lid te maken van een gebruikersclub. Aan het clublidmaatschap kunnen bepaalde voordelen worden verbonden....

klik voor meer informatie
heeft te veel kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
en te weinig inkomsten. Sinds vier jaar zit Frieda in het bestuur.  "Vraag het aan Frieda en het komt voor elkaar" is haar slogan.
Ter voorbereiding op deze vergadering ontdekte Frieda in een artikel over Real Madrid onder andere de volgende 'wapenfeiten': om Ronaldo naar de Spaanse hoofdstad te lokken telde de voetbalclub € 45 miljoen neer. Nog voordat Ronaldo ook maar één bal voor Madrid had getrapt, leverde de verkoopVerkoopAlgemeen: het afsluiten van een ruiltransactie. Ook: onderdeel van het marketinginstrumentarium....

klik voor meer informatie
van 120.000 Ronaldo shirtjes - € 69,00 per stuk - binnen twee weken ruim € 8 miljoen op. Op allerlei gebieden heeft men nieuwe projecten in gang gezet: van sponsoringSponsoringEen overeenkomst waarbij de ene partij geld en/of een op geld waardeerbare prestatie levert, waartegenover de andere partij communicatiemogelijkheden en/of andere zakelijke tegenprestaties levert, direct of indirect voortvloeiende uit haar activiteiten....

klik voor meer informatie
tot licentieovereenkomsten, en van merchandisingMerchandisingVorm van een contractueel verticaal marketingsysteem, gebaseerd op dienstverlening van de groothandel of de producent aan de detailhandel. Zowel de groothandel (als bedrijf) als de functionaris (die rondrijdt) heet (service) merchandiser of rack jobber. De dienstverlening kan inhouden: -...

klik voor meer informatie
tot internationale ontwikkelingen. Uit de persoonlijke marketingovereenkomsten haalt men 20% van de inkomsten. De inkomsten op het gebied van sponsoringSponsoringEen overeenkomst waarbij de ene partij geld en/of een op geld waardeerbare prestatie levert, waartegenover de andere partij communicatiemogelijkheden en/of andere zakelijke tegenprestaties levert, direct of indirect voortvloeiende uit haar activiteiten....

klik voor meer informatie
zijn in een seizoen verdrievoudigd.

Frieda vindt dat hier toch ook iets voor de voetbalclub 'Vooruit'  uit te halen moet zijn. Frieda droomt al van ledenwerfacties voor de fanclub, het aantrekkelijker maken van seizoenkaarten, de plaatselijke middenstand verschillende soorten sponsorcontracten aanbieden, het met de plaatselijke krant o een akkoordje gooien over meer publiciteitPubliciteitVorm van berichtgeving over onderneming, product of merk waarvoor niet direct wordt betaald. Bij publiciteit rondom het product denken we vooral aan nieuwe producten (nieuws), bij publiciteit rondom het merk aan zelfgecre√ęerd nieuws door deelname aan activiteiten of aan sponsoring, en bij...

klik voor meer informatie
, met de superemarkten tekenwedstrijden organiserenOrganiserenHet doelbewust, doelgericht en doelmatig samenvoegen van mensen en middelen om gestelde doelen te bereiken....

klik voor meer informatie
, shirtjes laten drukken, ludieke petjes maken, enzovoort.

Met stapels papieren voor zich zit Frieda, blakend van zelfvertrouwen, aan tafel. De overige bestuursleden zijn nog onwetend van de 'creatieve' inbreng die Frieda zo dadelijk gaat presenteren.

Hoe sta jij tegenover de aanpak van Frieda?