» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 23 - Businessmarketing

Inhoudsopgave

- Inleding

 MarketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
is niet altijd gericht op consumenten, zoals privé personen en huishoudens. Want ook bedrijven, overheden, stichtingen en andere organisaties kunnen afnemerAfnemerPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
zijn. Maakt dat nu een verschil voor marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
?

Intralox is op de wereldmarkt voor transportbanden een grote speler. De kopers van transportbanden zijn industriële afnemers, zoals voedingsmiddelenfabrieken, slachterijen en distributiecentra. Intralox' marketinganalistMarketinganalistMarketingfunctie. De taak is een combinatie van (interne) marktonderzoeker en marketeer. Vooral ingezet in situaties dat door continue analyse van de omgeving nieuwe marktmogelijkheden kunnen worden opgespoord....

klik voor meer informatie
Marijke Riedstra vertelt: "we maken modulaire kunststoftransportbanden. Ze lijken op Lego: losse modules die je met een lange kunstofpen aan elkaar kunt koppelen." Hoe onderscheidt Intralox zich van de concurrent? Gebeurt dat ook door bijvoorbeeld het toevoegen van emotionele kenmerken aan het productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
? "De oprichter van dit bedrijf werkte ooit in een garnalenverwerkingsbedrijf. Hij constateerde dat de transportbanden veel te vaak moesten worden vervangen en dacht dat het ook anders moest kunnen. Hij ontwikkelde de modulaire kunststofband. Die gaat langer mee en is eenvoudiger te repareren, omdat alleen het kapotte stuk hoeft te worden vervangen," vertelt Riedstra.
Bron: Tijdschrift voor Marketing

Dit voorbeeld toont aan hoe rationeel professionele inkopers te werk gaan. Dat heeft nogal wat gevolgen voor de marketingmix. Bijvoorbeeld een slogan 'je voelt je lekkerder met Intralox' zal wenig zin hebben. Terwijl Peugeot wél goede zaken doet onder de slogan 'je voelt je lekkerder met een Peugeot'.Businessmarketing (business - to - businessmarketing, b-to-b-marketing of industriële marketing) is de naam voor marketingactiviteiten die zijn gericht op organisaties als afnemerAfnemerPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
. De term 'industriële marketing' komt van het Engelse 'industry' dat onder meer 'bedrijfsleven' betekent.

Verloopt het koopprocesKoopprocesHet proces waarlangs een koopbeslissing van de consument verloopt. Dit proces verloopt in fasen. Er bestaan verschillende fase-indelingen. Gangbaar is de volgende indeling in 6 fasen: 1 bewust worden van een behoefte; 2 formuleren van de gezochte nuttigheden; 3 verzamelen van informatie; 4...

klik voor meer informatie
bij 'industriële afnemers' net zo als bij consumenten? We zullen in dit hoofdstuk zien dat het er heel wat complexer aan toe kan gaan, omdat er meerdere mensen bij betrokken zijn. Hoe bepaal je trouwens je doelmarktDoelmarktGekozen markt of deelmarkt waarop de onderneming de marketingactiviteiten richt. De doelmarkt kan bestaan uit √©√©n of meer deelmarkten. ...

klik voor meer informatie
? De persoonlijke segmentatiecriteria bij consumenten, zoals leeftijdLeeftijdBegrip: Leeftijd zie ook: Intrapersoonlijke factor Intrapersoonlijke factor in de verklaring van het consumentengedrag. Het verband met consumentengedrag is soms sterk (denk aan kaartjes voor een rap-concert), soms zwak (denk aan treinkaartjes). Desondanks kan een aanbieder van...

klik voor meer informatie
of levensstijlLevensstijlDe kenmerkende manier van leven van een persoon of van een groep personen waarbij activiteiten, interesses en opinies een belangrijke rol spelen. De pogingen om te komen tot een life style-omschrijving noemen we psychographics. Levensstijl is een intrapersoonlijke factor in de verklaring van het...

klik voor meer informatie
, doen natuurlijk niet ter zake. Maar wat dan wel? Dit hoofdstuk laat je zien hoe businessmarketing werkt.