» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 6 - De strategische ondernemingsplanning

Inhoudsopgave

6.5 - Samenvatting

In dit hoofdstuk hebben we allereerst de planningPlanningPlannen is n beslissen wat er in de toekomst moet gebeuren. Bij het planningsproces beslist de onderneming wt ze wil bereiken en he ze dat wil bereiken. Plannen is voor elke onderneming noodzakelijk, omdat de omgeving van de ondernemingen zo ingewikkeld is en zo snel verandert dat...

klik voor meer informatie
in het algemeen bekeken. Vervolgens kwam het strategische ondernemingsplan aan de orde. We spraken over de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
en samenleving, de missie van de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
, de ‘business we are in’ en de doelstellingen winstWinstHet begrip winst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: - winst: opbrengst minus kosten - nettowinst: opbrengst minus kosten minus belastingen - brutowinst: * winst voor aftrek van belastingen (bedrijfsresultaat) * omzet minus inkoopwaarde van de omzet (bedrijfsresultaat) * omzet...

klik voor meer informatie
, groei en contnuïteit. Figuur 6.2 liet het strategische planningsproces schematisch zien waarin de SWOT – analyse een belangrijke rolRolHet gedragspatroon dat iemand heeft in een bepaalde situatie. Eenzelfde persoon kan meerdere rollen vervullen: koper, beslisser, enzovoort. Rol is een sociale factor in het koopbeslissingsproces...

klik voor meer informatie
speelt. Na de vaststelling van de strategische kloofStrategische kloofKloof tussen gewenst resultaat en uitkomst van het huidige beleid. Komt door veranderingen in de markt als gevolg van veranderingen in micro- en macro-omgeving van de onderneming. Bij handhaving van de huidige strategie zal deze niet meer in staat zijn de gewenste ondernemingsdoelstellingen te...

klik voor meer informatie
moet de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
op zoek naar alternatieve strategieën die deze kloof kunnen dichten. Uit deze strategieën moet een keuze worden gemaakt. Dit doet men met behulp van een beoordelingsmatrixBeoordelingsmatrixMatrix waarin verschillende alternatieve strategien op hun waarde voor de onderneming worden beoordeeld....

klik voor meer informatie
waarbij deze alternatieve strategieën met de nulstrategie worden vergeleken. Het alternatief met de hoogste score heeft de voorkeur.