» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 7 - De marketingplanning

Inhoudsopgave

7.4 - Het resultatenoverzicht

Het totale marketingplanMarketingplanUitkomst van het marketingplanningsproces, meestal in de vorm van een actieplan. Schetsmatig zijn binnen het marketingplanningsproces voor een bepaald product de volgende fases te onderscheiden: - analyse van de omgeving - bepaling van de doelstellingen - opstellen van de marketingstrategie *...

klik voor meer informatie
(productplanning en accountplanning) moet uitmonden in een overzicht van de resultaten die bij realisering van dat planPlanHet op papier staande resultaat van het planningsproces. Een plan is een al of niet gedetailleerde, op schrift vastgelegde samenvatting van de beslissingen die men heeft genomen. De uitvoering heeft plaats op basis van dit plan....

klik voor meer informatie
kunnen worden verwacht. Dit overzicht moet door de hogere leidingLeidingDe essentie van leiding is het richting geven aan actie van personen en deze actie op gang brengen en bestuderen om het gestelde doel te bereiken. Elementen van leiding zijn dan ook: analyse, planning, uitvoering en controle. Op grond hiervan kan een onderscheid worden gemaakt tussen: -...

klik voor meer informatie
worden goedgekeurd. De structuur van dit resultatenoverzicht moet er ongeveer uitzien zoals in het voorbeeld hierna is weergegeven.

OPBRENGSTEN WASMIDDELEN TOTAAL
Aantal te verkopen eenheden x af-fabriekprijs            € 12.500.000
Kortingen                                                                                      600.000 -
Netto-opbrengst                                                                  € 11.900.000

KOSTEN
Productiekosten:
Directe fabricagekosten
(aantal x kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
per eenheid inclusief verpakking)         - 8.125.000 -

Brutocontributiemarge (= brutobijdrage)                           € 3.775.000

Overhead                                                                                    1.125.000 -

Nettocontributiemarge (= nettobijdrage)                            € 2.650.000

Marketingkosten:
ReclameReclameOverredende commercile communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te benvloeden. Reclame kan op...

klik voor meer informatie
tv                                       € 500.000
ReclameReclameOverredende commercile communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te benvloeden. Reclame kan op...

klik voor meer informatie
tijdschriften                         200.000
Verkoopkosten                                    850.000
MarktonderzoekMarktonderzoekHet verzamelen en analyseren van gegevens om marketingbeslissingen te kunnen nemen. Marktonderzoek dient voor het beperken van de risicos die met beslissingen samenhangen. De statistiek biedt bruikbare technieken voor de verwerking van getalsmatige gegevens uit marktonderzoek. Marktonderzoek...

klik voor meer informatie
                                200.000 +

Totaal                                                                                            1.750.000 -

NETTOWINST                                                                             € 900.000