» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 7 - De marketingplanning

Inhoudsopgave

7.6 - De strategische analyse (of: marketing audit)

De strategische analyse is een bedrijfsdoorlichting, gericht op de marketingfunctieMarketingfunctieBegrip: Marketingfunctie zie ook: Organogram De activiteiten en de verwachte bijdrage van de marketing aan de onderneming. Ook: een functie (baan, betrekking) in de marketingorganisatie van de onderneming. ...

klik voor meer informatie
binnen de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
. Het totale marketinggebeuren wordt doorgelicht. De marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
audit moet antwoord geven op de vraag: ‘wat kan er worden verbeterd aan de marketingaanpak van de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
?’
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is een marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
audit als volgt opgebouwd:
In dit eindrapport staat de beoordeling van de huidige gang van zaken en bovendien worden daarin aanbevelingen voor de toekomst gedaan.

Bij het uitvoeren van een marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
audit moet men onder andere rekening houden met de eis dat de audit onafhankelijk moet worden uitgevoerd, dus niet door personen die belang hebben bij de uitkomst. Dit betekent vaak dat een extern bureau de audit verricht.
Een goede doorlichting van de marketingfunctieMarketingfunctieBegrip: Marketingfunctie zie ook: Organogram De activiteiten en de verwachte bijdrage van de marketing aan de onderneming. Ook: een functie (baan, betrekking) in de marketingorganisatie van de onderneming. ...

klik voor meer informatie
is noodzakelijk om de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
volledig bij de tijd en alert te houden. Daarom moet de audit periodiek worden gehouden, dus niet pas als men ervaart dat de marketingfunctieMarketingfunctieBegrip: Marketingfunctie zie ook: Organogram De activiteiten en de verwachte bijdrage van de marketing aan de onderneming. Ook: een functie (baan, betrekking) in de marketingorganisatie van de onderneming. ...

klik voor meer informatie
niet optimaal meer opereert. Als men bijvoorbeeld te laat ontdekt dat de distributiestromen zich verleggen of dat de smaak van de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
verandert.
Als frequentieFrequentieAantal malen dat een bepaalde waarde wordt waargenomen....

klik voor meer informatie
van een marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
audit kan men denken aan eens in de één tot drie jaar.