» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 2 - Consumentengedrag

Inhoudsopgave

- Inleiding

Wie iets aan consumenten wil verkopen, zou willen dat hij hun gedragGedragAlle uiterlijk waarneembare bewegingen en uitlatingen van een persoon. Voorbeelden: - gelaatsuitdrukkingen; - uitspraken en uitroepen; - lichamelijke bewegingen. Of iemand bepaald gedrag vertoont, hangt ¬Ė behalve van een gedragsintentie ¬Ė af van de eigenschappen van de situatie waarin iemand...

klik voor meer informatie
kan beïnvloeden. Daarvoor is het goed om dat gedragGedragAlle uiterlijk waarneembare bewegingen en uitlatingen van een persoon. Voorbeelden: - gelaatsuitdrukkingen; - uitspraken en uitroepen; - lichamelijke bewegingen. Of iemand bepaald gedrag vertoont, hangt ¬Ė behalve van een gedragsintentie ¬Ė af van de eigenschappen van de situatie waarin iemand...

klik voor meer informatie
te kunnen begrijpen en voorspellen.

Gene Malthus, marketingmanagerMarketingmanagerFunctie binnen een marketinggeori√ęnteerde onderneming, waarbij de persoon die de functie vervult verantwoordelijk is voor de analyse, planning en controle van de marketingactiviteiten, al dan niet met behulp van ondergeschikte productmanagers...

klik voor meer informatie
van een grote bank en Carla Duri?, accountAccountElk van de (voornaamste) distribuanten of (bij business-to-business marketing) klanten....

klik voor meer informatie
manager bij een reclamebureauReclamebureauOrganisatie die ten behoeve van opdrachtgevers, met wie geen zakelijke band bestaat, adviserend, coördinerend en uitvoerend optreedt op het gebied van marketingcommunicatie in het algemeen en op het gebied van reclame in het bijzonder. Indien er wel een zakelijke band bestaat met de opdrachtgever...

klik voor meer informatie
, bespreken hoe ze reclameReclameOverredende commerci√ęle communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te be√Įnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
kunnen maken voor de Studentenspaarrekening van de bank.

Gene vraagt: "Wat weet je over jongeren die zijn geboren na 1990? Zijn ze pessimistisch over de wereld, nu we in een financiële crisis zijn beland? Dan maakt het misschien niet meer uit of wij in onze reclameReclameOverredende commerci√ęle communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te be√Įnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
laten zien dat we de natuur helpen beschermen."

Carla antwoordt hem: "Volgens Frits Spangenberg en Martijn Lampert in hun boek De Grenzeloze GeneratieGeneratieGroep van personen die in een bepaalde periode zijn geboren en min of meer dezelfde economische, sociale, culturele en dergelijke factoren hebben meegemaakt. Door deze gemeenschappelijke ervaring (met name in de vormende jaren, hun jeugd) zijn deze personen in zekere zin aan elkaar gelijk. Een...

klik voor meer informatie
hebben deze jongeren vertrouwen in hun eigen toekomst en gaan ze positief om met hun levenskracht: ze willen er iets van maken. Maar veel verantwoordelijkheid voor zichzelf nemen ze niet: ze eten en drinken te veel, studeren niet hard of stoppen gewoon met hun opleiding, ze maken schulden en ze zijn agressief op straat. De huidige teenagers en jonge twintigers zijn de meest onverantwoordelijke van alle nog levende generaties, moet je bedenken. En zelf denk ik dat ze helemaal niet zo veel vertrouwen meer hebben, ze zijn onzeker geworden omdat ze merken dat de crisis niet zo maar ophoudt.”
“Dus onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als bank telt niet meer?” vraagt Gene, die terugdenkt aan hun succesvolle reclamespotje over “spaar geld en natuur tegelijk”.

“Je maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen is een voorwaarde om zaken met je te doen, daar moet je geen ophef meer over maken” zegt Carla. “Het spijt me, maar jongeren nemen jou als bank kwalijk dat je de financiële crisis hebt veroorzaakt, om het sterk uit te drukken.”

“Wat is dat nou? Moeten we dan reclameReclameOverredende commerci√ęle communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te be√Įnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
maken om uit te leggen dat de financiële crisis niet onze schuld is, en dat we ze kunnen helpen om verantwoordelijk met geld om te gaan – minder schulden, meer sparen, dus?”

“Misschien moeten we helemaal geen reclameReclameOverredende commerci√ęle communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te be√Įnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
meer maken, Gene. We leven in een tijd dat jongeren via social media van hun leeftijdgenoten overnemen wat de moeite waard is en wat niet. Meer dan een paar jaar geleden moet je de beïnvloeders weten te bereiken.”

Gene en Carla bespreken nog meer. Er zijn zo veel zaken die de houdingHoudingEen attitude is een duurzaam, aangeleerd systeem van positieve of negatieve kennis, waardering en geneigdheid tot handelen ten aanzien van objecten en idee√ęn. Attitude speelt een belangrijke rol bij de verklaring van het koopbeslissingsproces van de klant. In de marketing is gezocht naar manieren...

klik voor meer informatie
en het gedragGedragAlle uiterlijk waarneembare bewegingen en uitlatingen van een persoon. Voorbeelden: - gelaatsuitdrukkingen; - uitspraken en uitroepen; - lichamelijke bewegingen. Of iemand bepaald gedrag vertoont, hangt ¬Ė behalve van een gedragsintentie ¬Ė af van de eigenschappen van de situatie waarin iemand...

klik voor meer informatie
van consumenten beïnvloeden: wat ze denken over de wereld en over zichzelf, wat hun zorgen zijn, door wie en wat ze zich laten beïnvloeden...

En welke factoren kan de marketeerMarketeerBegrip: Marketeer zie ook: Functionele marketingorganisatie Marketingfunctie. In het Nederlands (marketeer) en Engel (marketer) gangbare benaming voor een functionaris die verantwoordelijk is voor marketing. ...

klik voor meer informatie
op zijn beurt beïnvloeden? In dit hoofdstuk leer je daar van alles over - herken je jezelf erin?

(Bron: www.nieuwamsterdam.nl)