» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 2 - Consumentengedrag

Inhoudsopgave

2.3 - Culturele factoren

De samenleving waarin je als consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
opgroeit en leeft, heeft een grote invloed op je consumentengedragConsumentengedragConsumentengedrag is alles wat een consument doet en zegt bij het kiezen, kopen, gebruiken en vervangen van producten. Consumentengedrag is dus in principe waarneembaar. Consumentengedrag verschilt per consument, maar er zijn overeenkomsten aanwijsbaar in het gedrag en de wijze waarop dit totsta...

klik voor meer informatie
. Dit is goed te illustreren aan de hand van vier zogeheten culturele factoren: cultuurCultuurStelsel van idee√ęn, opvattingen, normen, waarden en symbolen binnen een samenleving die algemeen worden aanvaard. Dit stelsel ontstaat binnen een samenleving en is aan veranderingen onderhevig. Ook: Samenleving die zich kenmerkt door een bepaalde cultuur. Primaire culturele waarden veranderen...

klik voor meer informatie
, subcultuurSubcultuurGroep binnen een samenleving met een cultuur die sterk afwijkt van de algemene cultuur. Criteria voor de indeling in een subcultuur kunnen zijn: gangbare bezigheid (bijvoorbeeld skaten), of afkomst (bijvoorbeeld Surinamers). Subcultuur is een interpersoonlijke factor in het consumentengedrag en...

klik voor meer informatie
, sociale klasseKlasseIn de statistiek: elk van de groepen waarin een onoverzichtelijke massa gegevens wordt ingedeeld. In hoeveel klassen de massa wordt ingedeeld, is afhankelijk van het feit of de frequentieverdeling die op basis van deze klasse-indeling wordt gemaakt een goede indruk geeft van de massa. Een...

klik voor meer informatie
en trends.2.3.1 - Cultuur

Consumenten maken deel uit van de samenleving. Binnen deze samenleving bestaat een stelsel van opvattingen, normen, waarden en symbolen. Dit stelsel noemen we de cultuurCultuurStelsel van idee√ęn, opvattingen, normen, waarden en symbolen binnen een samenleving die algemeen worden aanvaard. Dit stelsel ontstaat binnen een samenleving en is aan veranderingen onderhevig. Ook: Samenleving die zich kenmerkt door een bepaalde cultuur. Primaire culturele waarden veranderen...

klik voor meer informatie
. De cultuurCultuurStelsel van idee√ęn, opvattingen, normen, waarden en symbolen binnen een samenleving die algemeen worden aanvaard. Dit stelsel ontstaat binnen een samenleving en is aan veranderingen onderhevig. Ook: Samenleving die zich kenmerkt door een bepaalde cultuur. Primaire culturele waarden veranderen...

klik voor meer informatie
schrijf voor hoe mensen zich moeten gedragen.
CultuurCultuurStelsel van idee√ęn, opvattingen, normen, waarden en symbolen binnen een samenleving die algemeen worden aanvaard. Dit stelsel ontstaat binnen een samenleving en is aan veranderingen onderhevig. Ook: Samenleving die zich kenmerkt door een bepaalde cultuur. Primaire culturele waarden veranderen...

klik voor meer informatie
komt tot uiting in
 • gedrag (bijvoorbeeld: opbellen voor je op bezoek gaat);
 • taalgebruik (bijvoorbeeld: ‘leuk je weer te zien’);
 • gewoonten (bijvoorbeeld: koffie voor de gasten);
 • voeding (bijvoorbeeld: appelmoes bij een kindermenu);
 • kunst (bijvoorbeeld: Nederlandstalige pop¬muziek);
 • wetten (bijvoorbeeld over de bescherming van het landschap).

Een opvatting (mening, overtuigingOvertuigingEen overtuiging is een vaststaande mening, gebaseerd op waarneming en kennis. Inzake marketing zijn aan de orde de overtuigingen die een consument kan hebben omtrent onder meer: de onderneming, het merk, het product, het productgebruik, de productgebruikers, de consument zelf....

klik voor meer informatie
, belief) die mensen gezamenlijk hebben is bijvoorbeeld: ‘Op je werk moet je netjes gekleed gaan’.

Een normNormGeschreven of ongeschreven regel voor geaccepteerd gedrag binnen een cultuur of subcultuur. Voorbeeld: Ga niet onaangekondigd op bezoek....

klik voor meer informatie
is een geschreven of ongeschreven regel voor geaccepteerd gedragGedragAlle uiterlijk waarneembare bewegingen en uitlatingen van een persoon. Voorbeelden: - gelaatsuitdrukkingen; - uitspraken en uitroepen; - lichamelijke bewegingen. Of iemand bepaald gedrag vertoont, hangt ¬Ė behalve van een gedragsintentie ¬Ė af van de eigenschappen van de situatie waarin iemand...

klik voor meer informatie
. Bijvoorbeeld: ‘Ga in een pak naar je werk’.

Een waardeWaardeWaarden zijn stevig verankerde opvattingen over wat in het leven zinvol en het nastreven waard is. We onderscheiden eindwaarden, die het denken van mensen bepalen, en instrumentele waarden, die het gedrag van mensen be√Įnvloeden...

klik voor meer informatie
(in de cultuur) is het relatief duurzame oordeel van een groep mensen over wat belangrijk is om na te streven (eindwaarden) of over welk gedragGedragAlle uiterlijk waarneembare bewegingen en uitlatingen van een persoon. Voorbeelden: - gelaatsuitdrukkingen; - uitspraken en uitroepen; - lichamelijke bewegingen. Of iemand bepaald gedrag vertoont, hangt ¬Ė behalve van een gedragsintentie ¬Ė af van de eigenschappen van de situatie waarin iemand...

klik voor meer informatie
gepast is om eindwaarden te bereiken (instrumentele waarden). Bijvoorbeeld: ‘Het is goed om door de collega’s gewaardeerd te worden (eindwaarde) door je in je kleedstijl aan te passen (instrumentele waarde)'.

Symbolen zijn de dragers van betekenissen, in bijvoorbeeld taal, kleur en kleding. In een bepaalde cultuurCultuurStelsel van idee√ęn, opvattingen, normen, waarden en symbolen binnen een samenleving die algemeen worden aanvaard. Dit stelsel ontstaat binnen een samenleving en is aan veranderingen onderhevig. Ook: Samenleving die zich kenmerkt door een bepaalde cultuur. Primaire culturele waarden veranderen...

klik voor meer informatie
geven mensen aan hetzelfde symboolSymboolTeken, beeld, persoon of enig ander object dat binnen een cultuur een gemeenschappelijke betekenis heeft, die de directe functie van het object overstijgt. Voorbeeld: de 7 is een teken dat een (directe) rekenkundige functie heeft, maar staat als symbool voor ¬Ďheilig¬í, ¬Ďperfect¬í. Rood is een kleur,...

klik voor meer informatie
dezelfde betekenis. Om enkele voorbeelden te noemen: ‘tenue de ville' op een uitnodiging betekent 'verschijn s.v.p. in uw goede kleding, maar niet galakleding' (taal); een geblokte sjaal betekent 'ik steun de Palestijnse zaak' (kleuren). Een hoofddoek (kleding) heeft in Nederland niet voor alle mensen een betekenis, en zeker niet dezelfde. Voor sommigen is het symboolSymboolTeken, beeld, persoon of enig ander object dat binnen een cultuur een gemeenschappelijke betekenis heeft, die de directe functie van het object overstijgt. Voorbeeld: de 7 is een teken dat een (directe) rekenkundige functie heeft, maar staat als symbool voor ¬Ďheilig¬í, ¬Ďperfect¬í. Rood is een kleur,...

klik voor meer informatie
voor bevrijding, voor anderen voor onderdrukking. Wist je trouwens dat vrouwen in Nederland een halve eeuw geleden hoofddoekjes droegen “omdat dat zo hoorde”?
CultuurCultuurStelsel van idee√ęn, opvattingen, normen, waarden en symbolen binnen een samenleving die algemeen worden aanvaard. Dit stelsel ontstaat binnen een samenleving en is aan veranderingen onderhevig. Ook: Samenleving die zich kenmerkt door een bepaalde cultuur. Primaire culturele waarden veranderen...

klik voor meer informatie
heeft dus alles te maken met betekenissen die mensen gezamenlijk ergens aan geven.

Voor het gemak stellen marketeers een cultuurCultuurStelsel van idee√ęn, opvattingen, normen, waarden en symbolen binnen een samenleving die algemeen worden aanvaard. Dit stelsel ontstaat binnen een samenleving en is aan veranderingen onderhevig. Ook: Samenleving die zich kenmerkt door een bepaalde cultuur. Primaire culturele waarden veranderen...

klik voor meer informatie
vaak gelijk met een samenleving en een samenleving met een staat. Er is een Nederlandse staat, met een Nederlandse samenleving en een Nederlandse cultuurCultuurStelsel van idee√ęn, opvattingen, normen, waarden en symbolen binnen een samenleving die algemeen worden aanvaard. Dit stelsel ontstaat binnen een samenleving en is aan veranderingen onderhevig. Ook: Samenleving die zich kenmerkt door een bepaalde cultuur. Primaire culturele waarden veranderen...

klik voor meer informatie
.

Mensen nemen cultuurCultuurStelsel van idee√ęn, opvattingen, normen, waarden en symbolen binnen een samenleving die algemeen worden aanvaard. Dit stelsel ontstaat binnen een samenleving en is aan veranderingen onderhevig. Ook: Samenleving die zich kenmerkt door een bepaalde cultuur. Primaire culturele waarden veranderen...

klik voor meer informatie
over van hun omgeving: ouders, leeftijdgenoten, leraren, media, literatuur, enzovoort. Culturele aspecten hebben invloed op alle terreinen van het leven.

2.3.2 - Zes aspecten van cultuur

CultuurCultuurStelsel van idee√ęn, opvattingen, normen, waarden en symbolen binnen een samenleving die algemeen worden aanvaard. Dit stelsel ontstaat binnen een samenleving en is aan veranderingen onderhevig. Ook: Samenleving die zich kenmerkt door een bepaalde cultuur. Primaire culturele waarden veranderen...

klik voor meer informatie
heeft zes aspecten die voor de verklaring en beïnvloeding van consumentengedragConsumentengedragConsumentengedrag is alles wat een consument doet en zegt bij het kiezen, kopen, gebruiken en vervangen van producten. Consumentengedrag is dus in principe waarneembaar. Consumentengedrag verschilt per consument, maar er zijn overeenkomsten aanwijsbaar in het gedrag en de wijze waarop dit totsta...

klik voor meer informatie
belangrijk zijn (zie tabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
2.1).


TabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
2.1 Zes aspecten van cultuur
Aspect van cultuur  Uitleg 
 1. Aangeleerd  je kijkt de cultuur af van ouders, leeftijdsgenoten, media
 2. Samenhangend geheel  als je de grote lijnen kent, zijn de details begrijpelijk
 3. Wordt gedeeld  gemeenschappelijk voor leden van betreffende gemeenschap; maakt de onderlinge omgang makkelijk
 4. Onderscheidend  cultuur is een belangrijk verschil tussen groepen; je cultureel bepaalde gedrag laat zien bij welke groep je hoort
 5. Sociale functie  mensen stemmen veel gedrag automatisch op elkaars verwachtingen af; hierdoor zijn samenhang, samenwerking en dus een samenleving mogelijk
 6. Verschuift langzaam  onder invloed van veranderingen in de omgving van de gemeenschap past de cultuur zich aan


TabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
2.1: zes aspecten van cultuurCultuurStelsel van idee√ęn, opvattingen, normen, waarden en symbolen binnen een samenleving die algemeen worden aanvaard. Dit stelsel ontstaat binnen een samenleving en is aan veranderingen onderhevig. Ook: Samenleving die zich kenmerkt door een bepaalde cultuur. Primaire culturele waarden veranderen...

klik voor meer informatie
.


Langzame verschuivingen wil tegelijk zeggen dat bepaald cultuurgoedCultuurgoedElement uit de cultuur, zoals een bepaalde waarde, norm, kennis. ...

klik voor meer informatie
in een groot deel van de wereld eeuwen in stand blijft. Typerend voor de westerse cultuurCultuurStelsel van idee√ęn, opvattingen, normen, waarden en symbolen binnen een samenleving die algemeen worden aanvaard. Dit stelsel ontstaat binnen een samenleving en is aan veranderingen onderhevig. Ook: Samenleving die zich kenmerkt door een bepaalde cultuur. Primaire culturele waarden veranderen...

klik voor meer informatie
(Westelijk Europa, Noord-Amerika) is al heel lang onder meer:
 • we streven naar materieel comfort en het bezit van spullen;
 • het geschreven woord is belangrijk;
 • een rechtsstelsel dat voor iedereen gelijk werkt;
 • de grote invloed van het christendom (we denken bijvoorbeeld in termen van zonde en straf en vinden dat we minderbedeelden moeten helpen).

De Nederlandse cultuurCultuurStelsel van idee√ęn, opvattingen, normen, waarden en symbolen binnen een samenleving die algemeen worden aanvaard. Dit stelsel ontstaat binnen een samenleving en is aan veranderingen onderhevig. Ook: Samenleving die zich kenmerkt door een bepaalde cultuur. Primaire culturele waarden veranderen...

klik voor meer informatie
onderscheidt zich van sommige andere westerse culturen onder meer zo:
 • zuinigheid en spaarzaamheid vinden we belangrijk;
 • door onze kust en onze geschiedenis staan we open voor de rest van de wereld;
 • we zijn matig met genotmiddelen als snoep en alcohol.
Cultuurkenmerken beïnvloeden het consumentengedragConsumentengedragConsumentengedrag is alles wat een consument doet en zegt bij het kiezen, kopen, gebruiken en vervangen van producten. Consumentengedrag is dus in principe waarneembaar. Consumentengedrag verschilt per consument, maar er zijn overeenkomsten aanwijsbaar in het gedrag en de wijze waarop dit totsta...

klik voor meer informatie
in de hele samenleving. Om een typisch Nederlands voorbeeld te noemen dat met meerdere van deze kenmerken samenhangt: kinderen schrijven verlanglijstjes voor Sinterklaas en willen hem op nationale TV per stoomboot zien aankomen. Ze verwachten dat Sinterklaas ieder kind iets geeft (zelfs aan kinderen die bij Sint niet goed te boek staan) dat voor één keer best duur mag zijn. Verder moet hij royaal snoepgoed laten rondstrooien.

Kijk nu hoe tal van marketeers in Nederland daar hun voordeel mee proberen te doen! En zie hoe Sinterklaas als 'samenbindend volksfeest' weer teruggekomen is (ten opzichte van Kerst). Dat gebeurde in een tijd dat de Nederlandse samenleving steeds meer individualistisch en versplinterd werd. Marketingvondsten hebben alleen kansKansDe waarschijnlijkheid waarmee een situatie (of alternatief) zal voorkomen....

klik voor meer informatie
van slagen als ze aansluiten bij de heersende cultuurCultuurStelsel van idee√ęn, opvattingen, normen, waarden en symbolen binnen een samenleving die algemeen worden aanvaard. Dit stelsel ontstaat binnen een samenleving en is aan veranderingen onderhevig. Ook: Samenleving die zich kenmerkt door een bepaalde cultuur. Primaire culturele waarden veranderen...

klik voor meer informatie
.

2.3.3 - Subcultuur

Als een bepaalde maatschappelijke groep een afwijkende cultuurCultuurStelsel van idee√ęn, opvattingen, normen, waarden en symbolen binnen een samenleving die algemeen worden aanvaard. Dit stelsel ontstaat binnen een samenleving en is aan veranderingen onderhevig. Ook: Samenleving die zich kenmerkt door een bepaalde cultuur. Primaire culturele waarden veranderen...

klik voor meer informatie
heeft, spreekt men van een subcultuurSubcultuurGroep binnen een samenleving met een cultuur die sterk afwijkt van de algemene cultuur. Criteria voor de indeling in een subcultuur kunnen zijn: gangbare bezigheid (bijvoorbeeld skaten), of afkomst (bijvoorbeeld Surinamers). Subcultuur is een interpersoonlijke factor in het consumentengedrag en...

klik voor meer informatie
. Orthodoxe moslims, vrachtwagenchauffeurs en schakers hebben bijvoorbeeld allemaal een eigen subcultuurSubcultuurGroep binnen een samenleving met een cultuur die sterk afwijkt van de algemene cultuur. Criteria voor de indeling in een subcultuur kunnen zijn: gangbare bezigheid (bijvoorbeeld skaten), of afkomst (bijvoorbeeld Surinamers). Subcultuur is een interpersoonlijke factor in het consumentengedrag en...

klik voor meer informatie
, met eigen gewoonten.
De functieFunctieIn de organisatieleer: totaal van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een persoon. Een taak voldoet volgens recente inzichten aan voorwaarden zoals: - afwisseling; - uitdagend, maar binnen het vermogen (de competentie) van de functionaris vallend....

klik voor meer informatie
van de subcultuurSubcultuurGroep binnen een samenleving met een cultuur die sterk afwijkt van de algemene cultuur. Criteria voor de indeling in een subcultuur kunnen zijn: gangbare bezigheid (bijvoorbeeld skaten), of afkomst (bijvoorbeeld Surinamers). Subcultuur is een interpersoonlijke factor in het consumentengedrag en...

klik voor meer informatie
is vooral om mensen een groepsgevoel te geven: "ik hoor bij een groep, ik ben niet alleen". Daardoor weten ze ook beter hoe ze zich moeten gedragen, namelijk volgens de normen van hun subcultuurSubcultuurGroep binnen een samenleving met een cultuur die sterk afwijkt van de algemene cultuur. Criteria voor de indeling in een subcultuur kunnen zijn: gangbare bezigheid (bijvoorbeeld skaten), of afkomst (bijvoorbeeld Surinamers). Subcultuur is een interpersoonlijke factor in het consumentengedrag en...

klik voor meer informatie
. Vaak ervaren mensen uitspraken over een subcultuurSubcultuurGroep binnen een samenleving met een cultuur die sterk afwijkt van de algemene cultuur. Criteria voor de indeling in een subcultuur kunnen zijn: gangbare bezigheid (bijvoorbeeld skaten), of afkomst (bijvoorbeeld Surinamers). Subcultuur is een interpersoonlijke factor in het consumentengedrag en...

klik voor meer informatie
al gauw als 'stigmatiserend' of 'discriminerend' voor een bevolkingsgroep. Of ze vinden de normen en waarden zo afwijkend van de hunne, dat ze die streng afwijzen. Zo bestaat er een bepaalde subcultuurSubcultuurGroep binnen een samenleving met een cultuur die sterk afwijkt van de algemene cultuur. Criteria voor de indeling in een subcultuur kunnen zijn: gangbare bezigheid (bijvoorbeeld skaten), of afkomst (bijvoorbeeld Surinamers). Subcultuur is een interpersoonlijke factor in het consumentengedrag en...

klik voor meer informatie
onder (sommige) studenten waar royaal alcohol innemen de normNormGeschreven of ongeschreven regel voor geaccepteerd gedrag binnen een cultuur of subcultuur. Voorbeeld: Ga niet onaangekondigd op bezoek....

klik voor meer informatie
is. Als marketeerMarketeerBegrip: Marketeer zie ook: Functionele marketingorganisatie Marketingfunctie. In het Nederlands (marketeer) en Engel (marketer) gangbare benaming voor een functionaris die verantwoordelijk is voor marketing. ...

klik voor meer informatie
moet je dan uitkijken om daar op in te spelen.

Onderstaande twee voorbeelden illustreren dat subculturen zijn gebaseerd op wat mensen met elkaar gemeen hebben.

1 Bezigheid
Skaters, motorrijders, vogelaars, artsen, schakers, enzovoort hebben zo hun favoriete plekken, publicaties of politieke partijen. Ze gebruiken speciaal jargon, kleding en gebaren. Of ze hebben een voorkeur voor bepaalde merken producten die bij hun bezigheid horen. Zo bepaalt een gemeenschappelijke bezigheid de subcultuurSubcultuurGroep binnen een samenleving met een cultuur die sterk afwijkt van de algemene cultuur. Criteria voor de indeling in een subcultuur kunnen zijn: gangbare bezigheid (bijvoorbeeld skaten), of afkomst (bijvoorbeeld Surinamers). Subcultuur is een interpersoonlijke factor in het consumentengedrag en...

klik voor meer informatie
.

2 Afkomst
Surinamers, Antillianen, Marokkanen en Turken vormen de grootste etnische minderheden in Nederland. Zij vertonen onderling grote culturele verschillen, maar hun subcultuurSubcultuurGroep binnen een samenleving met een cultuur die sterk afwijkt van de algemene cultuur. Criteria voor de indeling in een subcultuur kunnen zijn: gangbare bezigheid (bijvoorbeeld skaten), of afkomst (bijvoorbeeld Surinamers). Subcultuur is een interpersoonlijke factor in het consumentengedrag en...

klik voor meer informatie
onderscheidt zich ook van de cultuurCultuurStelsel van idee√ęn, opvattingen, normen, waarden en symbolen binnen een samenleving die algemeen worden aanvaard. Dit stelsel ontstaat binnen een samenleving en is aan veranderingen onderhevig. Ook: Samenleving die zich kenmerkt door een bepaalde cultuur. Primaire culturele waarden veranderen...

klik voor meer informatie
van etnische Nederlanders. Kijk alleen maar naar de eetgewoonten. Etnomarketing is de term voor marketinginspanningen die gericht zijn op specifieke etnische groepen.

GedragGedragAlle uiterlijk waarneembare bewegingen en uitlatingen van een persoon. Voorbeelden: - gelaatsuitdrukkingen; - uitspraken en uitroepen; - lichamelijke bewegingen. Of iemand bepaald gedrag vertoont, hangt ¬Ė behalve van een gedragsintentie ¬Ė af van de eigenschappen van de situatie waarin iemand...

klik voor meer informatie
van mensen hoort soms specifiek in de situatie waarin ze op een bepaald moment verkeren. Denk aan 'straatcultuur' (bijvoorbeeld elkaar ontmoeten en wel of niet groeten in de openbare ruimte) of 'strandcultuur' (bijvoorbeeld een plekje innemen met zo groot mogelijke afstand tot andere strandgasten). De 'straatcultuur' van jongeren kan dan weer afwijken van die van ouderen.

Subculturen kunnen voor de marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
betekenis hebben (zie tabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
2.2).


TabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
2.2 Betekenis van subculturen voor de marketing
Specifiek vakgebied   Uitleg
Marktsegmentatie (marktindeling)  Subcultuur als aparte doelgroep (skaters als doelgroep voor bijvoorbeeld vakanties)
Productontwikkeling   speciale producten voor subcultuur (speciale skate - broeken)
Promotie   reclameboodschappen die inspelen op waarden in subcultuur; media die in subcultuur worden gebruikt (advertentie in skatersblad)
 Distributie  verkoop via winkels die door mensen uit subcultuur bezocht worden (sportdrankjes voor specifieke winkels voor skaters)

TabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
2.2 Betekenis van subculturen voor de marketing

In onze tijd ontstaat er een 'wereldcultuur' en komt er tegelijkertijd meer nadruk op lokale en regionale subculturen. De 'wereldcultuur' is vooral het terrein van mensen die veel contact hebben met mensen overal ter wereld. Ze hebben deze contacten via internet of via bezoeken aan de economische en culturele centra van de wereld (New York, Londen, Amsterdam, Bangkok, Kaapstad, Barcelona, etc.).

2.3.4 - Sociale klasse

In de samenleving heeft het ene individu meer aanzien, achting, prestigePrestigeHet sociale aanzien dat iemand heeft, denkt te hebben of nastreeft. ...

klik voor meer informatie
of (sociale) statusStatusHet sociale aanzien dat iemand heeft, denkt te hebben of nastreeft....

klik voor meer informatie
dan het andere (de begrippen zijn synoniemen). De samenleving valt zodoende in te delen in 'lagen' van mensen met ongeveer evenveel statusStatusHet sociale aanzien dat iemand heeft, denkt te hebben of nastreeft....

klik voor meer informatie
. Zodoende ontstaat sociale stratificatieStratificatieStratum (Latijn): laag. Stratificatie: gelaagdheid. In marketing en marktonderzoek: term om aan te geven dat een populatie (markt, onderzoekspopulatie, enzovoort.)gelaagd is. Dat wil dan zeggen dat deze uit meerdere onderscheiden groepen bestaat, waarbij de verschillen zodanig zijn dat elke groep...

klik voor meer informatie
(gelaagdheid).

In Nederland hanteren marketeers en marktonderzoekbureaus van oudsher een indeling in welstandsklassen. Want rijkdom in geld is vanouds het belangrijkste criterium waarom je in Nederland statusStatusHet sociale aanzien dat iemand heeft, denkt te hebben of nastreeft....

klik voor meer informatie
geniet. Denk aan alle aandacht voor de Quote 500. (In andere culturen kan dat bijvoorbeeld zijn: aantal kinderen, aantal jongens als kind, aantal vrouwen, wijsheid of leeftijd).De gangbare indeling telt vijf klassen en is vooral gebaseerd op het niveau van iemands opleiding en beroepBeroepWerkzaamheid, betaalde bezigheid, waarvoor iemand de geschikte kwalificaties heeft. Het beroep is een (intrapersoonlijke) factor in de verklaring van het consumentengedrag. Behalve in bijzondere gevallen (bijvoorbeeld beroepskleding, of afwijkende bezoektijden aan dienstverleners of winkels die...

klik voor meer informatie
. De 'hoogte' van het beroepBeroepWerkzaamheid, betaalde bezigheid, waarvoor iemand de geschikte kwalificaties heeft. Het beroep is een (intrapersoonlijke) factor in de verklaring van het consumentengedrag. Behalve in bijzondere gevallen (bijvoorbeeld beroepskleding, of afwijkende bezoektijden aan dienstverleners of winkels die...

klik voor meer informatie
hangt af van de verantwoordelijkheid en het aantal mensen waaraan leidingLeidingDe essentie van leiding is het richting geven aan actie van personen en deze actie op gang brengen en bestuderen om het gestelde doel te bereiken. Elementen van leiding zijn dan ook: analyse, planning, uitvoering en controle. Op grond hiervan kan een onderscheid worden gemaakt tussen: -...

klik voor meer informatie
wordt gegevenGegevenLos feit, zonder verband met een ander feit. Ook: enkelvoudige waarneming. In tegenstelling tot informatie....

klik voor meer informatie
. Niet toevallig hangt de hoogte van iemands inkomen daar ook sterk mee samen! Iemand met een universitaire opleiding die leidingLeidingDe essentie van leiding is het richting geven aan actie van personen en deze actie op gang brengen en bestuderen om het gestelde doel te bereiken. Elementen van leiding zijn dan ook: analyse, planning, uitvoering en controle. Op grond hiervan kan een onderscheid worden gemaakt tussen: -...

klik voor meer informatie
geeft aan 50.000 mensen heeft vaak een inkomen van meer dan 100.000 Euro – en zit dus in de hoogste sociale klasseKlasseIn de statistiek: elk van de groepen waarin een onoverzichtelijke massa gegevens wordt ingedeeld. In hoeveel klassen de massa wordt ingedeeld, is afhankelijk van het feit of de frequentieverdeling die op basis van deze klasse-indeling wordt gemaakt een goede indruk geeft van de massa. Een...

klik voor meer informatie
A.

Figuur 2.3 laat deze indeling zien. Voor mensen die nog geen beroepBeroepWerkzaamheid, betaalde bezigheid, waarvoor iemand de geschikte kwalificaties heeft. Het beroep is een (intrapersoonlijke) factor in de verklaring van het consumentengedrag. Behalve in bijzondere gevallen (bijvoorbeeld beroepskleding, of afwijkende bezoektijden aan dienstverleners of winkels die...

klik voor meer informatie
of afgeronde opleiding hebben, telt het 'nest' waaruit ze komen. Dit is logisch, omdat sociale klasseKlasseIn de statistiek: elk van de groepen waarin een onoverzichtelijke massa gegevens wordt ingedeeld. In hoeveel klassen de massa wordt ingedeeld, is afhankelijk van het feit of de frequentieverdeling die op basis van deze klasse-indeling wordt gemaakt een goede indruk geeft van de massa. Een...

klik voor meer informatie
iets zegt over bijvoorbeeld het consumptiepatroon waaraan iemand gewend is. Een 'arme' student uit een gezinGezinVorm van een huishouding. Zelfstandige gemeenschap (samenlevingsvorm) van twee of meer personen die een huishouding vormen. Door de langdurige (emotionele) band be√Įnvloeden de leden van het gezin elkaar ook in consumentengedrag. Het verschil met de institutionele huishouding is dat het gezin een...

klik voor meer informatie
uit klasseKlasseIn de statistiek: elk van de groepen waarin een onoverzichtelijke massa gegevens wordt ingedeeld. In hoeveel klassen de massa wordt ingedeeld, is afhankelijk van het feit of de frequentieverdeling die op basis van deze klasse-indeling wordt gemaakt een goede indruk geeft van de massa. Een...

klik voor meer informatie
B1 is meestal toch wel gewend aan twee vakanties per jaar.Figuur 2.3 Indeling in sociale klassen in Nederland

Voor de marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
is het onderscheid in sociale klassen belangrijk.

Deze verschillen zijn natuurlijk niet heel absoluut, maar toch nuttig voor marketeers om te kennen en te doorzien.

Hoe lastig toepasbaar de indeling in sociale klassen voor de marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
kan zijn, blijkt uit een opvallende tegenstelling. Want heeft de raadgevende verkoperVerkoperNaast de specifieke verkoper, de salesman, zien we in de praktijk een grote verscheidenheid van ¬Ďverkopers¬í. We noemen er enkele: - De merchandiser: door schaalvergroting in de detailhandel verschuift de werkelijke verkooptaak naar de verkoopleider/verkoopdirecteur. De functie van verkoper is...

klik voor meer informatie
echt minder invloed op mensen uit een hogere sociale klasseKlasseIn de statistiek: elk van de groepen waarin een onoverzichtelijke massa gegevens wordt ingedeeld. In hoeveel klassen de massa wordt ingedeeld, is afhankelijk van het feit of de frequentieverdeling die op basis van deze klasse-indeling wordt gemaakt een goede indruk geeft van de massa. Een...

klik voor meer informatie
? Waarom lopen in een kledingwinkel als de Society Shop (die zich bij benadering richt op klasseKlasseIn de statistiek: elk van de groepen waarin een onoverzichtelijke massa gegevens wordt ingedeeld. In hoeveel klassen de massa wordt ingedeeld, is afhankelijk van het feit of de frequentieverdeling die op basis van deze klasse-indeling wordt gemaakt een goede indruk geeft van de massa. Een...

klik voor meer informatie
B1) dan meer ‘adviseurs’ rond dan bij Zeeman (die zich op de lagere sociale klassen richt)?

2.3.5 - Trends

In de jaren sinds 2005 gingen steeds meer volwassenen over tot het gebruik van social media. Dit is een voorbeeld van een trend: een enige tijd aangehouden beweging in de richting van een nieuw cultureel patroon. Op alle culturele gebieden is sprake van trends. Trends doen zich zowel in culturen als in subculturen voor.

Marketeers zijn zeer gespitst op trends, omdat een trendTrendTechniek om systematische ontwikkelingen van toevallige ontwikkelingen te scheiden. Het meest bekend is het voortschrijdend 12-maands gemiddelde. Berekening: (1) de som van de waarden van 12 maanden delen door 12 (2) in de volgende maand de waarde van de eerste maand van de 12-maandssom...

klik voor meer informatie
vaak nieuwe behoeften in bepaalde doelgroepen oproept. Trends bieden dus ruimte voor nieuwe producten. De wildgroei in Nederlandstalige applicaties voor social media die aanbieders in diezelfde periode hebben ontwikkeld, is daarvan een voorbeeld.