» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 2 - Consumentengedrag

Inhoudsopgave

2.4 - Sociale factoren

Alle groepen en personen die invloed hebben op het gedragGedragAlle uiterlijk waarneembare bewegingen en uitlatingen van een persoon. Voorbeelden: - gelaatsuitdrukkingen; - uitspraken en uitroepen; - lichamelijke bewegingen. Of iemand bepaald gedrag vertoont, hangt ┬ľ behalve van een gedragsintentie ┬ľ af van de eigenschappen van de situatie waarin iemand...

klik voor meer informatie
van een persoon, vormen tezamen zijn sociale omgeving. Denk aan familieleden, klasgenoten, vrienden. Maar ook aan politici, popmusici of een hele groep, bijvoorbeeld 'topsporters'.
Of en hoe iemands sociale omgeving invloed heeft op zijn consumentengedragConsumentengedragConsumentengedrag is alles wat een consument doet en zegt bij het kiezen, kopen, gebruiken en vervangen van producten. Consumentengedrag is dus in principe waarneembaar. Consumentengedrag verschilt per consument, maar er zijn overeenkomsten aanwijsbaar in het gedrag en de wijze waarop dit totsta...

klik voor meer informatie
is nog maar de vraag. De ene persoon laat zich meer beïnvloeden dan de andere.

We bespreken achtereenvolgens vier sociale factoren van praktisch elke consument: referentiegroepen, gezinGezinVorm van een huishouding. Zelfstandige gemeenschap (samenlevingsvorm) van twee of meer personen die een huishouding vormen. Door de langdurige (emotionele) band beïnvloeden de leden van het gezin elkaar ook in consumentengedrag. Het verschil met de institutionele huishouding is dat het gezin een...

klik voor meer informatie
, opinieleiders en sociale rollen.

2.4.1 - Referentiegroepen

Een groep is voor een consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
een referentiegroepReferentiegroepEen groep waarvan de cultuur invloed heeft op de waarden, opvattingen en het gedrag van een individu. Referentiegroepen vormen een sociale factor in de verklaring van het consumentengedrag....

klik voor meer informatie
, als de cultuurCultuurStelsel van idee├źn, opvattingen, normen, waarden en symbolen binnen een samenleving die algemeen worden aanvaard. Dit stelsel ontstaat binnen een samenleving en is aan veranderingen onderhevig. Ook: Samenleving die zich kenmerkt door een bepaalde cultuur. Primaire culturele waarden veranderen...

klik voor meer informatie
van die groep invloed heeft op waarden, opvattingen en gedragGedragAlle uiterlijk waarneembare bewegingen en uitlatingen van een persoon. Voorbeelden: - gelaatsuitdrukkingen; - uitspraken en uitroepen; - lichamelijke bewegingen. Of iemand bepaald gedrag vertoont, hangt ┬ľ behalve van een gedragsintentie ┬ľ af van de eigenschappen van de situatie waarin iemand...

klik voor meer informatie
van die consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
. De consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
‘refereert’ in zijn beleving aan deze groep: ‘zó niet’ of juist: ‘zó ook’.
Er zijn twee soorten referentiegroepen:
ReclameReclameOverredende commerci├źle communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te be├»nvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
maakt veelvuldig gebruik van referentiegroepen:

2.4.2 - Gezin

In consumentengedragConsumentengedragConsumentengedrag is alles wat een consument doet en zegt bij het kiezen, kopen, gebruiken en vervangen van producten. Consumentengedrag is dus in principe waarneembaar. Consumentengedrag verschilt per consument, maar er zijn overeenkomsten aanwijsbaar in het gedrag en de wijze waarop dit totsta...

klik voor meer informatie
speelt het gezinGezinVorm van een huishouding. Zelfstandige gemeenschap (samenlevingsvorm) van twee of meer personen die een huishouding vormen. Door de langdurige (emotionele) band beïnvloeden de leden van het gezin elkaar ook in consumentengedrag. Het verschil met de institutionele huishouding is dat het gezin een...

klik voor meer informatie
- als referentiegroepReferentiegroepEen groep waarvan de cultuur invloed heeft op de waarden, opvattingen en het gedrag van een individu. Referentiegroepen vormen een sociale factor in de verklaring van het consumentengedrag....

klik voor meer informatie
- twee belangrijke rollen:
 1. Als kind krijgt iemand waarden en normen mee uit zijn gezinGezinVorm van een huishouding. Zelfstandige gemeenschap (samenlevingsvorm) van twee of meer personen die een huishouding vormen. Door de langdurige (emotionele) band beïnvloeden de leden van het gezin elkaar ook in consumentengedrag. Het verschil met de institutionele huishouding is dat het gezin een...

  klik voor meer informatie
  .
 2. Het gezinGezinVorm van een huishouding. Zelfstandige gemeenschap (samenlevingsvorm) van twee of meer personen die een huishouding vormen. Door de langdurige (emotionele) band beïnvloeden de leden van het gezin elkaar ook in consumentengedrag. Het verschil met de institutionele huishouding is dat het gezin een...

  klik voor meer informatie
  is een centrum voor koopbeslissingen. De gezinsleden hebben invloed op het koopgedragKoopgedragFase van consumentengedrag waarin de consument overgaat tot de feitelijke aankoop van producten. Onder aankoopgedrag hoort daarom ook: het gedrag op weg naar de plaats van aankoop en de frequentie van de aankopen....

  klik voor meer informatie
  van het huishouden.

2.4.3 - Opinieleiders

Opinieleiders zijn meestal mensen uit de naaste omgeving van de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
. Ze zijn geïnteresseerd in een bepaalde productsoort, hebben daar veel kennis over en houden ontwikkelingen bij. Ze dragen hun kennis gevraagd en ongevraagd op informele wijze aan anderen in hun omgeving over (mond-tot-mond-reclame).

De opinieleider is een referentiepersoon, iemand die directe, persoonlijke invloed heeft op de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
. De consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
vergelijkt of verbindt zich op een of andere manier met de opinieleider. Dit is een verschil met referentiegroepen, waar het gaat om een onpersoonlijke invloed.


Opinieleiderschap is productgebonden en groepsgebonden. Iemand kan opinieleider zijn voor het ene productProductE├ęn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ┬ĹHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.┬ĺ De bundel...

klik voor meer informatie
of in een bepaalde groep. Diezelfde persoon kan opinievolgerOpinievolgerIemand die zich laat beïnvloeden door een opinieleider....

klik voor meer informatie
zijn voor een ander productProductE├ęn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ┬ĹHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.┬ĺ De bundel...

klik voor meer informatie
of binnen een andere groep. Denk aan de jongeman die op zijn stageplek opinieleider is op het gebied van spelletjessoftware, maar die binnen de groep van computerspelers opinievolgerOpinievolgerIemand die zich laat beïnvloeden door een opinieleider....

klik voor meer informatie
is waar het gaat om een bepaald spel.

De opinieleider is om verschillende redenen een belangrijke beïnvloeder van consumentengedrag: Flow of communicationFlow of communicationBij de flow/stroom van een communicatie onderkent men twee stromen: - One step flow: directe communicatie tussen zender en ontvanger. - Two step flow: informatie van de zender bereikt de ontvanger via andere partijen (be├»nvloeders)....

klik voor meer informatie

Marketeers willen graag dat de relevante opinieleiders hun productProductE├ęn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ┬ĹHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.┬ĺ De bundel...

klik voor meer informatie
en hun ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico┬ĺs....

klik voor meer informatie
positief beoordelen. Zij hebben immers invloed op andere mogelijke kopers. Dat kan veel uitmaken als een nieuw productProductE├ęn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ┬ĹHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.┬ĺ De bundel...

klik voor meer informatie
nog in de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
moet aanslaan. Opinieleiders zijn daarom een gewild doelwit van bijvoorbeeld reclameReclameOverredende commerci├źle communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te be├»nvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
en sponsoringSponsoringEen overeenkomst waarbij de ene partij geld en/of een op geld waardeerbare prestatie levert, waartegenover de andere partij communicatiemogelijkheden en/of andere zakelijke tegenprestaties levert, direct of indirect voortvloeiende uit haar activiteiten....

klik voor meer informatie
.

Vanwege zijn interesse leest en hoort een opinieleider graag veel over 'zijn' productProductE├ęn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ┬ĹHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.┬ĺ De bundel...

klik voor meer informatie
. Hij is gevoelig voor reclameReclameOverredende commerci├źle communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te be├»nvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
en andere informatieInformatieAntwoord op een vraag, over het algemeen afgeleid van gegevens, door daarin een verband te vinden. Daarom ook wel: geordende gegevens. ...

klik voor meer informatie
die hij als 'expert' tot zich neemt. Voorbeeld: nieuwsberichten over digitale fotocamera's in bladen voor hobbyfotografen hebben enorm geholpen om deze nieuwe en dure producten op de massamarktMassamarktHet grootste segment in de markt: een homogeen segment, waarvoor massagoederen worden geproduceerd....

klik voor meer informatie
te introduceren.

Over de wederzijdse beïnvloeding van media, opinieleiders en volgelingen zijn verschillende theorieën ontwikkeld. Deze hebben te maken met de wijze waarop informatieInformatieAntwoord op een vraag, over het algemeen afgeleid van gegevens, door daarin een verband te vinden. Daarom ook wel: geordende gegevens. ...

klik voor meer informatie
zich zou verspreiden: de flow of communicationFlow of communicationBij de flow/stroom van een communicatie onderkent men twee stromen: - One step flow: directe communicatie tussen zender en ontvanger. - Two step flow: informatie van de zender bereikt de ontvanger via andere partijen (beïnvloeders)....

klik voor meer informatie
(zie ook figuur 2.6):Figuur 2.4 Twee modellen van flow of communication

2.4.4 - Rollen

Een individu maakt deel uit van meerdere groepen en situaties. Het individu vervult in verschillende groepen en op verschillende momenten verschillende rollen. Een rolRolHet gedragspatroon dat iemand heeft in een bepaalde situatie. Eenzelfde persoon kan meerdere rollen vervullen: koper, beslisser, enzovoort. Rol is een sociale factor in het koopbeslissingsproces...

klik voor meer informatie
is het geheel van wat iemand vindt, zegt en doet (normen, waarden, gedragingen) zoals dat hoort bij een bepaalde positie in een groep.

Als je dit boek bestudeert, ben je in de rolRolHet gedragspatroon dat iemand heeft in een bepaalde situatie. Eenzelfde persoon kan meerdere rollen vervullen: koper, beslisser, enzovoort. Rol is een sociale factor in het koopbeslissingsproces...

klik voor meer informatie
van 'student'. Maar op dezelfde dag kun je ook 'werknemer', 'kind' en 'klant' zijn. Bij iedere rolRolHet gedragspatroon dat iemand heeft in een bepaalde situatie. Eenzelfde persoon kan meerdere rollen vervullen: koper, beslisser, enzovoort. Rol is een sociale factor in het koopbeslissingsproces...

klik voor meer informatie
hoort ander gedragGedragAlle uiterlijk waarneembare bewegingen en uitlatingen van een persoon. Voorbeelden: - gelaatsuitdrukkingen; - uitspraken en uitroepen; - lichamelijke bewegingen. Of iemand bepaald gedrag vertoont, hangt ┬ľ behalve van een gedragsintentie ┬ľ af van de eigenschappen van de situatie waarin iemand...

klik voor meer informatie
en dat verwachten mensen ook van elkaar. Daarom is het voor de marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
belangrijk om te weten in welke rolRolHet gedragspatroon dat iemand heeft in een bepaalde situatie. Eenzelfde persoon kan meerdere rollen vervullen: koper, beslisser, enzovoort. Rol is een sociale factor in het koopbeslissingsproces...

klik voor meer informatie
een consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
zich in een gegevenGegevenLos feit, zonder verband met een ander feit. Ook: enkelvoudige waarneming. In tegenstelling tot informatie....

klik voor meer informatie
koopprocesKoopprocesHet proces waarlangs een koopbeslissing van de consument verloopt. Dit proces verloopt in fasen. Er bestaan verschillende fase-indelingen. Gangbaar is de volgende indeling in 6 fasen: 1 bewust worden van een behoefte; 2 formuleren van de gezochte nuttigheden; 3 verzamelen van informatie; 4...

klik voor meer informatie
bevindt. Koopt hij bijvoorbeeld iets voor zijn studie, voor zijn werk, voor zijn ouders of voor zichzelf?