» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 2 - Consumentengedrag

Inhoudsopgave

2.5 - Intrapersoonlijke factoren

Intrapersoonlijke factoren zijn invloeden op iemands (consumenten)gedrag die niet “van buiten” komen, maar eigen zijn aan de persoon:
  • leeftijd;
  • fase in de gezinslevenscyclus;
  • beroep;
  • vrij besteedbaar inkomen;
  • productbezit;
  • levensstijl;
  • persoonlijkheid;
  • zelfbeeld.

Persoonlijke omstandigheden veranderen in de loopLoopEen of meer vragen in een vragenlijst die een herhaling zijn van reeds gestelde vragen. Hiermede kan de juistheid van beantwoording worden gecontroleerd. Loop is een Engelse term....

klik voor meer informatie
der jaren meestal beetje bij beetje.

2.5.1 - Leeftijd
Je leeftijdLeeftijdBegrip: Leeftijd zie ook: Intrapersoonlijke factor Intrapersoonlijke factor in de verklaring van het consumentengedrag. Het verband met consumentengedrag is soms sterk (denk aan kaartjes voor een rap-concert), soms zwak (denk aan treinkaartjes). Desondanks kan een aanbieder van...

klik voor meer informatie
bepaalt tot op zekere hoogte wat je gebruikt. Je bent nu in de leeftijdLeeftijdBegrip: Leeftijd zie ook: Intrapersoonlijke factor Intrapersoonlijke factor in de verklaring van het consumentengedrag. Het verband met consumentengedrag is soms sterk (denk aan kaartjes voor een rap-concert), soms zwak (denk aan treinkaartjes). Desondanks kan een aanbieder van...

klik voor meer informatie
dat je een studieboek gebruikt. De leeftijdLeeftijdBegrip: Leeftijd zie ook: Intrapersoonlijke factor Intrapersoonlijke factor in de verklaring van het consumentengedrag. Het verband met consumentengedrag is soms sterk (denk aan kaartjes voor een rap-concert), soms zwak (denk aan treinkaartjes). Desondanks kan een aanbieder van...

klik voor meer informatie
voor luiers en die voor speelgoed ben je gepasseerd. De leeftijdLeeftijdBegrip: Leeftijd zie ook: Intrapersoonlijke factor Intrapersoonlijke factor in de verklaring van het consumentengedrag. Het verband met consumentengedrag is soms sterk (denk aan kaartjes voor een rap-concert), soms zwak (denk aan treinkaartjes). Desondanks kan een aanbieder van...

klik voor meer informatie
voor ouderenreizen of thuiszorg heb je waarschijnlijk nog niet bereikt. Natuurlijk is het zinloos om iedereen van een bepaalde leeftijdLeeftijdBegrip: Leeftijd zie ook: Intrapersoonlijke factor Intrapersoonlijke factor in de verklaring van het consumentengedrag. Het verband met consumentengedrag is soms sterk (denk aan kaartjes voor een rap-concert), soms zwak (denk aan treinkaartjes). Desondanks kan een aanbieder van...

klik voor meer informatie
over dezelfde kam te scheren. Als tweelingen al heel verschillend consumentengedragConsumentengedragConsumentengedrag is alles wat een consument doet en zegt bij het kiezen, kopen, gebruiken en vervangen van producten. Consumentengedrag is dus in principe waarneembaar. Consumentengedrag verschilt per consument, maar er zijn overeenkomsten aanwijsbaar in het gedrag en de wijze waarop dit totsta...

klik voor meer informatie
kunnen vertonen, is wel duidelijk dat leeftijdLeeftijdBegrip: Leeftijd zie ook: Intrapersoonlijke factor Intrapersoonlijke factor in de verklaring van het consumentengedrag. Het verband met consumentengedrag is soms sterk (denk aan kaartjes voor een rap-concert), soms zwak (denk aan treinkaartjes). Desondanks kan een aanbieder van...

klik voor meer informatie
niet alles zegt.

2.5.2 - Fase in de gezinslevenscyclus

Een gezinGezinVorm van een huishouding. Zelfstandige gemeenschap (samenlevingsvorm) van twee of meer personen die een huishouding vormen. Door de langdurige (emotionele) band benvloeden de leden van het gezin elkaar ook in consumentengedrag. Het verschil met de institutionele huishouding is dat het gezin een...

klik voor meer informatie
heeft zijn eigen levenscyclus. Over het algemeen voltrekt die zich in ongeveer zeven fasen: twee mensen komen bij elkaar (1), gaan samenwonen (2) en krijgen kinderen (3). Hun kinderen groeien op (4) en gaan het huis uit (5). De twee ouders blijven alleen achter (6), en na het overlijden van de ene, blijft de andere alleen over (7).
In de ene fase van de gezinslevenscyclusGezinslevenscyclusDe ontwikkeling van een gezin in diverse stadia van zijn bestaan. Consumptiepatronen hangen nauw samen met de diverse stadia. We onderscheiden: - jong vrijgezel; - jong getrouwd zonder kinderen; - getrouwd met kleine kinderen; - getrouwd met grote kinderen; - getrouwd en kinderen de deur...

klik voor meer informatie
is het consumentengedragConsumentengedragConsumentengedrag is alles wat een consument doet en zegt bij het kiezen, kopen, gebruiken en vervangen van producten. Consumentengedrag is dus in principe waarneembaar. Consumentengedrag verschilt per consument, maar er zijn overeenkomsten aanwijsbaar in het gedrag en de wijze waarop dit totsta...

klik voor meer informatie
anders dan in de andere.
De marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
kan bij het kiezen van bijvoorbeeld producten, doelgroepen en reclameboodschappen op deze verschillen inspelen.

2.5.3 - Beroep

Iemands beroepBeroepWerkzaamheid, betaalde bezigheid, waarvoor iemand de geschikte kwalificaties heeft. Het beroep is een (intrapersoonlijke) factor in de verklaring van het consumentengedrag. Behalve in bijzondere gevallen (bijvoorbeeld beroepskleding, of afwijkende bezoektijden aan dienstverleners of winkels die...

klik voor meer informatie
heeft invloed op zijn consumentengedragConsumentengedragConsumentengedrag is alles wat een consument doet en zegt bij het kiezen, kopen, gebruiken en vervangen van producten. Consumentengedrag is dus in principe waarneembaar. Consumentengedrag verschilt per consument, maar er zijn overeenkomsten aanwijsbaar in het gedrag en de wijze waarop dit totsta...

klik voor meer informatie
. Een kantoorwerker of verkoperVerkoperNaast de specifieke verkoper, de salesman, zien we in de praktijk een grote verscheidenheid van verkopers. We noemen er enkele: - De merchandiser: door schaalvergroting in de detailhandel verschuift de werkelijke verkooptaak naar de verkoopleider/verkoopdirecteur. De functie van verkoper is...

klik voor meer informatie
bijvoorbeeld, schaft misschien een stropdas aan, terwijl een slager er niet over zou denken. Producten die zowel privé als zakelijk gebruikt worden, springen hier vooral in het oog. Voor de marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
betekent dit onder andere dat men bepaalde beroepsgroepen soms als pro-motiedoelgroep kan kiezen (managers voor credit cards, verkopers met kinderen voor ruim-teauto’s) of dat men producten speciaal voor bepaalde beroepsgroepen kan ontwikkelen (docentenagenda’s, software voor fotografen).

Beroepsgroepen kennen soms een eigen subcultuurSubcultuurGroep binnen een samenleving met een cultuur die sterk afwijkt van de algemene cultuur. Criteria voor de indeling in een subcultuur kunnen zijn: gangbare bezigheid (bijvoorbeeld skaten), of afkomst (bijvoorbeeld Surinamers). Subcultuur is een interpersoonlijke factor in het consumentengedrag en...

klik voor meer informatie
. Zo blijken advocaten, horecabazen, verkopers, artsen en tal van andere beroepsgroepen duidelijke gemeenschappelijke voorkeuren te hebben voor bepaalde automerken, telefoontypes, kranten, tijdschriften en zelfs kapsels.

2.5.4 - Vrij besteedbaar inkomen

Iemands beschikbare inkomen gaat voor een groot deel op aan minimaal benodigde, vaste uitgaven voor een acceptabele levensstandaard. TabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
2.3. laat met een voorbeeld zien dat er relatief weinig geld overblijft om naar eigen inzicht te besteden, het vrij besteedbaar inkomenVrij besteedbaar inkomenDat deel van het inkomen dat na aftrek van vaste inkomenslasten zoals belastingen en sociale premies en na aftrek van noodzakelijke kosten voor levensonderhoud resteert en kan worden gebruikt voor de bevrediging van luxe behoeften. Discretionair inkomen is een intrapersoonlijke factor in het...

klik voor meer informatie
(of: discretionair inkomen).

TabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
2.3 Geschat vrij besteedbaar inkomen
Inkomstenbelasting € 575
Premies sociale verzekering € 175
Huisvesting: huur of hypotheek, gmeentelijke heffingen, waterschap, riolering, enzovoort € 450
Verzekeringen € 80
Nutsvoorzieningen: verwarming, water, electriciteit, kabel, enzovoort € 130
Minimumbedrag voor kleren en schoenen € 40
Minimumbedrag voor eten en drinken € 150
Vrij besteedbaar inkomen (discretionair inkomen) € 400

TabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
2.3 Geschat vrij besteedbaar inkomenVrij besteedbaar inkomenDat deel van het inkomen dat na aftrek van vaste inkomenslasten zoals belastingen en sociale premies en na aftrek van noodzakelijke kosten voor levensonderhoud resteert en kan worden gebruikt voor de bevrediging van luxe behoeften. Discretionair inkomen is een intrapersoonlijke factor in het...

klik voor meer informatie
bij maandinkomen van 2.000 Euro; zonder kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
voor partner of kinderen

Het vrij besteedbaar inkomenVrij besteedbaar inkomenDat deel van het inkomen dat na aftrek van vaste inkomenslasten zoals belastingen en sociale premies en na aftrek van noodzakelijke kosten voor levensonderhoud resteert en kan worden gebruikt voor de bevrediging van luxe behoeften. Discretionair inkomen is een intrapersoonlijke factor in het...

klik voor meer informatie
bepaalt welke behoeften iemand kan bevredigen. De consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
kan:

Als het vrij besteedbaar inkomenVrij besteedbaar inkomenDat deel van het inkomen dat na aftrek van vaste inkomenslasten zoals belastingen en sociale premies en na aftrek van noodzakelijke kosten voor levensonderhoud resteert en kan worden gebruikt voor de bevrediging van luxe behoeften. Discretionair inkomen is een intrapersoonlijke factor in het...

klik voor meer informatie
stijgt, kunnen behoeften veranderen of nieuwe behoeften opko-men. Sommige consumenten willen het hogere inkomen aan de buitenwereld laten zien via demonstratieve consumptieDemonstratieve consumptieGebruiksgedrag met de bedoeling om het zelfbeeld te etaleren. In het bijzonder: de status die iemand bezit of hoopt te bezitten kan hij door demonstratieve consumptie van bepaalde goederen die hij associeert met een bepaalde status (statussymbolen) tonen. Voorbeeld: iemand draagt tijdens een...

klik voor meer informatie
. Zij kopen graag statusproducten, producten waar de (economische) statusStatusHet sociale aanzien dat iemand heeft, denkt te hebben of nastreeft....

klik voor meer informatie
van de bezitter van afstraalt (statussymbolen). Anderen willen zichzelf belonen voor de verrichte inspanningen. Er kunnen zich ook nieuwe behoeften ontwikkelen, bijvoorbeeld naar beleggingsadviezen.

Marketeers hebben soms tot hun verbijstering ontdekt dat hooggeprijsde goederen werden gekocht door mensen met een relatief laag discretionair inkomenDiscretionair inkomenBegrip: Discretionair inkomen zie ook: Consumentengedrag Intrapersoonlijke factor Dat deel van het inkomen dat na aftrek van vaste inkomenslasten zoals belastingen en sociale premies en na aftrek van noodzakelijke kosten voor levensonderhoud resteert en kan worden gebruikt voor de...

klik voor meer informatie
. En niet of nauwelijks door een doelgroepDoelgroepGekozen markt of deelmarkt waarop de onderneming de marketingactiviteiten richt. De doelmarkt kan bestaan uit n of meer deelmarkten. ...

klik voor meer informatie
met een hoger inkomen. De duurste sportschoenen zaten aan de armste voeten! Gelukkig is de goede marketeerMarketeerBegrip: Marketeer zie ook: Functionele marketingorganisatie Marketingfunctie. In het Nederlands (marketeer) en Engel (marketer) gangbare benaming voor een functionaris die verantwoordelijk is voor marketing. ...

klik voor meer informatie
flexibel en stelt hij zijn opvattingen snel bij. Aan de andere kant blijken mensen met een hoog inkomen niet altijd geneigd veel geld aan iets uit te geven. De Engelsen zeggen daarover: ‘Poor people need low prices, rich people love low prices.’


2.5.5 - Productbezit

Wie een auto koopt, heeft opeens nog meer nodig: benzine, olie, onderhoud, verzekeringen, enzovoort. Hetzelfde geldt voor mensen die huizen, tuinen, audioinstallaties of computers bezitten. ProductbezitProductbezitProductbezit is een intrapersoonlijke factor bij de verklaring van het consumentengedrag. Het verschijnsel doet zich voor dat het bezit van het ene product meestal samengaat met het bezit (of het koopgedrag) van het andere product. Soms ligt dat zeer voor de hand, soms veel minder. Voorbeeld dat...

klik voor meer informatie
– met name als het om gebruiksgoederen gaat – kan een enorme invloed op het consumentengedragConsumentengedragConsumentengedrag is alles wat een consument doet en zegt bij het kiezen, kopen, gebruiken en vervangen van producten. Consumentengedrag is dus in principe waarneembaar. Consumentengedrag verschilt per consument, maar er zijn overeenkomsten aanwijsbaar in het gedrag en de wijze waarop dit totsta...

klik voor meer informatie
hebben. Soms is die invloed heel subtiel: het bezit van een koortsthermometer leidt dan bijvoorbeeld tot meer bezoeken aan de dokter.
Marketeers kunnen op basis van productbezitProductbezitProductbezit is een intrapersoonlijke factor bij de verklaring van het consumentengedrag. Het verschijnsel doet zich voor dat het bezit van het ene product meestal samengaat met het bezit (of het koopgedrag) van het andere product. Soms ligt dat zeer voor de hand, soms veel minder. Voorbeeld dat...

klik voor meer informatie
meerdere kanten uit, zoals bij:

2.5.6 - Levensstijl

LevensstijlLevensstijlDe kenmerkende manier van leven van een persoon of van een groep personen waarbij activiteiten, interesses en opinies een belangrijke rol spelen. De pogingen om te komen tot een life style-omschrijving noemen we psychographics. Levensstijl is een intrapersoonlijke factor in de verklaring van het...

klik voor meer informatie
(leefstijl, lifestyle) is de manier waarop een persoon of een groep mensen leeft. LevensstijlLevensstijlDe kenmerkende manier van leven van een persoon of van een groep personen waarbij activiteiten, interesses en opinies een belangrijke rol spelen. De pogingen om te komen tot een life style-omschrijving noemen we psychographics. Levensstijl is een intrapersoonlijke factor in de verklaring van het...

klik voor meer informatie
verandert niet snel en heeft dus gedurende langere tijd invloed op iemands voorkeuren voor bepaalde producten en merken. De beschrijving van de levensstijlLevensstijlDe kenmerkende manier van leven van een persoon of van een groep personen waarbij activiteiten, interesses en opinies een belangrijke rol spelen. De pogingen om te komen tot een life style-omschrijving noemen we psychographics. Levensstijl is een intrapersoonlijke factor in de verklaring van het...

klik voor meer informatie
kan op meerdere gronden gebeuren (zie tabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
2.4)

TabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
2.4 Gronden voor indeling in levensstijl
Indelingsgrond Voorbeeld
Hoeveelheid vrije tijd relaxte levensstijl
Hoeveelheid vrij besteedbaar geld luxe levensstijl
Bepaalde activiteiten, interesses en opinies (AIO's) progressief stedelijke levensstijl
Bpeaalde waarden en normen boeddhistische levensstijl


TabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
2.4 Gronden voor indeling in levensstijl


Limits? Where we’re going, we don’t need limits…
Je hebt het wel een beetje gehad, dat lekker je professionele zelf zijn. Persoonlijke ontwikkeling volgens de regels? Carrière volgens de high potentials curve? Moet dat?

Inspiratie, ontwikkeling, verandering, graag! Maar wel op jouw manier. Samen met anderen tot het uiterste gaan. Ontdekken. Flow ervaren. ImpactImpactHet effect dat een boodschap bij de lezer bereikt. Bij een grote impact kan deze zich er vrij veel van herinneren en terugvertellen. Het effect van de boodschap kan worden versterkt door de impact van het medium....

klik voor meer informatie
maken.


Jij bent niet bang voor het onbekende, niet bang voor jezelf. Toch? Word jij de kapitein van jouw sterrenschip? Durf jij op Performance Expedition? Ga jij op weg naar de top van je kunnen? Meer weten? Dan willen wij graag meer over jou weten.

Zet je eerste stap: www.performance-expedition.nl
2.5.7 - Persoonlijkheid

PersoonlijkheidPersoonlijkheidIntrapersoonlijke factor in de verklaring van het consumentengedrag. Voor de typering van iemand persoonlijkheid is een groot aantal verschillende typologien ontwikkeld. Vaak gebruikt men meerdere criteria, zoals (1) de gerichtheid op anderen voor het stellen van gedragsnormen (inner/outer...

klik voor meer informatie
bestaat uit alle kenmerken van iemands geest en gedragGedragAlle uiterlijk waarneembare bewegingen en uitlatingen van een persoon. Voorbeelden: - gelaatsuitdrukkingen; - uitspraken en uitroepen; - lichamelijke bewegingen. Of iemand bepaald gedrag vertoont, hangt behalve van een gedragsintentie af van de eigenschappen van de situatie waarin...

klik voor meer informatie
die hem of haar uniek maken. Het gaat erom of iemand meer of minder vrijgevig, dominant, extravert, onafhankelijk, gezagsgevoelig, agressief, tolerant is enzovoort. Psychologen hebben veel verschillende persoonlijkheidsindelingen gemaakt om menselijk gedragGedragAlle uiterlijk waarneembare bewegingen en uitlatingen van een persoon. Voorbeelden: - gelaatsuitdrukkingen; - uitspraken en uitroepen; - lichamelijke bewegingen. Of iemand bepaald gedrag vertoont, hangt behalve van een gedragsintentie af van de eigenschappen van de situatie waarin...

klik voor meer informatie
te verklaren.

Toch is het verband tussen bepaalde persoonlijkheidskenmerken en (consumenten)gedrag moeilijk te leggen. Waarschijnlijk hebben andere factoren (zoals in dit hoofdstuk behandeld) een meer directe invloed op het consumentengedragConsumentengedragConsumentengedrag is alles wat een consument doet en zegt bij het kiezen, kopen, gebruiken en vervangen van producten. Consumentengedrag is dus in principe waarneembaar. Consumentengedrag verschilt per consument, maar er zijn overeenkomsten aanwijsbaar in het gedrag en de wijze waarop dit totsta...

klik voor meer informatie
.
Voorbeeld: een vrijgevig, sociaal voelend iemand hoeft niet royaal te zijn bij collectes voor goede doelen. Dan spelen bijvoorbeeld zijn besteedbaar inkomen en zijn referentiegroepen ('je geeft toch zeker niks aan …') een grotere rolRolHet gedragspatroon dat iemand heeft in een bepaalde situatie. Eenzelfde persoon kan meerdere rollen vervullen: koper, beslisser, enzovoort. Rol is een sociale factor in het koopbeslissingsproces...

klik voor meer informatie
.2.5.8 - Zelfbeeld

Het zelfbeeldZelfbeeldOpvatting die iemand over zichzelf heeft. Er zijn drie varianten van het zelfbeeld: - actueel zelfbeeld: hoe ik nu ben; - ideaal zelfbeeld: hoe ik zou willen zijn; - anderzelfbeeld: hoe ik denk dat anderen mij zien. Het zelfbeeld is een intrapersoonlijke factor in het...

klik voor meer informatie
(self imageImageEen imago omvat de (bewuste) overtuigingen en de (bewuste en onbewuste) gevoelens van iemand over een onderwerp. In de marketing is zon onderwerp bijvoorbeeld een product (productimago; product image), een merk (merkimago; brand image) of een onderneming (ondernemingsimago; corporate image)....

klik voor meer informatie
, zelfconcept) is wat iemand vindt, gelooft en verwacht van zichzelf: 'wat ben ik voor mens, wat voor dingen doe ik'. Het zelfbeeldZelfbeeldOpvatting die iemand over zichzelf heeft. Er zijn drie varianten van het zelfbeeld: - actueel zelfbeeld: hoe ik nu ben; - ideaal zelfbeeld: hoe ik zou willen zijn; - anderzelfbeeld: hoe ik denk dat anderen mij zien. Het zelfbeeld is een intrapersoonlijke factor in het...

klik voor meer informatie
kan betrekking hebben op de huidige situatie (het actuele zelfbeeld), de gewenste toekomstige situatie (het ideale zelfbeeld) en hoe iemand denkt dat anderen hem zien (het anderzelfbeeld).

Iemand kan met zijn consumentengedragConsumentengedragConsumentengedrag is alles wat een consument doet en zegt bij het kiezen, kopen, gebruiken en vervangen van producten. Consumentengedrag is dus in principe waarneembaar. Consumentengedrag verschilt per consument, maar er zijn overeenkomsten aanwijsbaar in het gedrag en de wijze waarop dit totsta...

klik voor meer informatie
uitdrukking geven aan zijn zelfbeeldZelfbeeldOpvatting die iemand over zichzelf heeft. Er zijn drie varianten van het zelfbeeld: - actueel zelfbeeld: hoe ik nu ben; - ideaal zelfbeeld: hoe ik zou willen zijn; - anderzelfbeeld: hoe ik denk dat anderen mij zien. Het zelfbeeld is een intrapersoonlijke factor in het...

klik voor meer informatie
. De consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
die een huismerkHuismerkEen merk dat eigendom is van een detaillist, een inkoop/verkoopcombinatie of een andere samenwerkingsvorm. Het detaillistenmerk stelt de detaillist(en) in staat: - zich van de concurrentie te onderscheiden; - zich onafhankelijker van de producentenmerken te maken; - hogere marges te verdienen...

klik voor meer informatie
vegetarische diepvriespizza koopt, kan dat bijvoorbeeld doen vanuit zijn ideale zelfbeeld: 'ik zou een efficiënte, gezond-etende carrièremaker willen zijn'. De reclameReclameOverredende commercile communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te benvloeden. Reclame kan op...

klik voor meer informatie
voor zulke pizza's kan daarop inspelen.