» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 2 - Consumentengedrag

Inhoudsopgave

2.6 - Onvoorspelbaar consumentengedrag

Er is veel onderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
gedaan en theorie ontwikkeld om consumentengedragConsumentengedragConsumentengedrag is alles wat een consument doet en zegt bij het kiezen, kopen, gebruiken en vervangen van producten. Consumentengedrag is dus in principe waarneembaar. Consumentengedrag verschilt per consument, maar er zijn overeenkomsten aanwijsbaar in het gedrag en de wijze waarop dit totsta...

klik voor meer informatie
te verklaren. Maar makkelijk is het niet. De consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
is misschien wel steeds grilliger geworden in de afgelopen twintig, dertig jaar. Hij is individualistischer (identificeert zich minder vaak met één bepaalde groep). Hij is mondiger en sceptischer (laat zich minder makkelijk iets aanpraten). Hij heeft meer alternatieven (meer geld, meer kennis van wat er op de wereld allemaal mogelijk en te koop is). Enzovoort.

ConsumentengedragConsumentengedragConsumentengedrag is alles wat een consument doet en zegt bij het kiezen, kopen, gebruiken en vervangen van producten. Consumentengedrag is dus in principe waarneembaar. Consumentengedrag verschilt per consument, maar er zijn overeenkomsten aanwijsbaar in het gedrag en de wijze waarop dit totsta...

klik voor meer informatie
is in elk geval een stuk veranderlijker dan de beschrijving van exogene factoren (van buiten komende invloeden) misschien suggereert. Er is namelijk een grote 'wisselwerking' tussen de stimuliStimuliUitwendige invloed op een organisme. In het consumentengedrag elke invloed die de consument ondergaat en die mogelijk invloed heeft op zijn consumentengedrag. In een stimulusresponsmodel wordt dit verband tussen prikkel en consumentengedrag aangebracht. Over het algemeen spreekt men bij stimuli en...

klik voor meer informatie
(prikkels) en de exogene factoren (zie figuur 2.5). Voorbeeld: een wandelaar in de stad wil op een warme dag (warmte is de stimulus) graag iets koels drinken. Culturele, sociale en persoonlijke factoren hebben daar niet veel mee te maken, iedereen zou dorst krijgen. Maar de keuze voor een bepaald terras en een bepaald drankje is misschien wél weer afhankelijk van zijn subcultuurSubcultuurGroep binnen een samenleving met een cultuur die sterk afwijkt van de algemene cultuur. Criteria voor de indeling in een subcultuur kunnen zijn: gangbare bezigheid (bijvoorbeeld skaten), of afkomst (bijvoorbeeld Surinamers). Subcultuur is een interpersoonlijke factor in het consumentengedrag en...

klik voor meer informatie
, zijn referentiegroepen en zijn besteedbaar inkomen (allemaal exogene factoren).

Tegenover stabiele verklaringen als 'consumenten in welstandsklasseWelstandsklasseIn Nederland gangbare indeling voor sociale klasse, gebaseerd op welstand. Deze indeling kent vijf klassen, en is vooral gebaseerd op inkomen en beroep. Deze klassen zijn van boven naar onder als volgt genummerd: A, B1, B2, C, D....

klik voor meer informatie
A tot en met B2' staat een begrip als 'momentconsument'. De consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
die de ene keer een dure wijn koopt omdat hij daar zin in heeft, en een andere keer een goedkope wijn omdat hij iemand te eten krijgt die veel drinkt, maar het verschil toch niet proeft…

Figuur 2.5 BlackboxmodelBlackboxmodelModel van consumentengedrag, dat niet-waarneembare (mentale) processen als een zwarte doos voorstelt. Het blackboxmodel probeert op basis van de inkomende prikkels de uitgaande respons te verklaren. De processen die zich in de zwarte doos zouden afspelen, worden in het blackboxmodel dus...

klik voor meer informatie
uitgebreid met exogene factoren en mentale processen