» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 2 - Consumentengedrag

Inhoudsopgave

2.8 - Samenvatting


De marketeerMarketeerBegrip: Marketeer zie ook: Functionele marketingorganisatie Marketingfunctie. In het Nederlands (marketeer) en Engel (marketer) gangbare benaming voor een functionaris die verantwoordelijk is voor marketing. ...

klik voor meer informatie
verlangt inzicht in consumentengedragConsumentengedragConsumentengedrag is alles wat een consument doet en zegt bij het kiezen, kopen, gebruiken en vervangen van producten. Consumentengedrag is dus in principe waarneembaar. Consumentengedrag verschilt per consument, maar er zijn overeenkomsten aanwijsbaar in het gedrag en de wijze waarop dit totsta...

klik voor meer informatie
en hoe hij hierop invloed kan uitoefenen. Het blackboxmodelBlackboxmodelModel van consumentengedrag, dat niet-waarneembare (mentale) processen als een zwarte doos voorstelt. Het blackboxmodel probeert op basis van de inkomende prikkels de uitgaande respons te verklaren. De processen die zich in de zwarte doos zouden afspelen, worden in het blackboxmodel dus...

klik voor meer informatie
gaf hem dat eigenlijk niet, omdat de stimulusStimulusBegrip: Stimulus zie ook: Consumentengedrag Stimulusresponsmodel Uitwendige invloed op een organisme. In het consumentengedrag elke invloed die de consument ondergaat en die mogelijk invloed heeft op zijn consumentengedrag. In een stimulusresponsmodel wordt dit verband tussen prikkel en...

klik voor meer informatie
geen goede of volledige verklaring geeft van het gedragGedragAlle uiterlijk waarneembare bewegingen en uitlatingen van een persoon. Voorbeelden: - gelaatsuitdrukkingen; - uitspraken en uitroepen; - lichamelijke bewegingen. Of iemand bepaald gedrag vertoont, hangt ¬Ė behalve van een gedragsintentie ¬Ė af van de eigenschappen van de situatie waarin iemand...

klik voor meer informatie
(de respons). Daarom hebben we gekeken naar de exogene factoren, die invloed hebben op de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
. We kwamen daarbij culturele en sociale factoren tegen (de interpersoonlijke factoren), en daarnaast de (intra)persoonlijke factoren. Wat er zich afspeelt binnen de black box hebben we vertaald in mentale processen. Zo ontstond figuur 2.5, die een overzicht geeft van de inhoud van dit hoofdstuk.