» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 3 - Marketingomgeving

Inhoudsopgave

3.1 - Inleiding

De marketingmanagerMarketingmanagerFunctie binnen een marketinggeorinteerde onderneming, waarbij de persoon die de functie vervult verantwoordelijk is voor de analyse, planning en controle van de marketingactiviteiten, al dan niet met behulp van ondergeschikte productmanagers...

klik voor meer informatie
van de firma Windy BV is ontslagen. Hij kijkt nog eens verbaasd naar zijn marketingplanMarketingplanUitkomst van het marketingplanningsproces, meestal in de vorm van een actieplan. Schetsmatig zijn binnen het marketingplanningsproces voor een bepaald product de volgende fases te onderscheiden: - analyse van de omgeving - bepaling van de doelstellingen - opstellen van de marketingstrategie *...

klik voor meer informatie
van drie jaar geleden en leest:
“Zestig windmolens draaien over drie jaar op 25 kilometer van de kust van IJmuiden. Een belangrijk project voor Windy BV, alleen al door het hoge prijskaartje dat er aan hangt. De bouw van een windmolen in zee levert ons een omzetOmzetHet totaal van de verkochte producten (= afzet) maal de betaalde prijs. Alleen wanneer de gemiddelde betaalde prijs hoger ligt dan de gemiddelde (integrale) kostprijs per product, maakt de onderneming een winstmarge. Omzet is, naast afzet en winst, een marketingdoel....

klik voor meer informatie
van 2 miljoen euro per opgewekte megawatt. Deze molens leveren 120 megawatt.
Het project is een winstgevende opdracht voor ons, voor onze toeleveranciers en ontwikkelaars. De molens zelf zijn wat innovatie en technische complexiteit betreft het belangrijkste deel van het park”.
Teleurgesteld vertelt hij aan een ex-collega: “Onvoorstelbaar! Vanaf de jaren zeventig zijn miljoenen aan subsidies gepompt in onze sector. Wij liepen vijftien jaar geleden voorop op het gebied van windmolentechnologie. Windy BV was de enige nog zelfstandige fabrikant van eigen bodem. En toch gingen wij in 2003 failliet! Inmiddels hebben de Chinezen het overgenomen.”
De ex-collega reageert: “De Nederlandse overheidOverheidVerzamelnaam voor instanties die het openbaar gezag over een bepaald gebied of thema voeren. Denk daarbij aan gemeenten, provincies, Rijk, Europese Commissie. Maar ook aan Keuringsdienst voor Waren, Belastingdienst, en al dergelijke overheidsdiensten. In de marketing is de overheid op...

klik voor meer informatie
heeft het subsidiebeleid totaal verkeerd aangepakt. De overheidOverheidVerzamelnaam voor instanties die het openbaar gezag over een bepaald gebied of thema voeren. Denk daarbij aan gemeenten, provincies, Rijk, Europese Commissie. Maar ook aan Keuringsdienst voor Waren, Belastingdienst, en al dergelijke overheidsdiensten. In de marketing is de overheid op...

klik voor meer informatie
heeft bedrijven, zoals die van ons, met subsidies gestimuleerd om techniek te ontwikkelen. De overheidOverheidVerzamelnaam voor instanties die het openbaar gezag over een bepaald gebied of thema voeren. Denk daarbij aan gemeenten, provincies, Rijk, Europese Commissie. Maar ook aan Keuringsdienst voor Waren, Belastingdienst, en al dergelijke overheidsdiensten. In de marketing is de overheid op...

klik voor meer informatie
heeft echter nagelaten om voor ons ook een afzetmarkt te helpen creëren.”

Er valt een stilte. De werkloze mannen zitten voor zich uit te staren en denken terug aan de drukke tijden van weleer. Konden zij maar weer ergens aan het werk…

Deze heren hebben destijds een grote fout gemaakt bij het in kaart brengen van de omgeving waarin hun bedrijf zich bevond. Ze hebben niet gezien dat de kopers maar een kleine groep uit de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
vormden, die zich liet leiden door de nieuwigheid, de trendTrendTechniek om systematische ontwikkelingen van toevallige ontwikkelingen te scheiden. Het meest bekend is het voortschrijdend 12-maands gemiddelde. Berekening: (1) de som van de waarden van 12 maanden delen door 12 (2) in de volgende maand de waarde van de eerste maand van de 12-maandssom...

klik voor meer informatie
naar milieubewustzijn en de subsidievoordelen. Ze hebben niet doorgehad dat andere producenten betere producten tegen lagere prijzen ontwikkelden. En ze hebben niet voorzien dat de subsidies zouden worden teruggeschroefd.
Ze hebben dus weinig zien aankomen van wat er ging gebeuren. De vraag voor de marketeerMarketeerBegrip: Marketeer zie ook: Functionele marketingorganisatie Marketingfunctie. In het Nederlands (marketeer) en Engel (marketer) gangbare benaming voor een functionaris die verantwoordelijk is voor marketing. ...

klik voor meer informatie
is daarom: hoe analyseer je de veranderende marketingomgeving?