» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 3 - Marketingomgeving

Inhoudsopgave

3.5 - Markt en vraag

Een marketeerMarketeerBegrip: Marketeer zie ook: Functionele marketingorganisatie Marketingfunctie. In het Nederlands (marketeer) en Engel (marketer) gangbare benaming voor een functionaris die verantwoordelijk is voor marketing. ...

klik voor meer informatie
moet goed weten wat zijn marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
(groep afnemers) is en wie zijn concurrenten zijn. Dan kan hij zijn positie en zijn doelen bepalen en in cijfers uitdrukken (kwantificeren).

3.5.1 - Meetniveau van markten

De marketeerMarketeerBegrip: Marketeer zie ook: Functionele marketingorganisatie Marketingfunctie. In het Nederlands (marketeer) en Engel (marketer) gangbare benaming voor een functionaris die verantwoordelijk is voor marketing. ...

klik voor meer informatie
kan de omvang van de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
op drie manieren bepalen:
 1. aantal vraageenheden;
 2. hoeveelheid afzet;
 3. hoeveelheid omzetOmzetHet totaal van de verkochte producten (= afzet) maal de betaalde prijs. Alleen wanneer de gemiddelde betaalde prijs hoger ligt dan de gemiddelde (integrale) kostprijs per product, maakt de onderneming een winstmarge. Omzet is, naast afzet en winst, een marketingdoel....

  klik voor meer informatie
  .
Vraageenheid
Een vraageenheidVraageenheidDe eenheid waarin het aantal vragers wordt gemeten. Dit kan zijn bij individueel gebruik: het individu, en bij gezinsgebruik: het gezin....

klik voor meer informatie
is een afnemerAfnemerPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
die in een bepaalde periode vraag kan uitoefenen naar een bepaald productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
. TabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
3.1 geeft enkele voorbeelden.

TabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
3.1 Samenhang marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
en vraageenheden
  Gangbare 
vraageenheid
Voorbeeld
product
Aantal vraageenheden voor 
dat productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
in Nederland
op 1 januari 2003
Consumentenmarkt individu, consument, burger wondpleister 16,2 miljoen
Consumentenmarkt huishouden afwasmiddel 7 miljoen
Zakelijke markt organisatie, bedrijf, instelling briefpapier circa 800.000

Bron: website StatLine, CBS, Heerlen.

Een voorbeeld: de consumentenmarktConsumentenmarktDe consumentenmarkt bestaat uit alle consumenten die goederen en diensten kopen voor persoonlijk gebruik. De consumentenmarkt kan men verbijzonderen voor een bepaald artikel, met name als dit artikel ook op een industri√ęle markt wordt verkocht. Voorbeeld: de consumentenmarkt voor...

klik voor meer informatie
voor afwasmiddel bestaat uit 7,4 miljoen huishoudens. Voor één productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
kunnen meerdere soorten vraageenheden op de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
zijn. Want ook ziekenhuizen en bedrijfskantines kunnen afnemers zijn van afwasmiddel. Alleen stellen zulke andere afnemers vaak andere eisen aan het productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
(bijvoorbeeld een grootverpakking).

Afzet
AfzetAfzetAfzet is het aantal verkochte producten in een bepaalde periode (of een andere eenheid). Afzet kan een marketingdoel zijn....

klik voor meer informatie
is het aantal verkochte producten in een bepaalde periode (of een andere eenheid, bijvoorbeeld kilo’s, reiskilometers, overnachtingen).
Voorbeeld: in 2011 was de totale marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
voor overnachtingen van buitenlanders in hotels en pensions in Nederland 16,7 miljoen overnachtingen. Het groeien of krimpen van een marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
kan men goed aflezen aan de afzetcijfers. In 2002 was dit cijfer 15 miljoen overnachtingen: de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
is licht groeiend.

Omzet
OmzetOmzetHet totaal van de verkochte producten (= afzet) maal de betaalde prijs. Alleen wanneer de gemiddelde betaalde prijs hoger ligt dan de gemiddelde (integrale) kostprijs per product, maakt de onderneming een winstmarge. Omzet is, naast afzet en winst, een marketingdoel....

klik voor meer informatie
is het totale verkoopbedrag van de producten in een bepaalde periode. OmzetOmzetHet totaal van de verkochte producten (= afzet) maal de betaalde prijs. Alleen wanneer de gemiddelde betaalde prijs hoger ligt dan de gemiddelde (integrale) kostprijs per product, maakt de onderneming een winstmarge. Omzet is, naast afzet en winst, een marketingdoel....

klik voor meer informatie
is dus afzetAfzetAfzet is het aantal verkochte producten in een bepaalde periode (of een andere eenheid). Afzet kan een marketingdoel zijn....

klik voor meer informatie
maal (gemiddelde) verkoopprijs.
Voorbeeld: de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
voor vakanties van buitenlanders in Nederland (al hun uitgaven meegerekend) was in 2010 1,4 miljard Euro. En in 2002 was deze marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
1,2 miljard Euro.

Een marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
die in afzetAfzetAfzet is het aantal verkochte producten in een bepaalde periode (of een andere eenheid). Afzet kan een marketingdoel zijn....

klik voor meer informatie
krimpt, kan heel goed in omzetOmzetHet totaal van de verkochte producten (= afzet) maal de betaalde prijs. Alleen wanneer de gemiddelde betaalde prijs hoger ligt dan de gemiddelde (integrale) kostprijs per product, maakt de onderneming een winstmarge. Omzet is, naast afzet en winst, een marketingdoel....

klik voor meer informatie
groeien, doordat de betaalde prijzen hoger zijn.


3.5.2 - Vraagniveau van markten

Een consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
die vraagt naar een kaartje voor de nieuwste James Bond-film, heeft op meerdere niveaus een beslissing genomen. Kijk eens mee naar deze vier verschillende vraagniveaus:
De vraagniveaus zijn min of meer dezelfde als de concurrentieniveaus waarover je al had gelezen.3.5.3 - Samenstelling van de vraag

De totale vraagTotale vraagDe totale effectieve vraag in een bepaalde periode (meestal de jaarperiode) Te bepalen via productiezijde en via consumptiezijde. Via productiezijde: productie + import Via consumptiezijde: aantal vraageenheden x gemiddeld verbruik per vraageenheid. ...

klik voor meer informatie
(of: effectieve vraagEffectieve vraagDe optelsom van alle afzet (soms: omzet) in een bepaalde periode. ...

klik voor meer informatie
, actuele vraag) is de optelsom van alle afzetAfzetAfzet is het aantal verkochte producten in een bepaalde periode (of een andere eenheid). Afzet kan een marketingdoel zijn....

klik voor meer informatie
(soms: omzet) in een bepaalde periode. Maar of iemand een productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
in die periode voor de eerste keer koopt of bij herhaling koopt kan voor een marketeerMarketeerBegrip: Marketeer zie ook: Functionele marketingorganisatie Marketingfunctie. In het Nederlands (marketeer) en Engel (marketer) gangbare benaming voor een functionaris die verantwoordelijk is voor marketing. ...

klik voor meer informatie
een groot verschil uitmaken.

Hierbij onderscheidt de marketeerMarketeerBegrip: Marketeer zie ook: Functionele marketingorganisatie Marketingfunctie. In het Nederlands (marketeer) en Engel (marketer) gangbare benaming voor een functionaris die verantwoordelijk is voor marketing. ...

klik voor meer informatie
twee soorten goederen: gebruiksgoederen en verbruiksgoederen.

Gebruiksgoederen (durables) zijn goederen die niet (direct) ‘opgaan’ als je ze gebruikt, zoals boeken en meubels.
Verbruiksgoederen (non-durables) zijn goederen die ‘opgaan’ als je ze gebruikt, zoals eten en dranken.

Consumenten gaan heel anders om met gebruiksgoederen dan met verbruiksgoederen (bij de aankoopAankoopDe aanschaf tegen betaling van een bepaald product of merk door een consument of een industri√ęle onderneming. Bij verbruiksgoederen is er onderscheid tussen: - eerste aankoop, ook probeeraankoop of initi√ęle aankoop en - herhalingsaankoop (repeat purchase),...

klik voor meer informatie
, het gebruik, het afdanken). Om een paar voorbeelden te noemen:
 • gebruiksgoederen dienen als cadeau-artikel, verbruiksgoederen bijna niet;
 • gebruiksgoederen koopt iemand vaak “op herhaling”, verbruiksgoederen meestal niet.
Dit onderscheid is dus erg belangrijk voor de marketeerMarketeerBegrip: Marketeer zie ook: Functionele marketingorganisatie Marketingfunctie. In het Nederlands (marketeer) en Engel (marketer) gangbare benaming voor een functionaris die verantwoordelijk is voor marketing. ...

klik voor meer informatie
.

Samenstelling van de vraag naar gebruiksgoederen
De totale vraagTotale vraagDe totale effectieve vraag in een bepaalde periode (meestal de jaarperiode) Te bepalen via productiezijde en via consumptiezijde. Via productiezijde: productie + import Via consumptiezijde: aantal vraageenheden x gemiddeld verbruik per vraageenheid. ...

klik voor meer informatie
(meestal gemeten in afzet) naar een gebruiksgoedGebruiksgoedConsumptiegoed dat niet opgaat bij het consumptiegedrag, hooguit slijt. Voorbeelden: boek, computer, kledingstuk....

klik voor meer informatie
in een bepaalde periode bestaat uit de optelsom van drie soorten vraag:
 1. Initiële vraag: de vraag van kopers die voor het eerst zo'n gebruiksgoedGebruiksgoedConsumptiegoed dat niet opgaat bij het consumptiegedrag, hooguit slijt. Voorbeelden: boek, computer, kledingstuk....

  klik voor meer informatie
  kopen en bezitten.
 2. Vervangingsvraag: de vraag van bezitters die hun oude productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

  klik voor meer informatie
  vervangen door een nieuw exemplaar.
 3. Additionele vraag: de vraag van huidige bezitters die een tweede exemplaar aanschaffen zonder het oude weg te doen.
De uitbreidingsvraagUitbreidingsvraagDe optelling van initi√ęle vraag + additionele vraag....

klik voor meer informatie
is de optelling van initiële vraag + additionele vraagAdditionele vraagDe vraag van huidige bezitters die een tweede exemplaar aanschaffen zonder het oude weg te doen....

klik voor meer informatie
. Het aantal in gebruik zijnde exemplaren is daarna met dit aantal uitgebreid.

Samenstelling van de vraag naar verbruiksgoederen
Bij verbruiksgoederen bestaat de totale vraagTotale vraagDe totale effectieve vraag in een bepaalde periode (meestal de jaarperiode) Te bepalen via productiezijde en via consumptiezijde. Via productiezijde: productie + import Via consumptiezijde: aantal vraageenheden x gemiddeld verbruik per vraageenheid. ...

klik voor meer informatie
uit de optelsom van twee soorten vraag:
 1. Eerste aankoopAankoopDe aanschaf tegen betaling van een bepaald product of merk door een consument of een industri√ęle onderneming. Bij verbruiksgoederen is er onderscheid tussen: - eerste aankoop, ook probeeraankoop of initi√ęle aankoop en - herhalingsaankoop (repeat purchase),...

  klik voor meer informatie
  (of: probeeraankoopProbeeraankoopDe eerste aankoop van een bepaald verbruiksgoed door een afnemer...

  klik voor meer informatie
  , trial): de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

  klik voor meer informatie
  heeft het productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

  klik voor meer informatie
  nooit eerder gekocht.
 2. HerhalingsaankoopHerhalingsaankoopAankoop van een verbruiksgoed door consumenten die het product voor de tweede of zoveelste keer kopen. Het percentage herhalingsaankopen wordt uitgedrukt als percentage van diegenen die het product of merk ten minste éénmaal hebben gekocht....

  klik voor meer informatie
  (of: repeat buy): de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

  klik voor meer informatie
  koopt, maar hij heeft hetzelfde verbruiksgoedVerbruiksgoedConsumptiegoed dat opgaat bij het consumptiegedrag. Voorbeelden: eten, drank, sigaret, telefoonkaart(!)....

  klik voor meer informatie
  al eerder gekocht. Dit gebeurt meestal alleen wanneer de trialTrialDe eerste aankoop van een bepaald verbruiksgoed door een afnemer....

  klik voor meer informatie
  goed beviel.
Bij verbruiksgoederen (bijvoorbeeld telefoonkaarten) gaat het onderscheid tussen trialTrialDe eerste aankoop van een bepaald verbruiksgoed door een afnemer....

klik voor meer informatie
en repeat buyRepeat buyAankoop van een verbruiksgoed door consumenten die het product voor de tweede of zoveelste keer kopen. Het percentage herhalingsaankopen wordt uitgedrukt als percentage van diegenen die het product of merk ten minste éénmaal hebben gekocht....

klik voor meer informatie
meestal over een bepaalde merkvariantMerkvariantVerschillende uitvoeringen van een productvorm van een bepaald merk. Denk aan de verschillende Coca-Cola’s (Classic, Cherry Coke)...

klik voor meer informatie
. Koopt iemand voor het eerst een T-Mobile kaart of is het de tweede of volgende keer? Als het een herhalingsaankoopHerhalingsaankoopAankoop van een verbruiksgoed door consumenten die het product voor de tweede of zoveelste keer kopen. Het percentage herhalingsaankopen wordt uitgedrukt als percentage van diegenen die het product of merk ten minste éénmaal hebben gekocht....

klik voor meer informatie
betreft, ontstaat er een zekere koperstrouw.

Het onderscheid kan ook slaan op een producttype. Koopt iemand voor het eerst een telefoonkaart (van een willekeurig merk) of is het de tweede of volgende keer?


3.5.4 - Uitoefenaar van de vraag

Bij de vraag naar een productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
dient een marketeerMarketeerBegrip: Marketeer zie ook: Functionele marketingorganisatie Marketingfunctie. In het Nederlands (marketeer) en Engel (marketer) gangbare benaming voor een functionaris die verantwoordelijk is voor marketing. ...

klik voor meer informatie
nog een ander onderscheid te maken: finale vraagFinale vraagBegrip: Finale vraag zie ook: Afgeleide vraag Vraag De vraag van eindgebruikers (organisaties of consumenten) naar producten voor hun eigen gebruik of verbruik. ...

klik voor meer informatie
en afgeleide vraagAfgeleide vraagDe vraag van organisaties in de bedrijfskolom die zij afleiden uit de vraag van hun afnemers, dan wel uit de finale vraag....

klik voor meer informatie
.

De finale vraagFinale vraagBegrip: Finale vraag zie ook: Afgeleide vraag Vraag De vraag van eindgebruikers (organisaties of consumenten) naar producten voor hun eigen gebruik of verbruik. ...

klik voor meer informatie
is de vraag van eindgebruikers naar producten voor hun eigen gebruik of verbruik. Stel, bij een popconcert kopen de bezoekers naar verwachting 3.000 blikjes energiedrank; dat is de finale vraagFinale vraagBegrip: Finale vraag zie ook: Afgeleide vraag Vraag De vraag van eindgebruikers (organisaties of consumenten) naar producten voor hun eigen gebruik of verbruik. ...

klik voor meer informatie
.
De afgeleide vraagAfgeleide vraagDe vraag van organisaties in de bedrijfskolom die zij afleiden uit de vraag van hun afnemers, dan wel uit de finale vraag....

klik voor meer informatie
is de vraag van de organisator die hij afleidt uit de verwachte vraag van de bezoekers. De organisator van het popconcert koopt bij de groothandelGroothandelSchakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het onderscheiden van diverse typen groothandel een onderscheiding maken op basis van het gevoerde assortiment, de...

klik voor meer informatie
35 dozen met 50 blikjes Red Bull en 35 dozen met 50 blikjes Rockstar; deze 3.500 blikjes (!) vormen de afgeleide vraagAfgeleide vraagDe vraag van organisaties in de bedrijfskolom die zij afleiden uit de vraag van hun afnemers, dan wel uit de finale vraag....

klik voor meer informatie
. Hij koopt dus ruim in, en hij geeft de bezoekers keuze, zodat hij geen “nee” hoeft te verkopen.

In figuur 3.2 zie je de samenhang tussen al deze vraagbegrippen.

Figuur 3.2 Samenhang tussen vraagbegrippen