» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 1 - Wat is Marketing?

Inhoudsopgave

1.3 - Bedrijfskolom

Er vinden veel ruiltransacties plaatsPlaatsInstrument van de marketingmix, een van de zogeheten Vier Ps. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder ook over de vestigingsplaats...

klik voor meer informatie
, voordat een productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
uiteindelijk de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
bereikt. We kunnen deze ruilprocessen het best voorstellen aan de hand van een bedrijfskolom. Een bedrijfskolom is een reeks van elkaar opvolgende bedrijven waarin telkens een volgende bewerking van een productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
plaatsvindt om het beter geschikt te maken voor consumptie.

Elke afzonderlijke fase van een bedrijfskolom wordt een bedrijfsgeledingBedrijfsgeledingTotaal van ondernemingen die zich met de productie of handel van dezelfde soort producten bezighouden en die op hetzelfde niveau in de bedrijfskolom opereren. Voorbeelden: de branche van studieboekenuitgevers; de branche van bloemenwinkeliers....

klik voor meer informatie
genoemd. Geledingen worden van elkaar gescheiden door markten. De inkoopmarkt van de ene geleding is de verkoopmarkt van de voorgaande geleding. De ruiltransacties vinden dus tussen bedrijfsgeledingen plaatsPlaatsInstrument van de marketingmix, een van de zogeheten Vier Ps. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder ook over de vestigingsplaats...

klik voor meer informatie
.

Zo’n bedrijfsgeledingBedrijfsgeledingTotaal van ondernemingen die zich met de productie of handel van dezelfde soort producten bezighouden en die op hetzelfde niveau in de bedrijfskolom opereren. Voorbeelden: de branche van studieboekenuitgevers; de branche van bloemenwinkeliers....

klik voor meer informatie
binnen een bedrijfskolom noemt men ook wel bedrijfstakBedrijfstakTotaal van ondernemingen die zich met de productie of handel van dezelfde soort producten bezighouden en die op hetzelfde niveau in de bedrijfskolom opereren. Voorbeelden: de branche van studieboekenuitgevers; de branche van bloemenwinkeliers....

klik voor meer informatie
. Een bedrijfstakBedrijfstakTotaal van ondernemingen die zich met de productie of handel van dezelfde soort producten bezighouden en die op hetzelfde niveau in de bedrijfskolom opereren. Voorbeelden: de branche van studieboekenuitgevers; de branche van bloemenwinkeliers....

klik voor meer informatie
bestaat uit alle ondernemingen die zich bezighouden met dezelfde bewerkingen.

Elke bedrijfskolom is gericht op een andere specifieke consumentenbehoefte.
De eerste fase van een bedrijfskolom is het winnen van delfstoffen of het verbouwen van land-bouwproducten (oerproductie). De laatste fase is de consumptie. (Zie figuur 1.1.)Figuur 1.1: Informatie- en geldstroom versus goederenstroom


Tussen alle geledingen van de bedrijfskolom vindt een ruilproces plaats
Een oerproducentOerproducentProducent van grondstoffen...

klik voor meer informatie
zorgt voor de grondstoffen voor een productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
. Schapen scheren in dit geval, maar voor andere goederen erts winnen, bomen vellen of gewassen verbouwen.

Deze grondstoffen worden opgekocht door de collecterende (verzamelende) handelHandelEen onderneming die niet zelf producten maakt, verwerkt of bewerkt, maar deze inkoopt en ongewijzigd verkoopt. De handelsbedrijven in een distributiekanaal heten samen de handel of de tussenhandel. De handel verzorgt naast de producent de functies in het distributiekanaal. We...

klik voor meer informatie
, die ervoor zorgt dat de grondstoffen bij een producent terechtkomen.

Als de producent producten vervaardigt die andere producenten gebruiken voor hun eindproduct, noemen we zijn producten halffabrikaten. Zijn de producten bestemd voor de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
, dan spreken we van eindproducten. De distribuerende handelDistribuerende handelBegrip: Distribuerende handel zie ook: Collecterende handel Schakel in de bedrijfskolom (meestal groothandel) die grote hoeveelheden in kleinere partijen verkoopt aan de volgende schakel in de bedrijfskolom (meestal detailhandel). ...

klik voor meer informatie
bestaat uit groothandelGroothandelSchakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het onderscheiden van diverse typen groothandel een onderscheiding maken op basis van het gevoerde assortiment, de...

klik voor meer informatie
en kleinhandelKleinhandelBedrijfsvorm die goederen verkoopt en levert aan de finale consument. De functie van de detailhandel is gericht op het voor de consument optimaal verkrijgbaar maken van het product. Daarom is de detailhandel het eindpunt van het distributiekanaal. Als bedrijfsvorm is de detailhandel de...

klik voor meer informatie
(detailhandel, winkels).

Alle bedrijven in de bedrijfskolom hebben de goederen op een bepaald moment in eigendom. Maar er zijn ook ondernemingen die de goederen niet in eigendom verkrijgen. Zij staan niet in de bedrijfskolom. Voorbeelden van zulke bedrijven zijn: makelaars, verzekeraars, transportondernemingen, banken, reclamebureauReclamebureauOrganisatie die ten behoeve van opdrachtgevers, met wie geen zakelijke band bestaat, adviserend, cordinerend en uitvoerend optreedt op het gebied van marketingcommunicatie in het algemeen en op het gebied van reclame in het bijzonder. Indien er wel een zakelijke band bestaat met de opdrachtgever...

klik voor meer informatie
. Zij bemiddelen bij de in- en verkoopVerkoopAlgemeen: het afsluiten van een ruiltransactie. Ook: onderdeel van het marketinginstrumentarium....

klik voor meer informatie
of ze verlenen diensten, zoals verzekeringVerzekeringOvereenkomst voor de overdracht van een financieel risico. We onderscheiden: - De schadeverzekering: de ene partij verbindt zich tegen betaling van een premie de andere partij verlies, schade of het gemis van een verwacht voordeel te vergoeden, indien deze strop het gevolg zal zijn van een...

klik voor meer informatie
, transport, financieringFinancieringHet oplossen van de financile behoeften van de onderneming. ...

klik voor meer informatie
, reclameReclameOverredende commercile communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te benvloeden. Reclame kan op...

klik voor meer informatie
maken, enzovoort.

In de bedrijfskolom stromen informatieInformatieAntwoord op een vraag, over het algemeen afgeleid van gegevens, door daarin een verband te vinden. Daarom ook wel: geordende gegevens. ...

klik voor meer informatie
en geld van de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
naar de oerproducentOerproducentProducent van grondstoffen...

klik voor meer informatie
. De goederenstroomGoederenstroomLogistiek is het totaal van materials management en fysieke distributie. Logistiek omvat alle activiteiten om de goederenstroom in de gehele bedrijfskolom te beheersen....

klik voor meer informatie
gaat de andere kant op. De informatieInformatieAntwoord op een vraag, over het algemeen afgeleid van gegevens, door daarin een verband te vinden. Daarom ook wel: geordende gegevens. ...

klik voor meer informatie
waaraan de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
behoefteBehoefteEen behoefte is een door de mens geconstateerd tekort aan iets. Er is altijd een inwendige of uitwendige prikkel voordat iemand zich bewust wordt van een behoefte. Als de behoefte bewust en intens genoeg is, ontstaat een motief. Binnen behoeften is er een onderscheid tussen de primaire...

klik voor meer informatie
heeft, stroomt naar boven, tot aan de oerleverancier toe.