» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 3 - Marketingomgeving

Inhoudsopgave

3.6 - Marktomvang en marktaandeel

 

3.6.1 - Marktpotentieel

Het marktpotentieelMarktpotentieelHet marktpotentieel (of: potentiële markt, maximale vraag) bestaat uit: - alle vraageenheden in de huidige markt - die interesse hebben in een bepaald product - waarvan niet uitgesloten is dat zij dit product ooit zullen aanschaffen - wanneer alle aanbieders een maximale marketinginspanning...

klik voor meer informatie
(of: potentiële marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
, maximale vraag) bestaat uit
De aanbieders zorgen dan voor de laagst mogelijke prijzen, een volledige bekendheidBekendheidHoe bekend is uiteindelijk een aanbieder op de markt geworden? We onderscheiden: - spontane bekendheid; - geholpen bekendheid....

klik voor meer informatie
en verkrijgbaarheidVerkrijgbaarheidDoelstelling van het marketinginstrument distributie. Deze doelstelling heeft twee aspecten: - kwantitatief: het realiseren van een bepaalde distributie-intensiteit; - kwalitatief: het realiseren van een bepaalde kwaliteit van de ingeschakelde winkels (toegevoegde waarde, aansluiting doelmarkten,...

klik voor meer informatie
, enzovoort.

De potentiële vraag is het marktpotentieelMarktpotentieelHet marktpotentieel (of: potentiële markt, maximale vraag) bestaat uit: - alle vraageenheden in de huidige markt - die interesse hebben in een bepaald product - waarvan niet uitgesloten is dat zij dit product ooit zullen aanschaffen - wanneer alle aanbieders een maximale marketinginspanning...

klik voor meer informatie
verminderd met de actuele vraagActuele vraagDe optelsom van alle afzet (soms: omzet) in een bepaalde periode....

klik voor meer informatie
in een bepaalde periode. Voorbeeld: stel dat het marktpotentieelMarktpotentieelHet marktpotentieel (of: potentiële markt, maximale vraag) bestaat uit: - alle vraageenheden in de huidige markt - die interesse hebben in een bepaald product - waarvan niet uitgesloten is dat zij dit product ooit zullen aanschaffen - wanneer alle aanbieders een maximale marketinginspanning...

klik voor meer informatie
voor (nieuwe) fietsen 2,5 miljoen stuks per jaar bedraagt. Het gaat hier om alle fietsers, wanneer een nieuwe fiets voor iedereen eenvoudig betaalbaar zou zijn. Als de actuele vraagActuele vraagDe optelsom van alle afzet (soms: omzet) in een bepaalde periode....

klik voor meer informatie
in dat jaar 1,5 miljoen fietsen blijkt te zijn, is de potentiële vraag 2,5 miljoen min 1,5 miljoen = 1 miljoen fietsen.

De potentiële vraag geeft dus de expansieruimte van de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
aan. Deze expansieruimte is belangrijk als de marketeerMarketeerBegrip: Marketeer zie ook: Functionele marketingorganisatie Marketingfunctie. In het Nederlands (marketeer) en Engel (marketer) gangbare benaming voor een functionaris die verantwoordelijk is voor marketing. ...

klik voor meer informatie
moet beslissen over het ontwikkelen van nieuwe producten of het nieuw toe¬treden tot een bestaande marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
.

Het marktpotentieelMarktpotentieelHet marktpotentieel (of: potentiële markt, maximale vraag) bestaat uit: - alle vraageenheden in de huidige markt - die interesse hebben in een bepaald product - waarvan niet uitgesloten is dat zij dit product ooit zullen aanschaffen - wanneer alle aanbieders een maximale marketinginspanning...

klik voor meer informatie
kan op verschillende manieren worden bepaald:

3.6.2 - Marktgrootte

Als je de marktgrootteMarktgrootteDe marktgrootte wordt meestal uitgedrukt in een aantal vraageenheden, niet in hoeveelheden....

klik voor meer informatie
(de totale vraag) kent, heb je een goed uitgangspunt voor verder onderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
. Op basis hiervan kun je: Soms zijn er geen gegevens over de vraag, maar wel over het verschil tussen import en export, of over de capaciteit. Daarmee kun je de marktgrootteMarktgrootteDe marktgrootte wordt meestal uitgedrukt in een aantal vraageenheden, niet in hoeveelheden....

klik voor meer informatie
schatten. Maar vanwege mogelijke vertekeningen is het vaak het beste om bij de vaststelling van de marktgrootteMarktgrootteDe marktgrootte wordt meestal uitgedrukt in een aantal vraageenheden, niet in hoeveelheden....

klik voor meer informatie
uit te gaan van meerdere invalshoeken:
 • productiezijde;
 • tussenhandel;
 • consumptiezijde.
Productiezijde
In het Maandschrift van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en op de website StatLine (ook CBS) staan betrekkelijk gedetailleerde overzichten van de productie in een groot aantal industrietakken. Verder staat de marketeerMarketeerBegrip: Marketeer zie ook: Functionele marketingorganisatie Marketingfunctie. In het Nederlands (marketeer) en Engel (marketer) gangbare benaming voor een functionaris die verantwoordelijk is voor marketing. ...

klik voor meer informatie
ter beschikking: de algemene industriestatistiek, waarin de afzetAfzetAfzet is het aantal verkochte producten in een bepaalde periode (of een andere eenheid). Afzet kan een marketingdoel zijn....

klik voor meer informatie
driemaandelijks wordt opgenomen, opgesplitst naar binnenland en export. Instanties als ondernemersorganisaties publiceren gegevens (bijvoorbeeld uit opgave van de leden) en ook vakbladen kunnen een informatiebron zijn.

Productiestatistieken kunnen echter problemen geven, zoals: Zijn er te weinig gegevens beschikbaar, dan kun je vaak toch een schattingSchattingUitkomst van een steekproef. Een steekproef geeft nooit een exacte uitkomst. Er zijn onnauwkeurigheidsgrenzen....

klik voor meer informatie
maken met de methode van de apparent consumption. Voorbeeld: niet bekend zijn bijvoorbeeld de productiecijfers van overhemden. Wel bekend zijn de in- en uitvoercijfers, en de hoeveelheid overhemdstof die door de confectiebedrijven is ingekocht. Als je weet hoeveel stof er gemiddeld in een overhemd zit (2,5 meter), kun je ongeveer de overhemdenproductie vaststellen.

Tussenhandel
Wanneer je de inkopen van groothandelGroothandelSchakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het onderscheiden van diverse typen groothandel een onderscheiding maken op basis van het gevoerde assortiment, de...

klik voor meer informatie
of detailhandelDetailhandelBegrip: Detailhandel zie ook: Distributie Distributiekanaal Grootbedrijf Groothandel Bedrijfsvorm die goederen verkoopt en levert aan de finale consument. De functie van de detailhandel is gericht op het voor de consument optimaal verkrijgbaar maken van het product. Daarom is de...

klik voor meer informatie
precies kent, kun je de marktgrootteMarktgrootteDe marktgrootte wordt meestal uitgedrukt in een aantal vraageenheden, niet in hoeveelheden....

klik voor meer informatie
eenvoudig vaststellen. Een storende factor daarbij zijn de voorraadmutaties (veranderingen in de voorraden). De producten die wel zijn ingekocht, maar nog niet zijn verkocht (of andersom: die wel zijn verkocht, maar uit de voorraad zijn genomen), zijn moeilijk vast te stellen. Het meten van de verkopen en de voorraadmutaties in elke winkelWinkelDetailhandel met een vaste vestigingsplaats....

klik voor meer informatie
is echter een kostbare zaak. Gelukkig zijn dergelijke cijfers voor een groot aantal branches in de detailhandelDetailhandelBegrip: Detailhandel zie ook: Distributie Distributiekanaal Grootbedrijf Groothandel Bedrijfsvorm die goederen verkoopt en levert aan de finale consument. De functie van de detailhandel is gericht op het voor de consument optimaal verkrijgbaar maken van het product. Daarom is de...

klik voor meer informatie
beschikbaar door het werk van gespecialiseerde onderzoekbureaus.

Consumptiezijde
Van niet-gebruiksgoederen kan de totale vraagTotale vraagDe totale effectieve vraag in een bepaalde periode (meestal de jaarperiode) Te bepalen via productiezijde en via consumptiezijde. Via productiezijde: productie + import Via consumptiezijde: aantal vraageenheden x gemiddeld verbruik per vraageenheid. ...

klik voor meer informatie
vaak worden gevonden in de Budgetstatistieken van het CBS. De verzameling van gegevens hiervoor heeft plaatsgevonden via het bijhouden van huishoudboekjes. We moeten daarbij rekening houden met de gebruikte vraageenheidVraageenheidDe eenheid waarin het aantal vragers wordt gemeten. Dit kan zijn bij individueel gebruik: het individu, en bij gezinsgebruik: het gezin....

klik voor meer informatie
. Terwijl het CBS huishoudens als vraageenheidVraageenheidDe eenheid waarin het aantal vragers wordt gemeten. Dit kan zijn bij individueel gebruik: het individu, en bij gezinsgebruik: het gezin....

klik voor meer informatie
hanteert, zou een marketeerMarketeerBegrip: Marketeer zie ook: Functionele marketingorganisatie Marketingfunctie. In het Nederlands (marketeer) en Engel (marketer) gangbare benaming voor een functionaris die verantwoordelijk is voor marketing. ...

klik voor meer informatie
soms liever de cijfers per individuele consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
willen kennen.

Over de marktgrootteMarktgrootteDe marktgrootte wordt meestal uitgedrukt in een aantal vraageenheden, niet in hoeveelheden....

klik voor meer informatie
van gebruiksgoederen kan veel informatieInformatieAntwoord op een vraag, over het algemeen afgeleid van gegevens, door daarin een verband te vinden. Daarom ook wel: geordende gegevens. ...

klik voor meer informatie
worden verkregen uit bedrijfstakpublicaties en uiteraard ook uit statistieken van het CBS. Het voorbeeld hieronder laat zien hoe de binnenlandse marktgrootteMarktgrootteDe marktgrootte wordt meestal uitgedrukt in een aantal vraageenheden, niet in hoeveelheden....

klik voor meer informatie
voor fietsen wordt berekend aan de hand van productie- en handelscijfers (fictieve cijfers).


Binnenlandse fietsproductie volgens productiestatistiek van het CBS          1.750.000
Uitvoer volgens uitvoerstatistiek                                                                                500.000 –

Totale productie voor de binnenlandse marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
                                                    1.250.000
Invoer volgens invoerstatistiek                                                                                  250.000 +

Totale beschikbare productie voor de binnenlandse marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
                            1.500.000
Afname van voorraden van de tussenhandelTussenhandelHandelsondernemingen die, deel uitmakend van het distributiekanaal, een aantal marketingfuncties verrichten....

klik voor meer informatie
                                                       150.000 +

Totale afzetAfzetAfzet is het aantal verkochte producten in een bepaalde periode (of een andere eenheid). Afzet kan een marketingdoel zijn....

klik voor meer informatie
op de binnenlandse marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
(marktgrootte)                                      1.650.000

Totaal aantal inwoners (vraageenheden):                                                         16.700.000.

Gemiddelde afzetAfzetAfzet is het aantal verkochte producten in een bepaalde periode (of een andere eenheid). Afzet kan een marketingdoel zijn....

klik voor meer informatie
per inwoner: 1.650.000 : 16.700.000 = 0,0988 fiets. Zeg maar 1 fiets per 10 inwoners.

Als je niet aan de gewenste informatieInformatieAntwoord op een vraag, over het algemeen afgeleid van gegevens, door daarin een verband te vinden. Daarom ook wel: geordende gegevens. ...

klik voor meer informatie
kunt komen, doordat gegevens ontbreken of onvolledig zijn, dan kun je de totale vraagTotale vraagDe totale effectieve vraag in een bepaalde periode (meestal de jaarperiode) Te bepalen via productiezijde en via consumptiezijde. Via productiezijde: productie + import Via consumptiezijde: aantal vraageenheden x gemiddeld verbruik per vraageenheid. ...

klik voor meer informatie
naar een productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
schatten (benaderen). Hiervoor moet je weten:
• het aantal vraageenheden
• het gemiddelde gebruik per vraageenheidVraageenheidDe eenheid waarin het aantal vragers wordt gemeten. Dit kan zijn bij individueel gebruik: het individu, en bij gezinsgebruik: het gezin....

klik voor meer informatie

• de gemiddelde levensduurGemiddelde levensduurHet aantal jaren dat een duurzaam consumptiegoed gemiddeld over alle gebruikers gezien meegaat. Dit is o.a. van belang voor de bepaling van de vervangingsaankopen. ...

klik voor meer informatie


Voor één productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
kunnen meerdere soorten vraageenheden op de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
zijn. Vraageenheden voor bijvoorbeeld champagne kunnen zijn: huishoudens, institutionele afnemers (bijvoorbeeld bedrijfskantines), horeca en productiebedrijven (bijvoorbeeld banketbakkers).

Aantal vraageenheden
Een marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
van 1 miljoen vraageenheden is in beginsel aantrekkelijker dan een marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
van 100.000 vraageenheden. Er kunnen grote verschillen zijn tussen de vraag van de ene vraageenheidVraageenheidDe eenheid waarin het aantal vragers wordt gemeten. Dit kan zijn bij individueel gebruik: het individu, en bij gezinsgebruik: het gezin....

klik voor meer informatie
en die van de andere. Zodoende kan een marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
van 100.000 banketbakkers uiteindelijk aantrekkelijker zijn dan een marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
van 1 miljoen champagnedrinkers.

Gemiddeld gebruik per vraageenheid
Voor de marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
is het belangrijk te weten wat het gemiddelde verbruik is per vraageenheidVraageenheidDe eenheid waarin het aantal vragers wordt gemeten. Dit kan zijn bij individueel gebruik: het individu, en bij gezinsgebruik: het gezin....

klik voor meer informatie
. Als de Nederlandse afzetAfzetAfzet is het aantal verkochte producten in een bepaalde periode (of een andere eenheid). Afzet kan een marketingdoel zijn....

klik voor meer informatie
van champagne 0,3 liter per hoofd van de bevolking is, is het duidelijk dat daartoe mensen behoren die nooit champagne drinken, en bijvoorbeeld banketbakkers die voor hun gebakproductie ettelijke liters per jaar gebruiken. Betreft het consumenten, dan spreken marketeers van heavy users, light users en de mediumMediumDe reclamedrager, het transportmiddel van de boodschap naar de doelgroep. We maken onderscheid tussen gedrukte media en vluchtige media (radio, televisie). Gedrukte media zijn duurzamer en vluchtige media zijn vaak indringender....

klik voor meer informatie
users daartussenin.

Het verbruik wordt vaak uitgedrukt in liters of kilogrammen per hoofd van de bevolking (inwoner) of per huishouden. De Budgetstatistieken van het CBS geven de gemiddelde uitgaven per huishouden weer, doordat de gegevens per huishouden worden verzameld. Vanuit marktanalytisch standpunt zou het prachtig zijn als voor elke vraageenheidVraageenheidDe eenheid waarin het aantal vragers wordt gemeten. Dit kan zijn bij individueel gebruik: het individu, en bij gezinsgebruik: het gezin....

klik voor meer informatie
het bijbehorende gemiddelde verbruik bekend zou zijn.

Afgeleid gebruik
Je kunt het ene gebruik soms afleiden uit het andere. Bijvoorbeeld: je hebt een horeca-groothandel en je wilt weten hoeveel champagne er in de horeca worden afgenomen. Daarover zijn misschien geen cijfers te vinden. Maar als je van één of enkele horeca-klanten weet hoeveel champagne ze inkopen, en als je weet hoeveel omzetOmzetHet totaal van de verkochte producten (= afzet) maal de betaalde prijs. Alleen wanneer de gemiddelde betaalde prijs hoger ligt dan de gemiddelde (integrale) kostprijs per product, maakt de onderneming een winstmarge. Omzet is, naast afzet en winst, een marketingdoel....

klik voor meer informatie
ze draaien, dan maak je een sommetje:

Totale horeca-omzet volgens CBS
_______ x afname champagne door mijn horeca-klanten = OmzetOmzetHet totaal van de verkochte producten (= afzet) maal de betaalde prijs. Alleen wanneer de gemiddelde betaalde prijs hoger ligt dan de gemiddelde (integrale) kostprijs per product, maakt de onderneming een winstmarge. Omzet is, naast afzet en winst, een marketingdoel....

klik voor meer informatie
van mijn horeca-klanten

Gemiddelde levensduur
Als je de gemiddelde levensduurGemiddelde levensduurHet aantal jaren dat een duurzaam consumptiegoed gemiddeld over alle gebruikers gezien meegaat. Dit is o.a. van belang voor de bepaling van de vervangingsaankopen. ...

klik voor meer informatie
van een productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
kent (uit eerder onderzoek), plus het aantal vraageenheden, kun je de jaarlijkse afzetAfzetAfzet is het aantal verkochte producten in een bepaalde periode (of een andere eenheid). Afzet kan een marketingdoel zijn....

klik voor meer informatie
schatten. Het voorbeeld hier¬onder laat de berekening van de marktgrootteMarktgrootteDe marktgrootte wordt meestal uitgedrukt in een aantal vraageenheden, niet in hoeveelheden....

klik voor meer informatie
van huishoudfornuizen zien aan de hand van de gemiddelde levensduurGemiddelde levensduurHet aantal jaren dat een duurzaam consumptiegoed gemiddeld over alle gebruikers gezien meegaat. Dit is o.a. van belang voor de bepaling van de vervangingsaankopen. ...

klik voor meer informatie
.


Aantal huishoudens (= vraageenheid) = 7.400.000
Aantal fornuizen per huishouden (gemiddeld) = 1,1.
Gemiddelde levensduurGemiddelde levensduurHet aantal jaren dat een duurzaam consumptiegoed gemiddeld over alle gebruikers gezien meegaat. Dit is o.a. van belang voor de bepaling van de vervangingsaankopen. ...

klik voor meer informatie
van een huishoudfornuis in jaren = 8.
Marktgrootte: 7.400.000 × 1,1 : 8 = 1.017.500 fornuizen.


Er zijn nog twee belangrijke kengetallen voor de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
en het marktaandeel: bezitsgraad en penetratiegraadPenetratiegraadBij duurzame consumptiegoederen: het aantal consumptie-eenheden uit het marktpotentieel dat in het bezit is van een bepaald product. Dit aantal kan worden uitgedrukt in een percentage: de penetratiegraad. Bij niet-duurzame consumptiegoederen: het percentage vraageenheden dat in een bepaalde...

klik voor meer informatie
. Let goed op de verschillen tussen deze begrippen.

Bezitsgraad
 Bij duurzame consumptiegoederen: het percentage van het marktpotentieelMarktpotentieelHet marktpotentieel (of: potentiële markt, maximale vraag) bestaat uit: - alle vraageenheden in de huidige markt - die interesse hebben in een bepaald product - waarvan niet uitgesloten is dat zij dit product ooit zullen aanschaffen - wanneer alle aanbieders een maximale marketinginspanning...

klik voor meer informatie
dat (tenminste één exemplaar van) het productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
bezit. De bezitsgraad van fornuizen is bijvoorbeeld 90 procent: dus slechts 1 op de 10 huishoudens (vraageenheid) heeft géén fornuis. Misschien één-persoons-huishoudens die samen een fornuis delen, of mensen die alles in de magnetron doen?

Penetratiegraad
Bij duurzame consumptiegoederen: het percentage van het marktpotentieelMarktpotentieelHet marktpotentieel (of: potentiële markt, maximale vraag) bestaat uit: - alle vraageenheden in de huidige markt - die interesse hebben in een bepaald product - waarvan niet uitgesloten is dat zij dit product ooit zullen aanschaffen - wanneer alle aanbieders een maximale marketinginspanning...

klik voor meer informatie
dat (tenminste één exemplaar van) het productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
aanschaft in een bepaalde periode (meestal een jaar). De penetratiegraadPenetratiegraadBij duurzame consumptiegoederen: het aantal consumptie-eenheden uit het marktpotentieel dat in het bezit is van een bepaald product. Dit aantal kan worden uitgedrukt in een percentage: de penetratiegraad. Bij niet-duurzame consumptiegoederen: het percentage vraageenheden dat in een bepaalde...

klik voor meer informatie
van fornuizen is bijvoorbeeld 14 procent: 1 op de bijna 7 huishoudens (vraageenheid) koopt in een bepaald jaar een fornuis.

Bij niet-duurzame consumptiegoederen: het percentage van het marktpotentieelMarktpotentieelHet marktpotentieel (of: potentiële markt, maximale vraag) bestaat uit: - alle vraageenheden in de huidige markt - die interesse hebben in een bepaald product - waarvan niet uitgesloten is dat zij dit product ooit zullen aanschaffen - wanneer alle aanbieders een maximale marketinginspanning...

klik voor meer informatie
dat het productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
aanschaft (consumeert) in een bepaalde periode. De penetratiegraadPenetratiegraadBij duurzame consumptiegoederen: het aantal consumptie-eenheden uit het marktpotentieel dat in het bezit is van een bepaald product. Dit aantal kan worden uitgedrukt in een percentage: de penetratiegraad. Bij niet-duurzame consumptiegoederen: het percentage vraageenheden dat in een bepaalde...

klik voor meer informatie
van Duitse wijn in een bepaald jaar is bijvoorbeeld 8 procent: ongeveer 1 op de 12 volwassenen (vraageenheid in deze marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
!) heeft in dat jaar wel eens Duitse wijn gekocht.

PenetratiegraadPenetratiegraadBij duurzame consumptiegoederen: het aantal consumptie-eenheden uit het marktpotentieel dat in het bezit is van een bepaald product. Dit aantal kan worden uitgedrukt in een percentage: de penetratiegraad. Bij niet-duurzame consumptiegoederen: het percentage vraageenheden dat in een bepaalde...

klik voor meer informatie
(letterlijk: de mate van doordringing) geeft dus aan tot hoeveel potentiële kopers het productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
is “doorgedrongen”.


3.6.3 - Marktprognose

De marktprognoseMarktprognoseSchatting van de toekomstige vraag naar een product. ...

klik voor meer informatie
is een schattingSchattingUitkomst van een steekproef. Een steekproef geeft nooit een exacte uitkomst. Er zijn onnauwkeurigheidsgrenzen....

klik voor meer informatie
(voorspelling) van de toekomstige vraag naar een productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
. Een marktprognoseMarktprognoseSchatting van de toekomstige vraag naar een product. ...

klik voor meer informatie
kan tot stand komen door:

Een marktprognoseMarktprognoseSchatting van de toekomstige vraag naar een product. ...

klik voor meer informatie
is nauwkeuriger, wanneer je als volgt onderscheid maakt naar de soort van de afnemersvraag:

Afnemersvraag: eerste aankopen of initiële aankopen Afnemersvraag: herhalings- of vervangingsaankopen
Let op: Verwar marktprognoseMarktprognoseSchatting van de toekomstige vraag naar een product. ...

klik voor meer informatie
niet met marktpotentieelMarktpotentieelHet marktpotentieel (of: potentiële markt, maximale vraag) bestaat uit: - alle vraageenheden in de huidige markt - die interesse hebben in een bepaald product - waarvan niet uitgesloten is dat zij dit product ooit zullen aanschaffen - wanneer alle aanbieders een maximale marketinginspanning...

klik voor meer informatie
.


3.6.4 - Marktaandeel

Een veelgehanteerde marketingdoelstellingMarketingdoelstellingDe situatie die de onderneming nastreeft met haar marketingbeleid. Men spreekt ook van ‘marketingdoelstellingen’, in het bijzonder als men wil benadrukken dat het doel zo mogelijk gekwantificeerd moet zijn. Gangbaar als marketingdoel zijn de volgende criteria: - omzet (bepaald bedrag, bepaalde...

klik voor meer informatie
is het verkrijgen of behouden van een bepaald marktaandeelMarktaandeelBegrip: Marktaandeel zie ook: Distributiekengetal Marktaandeelanalyse Parfitt-Collins analyse Relatie distributiedoelstelling/ marktaandeeldoelstelling De omzet/afzet van een individuele onderneming (in een gegeven periode en op een gegeven plaats) uitgedrukt in een percentage van de...

klik voor meer informatie
. Een groot marktaandeelMarktaandeelBegrip: Marktaandeel zie ook: Distributiekengetal Marktaandeelanalyse Parfitt-Collins analyse Relatie distributiedoelstelling/ marktaandeeldoelstelling De omzet/afzet van een individuele onderneming (in een gegeven periode en op een gegeven plaats) uitgedrukt in een percentage van de...

klik voor meer informatie
geeft macht: de aanbieder kan relatief makkelijk de verkoopprijs bepalen, de bestverkopende verkoopplaatsen innemen, een lage inkoopprijs bedingen, enzovoort.

Het vaststellen van de totaalmarktTotaalmarktTotale effectieve vraag in een bepaalde periode (meestal de jaarperiode). Te bepalen via productiezijde en via consumptiezijde. Via productiezijde: productie + import – export. Via consumptiezijde: aantal vraageenheden x gemiddeld verbruik per vraageenheid....

klik voor meer informatie
en het eigen marktaandeelMarktaandeelBegrip: Marktaandeel zie ook: Distributiekengetal Marktaandeelanalyse Parfitt-Collins analyse Relatie distributiedoelstelling/ marktaandeeldoelstelling De omzet/afzet van een individuele onderneming (in een gegeven periode en op een gegeven plaats) uitgedrukt in een percentage van de...

klik voor meer informatie
daarbinnen is dus van groot belang. Veranderingen in de loopLoopEen of meer vragen in een vragenlijst die een herhaling zijn van reeds gestelde vragen. Hiermede kan de juistheid van beantwoording worden gecontroleerd. Loop is een Engelse term....

klik voor meer informatie
der tijd geven aan of men op de goede weg is, of wil bijsturen. 

Er zijn in elk geval twee methoden om het marktaandeelMarktaandeelBegrip: Marktaandeel zie ook: Distributiekengetal Marktaandeelanalyse Parfitt-Collins analyse Relatie distributiedoelstelling/ marktaandeeldoelstelling De omzet/afzet van een individuele onderneming (in een gegeven periode en op een gegeven plaats) uitgedrukt in een percentage van de...

klik voor meer informatie
vast te stellen (desk researchResearchTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
en de retail store audit) en twee methoden om het marktaandeelMarktaandeelBegrip: Marktaandeel zie ook: Distributiekengetal Marktaandeelanalyse Parfitt-Collins analyse Relatie distributiedoelstelling/ marktaandeeldoelstelling De omzet/afzet van een individuele onderneming (in een gegeven periode en op een gegeven plaats) uitgedrukt in een percentage van de...

klik voor meer informatie
te voorspellen (de testmarktTestmarktEén van de mogelijke markttests. De meest waarheidsgetrouwe vorm waarin een nieuw product, nieuw merk of nieuwe winkel kan worden uitgetest: het is een introductie van een nieuwe marketingmix op beperkte schaal (in een bepaald gebied). Men verkrijgt hiermee een ‘natuurlijke’ reactie van de...

klik voor meer informatie
en de ParfittCollins-analyse).

Desk research
Organisaties van producenten en bedrijfschappen verzamelen en publiceren totale verkopen van de bedrijfstakBedrijfstakTotaal van ondernemingen die zich met de productie of handel van dezelfde soort producten bezighouden en die op hetzelfde niveau in de bedrijfskolom opereren. Voorbeelden: de branche van studieboekenuitgevers; de branche van bloemenwinkeliers....

klik voor meer informatie
. Elke ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
kan zo de eigen verkoopVerkoopAlgemeen: het afsluiten van een ruiltransactie. Ook: onderdeel van het marketinginstrumentarium....

klik voor meer informatie
afzetten tegen de totale marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
, rekening houdend met import- en exportcijfers van het CBS.

Retail store audit
Standaard uitgevoerde metingen van omzetten in de totale productcategorieProductcategorieEen verzameling productgroepen waaruit de afnemer kan kiezen om in een bepaalde of vergelijkbare behoefte te voorzien....

klik voor meer informatie
in de distributieDistributieBegrip: Distributie zie ook: Distributiekanaal Vier P’s Instrument van de marketingmix, een van de zogeheten ‘Vier P’s’. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder...

klik voor meer informatie
geven ook inzicht in de aard van de distributieDistributieBegrip: Distributie zie ook: Distributiekanaal Vier P’s Instrument van de marketingmix, een van de zogeheten ‘Vier P’s’. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder...

klik voor meer informatie
van het productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
of merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
. Tevens geeft dit inzicht in de marktaandelen van de verschillende merken.

Testmarkt
Bij nieuwe producten kan men voor een marktaandeelprognose gebruikmaken van een of meerdere testmarkten. Daarbij is het belangrijk om te weten of het nieuwe productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
bestaande producten vervangt of aanvullend de totaalmarktTotaalmarktTotale effectieve vraag in een bepaalde periode (meestal de jaarperiode). Te bepalen via productiezijde en via consumptiezijde. Via productiezijde: productie + import – export. Via consumptiezijde: aantal vraageenheden x gemiddeld verbruik per vraageenheid....

klik voor meer informatie
vergroot. Dit kan men te weten komen uit een koopintentie-onderzoek. Op deze wijze kan men het effect van de lanceringLanceringBegrip: Lancering zie ook: Productontwikkelingsproces Laatste fase van het productontwikkelingsproces: het op de markt brengen van het product. ...

klik voor meer informatie
op de landelijke totaalmarktTotaalmarktTotale effectieve vraag in een bepaalde periode (meestal de jaarperiode). Te bepalen via productiezijde en via consumptiezijde. Via productiezijde: productie + import – export. Via consumptiezijde: aantal vraageenheden x gemiddeld verbruik per vraageenheid....

klik voor meer informatie
en het te verwachten marktaandeelMarktaandeelBegrip: Marktaandeel zie ook: Distributiekengetal Marktaandeelanalyse Parfitt-Collins analyse Relatie distributiedoelstelling/ marktaandeeldoelstelling De omzet/afzet van een individuele onderneming (in een gegeven periode en op een gegeven plaats) uitgedrukt in een percentage van de...

klik voor meer informatie
van het nieuwe productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
vaststellen.

Het meest gemakkelijk is het natuurlijk, als het nieuwe productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
een ander productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
geheel vervangt, maar vaak bestaan de twee producten lange tijd of voor altijd naast elkaar.

ParfittCollins-analyse
Kort na de introductie van een nieuw verbruiksgoedVerbruiksgoedConsumptiegoed dat opgaat bij het consumptiegedrag. Voorbeelden: eten, drank, sigaret, telefoonkaart(!)....

klik voor meer informatie
wil de leverancier graag kunnen inschatten hoe groot zijn marktaandeelMarktaandeelBegrip: Marktaandeel zie ook: Distributiekengetal Marktaandeelanalyse Parfitt-Collins analyse Relatie distributiedoelstelling/ marktaandeeldoelstelling De omzet/afzet van een individuele onderneming (in een gegeven periode en op een gegeven plaats) uitgedrukt in een percentage van de...

klik voor meer informatie
zal worden. Op basis daarvan kan hij bijvoorbeeld beslissingen nemen over investeringen in productiecapaciteit, personeelPersoneelVerzamelnaam voor werknemers in een organisatie, branche, enzovoort. Personeel is in de marketing van belang als instrument van Dienstenmarketing en van Detailhandelsmarketing. Het is arbitrair of men Personeel als een afzonderlijk instrument beschouwt, of het beschouwt als een aspect van het...

klik voor meer informatie
, enzovoort. Een goede methode om dit te meten is de ParfittCollins-analyse.

Eerst meet je bij een consumentenpanelConsumentenpanelPanel, bestaande uit consumenten. ...

klik voor meer informatie
drie indicatoren:
 1. Cumulatieve penetratieCumulatieve penetratieBegrip: Cumulatieve penetratie zie ook: Parfitt Collins-analyse Deze indicator is het aantal afnemers dat het product in de meetperiode ten minste eenmaal heeft gekocht als percentage van het marktpotentieel (vaak ook: van de effectieve vraag gemeten naar vraageenheden). ...

  klik voor meer informatie
  van het productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

  klik voor meer informatie
  in een gegevenGegevenLos feit, zonder verband met een ander feit. Ook: enkelvoudige waarneming. In tegenstelling tot informatie....

  klik voor meer informatie
  periode: deze indicator is het aantal afnemers dat het productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

  klik voor meer informatie
  in de meetperiode ten minste eenmaal heeft gekocht als percentage van het marktpotentieelMarktpotentieelHet marktpotentieel (of: potentiële markt, maximale vraag) bestaat uit: - alle vraageenheden in de huidige markt - die interesse hebben in een bepaald product - waarvan niet uitgesloten is dat zij dit product ooit zullen aanschaffen - wanneer alle aanbieders een maximale marketinginspanning...

  klik voor meer informatie
  (vaak ook: van de effectieve vraagEffectieve vraagDe optelsom van alle afzet (soms: omzet) in een bepaalde periode. ...

  klik voor meer informatie
  gemeten naar vraageenheden). Voor de marktaandeelprognose houdt men vaak rekening met een ver-wachte groei in deze indicator.
 2. Herhalingsaankopen: deze indicator is het aantal afnemers dat het productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

  klik voor meer informatie
  in de meetperiode als herhalingsaankoopHerhalingsaankoopAankoop van een verbruiksgoed door consumenten die het product voor de tweede of zoveelste keer kopen. Het percentage herhalingsaankopen wordt uitgedrukt als percentage van diegenen die het product of merk ten minste éénmaal hebben gekocht....

  klik voor meer informatie
  heeft gekocht, uitgedrukt in een percentage van de mensen die het productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

  klik voor meer informatie
  geprobeerd hebben.
 3. Verbruiksintensiteit: deze indicator geeft het gemiddelde verbruik weer van een afnemerAfnemerPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

  klik voor meer informatie
  die herhalingsaankopen doet, in verhouding tot het gemiddelde verbruik van alle afnemers in de totale productgroepProductgroepAantal met elkaar samenhangende producten. De samenhang kan liggen in: behoeftebevrediging, grondstoffen, productieproces, gebruik en distributie. De verantwoordelijkheid voor een productgroep behoort meestal bij een productgroepmanager. Productgroepbeslissingen zijn: - uitbreiding van de...

  klik voor meer informatie
  . Voor de verbruiksintensiteitVerbruiksintensiteitKengetal voor het gemiddelde verbruik van een specifieke afnemer of groep afnemers, in verhouding tot het gemiddelde verbruik van alle afnemers van een product, productgroep of merk. Voor de verbruiksintensiteit hanteert men een indexcijfer, waarbij 1 = het gemiddelde verbruik van alle...

  klik voor meer informatie
  wordt een indexIndexVerhoudingscijfer waarmee het verloop van tijdreeksen wordt weergegeven. De verhoudingscijfers worden berekend door de individuele cijferwaarden uit te drukken in een basiscijfer dat op 100 wordt gesteld. De andere cijfers van de reeks worden weergegeven in hun verhouding tot dit basiscijfer....

  klik voor meer informatie
  gehanteerd, waarbij 1 = het gemiddelde verbruik over de productgroepProductgroepAantal met elkaar samenhangende producten. De samenhang kan liggen in: behoeftebevrediging, grondstoffen, productieproces, gebruik en distributie. De verantwoordelijkheid voor een productgroep behoort meestal bij een productgroepmanager. Productgroepbeslissingen zijn: - uitbreiding van de...

  klik voor meer informatie
  .
Vermenigvuldiging van deze drie indicatoren levert het geschatte toekomstige marktaandeelMarktaandeelBegrip: Marktaandeel zie ook: Distributiekengetal Marktaandeelanalyse Parfitt-Collins analyse Relatie distributiedoelstelling/ marktaandeeldoelstelling De omzet/afzet van een individuele onderneming (in een gegeven periode en op een gegeven plaats) uitgedrukt in een percentage van de...

klik voor meer informatie
op.

Een voorbeeld: voor Oggu ziet men alle water- en frisdrankdrinkers als het marktpotentieelMarktpotentieelHet marktpotentieel (of: potentiële markt, maximale vraag) bestaat uit: - alle vraageenheden in de huidige markt - die interesse hebben in een bepaald product - waarvan niet uitgesloten is dat zij dit product ooit zullen aanschaffen - wanneer alle aanbieders een maximale marketinginspanning...

klik voor meer informatie
. In het eerste kwartaal na de introductie heeft 12 procent van het marktpotentieelMarktpotentieelHet marktpotentieel (of: potentiële markt, maximale vraag) bestaat uit: - alle vraageenheden in de huidige markt - die interesse hebben in een bepaald product - waarvan niet uitgesloten is dat zij dit product ooit zullen aanschaffen - wanneer alle aanbieders een maximale marketinginspanning...

klik voor meer informatie
Oggu ten minste eenmaal gekocht (cumulatieve penetratie = 12 procent).
Op grond van het verloop van de penetratie voorspelt men dat dit percentage uiteindelijk 20 zal worden.
Van de probeerders (cumulatieve penetratie) heeft 18 procent Oggu weer gekocht. Diegenen die Oggu weer hebben gekocht, zijn mensen die meer drinken kopen dan gemiddeld. Zij drinken gemiddeld 20 procent meer dan andere frisdrankdrinkers (die stel je op 100 procent), dus hun verbruiksintensiteitsindex = 120 procent = 1,2.

Men kan het verwachte marktaandeelMarktaandeelBegrip: Marktaandeel zie ook: Distributiekengetal Marktaandeelanalyse Parfitt-Collins analyse Relatie distributiedoelstelling/ marktaandeeldoelstelling De omzet/afzet van een individuele onderneming (in een gegeven periode en op een gegeven plaats) uitgedrukt in een percentage van de...

klik voor meer informatie
van Oggu nu als volgt schatten: 12% × 18% × 1,2 = 2,6 % marktaandeelMarktaandeelBegrip: Marktaandeel zie ook: Distributiekengetal Marktaandeelanalyse Parfitt-Collins analyse Relatie distributiedoelstelling/ marktaandeeldoelstelling De omzet/afzet van een individuele onderneming (in een gegeven periode en op een gegeven plaats) uitgedrukt in een percentage van de...

klik voor meer informatie
op de totale water- en frisdrankenmarkt. (De cijfers zijn verzonnen.)

Let op: Opgaven rond de ParfittCollins-analyse bevatten vaak ook andere dan deze drie indicatoren. Maar deze zijn niet nodig voor de schattingSchattingUitkomst van een steekproef. Een steekproef geeft nooit een exacte uitkomst. Er zijn onnauwkeurigheidsgrenzen....

klik voor meer informatie
van het marktaandeelMarktaandeelBegrip: Marktaandeel zie ook: Distributiekengetal Marktaandeelanalyse Parfitt-Collins analyse Relatie distributiedoelstelling/ marktaandeeldoelstelling De omzet/afzet van een individuele onderneming (in een gegeven periode en op een gegeven plaats) uitgedrukt in een percentage van de...

klik voor meer informatie
.