» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 3 - Marketingomgeving

Inhoudsopgave

3.7 - Marktvormen

De hevigheid van de concurrentieConcurrentieWedijvering om de koopgunst van de afnemers, behorend tot de micro-omgeving van de onderneming. We onderscheiden concurrentie op verschillende niveaus: wensconcurrentie (verschillende behoeftecategorie√ęn), generieke concurrentie (binnen een behoeftecategorie), productvormconcurrentie (producttype)...

klik voor meer informatie
en de manier waarop de concurrentieConcurrentieWedijvering om de koopgunst van de afnemers, behorend tot de micro-omgeving van de onderneming. We onderscheiden concurrentie op verschillende niveaus: wensconcurrentie (verschillende behoeftecategorie√ęn), generieke concurrentie (binnen een behoeftecategorie), productvormconcurrentie (producttype)...

klik voor meer informatie
wordt gevoerd, wordt sterk bepaald door drie algemene factoren:
  • het aantal aanbieders;
  • het aantal afnemers;
  • of de verhandelde producten aan elkaar gelijk zijn.
Producten die aan elkaar gelijk zijn, noemt men homogene producten: ze hebben dezelfde vorm, samenstelling en gebruikte materialen. Denk aan ballonnen, suiker, diesel en printerpapier. De fabrikanten proberen soms de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
te laten geloven dat hun producten écht anders zijn, maar dat lukt maar moeilijk.
Heterogene producten zijn producten die naar vorm, samenstelling en gebruikte materialen van elkaar verschillen. Denk aan boeken, broeken, frisdrank en parfum.

Als er veel aanbieders zijn, en weinig afnemers, kunnen de afnemers een lage prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
bedingen. Maar als het andersom is, kunnen juist de aanbieders vragen wat ze willen! Het gaat ons nu alleen om markten met veel afnemers, zoals de meeste consumentenmarkten.

Als de meeste mensen vinden dat er maar een paar merken van spijkerbroeken goed zijn, dan kunnen de winkels een hoge prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
vragen! Maar als iedereen denkt: een spijkerbroek is een spijkerbroek, ik neem gewoon de goedkoopste – dan blijven spijkerbroeken goedkoop.

Deze drie factoren samen bepalen de zogeheten marktvormMarktvormSituatie waarin een onderneming haar producten moet verkopen. De situatie wordt gekenmerkt door: het aantal marktpartijen, de grootte van de marktpartijen, de aard van het product (homogeen of heterogeen) en de gevoeligheid van de vraag voor prijsveranderingen. In de praktijk onderscheiden we...

klik voor meer informatie
. Er zijn vijf verschillende marktvormen (met veel afnemers), ze staan in figuur 3.3.Figuur 3.3 Er zijn vijf marktvormen met veel afnemers

Laten we eens duiken in vijf verschillende marktvormen. Dan begrijpen we hoe aanbieders en afnemers op elkaar reageren.

3.7.1 - Volledige vrije mededinging

Volledige vrije mededinging is een marktvormMarktvormSituatie waarin een onderneming haar producten moet verkopen. De situatie wordt gekenmerkt door: het aantal marktpartijen, de grootte van de marktpartijen, de aard van het product (homogeen of heterogeen) en de gevoeligheid van de vraag voor prijsveranderingen. In de praktijk onderscheiden we...

klik voor meer informatie
met volkomen concurrentieConcurrentieWedijvering om de koopgunst van de afnemers, behorend tot de micro-omgeving van de onderneming. We onderscheiden concurrentie op verschillende niveaus: wensconcurrentie (verschillende behoeftecategorie√ęn), generieke concurrentie (binnen een behoeftecategorie), productvormconcurrentie (producttype)...

klik voor meer informatie
, een soort “ideale markt”: In een homogeenHomogeenVan gelijke origine. Gezegd van producten, maar ook van marktvormen, markten en marktsegmenten....

klik voor meer informatie
polypoliePolypolieMarktvorm van volledig vrije mededinging of homogeen polypolie. Veel kleine aanbieders die nauwelijks invloed hebben op de prijs omdat het product homogeen is. Elke aanbieder kan zijn hele aanbod kwijt....

klik voor meer informatie
ontstaat een bepaalde marktprijs door de vrije werking van vraag en aanbod. Welke hoeveelheid de verkoperVerkoperNaast de specifieke verkoper, de salesman, zien we in de praktijk een grote verscheidenheid van ¬Ďverkopers¬í. We noemen er enkele: - De merchandiser: door schaalvergroting in de detailhandel verschuift de werkelijke verkooptaak naar de verkoopleider/verkoopdirecteur. De functie van verkoper is...

klik voor meer informatie
ook aanbiedt, de prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
blijft gelijk. Om meer winstWinstHet begrip winst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: - winst: opbrengst minus kosten - nettowinst: opbrengst minus kosten minus belastingen - brutowinst: * winst voor aftrek van belastingen (bedrijfsresultaat) * omzet minus inkoopwaarde van de omzet (bedrijfsresultaat) * omzet...

klik voor meer informatie
te behalen of de omzetOmzetHet totaal van de verkochte producten (= afzet) maal de betaalde prijs. Alleen wanneer de gemiddelde betaalde prijs hoger ligt dan de gemiddelde (integrale) kostprijs per product, maakt de onderneming een winstmarge. Omzet is, naast afzet en winst, een marketingdoel....

klik voor meer informatie
te vergroten, moet de verkoperVerkoperNaast de specifieke verkoper, de salesman, zien we in de praktijk een grote verscheidenheid van ¬Ďverkopers¬í. We noemen er enkele: - De merchandiser: door schaalvergroting in de detailhandel verschuift de werkelijke verkooptaak naar de verkoopleider/verkoopdirecteur. De functie van verkoper is...

klik voor meer informatie
meer producten aanbieden.

Wat gebeurt er als een aanbieder zijn prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
verhoogt? De vele vragers bij deze marktvormMarktvormSituatie waarin een onderneming haar producten moet verkopen. De situatie wordt gekenmerkt door: het aantal marktpartijen, de grootte van de marktpartijen, de aard van het product (homogeen of heterogeen) en de gevoeligheid van de vraag voor prijsveranderingen. In de praktijk onderscheiden we...

klik voor meer informatie
kopen dan het productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
bij een van de vele concurrenten. Doordat de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
doorzichtig is, weet de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
bij welke verkoperVerkoperNaast de specifieke verkoper, de salesman, zien we in de praktijk een grote verscheidenheid van ¬Ďverkopers¬í. We noemen er enkele: - De merchandiser: door schaalvergroting in de detailhandel verschuift de werkelijke verkooptaak naar de verkoopleider/verkoopdirecteur. De functie van verkoper is...

klik voor meer informatie
het productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
het goedkoopst is.
En als de verkoperVerkoperNaast de specifieke verkoper, de salesman, zien we in de praktijk een grote verscheidenheid van ¬Ďverkopers¬í. We noemen er enkele: - De merchandiser: door schaalvergroting in de detailhandel verschuift de werkelijke verkooptaak naar de verkoopleider/verkoopdirecteur. De functie van verkoper is...

klik voor meer informatie
dan zijn prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
verlaagt? Dit zal meestal tot gevolg hebben dat zijn totale winstWinstHet begrip winst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: - winst: opbrengst minus kosten - nettowinst: opbrengst minus kosten minus belastingen - brutowinst: * winst voor aftrek van belastingen (bedrijfsresultaat) * omzet minus inkoopwaarde van de omzet (bedrijfsresultaat) * omzet...

klik voor meer informatie
daalt. De verkoperVerkoperNaast de specifieke verkoper, de salesman, zien we in de praktijk een grote verscheidenheid van ¬Ďverkopers¬í. We noemen er enkele: - De merchandiser: door schaalvergroting in de detailhandel verschuift de werkelijke verkooptaak naar de verkoopleider/verkoopdirecteur. De functie van verkoper is...

klik voor meer informatie
moet nu veel meer producten verkopen om dezelfde winstWinstHet begrip winst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: - winst: opbrengst minus kosten - nettowinst: opbrengst minus kosten minus belastingen - brutowinst: * winst voor aftrek van belastingen (bedrijfsresultaat) * omzet minus inkoopwaarde van de omzet (bedrijfsresultaat) * omzet...

klik voor meer informatie
te behalen.

Volledig vrije mededingingVolledig vrije mededingingVeel aanbieders met ¬Ė in de ogen van de consument ¬Ė identieke producten op een volkomen transparante markt....

klik voor meer informatie
komt nauwelijks voor, maar hier is een voorbeeld dat in de buurt komt: de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
voor mobiele-belminuten. Heel veel aanbieders (de netwerken, maar ook allerlei winkelketens onder eigen merk; de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
heeft nauwelijks voorkeur (bellen is bellen) en op internet zijn de prijzen goed te vergelijken. Je ziet nu aanbiedingen zoals “eerste vijf minuten gratis” of “na vijf minuten gratis”, zodat de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
de prijsinformatie niet meer doorzichtig vindt. Dat is ook precies de bedoeling!

3.7.2 - Monopolistische concurrentie

Monopolistische concurrentieConcurrentieWedijvering om de koopgunst van de afnemers, behorend tot de micro-omgeving van de onderneming. We onderscheiden concurrentie op verschillende niveaus: wensconcurrentie (verschillende behoeftecategorie√ęn), generieke concurrentie (binnen een behoeftecategorie), productvormconcurrentie (producttype)...

klik voor meer informatie
is een marktvormMarktvormSituatie waarin een onderneming haar producten moet verkopen. De situatie wordt gekenmerkt door: het aantal marktpartijen, de grootte van de marktpartijen, de aard van het product (homogeen of heterogeen) en de gevoeligheid van de vraag voor prijsveranderingen. In de praktijk onderscheiden we...

klik voor meer informatie
met veel aanbieders met heterogene producten.

Zuivere concurrentieConcurrentieWedijvering om de koopgunst van de afnemers, behorend tot de micro-omgeving van de onderneming. We onderscheiden concurrentie op verschillende niveaus: wensconcurrentie (verschillende behoeftecategorie√ęn), generieke concurrentie (binnen een behoeftecategorie), productvormconcurrentie (producttype)...

klik voor meer informatie
, zoals bij het homogene oligopolieOligopolieMarktvorm met veel vragers en weinig aanbieders We onderscheiden homogeen oligopolie (homogene producten) en heterogeen oligopolie (heterogene producten). ...

klik voor meer informatie
en de volledige vrije mededinging, is voor een aanbieder niet zo aantrekkelijk. Hij heeft immers nauwelijks invloed op de verkoopprijs en dus ook niet op zijn uiteindelijke winstWinstHet begrip winst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: - winst: opbrengst minus kosten - nettowinst: opbrengst minus kosten minus belastingen - brutowinst: * winst voor aftrek van belastingen (bedrijfsresultaat) * omzet minus inkoopwaarde van de omzet (bedrijfsresultaat) * omzet...

klik voor meer informatie
.

Door middel van productdifferentiatieProductdifferentiatieHet eigen product in vergelijking met concurrerende producten anders, aantrekkelijker maken voor de consument. Dit kan door middel van variaties in model, features, verpakking. Doordat de consument een voorkeur gaat krijgen voor het eigen product, kan een eigen deelmarkt ontstaan. Sommige auteurs...

klik voor meer informatie
kan de individuele aanbieder zich echter aan de prijsconcurrentiePrijsconcurrentieEen van de basisprijsstrategie√ęn. Een actief prijsbeleid met lage prijzen en gericht op omzet- en marktaandeeldoelstellingen....

klik voor meer informatie
onttrekken. ProductdifferentiatieProductdifferentiatieHet eigen product in vergelijking met concurrerende producten anders, aantrekkelijker maken voor de consument. Dit kan door middel van variaties in model, features, verpakking. Doordat de consument een voorkeur gaat krijgen voor het eigen product, kan een eigen deelmarkt ontstaan. Sommige auteurs...

klik voor meer informatie
wil zeggen dat men door middel van reclameReclameOverredende commerci√ęle communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te be√Įnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
, verpakkingVerpakkingDe verpakking speelt tegenwoordig een belangrijke rol; ze omvat veel meer dan bescherming van het product. Andere functies van de verpakking zijn: gebruiksgemak, opvallendheid, herkenbaarheid, emotional appeal, informatiebron, vergemakkelijken van vervoer, opslag en effici√ęnt hanteerbaar bij de...

klik voor meer informatie
en / of producteigenschappen zijn productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
laat verschillen van dat van de concurrenten. Zo krijgt men een groep van ‘trouwe’ consumenten, die een voorkeur aan de dag legt voor het productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
in die gedifferentieerde (veranderde) vorm.

Een prijsverlaging van de concurrent (dus van een enigszins afwijkend product) leidt er dan niet toe dat alle consumenten meteen overschakelen. Ze zijn immers bereid iets meer te betalen voor de door hen geprefereerde productuitvoering. De aanbieder is dus voor een gedeelte monopolist, omdat hij binnen de totale marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
een eigen marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
heeft afgesplitst. Uiteraard is hij geen absolute monopolist. De consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
heeft altijd de mogelijkheid over te gaan op het merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
van een andere producent als de prijsverschillen hem te groot worden.

3.7.3 - Oligopolie

In een oligopolieOligopolieMarktvorm met veel vragers en weinig aanbieders We onderscheiden homogeen oligopolie (homogene producten) en heterogeen oligopolie (heterogene producten). ...

klik voor meer informatie
zijn er zo weinig aanbieders, dat ze op elkaars prijshoogte reageren.

Als de afnemers geen verschil zien tussen producten is het een homogeenHomogeenVan gelijke origine. Gezegd van producten, maar ook van marktvormen, markten en marktsegmenten....

klik voor meer informatie
oligopolieOligopolieMarktvorm met veel vragers en weinig aanbieders We onderscheiden homogeen oligopolie (homogene producten) en heterogeen oligopolie (heterogene producten). ...

klik voor meer informatie
.
Als de producten zichtbaar van elkaar verschillen, en er weinig aanbieders zijn, spreek je van een heterogeenHeterogeenVan verschillende origine. Gezegd van producten, maar ook van marktvormen en markten....

klik voor meer informatie
oligopolieOligopolieMarktvorm met veel vragers en weinig aanbieders We onderscheiden homogeen oligopolie (homogene producten) en heterogeen oligopolie (heterogene producten). ...

klik voor meer informatie
. Vergeleken met een heterogeenHeterogeenVan verschillende origine. Gezegd van producten, maar ook van marktvormen en markten....

klik voor meer informatie
polypoliePolypolieMarktvorm van volledig vrije mededinging of homogeen polypolie. Veel kleine aanbieders die nauwelijks invloed hebben op de prijs omdat het product homogeen is. Elke aanbieder kan zijn hele aanbod kwijt....

klik voor meer informatie
is de prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
bij een heterogeenHeterogeenVan verschillende origine. Gezegd van producten, maar ook van marktvormen en markten....

klik voor meer informatie
oligopolieOligopolieMarktvorm met veel vragers en weinig aanbieders We onderscheiden homogeen oligopolie (homogene producten) en heterogeen oligopolie (heterogene producten). ...

klik voor meer informatie
stabieler, want er is niets te winnen bij een prijsveranderingPrijsveranderingEr kunnen vele redenen zijn om de prijs te veranderen. Voor een prijsverlaging kan pleiten: - prijsverlaging door de concurrent; - overcapaciteit; - doorgeven van prijsverlaging van grondstoffen; - verlies van marktaandeel; - najagen van lagere kosten door toenemend volume. Voor een...

klik voor meer informatie
.

Denk maar eens aan twee fruitboeren op een weekmarkt. Als fruitboer Jan de gangbare prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
van 1 ananas verlaagt naar 1 Euro, dan zakt fruitboer Joop ook met zijn prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
, want anders blijft hij met zijn (bederfelijke) ananassen zitten! Ze verkopen elk nog steeds evenveel, maar tegen lagere prijzen. Dus zullen ze niet graag zo laag gaan met hun prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
.

Maar als Jan denkt: kom, ik verkoopVerkoopAlgemeen: het afsluiten van een ruiltransactie. Ook: onderdeel van het marketinginstrumentarium....

klik voor meer informatie
vandaag mijn ananas voor 5 Euro, dan gaat Joop niet automatisch mee. Zo ontstaat een stabiele prijs: omhoog heeft geen zin, en omlaag brengt alleen maar verlies.

3.7.4 - Monopolie

Het monopolieMonopolieEen marktvorm met veel vragers en slechts één aanbieder....

klik voor meer informatie
is een marktvormMarktvormSituatie waarin een onderneming haar producten moet verkopen. De situatie wordt gekenmerkt door: het aantal marktpartijen, de grootte van de marktpartijen, de aard van het product (homogeen of heterogeen) en de gevoeligheid van de vraag voor prijsveranderingen. In de praktijk onderscheiden we...

klik voor meer informatie
met slechts één aanbieder van een bepaald goed. Er is geen merkconcurrentie en ook geen productvormconcurrentie. De consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
heeft géén (identiek) alternatief. Het gevolg is dat de aanbieder een forse prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
kan vragen en een flinke winstWinstHet begrip winst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: - winst: opbrengst minus kosten - nettowinst: opbrengst minus kosten minus belastingen - brutowinst: * winst voor aftrek van belastingen (bedrijfsresultaat) * omzet minus inkoopwaarde van de omzet (bedrijfsresultaat) * omzet...

klik voor meer informatie
maken.

In onze “open” marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
bestaan eigenlijk geen monopolies: er kan altijd een concurrent komen. Maar voor bijvoorbeeld drinkwater heeft de waterleidingmaatschappij een monopolieMonopolieEen marktvorm met veel vragers en slechts één aanbieder....

klik voor meer informatie
(flessenwater is niet identiek – alleen al doordat het niet altijd en simpel uit de kraan stroomt). Het is dus maar goed als een waterleidingmaatschappij zijn tarieven moet vaststellen samen met de overheidOverheidVerzamelnaam voor instanties die het openbaar gezag over een bepaald gebied of thema voeren. Denk daarbij aan gemeenten, provincies, Rijk, Europese Commissie. Maar ook aan Keuringsdienst voor Waren, Belastingdienst, en al dergelijke overheidsdiensten. In de marketing is de overheid op...

klik voor meer informatie
, anders zou de waterprijs flink kunnen stijgen!

Nu je de verschillen begrijpt, begrijp je dat niet alle markten op dezelfde manier functioneren. Bijvoorbeeld: hoe de marketeerMarketeerBegrip: Marketeer zie ook: Functionele marketingorganisatie Marketingfunctie. In het Nederlands (marketeer) en Engel (marketer) gangbare benaming voor een functionaris die verantwoordelijk is voor marketing. ...

klik voor meer informatie
in een homogeenHomogeenVan gelijke origine. Gezegd van producten, maar ook van marktvormen, markten en marktsegmenten....

klik voor meer informatie
polypoliePolypolieMarktvorm van volledig vrije mededinging of homogeen polypolie. Veel kleine aanbieders die nauwelijks invloed hebben op de prijs omdat het product homogeen is. Elke aanbieder kan zijn hele aanbod kwijt....

klik voor meer informatie
de prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
bepaalt, is heel anders dan in een heterogeenHeterogeenVan verschillende origine. Gezegd van producten, maar ook van marktvormen en markten....

klik voor meer informatie
oligopolie…