» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 3 - Marketingomgeving

Inhoudsopgave

3.8 - Markt neemt nieuw product op

 

3.8.1 - Verspreiding van een nieuw product

Als een consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
een (nieuw) productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
geregeld gaat kopen, noemen we dat adoptieAdoptieHet bewustwordings- en beslissingsproces dat zich bij de consument voltrekt bij de eerste aanschaf van nieuwe producten. De stadia van het proces zijn: - awareness (bewustwording) - interest (belangstelling) - evaluation (beoordeling) - trial (proefaankoop) - adoption (vaste koper worden) Dit...

klik voor meer informatie
, het adoptieprocesAdoptieprocesHet bewustwordings- en beslissingsproces dat zich bij de consument voltrekt bij de eerste aanschaf van nieuwe producten. De stadia van het proces zijn: - awareness (bewustwording) - interest (belangstelling) - evaluation (beoordeling) - trial (proefaankoop) - adoption (vaste koper worden) Dit...

klik voor meer informatie
. In het hoofdstuk over consumentengedragConsumentengedragConsumentengedrag is alles wat een consument doet en zegt bij het kiezen, kopen, gebruiken en vervangen van producten. Consumentengedrag is dus in principe waarneembaar. Consumentengedrag verschilt per consument, maar er zijn overeenkomsten aanwijsbaar in het gedrag en de wijze waarop dit totsta...

klik voor meer informatie
hebben we gezien hoe dit proces kan verlopen.

Sommige mensen adopteren (aanvaarden, aannemen) een productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
eerder dan andere. Zij zijn op dat gebied “nieuwsgierige consumenten”, ofwel “innovators”.

Rogers onderscheidde de volgende categorieën van aanvaarders (of: adopters), die onder marketeers ingeburgerd zijn:
 • innovators (consumptiepioniers): de eerste 2,5% van de potentiële kopers;
 • early adopters (vroege aanvaarders): de volgende 13,5% van de potentiële kopers;
 • early majority (vroege meerderheid): de volgende 34% van de potentiële kopers;
 • late majority (late meerderheid): de volgende 34% van de potentiële kopers;
 • laggards (achterblijvers): de laatste 16% van de potentiële kopers.

Deze categorieën volgen elkaar in de tijd op, zoals je kunt zien in figuur 3.4. In de loopLoopEen of meer vragen in een vragenlijst die een herhaling zijn van reeds gestelde vragen. Hiermede kan de juistheid van beantwoording worden gecontroleerd. Loop is een Engelse term....

klik voor meer informatie
der tijd raakt het productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
“verspreid” over het marktpotentieelMarktpotentieelHet marktpotentieel (of: potentiële markt, maximale vraag) bestaat uit: - alle vraageenheden in de huidige markt - die interesse hebben in een bepaald product - waarvan niet uitgesloten is dat zij dit product ooit zullen aanschaffen - wanneer alle aanbieders een maximale marketinginspanning...

klik voor meer informatie
. Dit is het zogeheten diffusieproces.

Naamsverwarring ligt altijd op de loer in marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
. De adoptiecurveAdoptiecurveGrafische weergave van het adoptieproces....

klik voor meer informatie
is een grafische weergave van het zogeheten diffusieproces (in de hele kopersgroep), dus níet van het adoptieprocesAdoptieprocesHet bewustwordings- en beslissingsproces dat zich bij de consument voltrekt bij de eerste aanschaf van nieuwe producten. De stadia van het proces zijn: - awareness (bewustwording) - interest (belangstelling) - evaluation (beoordeling) - trial (proefaankoop) - adoption (vaste koper worden) Dit...

klik voor meer informatie
(bij de afzonderlijke consument).
Figuur 3.4 Adoptiecurve; diffusieproces

De snelheid van het diffusieproces neemt vaak toe naarmate het aantal adopters toeneemt. Dat is het gevolg van een imitatie-effectImitatie-effectHet verschijnsel dat individuen zich laten beïnvloeden door het (aankoop)gedrag van andere individuen, en wel door hetzelfde te willen doen. ...

klik voor meer informatie
. Consumenten laten zich beïnvloeden door het (aankoop)gedrag van de mensen om hen heen. Bijvoorbeeld: als op een school eenmaal een paar mensen een nieuw soort sportschoenen gekocht, volgen er snel meer.

Binnen een bepaalde productcategorieProductcategorieEen verzameling productgroepen waaruit de afnemer kan kiezen om in een bepaalde of vergelijkbare behoefte te voorzien....

klik voor meer informatie
behoren mensen langere tijd bij dezelfde groep. Een innovator op het gebied van bijv. parfum, is dat vaak jarenlang! In die periode blijft ze nieuwe geuren uitproberen. In welke adoptiecategorieAdoptiecategorieEen van een aantal groepen van kopers, die zich van elkaar onderscheiden ten aanzien van de snelheid waarmee na de introductie van een product het aanvaardingsproces start. E.M. Rogers heeft vijf adoptiecategorieën onderscheiden: - innovators (consumptiepioniers) 2,5%; - early adopters (vroege...

klik voor meer informatie
een bepaalde koperKoperPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
zit, kan dus per productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
verschillen.

Het diffusieproces heeft nog een andere belangrijke wet: de groepen volgen op elkaar. Je kunt de massamarktMassamarktHet grootste segment in de markt: een homogeen segment, waarvoor massagoederen worden geproduceerd....

klik voor meer informatie
(vanaf de early majority) dus niets verkopen, als de innovators en early adoptersEarly adoptersDe kenmerken van de vroege aanvaarders zijn: hoge sociale status, opinieleiders voor de andere groepen, jonger en mobieler dan de majority, niet prijsgevoelig. Deze groep vormt 13,5 procent van de potentiële kopers....

klik voor meer informatie
je productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
links laten liggen.

De marketeerMarketeerBegrip: Marketeer zie ook: Functionele marketingorganisatie Marketingfunctie. In het Nederlands (marketeer) en Engel (marketer) gangbare benaming voor een functionaris die verantwoordelijk is voor marketing. ...

klik voor meer informatie
zal zich daarom altijd richten op innovators, en pas daarna op de volgende adoptersgroepen. Hij wil weten hoe hij elke adoptersgroep het best kan benaderen. OnderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
naar de kenmerken van elke groep (ongeacht de productcategorie) heeft het volgende beeldBeeldEen imago omvat de (bewuste) overtuigingen en de (bewuste en onbewuste) gevoelens van iemand over een onderwerp. In de marketing is zo’n onderwerp bijvoorbeeld een product (productimago; product image), een merk (merkimago; brand image) of een onderneming (ondernemingsimago; corporate image)....

klik voor meer informatie
opgeleverd.

Innovators
Algemene kenmerken:
 • grote vernieuwingsdrang;
 • jong;
 • hoge sociale en economische status;
 • kosmopolitisch (gericht op de hele wereld);
 • mobiel (verplaatsen zich vaak en makkelijk);
 • niet prijsgevoelig.
Kenmerken voor de marketing:

Early adoptersEarly adoptersDe kenmerken van de vroege aanvaarders zijn: hoge sociale status, opinieleiders voor de andere groepen, jonger en mobieler dan de majority, niet prijsgevoelig. Deze groep vormt 13,5 procent van de potentiële kopers....

klik voor meer informatie

Algemene kenmerken:
 • hoge sociale status;
 • opinieleiders voor de andere groepen (zie curve II in de adoptiecurve);
 • jonger en mobieler dan de majority;
 • niet prijsgevoelig.
Kenmerken voor de marketing:

Early majority
Algemene kenmerken:
Kenmerken voor de marketing:
Late majority
Algemene kenmerken:
 • lagere dan gemiddelde status;
 • lager dan gemiddeld inkomen;
 • vooral op hun eigen maatschappelijke groep gericht.
Kenmerken voor de marketing:

Laggards
Algemene kenmerken:
 • lagere dan gemiddelde status;
 • weinig sociale contacten;
 • een zekere weerstand tegen veranderingen.

Kenmerken voor de marketing:
 • moeilijk te beïnvloeden.

3.8.2 - Diffusieproces

Wanneer 100% van de potentiële kopers het productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
geregeld (heeft) gebruikt, is de doordringing in de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
optimaal. Er is dan sprake van een cumulatieve (opgetelde) penetratie van 100%. De gebogen grafiekGrafiekGrafische weergave van gegevens. In het bijzonder: een in een tweeassig stelsel weergegeven frequentieverdeling. Het maken van een grafiek past in rapporteringsfase van het marktonderzoekproces....

klik voor meer informatie
(curve) in figuur 3.5 toont aan hoe dat proces volgens Rogers verloopt. In de loopLoopEen of meer vragen in een vragenlijst die een herhaling zijn van reeds gestelde vragen. Hiermede kan de juistheid van beantwoording worden gecontroleerd. Loop is een Engelse term....

klik voor meer informatie
der tijd (van links naar rechts) koopt/gebruikt een steeds groter percentage van de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
het nieuwe productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
.Figuur 3.5 Cumulatieve penetratiecurve

De curves zijn “ideale figuren”, die je met een korreltje zout moet nemen:

3.8.3 - Beïnvloeding van het diffusieproces

De kenmerken van een nieuw productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
beïnvloeden de snelheid van de diffusie. Internet, bijvoorbeeld, heeft er vijf tot tien jaar over gedaan om tot de early majorityEarly majorityDe kenmerken van de vroege meerderheid zijn: hogere dan gemiddelde status, wachten met adoptie op legitimatie van early adopters, lange periode tussen trial en adoptie. Deze groep vormt 34 procent van de potentiële kopers. ...

klik voor meer informatie
door te dringen. De smartphone daarentegen is binnen enkele jaren ook door de late majorityLate majorityAlgemene kenmerken van deze late meerderheid van kopers zijn: lagere dan gemiddelde status, lager dan gemiddeld inkomen, vooral op eigen groep gericht. Deze groep vormt 34 procent van de potentiële kopers. ...

klik voor meer informatie
geadopteerd. In het algemeen zijn de snelheid en mate van adoptieAdoptieHet bewustwordings- en beslissingsproces dat zich bij de consument voltrekt bij de eerste aanschaf van nieuwe producten. De stadia van het proces zijn: - awareness (bewustwording) - interest (belangstelling) - evaluation (beoordeling) - trial (proefaankoop) - adoption (vaste koper worden) Dit...

klik voor meer informatie
afhankelijk van: Als de diffusie niet meer soepel verloopt, zal de marketeerMarketeerBegrip: Marketeer zie ook: Functionele marketingorganisatie Marketingfunctie. In het Nederlands (marketeer) en Engel (marketer) gangbare benaming voor een functionaris die verantwoordelijk is voor marketing. ...

klik voor meer informatie
willen weten in welke fase en in welke adoptiegroep deze stagnatie optreedt. Hierboven las je een aantal factoren waardoor de adoptieAdoptieHet bewustwordings- en beslissingsproces dat zich bij de consument voltrekt bij de eerste aanschaf van nieuwe producten. De stadia van het proces zijn: - awareness (bewustwording) - interest (belangstelling) - evaluation (beoordeling) - trial (proefaankoop) - adoption (vaste koper worden) Dit...

klik voor meer informatie
en de diffusie snel of juist traag verloopt. Het is een grote marketingblunder om zomaar ‘iets’ te gaan doen, als de oorzaak van de stagnatie niet bekend is: