» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 3 - Marketingomgeving

Inhoudsopgave

3.10 - Samenvatting

Veranderingen in de macro-, meso- en micro-omgevingMicro-omgevingBestaat uit beheersbare interne factoren, zoals de organisatiestructuur van het bedrijf. ...

klik voor meer informatie
van de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
zijn belangrijk voor de marketeerMarketeerBegrip: Marketeer zie ook: Functionele marketingorganisatie Marketingfunctie. In het Nederlands (marketeer) en Engel (marketer) gangbare benaming voor een functionaris die verantwoordelijk is voor marketing. ...

klik voor meer informatie
. Op de macro-omgevingMacro-omgevingDe macro-omgeving bestaat uit een groot aantal niet door de onderneming te benvloeden factoren. Aspecten van de macro-omgeving zijn: - geografische omgeving - demografische omgeving - sociaal-culturele omgeving - sociaal-economische omgeving - economische omgeving - ecologische omgeving -...

klik voor meer informatie
heeft een afzonderlijk bedrijf geen invloed, maar op zijn (interne) micro-omgevingMicro-omgevingBestaat uit beheersbare interne factoren, zoals de organisatiestructuur van het bedrijf. ...

klik voor meer informatie
wel.

Steeds moet een marketeerMarketeerBegrip: Marketeer zie ook: Functionele marketingorganisatie Marketingfunctie. In het Nederlands (marketeer) en Engel (marketer) gangbare benaming voor een functionaris die verantwoordelijk is voor marketing. ...

klik voor meer informatie
weten wat zijn marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
is, hoe groot deze is, en welke positie zijn productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
op deze marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
inneemt. Hiervoor zijn diverse benaderingswijzen behandeld.

Veranderingen in de omgeving zorgen voor zowel kansen als bedreigingen voor een ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
. Inzicht in de marketingomgeving is dus noodzakelijk om als ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
een strategieStrategieIn het algemeen: van te voren vastgestelde handelwijze waardoor men een gesteld doel wil bereiken. In het kader van planning en beleid spreekt men bij strategie over beslissingen op hoofdlijnen, met een uitwerking op de lange termijn (tegenwoordig meestal 3 jaar en langer)....

klik voor meer informatie
(lange-termijn-koers) te hebben.

Denk nu nog eens terug aan het gesprek van de ex-werknemers van het failliete bedrijf aan het begin van dit hoofdstuk. Ze hadden nooit de dreigende ontwikkelingen in de macro- en de meso-omgevingMeso-omgevingBestaat uit die ondernemingen en instanties waarmee de organisatie contacten onderhoudt. Hieronder vallen ook de klanten van de organisatie. ...

klik voor meer informatie
op zich zien afkomen.