» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 4 - Marktonderzoek

Inhoudsopgave

4.1 - Inleiding

Blue Band is een sterk merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
in margarine voor op brood ('Voor moeders die weten wat goed is voor hun kind'), maar zou het ook een goed merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
zijn voor bijvoorbeeld brood zelf? Dat vroeg productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
manager Sander de Wit van Unilever Bestfoods zich af. Hij besloot onderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
te laten doen onder consumenten om te weten te komen welke producten bij het merkimagoMerkimagoDe (unieke) identiteit die het merk aan het product toevoegt....

klik voor meer informatie
passen en welke niet.Het marktonderzoekbureauMarktonderzoekbureauOnderneming die in opdracht van andere organisaties marktonderzoek verricht. Ook verrichten marktonderzoekbureaus onderzoek voor eigen rekening en risico, waarvan ze de resultaten vervolgens al dan niet tegen betaling naar buiten brengen. Er zijn gespecialiseerde bureaus (die bijvoorbeeld alleen...

klik voor meer informatie
vroeg aan een groep consumenten: "Is dit nog Blue Band?" Brood bleek in het merkimagoMerkimagoDe (unieke) identiteit die het merk aan het product toevoegt....

klik voor meer informatie
te passen en zeker brood dat én wit is (de voorkeur van veel kinderen) én net als volkorenbrood vol vezels zit (wat goed is voor de gezondheid).

De productontwikkelaars gingen zo'n soort brood samenstellen. Daarvan liet Sander alle details onderzoeken:
Het nieuwe productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
werd onder de naam Blue Band Goede Start op de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
gebracht en met succes.

Bron: o.a. Tijdschrift voor Marketing


MarktonderzoekMarktonderzoekHet verzamelen en analyseren van gegevens om marketingbeslissingen te kunnen nemen. Marktonderzoek dient voor het beperken van de risico’s die met beslissingen samenhangen. De statistiek biedt bruikbare technieken voor de verwerking van getalsmatige gegevens uit marktonderzoek. Marktonderzoek...

klik voor meer informatie
is het verzamelen en analyseren (uiteenrafelen) van gegevens om marketingbeslissingen te kunnen nemen. De term “marktonderzoek” wordt niet alleen gebruikt voor onderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
van ‘de markt’, maar voor al het onderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
van de interne en externe omgeving van de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
. Soms wordt daarom gesproken van “marketingonderzoek”. Denk daarbij aan een vraag als: is het wettelijk toegestaan om een prijsvraagPrijsvraagBij prijsvragen dingt de consument ¬Ė al dan niet na een aankoop ¬Ė door het leveren van een jureerbare prestatie mee naar een van tevoren vastgesteld aantal prijzen....

klik voor meer informatie
met geldprijzen uit te schrijven voor kinderen?

Succes in marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
is het gevolg van goede beslissingen. En verder van een dosis geluk, want volledige kennis van de wereld en de mensen bestaat niet. Maar neemt een marketeerMarketeerBegrip: Marketeer zie ook: Functionele marketingorganisatie Marketingfunctie. In het Nederlands (marketeer) en Engel (marketer) gangbare benaming voor een functionaris die verantwoordelijk is voor marketing. ...

klik voor meer informatie
betere beslissingen op basis van marktonderzoekMarktonderzoekHet verzamelen en analyseren van gegevens om marketingbeslissingen te kunnen nemen. Marktonderzoek dient voor het beperken van de risico’s die met beslissingen samenhangen. De statistiek biedt bruikbare technieken voor de verwerking van getalsmatige gegevens uit marktonderzoek. Marktonderzoek...

klik voor meer informatie
? En hoe moet je marktonderzoekMarktonderzoekHet verzamelen en analyseren van gegevens om marketingbeslissingen te kunnen nemen. Marktonderzoek dient voor het beperken van de risico’s die met beslissingen samenhangen. De statistiek biedt bruikbare technieken voor de verwerking van getalsmatige gegevens uit marktonderzoek. Marktonderzoek...

klik voor meer informatie
eigenlijk aanpakken? Daarover gaat dit hoofdstuk.