» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 4 - Marktonderzoek

Inhoudsopgave

4.5 - Fase 2: onderzoeksopzet en gegevensbronnen bepalen

Het antwoord op de onderzoeksvragen - de gezochte informatieInformatieAntwoord op een vraag, over het algemeen afgeleid van gegevens, door daarin een verband te vinden. Daarom ook wel: geordende gegevens. ...

klik voor meer informatie
- moet komen uit het interpreteren van de gegevens uit bepaalde gegevensbronnen. Welke gegevens zijn al verzameld? Waar zijn deze te verkrijgen? En welke vraag moet voor het eerst worden uitgezocht? Wie kan ons dan die gegevens verschaffen?

Verschil tussen gegevens en informatie
Er is een verschil tussen gegevens en informatieInformatieAntwoord op een vraag, over het algemeen afgeleid van gegevens, door daarin een verband te vinden. Daarom ook wel: geordende gegevens. ...

klik voor meer informatie
. Gegevens zijn losse feiten, nog zonder verband. InformatieInformatieAntwoord op een vraag, over het algemeen afgeleid van gegevens, door daarin een verband te vinden. Daarom ook wel: geordende gegevens. ...

klik voor meer informatie
ontstaat uit de verwerking (zoals beoordelen, selecterenSelecterenFunctie van de handel waarbij de nadruk ligt op het vormen van het assortiment. ...

klik voor meer informatie
, sorteren, middelen, combineren) van gegevens. InformatieInformatieAntwoord op een vraag, over het algemeen afgeleid van gegevens, door daarin een verband te vinden. Daarom ook wel: geordende gegevens. ...

klik voor meer informatie
geeft antwoord op een bepaalde vraag.

CASUS
Wanneer Ferco Matini aan 4400 klantenkaarthouders laat vragen hoe en wanneer men zijn kaart gebruikt, krijgt hij tienduizenden gegevens. Eén zo’n gegevenGegevenLos feit, zonder verband met een ander feit. Ook: enkelvoudige waarneming. In tegenstelling tot informatie....

klik voor meer informatie
is het antwoord op één vraag, gesteld aan één persoon. Zo'n gegevenGegevenLos feit, zonder verband met een ander feit. Ook: enkelvoudige waarneming. In tegenstelling tot informatie....

klik voor meer informatie
levert geen inzicht op voor Langleven. Met alle gegevens samen kan Matini gemiddelden per kaart berekenen. Dan heeft hij informatieInformatieAntwoord op een vraag, over het algemeen afgeleid van gegevens, door daarin een verband te vinden. Daarom ook wel: geordende gegevens. ...

klik voor meer informatie
om de vraag te beantwoorden ‘Wat doen Hypercard-houders anders dan houders van kaarten van Albert Heijn en Edah?’.


Objecten, universum, respondenten, proefpersonen
OnderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
is altijd gericht op een onderwerp. Als het onderwerp 'de markt' is, moet je uitzoeken wat je van die marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
wilt weten: wat zijn de voor het onderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
relevante objecten. Zulke objecten kunnen bijvoorbeeld zijn: NB: de voorbeelden laten zien dat uiteenlopende dingen (acties, auto’s) onderwerp van onderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
kunnen zijn.

Alle objecten samen heten het universumUniversumDe verzameling van alle voor een onderzoek relevante objecten. Het woord ¬Ďpopulatie¬í wordt ook gebruikt als het niet gaat om mensen, maar om dingen, organisaties, enzovoort. De omvang van de populatie wordt weergegeven met het symbool N (merk op dat de steekproefgrootte wordt weergegeven met het...

klik voor meer informatie
. Hiervoor gebruikt men ook het woord populatiePopulatieDe verzameling van alle voor een onderzoek relevante objecten. Het woord ¬Ďpopulatie¬í wordt ook gebruikt als het niet gaat om mensen, maar om dingen, organisaties, enzovoort. De omvang van de populatie wordt weergegeven met het symbool N (merk op dat de steekproefgrootte wordt weergegeven met het...

klik voor meer informatie
, zelfs als het niet gaat om mensen, maar bijvoorbeeld om roeibootverhuurbedrijven.

Respondenten (letterlijk: antwoordgevers) zijn mensen die voor het onderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
nuttige informatieInformatieAntwoord op een vraag, over het algemeen afgeleid van gegevens, door daarin een verband te vinden. Daarom ook wel: geordende gegevens. ...

klik voor meer informatie
hebben geleverd. Zij maken deel uit van de populatiePopulatieDe verzameling van alle voor een onderzoek relevante objecten. Het woord ¬Ďpopulatie¬í wordt ook gebruikt als het niet gaat om mensen, maar om dingen, organisaties, enzovoort. De omvang van de populatie wordt weergegeven met het symbool N (merk op dat de steekproefgrootte wordt weergegeven met het...

klik voor meer informatie
. Enkele voorbeelden:
  • willekeurige klanten die zijn ondervraagd;
  • mensen die een enquête hebben ingevuld;
  • deskundigen die zijn ondervraagd.
Proefpersonen zijn mensen die deelnemen aan een proef, waarbij hun gedragGedragAlle uiterlijk waarneembare bewegingen en uitlatingen van een persoon. Voorbeelden: - gelaatsuitdrukkingen; - uitspraken en uitroepen; - lichamelijke bewegingen. Of iemand bepaald gedrag vertoont, hangt ¬Ė behalve van een gedragsintentie ¬Ė af van de eigenschappen van de situatie waarin iemand...

klik voor meer informatie
wordt geobserveerd. Zij maken deel uit van de populatiePopulatieDe verzameling van alle voor een onderzoek relevante objecten. Het woord ¬Ďpopulatie¬í wordt ook gebruikt als het niet gaat om mensen, maar om dingen, organisaties, enzovoort. De omvang van de populatie wordt weergegeven met het symbool N (merk op dat de steekproefgrootte wordt weergegeven met het...

klik voor meer informatie
. Soms stelt de marktonderzoeker de proefpersonen ook vragen. Voorbeeld: past brood in het beeldBeeldEen imago omvat de (bewuste) overtuigingen en de (bewuste en onbewuste) gevoelens van iemand over een onderwerp. In de marketing is zo’n onderwerp bijvoorbeeld een product (productimago; product image), een merk (merkimago; brand image) of een onderneming (ondernemingsimago; corporate image)....

klik voor meer informatie
dat u hebt van Blue Band? (zie het voorbeeld aan het begin van dit hoofdstuk).

CASUS
Marktonderzoeker Ferco Matini heeft een bestand met 255.280 klantenkaarthouders (populatie, universum). Daarvan laat hij er 4400 (steekproef) benaderen voor een enquête en 1642 mensen werken mee (respondenten).