» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 1 - Wat is Marketing?

Inhoudsopgave

1.4 - Het ontstaan van marketing

Het lijkt heel logisch om de behoeften en wensen van de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
te hanteren als uitgangspunt bij de productie en de verkoopVerkoopAlgemeen: het afsluiten van een ruiltransactie. Ook: onderdeel van het marketinginstrumentarium....

klik voor meer informatie
van goederen en diensten. Toch is dit in het verleden niet altijd zo geweest. En ook tegenwoordig gaat nog niet elke ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
uit van de marketingfilosofie. In de loopLoopEen of meer vragen in een vragenlijst die een herhaling zijn van reeds gestelde vragen. Hiermede kan de juistheid van beantwoording worden gecontroleerd. Loop is een Engelse term....

klik voor meer informatie
der jaren waren er steeds andere ideeën (concepten) hoe een bedrijf succesvol kan zijn. We onderscheiden:
  • het productieconcept
  • het productconcept
  • het verkoopconcept
  • het marketingconcept
  • het societal-marketingconcept

1.4.1 - Het productieconcept

Het productieconcept gaat ervan uit dat de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
producten wil die betaalbaar en verkrijgbaar zijn. De ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
richt zich op efficiency (efficiënty): een zo goedkoop mogelijke productie en distributieDistributieBegrip: Distributie zie ook: Distributiekanaal Vier Ps Instrument van de marketingmix, een van de zogeheten Vier Ps. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het...

klik voor meer informatie
. Het productieconcept leidt daarom tot goedkope massaproductie en massadistributie. De eerste die dit concept in praktijkPraktijkDagelijkse activiteiten. In het kader van planning, beleid en strategie spreekt men over het laagste niveau. Ook op operationeel niveau is (uiteraard) sprake van beslissingen, maar deze hebben vanuit een planningsoptiek geen langdurige invloed op de bedrijfsvoering. In de praktijk...

klik voor meer informatie
bracht, was Henry Ford. Hij ging ervan uit dat alle Amerikaen een auto wilden kopen, als ze die zouden kunnen betalen.
De aandacht werd dus gericht op het verlagen van de kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
. Daarom werd de productie aan de lopende band bedacht: per auto zo min mogelijk kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
. Ford ging zelfs zo ver in zijn kostenverlaging, dat hij het aantal kleuren van zijn auto’s beperkte tot één: zwart. Die verf was goedkoop, er hoefde nooit van kleur gewisseld te worden en de auto kon overal verkocht worden.
In het algemeen zal het productieconcept alleen succes hebben, als de vraag groter is dan het aanbod (schaarste). Als de schaarsteSchaarsteIn de economie gaan we uit van een relatief schaarstebegrip. De vraag naar producten is groter dan het aanbod. Schaarste dwingt de consument tot economisch handelen....

klik voor meer informatie
afneemt en de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
meer eisen kan stellen, komt het productieconcept onder druk te staan.

1.4.2 - Het productconcept

Het uitgangspunt van het productconceptProductconceptOndernemingsdenken waarbij men ervan uitgaat dat afnemers vooral kwaliteitsproducten wensen. De inspanning van de onderneming is dan ook hoofdzakelijk gericht op productverbetering en kwaliteitsverbetering. Ook: omschrijving van het product vanuit de koop- of gebruikssituatie van de consument. ...

klik voor meer informatie
is dat de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
díe producten kiest die kwalita¬tief het meest bieden voor het geld. Dit betekent dat volgens dit concept de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
de nadruk moet leggen op productverbetering en kwaliteitsverbetering. ‘KwaliteitKwaliteitHieronder kunnen we verstaan de technische kwaliteit van een product en de consumentenkwaliteit van een product, respectievelijk de technische specificaties en de mate waarin volgens de consument het product zijn functies vervult....

klik voor meer informatie
is onze kracht’ en ‘Goede wijn behoeft geen krans’ zijn de slagzinnen die scoren. Veel nadruk wordt dan ook gelegd op de techni¬sche kwaliteitKwaliteitHieronder kunnen we verstaan de technische kwaliteit van een product en de consumentenkwaliteit van een product, respectievelijk de technische specificaties en de mate waarin volgens de consument het product zijn functies vervult....

klik voor meer informatie
van het productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
.

Maar kijk uit: als “het beste” volgens de leverancier iets anders is dan volgens de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
, dan verkoopt hij niet veel! Volgens het marketingconceptMarketingconceptBegrip: Marketingconcept zie ook: Productconcept Productieconcept Societal-marketingconcept Het beginsel dat de behoeften van de consument uitgangspunt zijn voor alle ondernemingsbeslissingen. In dit verband maakt men het volgende onderscheid: - marktgericht: gericht op kansen en...

klik voor meer informatie
biedt een productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
dat aansluit bij de behoeften van de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
meer zekerheid op verkoopsucces.

1.4.3 - Het verkoopconcept

Bij het verkoopconceptVerkoopconceptOndernemingsdenken waarbij men ervan uitgaat dat een consument alleen koopt als hij een bepaalde behoefte heeft, en dat deze behoefte kan worden gestimuleerd. Producten worden niet gekocht maar verkocht, als de onderneming maar een goed verkoopapparaat heeft en sterke druk uitoefent....

klik voor meer informatie
(of: selling concept) gaat men ervan uit dat een consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
alleen koopt als hij een bepaalde behoefteBehoefteEen behoefte is een door de mens geconstateerd tekort aan iets. Er is altijd een inwendige of uitwendige prikkel voordat iemand zich bewust wordt van een behoefte. Als de behoefte bewust en intens genoeg is, ontstaat een motief. Binnen behoeften is er een onderscheid tussen de primaire...

klik voor meer informatie
heeft en dat deze behoeften kunnen worden versterkt door stimulerende maatregelen.
Men zegt dan: Producten worden niet gekocht maar verkocht. Dit betekent dat de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
met behulp van een sterk verkoopapparaat en veel reclameReclameOverredende commercile communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te benvloeden. Reclame kan op...

klik voor meer informatie
tegemoet treedt.

Vooral op markten waar het aanbod de vraag overtreft en waar de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
zich nauwelijks zijn behoeften realiseert, kan dit concept succes hebben. Voorbeelden zijn te vinden bij de verkoopVerkoopAlgemeen: het afsluiten van een ruiltransactie. Ook: onderdeel van het marketinginstrumentarium....

klik voor meer informatie
van verzekeringen en auto’s en bij iedereen die op straat en aan de deur iets probeert te slijten.
Een groot gevaar van het verkoopconceptVerkoopconceptOndernemingsdenken waarbij men ervan uitgaat dat een consument alleen koopt als hij een bepaalde behoefte heeft, en dat deze behoefte kan worden gestimuleerd. Producten worden niet gekocht maar verkocht, als de onderneming maar een goed verkoopapparaat heeft en sterke druk uitoefent....

klik voor meer informatie
is dat de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
spijt krijgt van een ‘opgedrongen’ aankoopAankoopDe aanschaf tegen betaling van een bepaald product of merk door een consument of een industrile onderneming. Bij verbruiksgoederen is er onderscheid tussen: - eerste aankoop, ook probeeraankoop of initile aankoop en - herhalingsaankoop (repeat purchase),...

klik voor meer informatie
. Hierdoor bouw je geen relatieRelatieIn dienstenmarketing: commercieel verband tussen klant en dienstverlener. Er wordt onderscheid gemaakt tussen continue en discrete relaties....

klik voor meer informatie
op met de klantKlantPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
en de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
, en zullen herhalingsaankopen uitblijven.

1.4.4 - Het marketingconcept

Het marketingconceptMarketingconceptBegrip: Marketingconcept zie ook: Productconcept Productieconcept Societal-marketingconcept Het beginsel dat de behoeften van de consument uitgangspunt zijn voor alle ondernemingsbeslissingen. In dit verband maakt men het volgende onderscheid: - marktgericht: gericht op kansen en...

klik voor meer informatie
(zie figuur 1.2) gaat ervan uit succesvol zakendoen betekent: uitgaan van de behoeften van de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
. De hele ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
moet daarop gericht zijn, niet enkel de verkoopafdeling. En omdat behoeften veranderen, verandert de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
mee: contacten met klanten veranderen (bijv. klantenservice via social media), nieuwe producten en andere eisen aan leveranciers, nieuwe promotievormen, andere distributieDistributieBegrip: Distributie zie ook: Distributiekanaal Vier Ps Instrument van de marketingmix, een van de zogeheten Vier Ps. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het...

klik voor meer informatie
(bijv. ook tweedehands producten van je klanten helpen verkopen).

Het marketingconceptMarketingconceptBegrip: Marketingconcept zie ook: Productconcept Productieconcept Societal-marketingconcept Het beginsel dat de behoeften van de consument uitgangspunt zijn voor alle ondernemingsbeslissingen. In dit verband maakt men het volgende onderscheid: - marktgericht: gericht op kansen en...

klik voor meer informatie
geeft dus geen pasklaar antwoord: lagere kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
of een betere kwaliteitKwaliteitHieronder kunnen we verstaan de technische kwaliteit van een product en de consumentenkwaliteit van een product, respectievelijk de technische specificaties en de mate waarin volgens de consument het product zijn functies vervult....

klik voor meer informatie
of harder proberen te verkopen leiden niet altijd tot meer succes!
Figuur 1.2 Het marketingconceptMarketingconceptBegrip: Marketingconcept zie ook: Productconcept Productieconcept Societal-marketingconcept Het beginsel dat de behoeften van de consument uitgangspunt zijn voor alle ondernemingsbeslissingen. In dit verband maakt men het volgende onderscheid: - marktgericht: gericht op kansen en...

klik voor meer informatie


Alle afdelingen in een marktgerichte ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
laten zich leiden door de behoeften van de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
. Ze ondersteunen elkaar en vullen elkaar aan. Een hokjesmentaliteit, waarbij iedere afdeling haar eigen doelstellingen heeft, is uit den boze.

Vaak worden marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
en verkoopVerkoopAlgemeen: het afsluiten van een ruiltransactie. Ook: onderdeel van het marketinginstrumentarium....

klik voor meer informatie
nog als twee afzonderlijke afdelingen of activiteiten gezien. VerkoopVerkoopAlgemeen: het afsluiten van een ruiltransactie. Ook: onderdeel van het marketinginstrumentarium....

klik voor meer informatie
heeft dan tot taakTaakWerkzaamheid, activiteit. Een aantal gelijksoortige en gelijkwaardige taken vormt samen een functie....

klik voor meer informatie
de omzetOmzetHet totaal van de verkochte producten (= afzet) maal de betaalde prijs. Alleen wanneer de gemiddelde betaalde prijs hoger ligt dan de gemiddelde (integrale) kostprijs per product, maakt de onderneming een winstmarge. Omzet is, naast afzet en winst, een marketingdoel....

klik voor meer informatie
te stimuleren en marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
moet alles daaromomheen organiserenOrganiserenHet doelbewust, doelgericht en doelmatig samenvoegen van mensen en middelen om gestelde doelen te bereiken....

klik voor meer informatie
, zoals nieuwe producten, nieuwe reclameReclameOverredende commercile communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te benvloeden. Reclame kan op...

klik voor meer informatie
, nieuwe verkooppunten. Dat lijkt toch meer op het verkoopconceptVerkoopconceptOndernemingsdenken waarbij men ervan uitgaat dat een consument alleen koopt als hij een bepaalde behoefte heeft, en dat deze behoefte kan worden gestimuleerd. Producten worden niet gekocht maar verkocht, als de onderneming maar een goed verkoopapparaat heeft en sterke druk uitoefent....

klik voor meer informatie
. In het marketingconceptMarketingconceptBegrip: Marketingconcept zie ook: Productconcept Productieconcept Societal-marketingconcept Het beginsel dat de behoeften van de consument uitgangspunt zijn voor alle ondernemingsbeslissingen. In dit verband maakt men het volgende onderscheid: - marktgericht: gericht op kansen en...

klik voor meer informatie
is “verkopen” opgenomen in het marketingbeleid: ook hoe en waar en door wie er verkocht wordt, zijn keuzes waarbij de wensen van de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
leidend moeten zijn.

Het invoeren van het marketingconceptMarketingconceptBegrip: Marketingconcept zie ook: Productconcept Productieconcept Societal-marketingconcept Het beginsel dat de behoeften van de consument uitgangspunt zijn voor alle ondernemingsbeslissingen. In dit verband maakt men het volgende onderscheid: - marktgericht: gericht op kansen en...

klik voor meer informatie

Het marketingconceptMarketingconceptBegrip: Marketingconcept zie ook: Productconcept Productieconcept Societal-marketingconcept Het beginsel dat de behoeften van de consument uitgangspunt zijn voor alle ondernemingsbeslissingen. In dit verband maakt men het volgende onderscheid: - marktgericht: gericht op kansen en...

klik voor meer informatie
stelt dat de hele ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
zich bewust op de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
en op de behoeften richt.
Als het topmanagementTopmanagementDe top van de onderneming. De voornaamste functie is de constituerende leiding, de strategische planning van de onderneming. Hiernaast komen de dirigerende leiding (leiding geven aan andere leidinggevende functionarissen in de onderneming) en de controle van het gehele ondernemingsgebeuren....

klik voor meer informatie
er niet achter staat, zal invoering van het marketingconceptMarketingconceptBegrip: Marketingconcept zie ook: Productconcept Productieconcept Societal-marketingconcept Het beginsel dat de behoeften van de consument uitgangspunt zijn voor alle ondernemingsbeslissingen. In dit verband maakt men het volgende onderscheid: - marktgericht: gericht op kansen en...

klik voor meer informatie
louter op papier bestaan. Als de verkoopleiding zich alleen maar marketingmanagerMarketingmanagerFunctie binnen een marketinggeorinteerde onderneming, waarbij de persoon die de functie vervult verantwoordelijk is voor de analyse, planning en controle van de marketingactiviteiten, al dan niet met behulp van ondergeschikte productmanagers...

klik voor meer informatie
gaat noemen, is het marketingconceptMarketingconceptBegrip: Marketingconcept zie ook: Productconcept Productieconcept Societal-marketingconcept Het beginsel dat de behoeften van de consument uitgangspunt zijn voor alle ondernemingsbeslissingen. In dit verband maakt men het volgende onderscheid: - marktgericht: gericht op kansen en...

klik voor meer informatie
een wassen neus. En als de productieleiding ook niet bereid of in staat is vanuit de behoeften van de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
te denken, is de invoering van het marketingconceptMarketingconceptBegrip: Marketingconcept zie ook: Productconcept Productieconcept Societal-marketingconcept Het beginsel dat de behoeften van de consument uitgangspunt zijn voor alle ondernemingsbeslissingen. In dit verband maakt men het volgende onderscheid: - marktgericht: gericht op kansen en...

klik voor meer informatie
eveneens een mislukking.

In de praktijkPraktijkDagelijkse activiteiten. In het kader van planning, beleid en strategie spreekt men over het laagste niveau. Ook op operationeel niveau is (uiteraard) sprake van beslissingen, maar deze hebben vanuit een planningsoptiek geen langdurige invloed op de bedrijfsvoering. In de praktijk...

klik voor meer informatie
is het ombouwen van een product- of verkoopgerichte ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
naar een marktgerichte ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
een langdurig proces. In veel ondernemingen is er een aparte marketingafdelingMarketingafdelingBundeling van alle commercile werkzaamheden in n afdeling met aan het hoofd een marketingmanager....

klik voor meer informatie
gekomen. Andere afdelingen (zoals Inkoop, ProductontwikkelingProductontwikkelingBegrip dat op drie manieren kan worden onderscheiden, namelijk als: - Groeistrategie: met nieuwe producten op de bestaande markt de omzet verhogen. Macro-omgeving en concurrentie, groei, continuteit en winst maken productontwikkeling noodzakelijk. We kennen de volgende groeistrategien: *...

klik voor meer informatie
, Kwaliteitscontrole, VerkoopVerkoopAlgemeen: het afsluiten van een ruiltransactie. Ook: onderdeel van het marketinginstrumentarium....

klik voor meer informatie
, Administratie) komen soms rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
manager. Als bijvoorbeeld de afdeling Inkoop de laagste prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
belangrijk vindt, maar de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
vindt de juiste kleur belangijker – dan is dat niet goed voor het resultaat van het bedrijf. 

Tegenwoordig zijn er ook ondernemingen waar marktgericht opereren al in alle functies, in alle afdelingen, in alle keuzes van de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
is opgenomen. De meest marktgerichte ondernemingen hebben vaak geen marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
manager (meer)!Oorzaken en redenen om het marketingconceptMarketingconceptBegrip: Marketingconcept zie ook: Productconcept Productieconcept Societal-marketingconcept Het beginsel dat de behoeften van de consument uitgangspunt zijn voor alle ondernemingsbeslissingen. In dit verband maakt men het volgende onderscheid: - marktgericht: gericht op kansen en...

klik voor meer informatie
in te voeren
Waarom is het marketingconceptMarketingconceptBegrip: Marketingconcept zie ook: Productconcept Productieconcept Societal-marketingconcept Het beginsel dat de behoeften van de consument uitgangspunt zijn voor alle ondernemingsbeslissingen. In dit verband maakt men het volgende onderscheid: - marktgericht: gericht op kansen en...

klik voor meer informatie
nu zo breed aanvaard in onze bedrijven en organisaties? Waarom zijn er zo veel studies waar het vak MarketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
bij hoort?
Soms voelt een bedrijf zich in het nauw gedreven, en hoopt men door het marketingconceptMarketingconceptBegrip: Marketingconcept zie ook: Productconcept Productieconcept Societal-marketingconcept Het beginsel dat de behoeften van de consument uitgangspunt zijn voor alle ondernemingsbeslissingen. In dit verband maakt men het volgende onderscheid: - marktgericht: gericht op kansen en...

klik voor meer informatie
een uitweg te vinden:

1.4.5 - Het societal-marketingconcept

De uitkomsten van de hiervoor behandelde concepten zijn voor de maatschappij niet altijd acceptabel. We kunnen alle voedsel en grondstoffen gebruiken voor de westerse consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
, maar is er dan genoeg voedsel in de derde wereld? Zijn we ondertussen het milieu aan het vervuilen en onze energiebronnen aan het uitputten? .

Het stellen van zulke vragen leidt tot een ander marketingconcept: het societal-marketingconceptSocietal-marketingconceptOndernemingsdenken waarbij het lange-termijnwelzijn van de consument (en dus van de maatschappij als geheel) centraal staat....

klik voor meer informatie
, ook wel value marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
genoemd. Niet alleen de behoefteBehoefteEen behoefte is een door de mens geconstateerd tekort aan iets. Er is altijd een inwendige of uitwendige prikkel voordat iemand zich bewust wordt van een behoefte. Als de behoefte bewust en intens genoeg is, ontstaat een motief. Binnen behoeften is er een onderscheid tussen de primaire...

klik voor meer informatie
van de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
staat centraal (korte termijn), maar ook het welzijn van de maatschappij en de wereld (lange termijn).

Het is voor ondernemingen soms moeilijk om rekening te houden met de maatschappelijke gevolgen van hun activiteiten. De reden daarvoor is dat welzijnsvriendelijker producten soms duurder zijn om te produceren. En als de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
er niet uitdrukkelijk om vraagt en bereid is dit extra geld te betalen, prijst de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
die daarmee wél rekening houdt, zichzelf uit de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
.

Gelukkig zijn daarvoor oplossingen bedacht:
Je ziet dus de laatste jaren vooruitgang, zowel bij de consumenten als bij de producenten: fosfaatvrije wasmiddelen, pvc-vrije verpakkingen, enzovoort. Uiteraard speelt de overheidOverheidVerzamelnaam voor instanties die het openbaar gezag over een bepaald gebied of thema voeren. Denk daarbij aan gemeenten, provincies, Rijk, Europese Commissie. Maar ook aan Keuringsdienst voor Waren, Belastingdienst, en al dergelijke overheidsdiensten. In de marketing is de overheid op...

klik voor meer informatie
hierin een belangrijke rolRolHet gedragspatroon dat iemand heeft in een bepaalde situatie. Eenzelfde persoon kan meerdere rollen vervullen: koper, beslisser, enzovoort. Rol is een sociale factor in het koopbeslissingsproces...

klik voor meer informatie
. Zij is immers bij uitstek geschikt om af te dwingen dat men rekening houdt met de schadelijke effecten op lange termijn van huidige consumptie- en productiebeslissingen.

Het is steeds meer mensen duidelijk dat ieder bedrijf zich moet bekommeren om de lange-termijn-effecten van zijn keuzes. Ook in het bedrijfsleven is dit nu meer en meer aanvaard. Societal marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
is zodoende meer “mainstream” geworden, en je hoort de term “societal” nu weer minder als men het over (societal) marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
heeft!

MarketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
heeft vele functies en namen gekregen:
Deze andere namen gaan dus meestal over specialisaties van marketing: op markten en doelgroepen, afzonderlijke marketinginstrumenten en manieren van communiceren.