» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 4 - Marktonderzoek

Inhoudsopgave

4.7 - Verkennend, beschrijvend en verklarend onderzoek

MarktonderzoekMarktonderzoekHet verzamelen en analyseren van gegevens om marketingbeslissingen te kunnen nemen. Marktonderzoek dient voor het beperken van de risico’s die met beslissingen samenhangen. De statistiek biedt bruikbare technieken voor de verwerking van getalsmatige gegevens uit marktonderzoek. Marktonderzoek...

klik voor meer informatie
kan drie verschillende functies hebben: de omgeving verkennen, de omgeving beschrijven, of een verband tussen oorzaak en gevolg proberen aan te tonen. Er is zodoende sprake van:
1. verkennend onderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
,
2. beschrijvend onderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
,
3. verklarend onderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
.

Deze driedeling van marktonderzoekMarktonderzoekHet verzamelen en analyseren van gegevens om marketingbeslissingen te kunnen nemen. Marktonderzoek dient voor het beperken van de risico’s die met beslissingen samenhangen. De statistiek biedt bruikbare technieken voor de verwerking van getalsmatige gegevens uit marktonderzoek. Marktonderzoek...

klik voor meer informatie
is uitgewerkt in tabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
4.2.


TabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
4.2 Driedeling van marktonderzoek
  Verkennend onderzoek
(exploratief onderzoek) 
verklarend onderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
(descriptief onderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
,
beschrijvend onderzoek 
toetsen onderzoek (causaal onderzoek) 
 Doel  inzicht krijgen in onderwerp en problematiek  inzicht krijgen in de relevante variabelen  inzicht krijgen in de werking van oorzaak en gevolg
 Inhoud van onderzoek  mogelijke verklaringen en oplossingen vinden (hypothese opstellen)  toetsen van een hypothese over samenhang tussen twee of meer variabelen (correlatie)  toetsen van een hypothese over oorzakelijke samenhang tussen twee of meer variabelen (causaal verband)
 Fase in onderzoek  vaak in begin van onderzoeksproces  wanneer duidelijk is welke variabelen relevant kunnen zijn  pas wanneer duidelijk is welke factoren oorzaak en gevolg van elkaar kunnen zijn
 Veelgebruike technieken (1)  gesprekken met betrokkenen en deskundigen (expertinterview, field research, veldonderzoek)  continu verzamelen en registreren van gegevens  veldexperiment
 Voorbeeld van techniek 1  een panel van consumenten praat over hoe ze gebruikmaken van klantenkaarten  registreren van alle kassagegevens in de supermarkt via de scanner  een winkelaanbieding maken en kijken hoe mensen erop reageren
 Veelgebruikte technieken (2)  bestaande informatie over het onderwerp zoeken in gegevensbestanden, op internet, etc. (desk research, bureauonderzoek)  onderzoeken van de samenhang tussen variabelen via enquête, interview, observatie  laboratorium-experiment
 Voorbeeld van techniek 2  kijken op internet naar welke landen Nederland veel zuivel exporteert  koppelen van informatie over weekaanbiedingen aan de kassagegevens van de supermarkt  respondenten vragen boodschappenlijstjes te maken wanneer ze wel of juist niet weten wat de aanbieding is


Afhankelijk van de onderzoeksvraag kiest de marktonderzoeker voor één van deze soorten van marktonderzoekMarktonderzoekHet verzamelen en analyseren van gegevens om marketingbeslissingen te kunnen nemen. Marktonderzoek dient voor het beperken van de risico¬ís die met beslissingen samenhangen. De statistiek biedt bruikbare technieken voor de verwerking van getalsmatige gegevens uit marktonderzoek. Marktonderzoek...

klik voor meer informatie
.