» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 4 - Marktonderzoek

Inhoudsopgave

4.9 - Secundair onderzoek

OnderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
op basis van secundaire gegevens heet secundair onderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
(desk resarch). Het is onderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
dat in principe ‘achter het bureau’ kan geschieden. Omdat desk researchResearchTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
in verhouding goedkoop is, is het vaak de eerste stap voor de marktonderzoeker. Daarvoor maakt hij gebruik van interne en/of externe bronnen.4.9.1 - Interne bronnen van secundaire gegevens

Interne secundaire gegevens zijn binnen de organisatieOrganisatieIn de organisatieleer: samenstel van productiemiddelen, procedures en mensen in een onderneming dat ertoe moet bijdragen dat specifieke kennis en/of vaardigheid van bepaalde personen op doelmatige wijze wordt aangewend voor de opstelling en realisering van het beleid van die onderneming. In de...

klik voor meer informatie
aanwezig. Interessante gegevensbronnen kunnen zijn:
  • administratie;
  • klantenregister (klantendatabase);
  • vertegenwoordigersrapporten;
  • gesprekken met afnemers, concurrenten, detaillisten;
  • bezoekrapporten van beurzen en andere evenementen;
  • klachtenregister;
  • jaarverslagen;
  • marketingplannen;
  • 'oude' onderzoeksrapporten.4.9.2 - Externe bronnen van secundaire gegevens

Externe secundaire gegevens zijn buiten de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
vastgelegd. Belangrijke externe bronnen voor secundaire gegevens staan in tabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
4.3

TabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
4.3 Externe bronnen voor secundaire gegevens
Bron Publicaties Onderwerp
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) www.cbs.nl en statline.cbs.nl
jaarboek Statistiek
Nederland, inwoners en bedrijven (kenmerken, activiteiten, etc.)
Kamer van KoophandelKoophandelLichaam dat het bedrijfsleven in al zijn schakeringen vertegenwoordigt. In Nederland zijn er 21. De functie van de KvK is meervoudig: adviseren, dienstverlening en uitvoeren. Deze functies zijn gericht op de overheid en het bedrijfsleven. Onder de uitvoerende functie valt het bijhouden van het...

klik voor meer informatie
en Fabrieken
(kvK) (per regio)
jaarrekeningen, regionaal economisch onderzoek, Handels- resp. Stichtingenregister regionale bedrijven, stichtingen (kenmerken, activiteiten, bestuurders, resultaten), brnache-informatie, wetten en regels
Databank Kamers van Koophandel www.kvk.nl bedrijven, stichtingen in Nederland (kenmerken, activiteiten, bestuurders, resultaten)
Sociaal en Cultureel Planbureau www.scp.nl Nederland, inwoners (sociale, culturele, economische ontwikkelingen)
Centraal Planbureau www.cpb.nl (inter)nationale economische ontwikkelingen
Onderzoek voor bedrijf en beleid (EIM) www.eim.nl; ww.ondernemerschap.nl bedrijfsleven (MKB)
Economiscshe voorlichtingsdienst (EVD) Buitenlande Markten
exportkrant; www.evd.nl
export, 82 voor Nederlandse export belangrijke markten
Hoofdbedrijfsschap Detailhandel (HBD) www.hbd.nl concurrentievergelijkingen in de detailhandel
Hoofdbedrijfsschap Ambachten (HBA) www.hba.nl ambachten: algemene rapporten, branchestructuur rapporten
Vakblad Distrifood www.distrifood.nl/ vakblad voor supermarkten
Vakblad Tijdschrift voor Marketing www.marketingonline.nl marketingtheorie en praktijk, onderzoeksrapporten
Dagblad NRC Handelsblad www.nrc.nl economisch nieuws en achtergrondartikelen
Productschappen www.prodzuivel.nl divers (ondernemingen, producten); voorbeeld: zuivelproductie
Dagblad Financial Times news.ft.com economisch nieuws en achtergrondartikelen
Weekblad Business Week www.businessweek.com internationale zakenwereld
Europese Unie ec.europa.eu/index_nl Europese samenleving (mensen, bedrijven, staten, etc.)
Overige vakbladen www.hoi-online.nl diverse branches
Onderzoekbureaus, banken openbare branche- en marktrapporten diverse branches en markten