» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 4 - Marktonderzoek

Inhoudsopgave

4.10 - Primair onderzoek

Het verzamelen van primaire gegevensPrimaire gegevensGegevens die bij marktonderzoek via fieldwork (formeel onderzoek) moeten worden verkregen....

klik voor meer informatie
heet primair onderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
(field research). Het is onderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
waarvoor men ‘het veld in moet’. Bij primair onderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
komt de informatieInformatieAntwoord op een vraag, over het algemeen afgeleid van gegevens, door daarin een verband te vinden. Daarom ook wel: geordende gegevens. ...

klik voor meer informatie
van respondenten of proefpersonen. Voorbeelden van primair onderzoek:
 • observatie en registratie;
 • experiment;
 • interview;
 • enquête.
4.10.1 - Observatie en registratie

ObservatieObservatieHet verkrijgen van informatie door het waarnemen van de verschijnselen of personen waarover men informatie nodig heeft. De geobserveerde weet niet dat wordt geobserveerd. Soms direct: passantenonderzoek, etalageonderzoek; soms indirect via meting van aankopen: retail store audit. ...

klik voor meer informatie
is het gadeslaan van wat mensen doen (gedrag). Registratie is het vastleggen van (een deel van) dat gedragGedragAlle uiterlijk waarneembare bewegingen en uitlatingen van een persoon. Voorbeelden: - gelaatsuitdrukkingen; - uitspraken en uitroepen; - lichamelijke bewegingen. Of iemand bepaald gedrag vertoont, hangt – behalve van een gedragsintentie – af van de eigenschappen van de situatie waarin iemand...

klik voor meer informatie
. Zo verzamelt de marktonderzoeker (primaire) gegevens zonder vertekeningVertekeningDe vertekening van de uitkomsten van marktonderzoek door systematische of toevallige fouten. Deze kunnen bijvoorbeeld zitten in de vragenlijst, in de opzet van de steekproef, in de ondervraging, in de non-respons of in de analyse. Beïnvloeding van de ondervraagden door de ondervrager leidt tot...

klik voor meer informatie
door meningen en gevoelens. Als hij mensen iets zou vragen, zoals bij respondenten, zit die vertekeningVertekeningDe vertekening van de uitkomsten van marktonderzoek door systematische of toevallige fouten. Deze kunnen bijvoorbeeld zitten in de vragenlijst, in de opzet van de steekproef, in de ondervraging, in de non-respons of in de analyse. Beïnvloeding van de ondervraagden door de ondervrager leidt tot...

klik voor meer informatie
er altijd bij.

Automatische kassasystemen kunnen bestedingsgedrag feilloos registreren. Het scannen van barcodes (op zowel klantenkaarten als producten) levert erg veel gegevens op. Dit zijn vormen van observatieObservatieHet verkrijgen van informatie door het waarnemen van de verschijnselen of personen waarover men informatie nodig heeft. De geobserveerde weet niet dat wordt geobserveerd. Soms direct: passantenonderzoek, etalageonderzoek; soms indirect via meting van aankopen: retail store audit. ...

klik voor meer informatie
van gedragGedragAlle uiterlijk waarneembare bewegingen en uitlatingen van een persoon. Voorbeelden: - gelaatsuitdrukkingen; - uitspraken en uitroepen; - lichamelijke bewegingen. Of iemand bepaald gedrag vertoont, hangt – behalve van een gedragsintentie – af van de eigenschappen van de situatie waarin iemand...

klik voor meer informatie
.

In een goed uitgevoerde observatieObservatieHet verkrijgen van informatie door het waarnemen van de verschijnselen of personen waarover men informatie nodig heeft. De geobserveerde weet niet dat wordt geobserveerd. Soms direct: passantenonderzoek, etalageonderzoek; soms indirect via meting van aankopen: retail store audit. ...

klik voor meer informatie
wordt de proefpersoonProefpersoonPersoon die meewerkt aan marktonderzoek, in het bijzonder aan een interview, enquête, observatie of experiment....

klik voor meer informatie
niet beïnvloed: de onderzoeker laat zich niet zien, de proefpersoonProefpersoonPersoon die meewerkt aan marktonderzoek, in het bijzonder aan een interview, enquête, observatie of experiment....

klik voor meer informatie
doet wat hij normaal ook doet. Meestal zorgt de onderzoeker ervoor dat de proefpersoonProefpersoonPersoon die meewerkt aan marktonderzoek, in het bijzonder aan een interview, enquête, observatie of experiment....

klik voor meer informatie
niet weet dat zijn gedragGedragAlle uiterlijk waarneembare bewegingen en uitlatingen van een persoon. Voorbeelden: - gelaatsuitdrukkingen; - uitspraken en uitroepen; - lichamelijke bewegingen. Of iemand bepaald gedrag vertoont, hangt – behalve van een gedragsintentie – af van de eigenschappen van de situatie waarin iemand...

klik voor meer informatie
onderwerp van onderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
is (onopvallende observatie; unobtrusive observation). Als ik weet dat ik geobserveerd word, ga ik mij wellicht anders dan normaal gedragen. Een nadeel van observatieObservatieHet verkrijgen van informatie door het waarnemen van de verschijnselen of personen waarover men informatie nodig heeft. De geobserveerde weet niet dat wordt geobserveerd. Soms direct: passantenonderzoek, etalageonderzoek; soms indirect via meting van aankopen: retail store audit. ...

klik voor meer informatie
en registratie kan zijn dat men niet naar het ‘waarom’ van opmerkelijk gedragGedragAlle uiterlijk waarneembare bewegingen en uitlatingen van een persoon. Voorbeelden: - gelaatsuitdrukkingen; - uitspraken en uitroepen; - lichamelijke bewegingen. Of iemand bepaald gedrag vertoont, hangt – behalve van een gedragsintentie – af van de eigenschappen van de situatie waarin iemand...

klik voor meer informatie
heeft gevraagd. Je kunt ongewoon gedragGedragAlle uiterlijk waarneembare bewegingen en uitlatingen van een persoon. Voorbeelden: - gelaatsuitdrukkingen; - uitspraken en uitroepen; - lichamelijke bewegingen. Of iemand bepaald gedrag vertoont, hangt – behalve van een gedragsintentie – af van de eigenschappen van de situatie waarin iemand...

klik voor meer informatie
dan niet begrijpen, terwijl het misschien heel interessant is – het begin van een nieuwe trendTrendTechniek om systematische ontwikkelingen van toevallige ontwikkelingen te scheiden. Het meest bekend is het voortschrijdend 12-maands gemiddelde. Berekening: (1) de som van de waarden van 12 maanden delen door 12 (2) in de volgende maand de waarde van de eerste maand van de 12-maandssom...

klik voor meer informatie
?

Ethisch en juridisch gezien mag de onderzoeker niet zomaar alles (laten) observeren en registreren wat hij wil. De ethische discussie en wetgeving rond bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn voortdurend in beweging.

Voor het observeren van het gedragGedragAlle uiterlijk waarneembare bewegingen en uitlatingen van een persoon. Voorbeelden: - gelaatsuitdrukkingen; - uitspraken en uitroepen; - lichamelijke bewegingen. Of iemand bepaald gedrag vertoont, hangt – behalve van een gedragsintentie – af van de eigenschappen van de situatie waarin iemand...

klik voor meer informatie
van personen tijdens een groepsdiscussieGroepsdiscussieOngestructureerd of halfgestructureerd interview met een aantal geselecteerde personen. Doel is vooral materiaal aan te dragen voor verder onderzoek. Meestal exploratief en kwalitatief onderzoek....

klik voor meer informatie
wordt een onopvallende videocamera met microfoon of een ‘one-way’-spiegel gebruikt. Om ethische en juridische redenen krijgen de discussianten dit van tevoren te horen. Iets vergelijkbaars geldt voor de hierna genoemde observatietechnieken pantryPantryBegrip: Pantry zie ook: Observatieonderzoek Vorm van observatieonderzoek ...

klik voor meer informatie
check en dustbin checkDustbin checkBegrip: Dustbin check zie ook: Observatieonderzoek Vorm van observatieonderzoek waarbij men alle gebruikte verpakkingen – van sigarettendoosjes tot de verpakking van wasmiddelen – van aan het onderzoek meewerkende huishoudens onderzoekt. De verpakkingen worden door het gezin in een aparte...

klik voor meer informatie
.

CASUS
Ferco Matini maakt in een proefwinkel een opstelling met het bord: 'speciale aanbieding voor houders van de Hypercard'. Vervolgens observeert hij hoe lang winkelbezoekers naar de aanbieding kijken en welke mensen aan de kassa een Hypercard tonen. Zo onderzoekt hij of het bord ook de aandacht trekt van mensen zonder Hypercard. Dat zou namelijk de uitgifte van nieuwe Hypercards kunnen stimuleren.


4.10.2 - Pantry check

De pantryPantryBegrip: Pantry zie ook: Observatieonderzoek Vorm van observatieonderzoek ...

klik voor meer informatie
check (keukenkastonderzoek) is een observatiemethode bij consumenten thuis naar de aanwezigheid van bepaalde producten. Hoeveel verpakkingen staan er? Van welke merken en varianten? Wat zijn de houdbaarheidsdata? Wat is aangebroken?
Marktonderzoekers willen natuurlijk weten of mensen ook echt doen wat ze zeggen dat ze doen. Daarom zullen ze feitelijk gedragGedragAlle uiterlijk waarneembare bewegingen en uitlatingen van een persoon. Voorbeelden: - gelaatsuitdrukkingen; - uitspraken en uitroepen; - lichamelijke bewegingen. Of iemand bepaald gedrag vertoont, hangt – behalve van een gedragsintentie – af van de eigenschappen van de situatie waarin iemand...

klik voor meer informatie
observeren en registreren, waarover ze ook al antwoorden van respondenten hebben gekregen. Zodoende kan de marketeerMarketeerBegrip: Marketeer zie ook: Functionele marketingorganisatie Marketingfunctie. In het Nederlands (marketeer) en Engel (marketer) gangbare benaming voor een functionaris die verantwoordelijk is voor marketing. ...

klik voor meer informatie
corrigeren voor afwijkingen tussen gedragGedragAlle uiterlijk waarneembare bewegingen en uitlatingen van een persoon. Voorbeelden: - gelaatsuitdrukkingen; - uitspraken en uitroepen; - lichamelijke bewegingen. Of iemand bepaald gedrag vertoont, hangt – behalve van een gedragsintentie – af van de eigenschappen van de situatie waarin iemand...

klik voor meer informatie
en uitlatingen.

CASUS
Ferco Matini weet uit kassagegevens dat Hypercardhouders soms grote hoeveelheden houdbare pesto inslaan, wanneer deze in de aanbieding is. In een interviewInterviewOnderzoeksvorm, waarbij men informatie verzamelt door middel van een persoonlijk gesprek. Indien het verzamelen schriftelijk of telefonisch geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk vermeld. Een interview kan plaatsvinden met één persoon (individueel interview), maar ook met meerdere tegelijk...

klik voor meer informatie
zeggen respondenten dat ze daardoor 'niet of nauwelijks' méér pesto eten. Dit kan alleen kloppen als ze nooit pesto kopen bij andere winkels. Via een pantryPantryBegrip: Pantry zie ook: Observatieonderzoek Vorm van observatieonderzoek ...

klik voor meer informatie
check kan hij zien of er ook potjes staan van merken die Hyper niet verkoopt.4.10.3 - Dustbin check

Bij de dustbin checkDustbin checkBegrip: Dustbin check zie ook: Observatieonderzoek Vorm van observatieonderzoek waarbij men alle gebruikte verpakkingen – van sigarettendoosjes tot de verpakking van wasmiddelen – van aan het onderzoek meewerkende huishoudens onderzoekt. De verpakkingen worden door het gezin in een aparte...

klik voor meer informatie
(vuilnisbakonderzoek) onderzoekt men het huishoudelijke afval van de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
om zo een inzicht te krijgen in zijn gebruiksgedragGebruiksgedragAlle handelingen van een consument samenhangend met het gebruik of verbruik van een product. Onderdeel van het consumentengedrag....

klik voor meer informatie
. Soms in combinatie met een pantryPantryBegrip: Pantry zie ook: Observatieonderzoek Vorm van observatieonderzoek ...

klik voor meer informatie
check. Het gaat erom de gebruikshoeveelheden over een bepaalde periode zo goed mogelijk in beeldBeeldEen imago omvat de (bewuste) overtuigingen en de (bewuste en onbewuste) gevoelens van iemand over een onderwerp. In de marketing is zo’n onderwerp bijvoorbeeld een product (productimago; product image), een merk (merkimago; brand image) of een onderneming (ondernemingsimago; corporate image)....

klik voor meer informatie
te krijgen.

CASUS
Op basis van de dustbin checkDustbin checkBegrip: Dustbin check zie ook: Observatieonderzoek Vorm van observatieonderzoek waarbij men alle gebruikte verpakkingen – van sigarettendoosjes tot de verpakking van wasmiddelen – van aan het onderzoek meewerkende huishoudens onderzoekt. De verpakkingen worden door het gezin in een aparte...

klik voor meer informatie
weet Ferco Matini dat mensen langer proberen te doen met een potje pesto als ze weinig voorraad hebben. Omdat pesto snel bederft, moeten ze dan het laatste restje vaak weggooien.


4.10.4 - Experiment

Een experimentExperimentProef waarbij men de invloed van één variabele tracht vast te stellen. Dit doet men door slechts één variabele (de experimentele variabele) te variëren, zodat een experimentele conditie ontstaat, naast een controleconditie. Men vergelijkt de uitkomst in de experimentele conditie met die in de...

klik voor meer informatie
is een onderzoeksopzetOnderzoeksopzetFase 2 van het onderzoekproces. In deze fase stelt de marktonderzoeker het volgende vast (voorzover van toepassing): * de keuze tussen verkennend, verklarend en toetsend onderzoek; * de keuze tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek; * het formuleren van een onderzoekshypothese; * de keuze...

klik voor meer informatie
om een oorzaak-gevolg-effect aan te tonen. De marktonderzoeker verandert bij één groep proefpersonen of respondenten (de experimentele groep) één variabeleVariabeleGegeven waarvan de waarde kan variëren. Er bestaat onderscheid tussen kwalitatieve en kwantitatieve variabelen. De eerste zijn niet, de tweede zijn wel in getalsmatige waarden uitgedrukt. Marktonderzoek is gericht op het bepalen van de relevantie van variabelen, de hoogte van en samenhang tussen...

klik voor meer informatie
(onafhankelijke of experimentele variabele). Dan meet hij welk gevolg dat heeft op een of meer andere variabelen (afhankelijke variabelen). Hij controleert tegelijk bij een andere groep (de controlegroep) wat er gebeurt met de afhankelijke variabelen wanneer hij bij hen niets verandert aan de onafhankelijke variabeleVariabeleGegeven waarvan de waarde kan variëren. Er bestaat onderscheid tussen kwalitatieve en kwantitatieve variabelen. De eerste zijn niet, de tweede zijn wel in getalsmatige waarden uitgedrukt. Marktonderzoek is gericht op het bepalen van de relevantie van variabelen, de hoogte van en samenhang tussen...

klik voor meer informatie
. Zodoende toetst het experimentExperimentProef waarbij men de invloed van één variabele tracht vast te stellen. Dit doet men door slechts één variabele (de experimentele variabele) te variëren, zodat een experimentele conditie ontstaat, naast een controleconditie. Men vergelijkt de uitkomst in de experimentele conditie met die in de...

klik voor meer informatie
de juistheid van een hypotheseHypotheseVeronderstelling over de waarde van een variabele of over de samenhang tussen twee of meer variabelen. Een hypothese is dus een bewering die nog bewezen moet worden. Dat kan door causaal onderzoek....

klik voor meer informatie
over een causale relatieRelatieIn dienstenmarketing: commercieel verband tussen klant en dienstverlener. Er wordt onderscheid gemaakt tussen continue en discrete relaties....

klik voor meer informatie
.

CASUS
Ferco Matini kan door een experimentExperimentProef waarbij men de invloed van één variabele tracht vast te stellen. Dit doet men door slechts één variabele (de experimentele variabele) te variëren, zodat een experimentele conditie ontstaat, naast een controleconditie. Men vergelijkt de uitkomst in de experimentele conditie met die in de...

klik voor meer informatie
precies vaststellen of een prijsvraagPrijsvraagBij prijsvragen dingt de consument – al dan niet na een aankoop – door het leveren van een jureerbare prestatie mee naar een van tevoren vastgesteld aantal prijzen....

klik voor meer informatie
(experimentele variabele) bij ‘kleine’ besteders met een Hypercard de bestedingen (afhankelijke variabele) zou verhogen (hypothese). Uit een groep van 2000 ‘gemiddelde’ besteders selecteert hij willekeurig 1000 proefpersonen. Hij nodigt hen uit om mee te doen aan een prijsvraagPrijsvraagBij prijsvragen dingt de consument – al dan niet na een aankoop – door het leveren van een jureerbare prestatie mee naar een van tevoren vastgesteld aantal prijzen....

klik voor meer informatie
(experimentele groep). De 1000 andere personen biedt hij een 1/5 lot aan van de Staatsloterij (controlegroep).Andere aanbiedingen, weersomstandigheden, tijd van de dag waarop men boodschappen doet, enzovoort zijn mogelijke storende variabelen. Matini zorgt ervoor dat die gelijk verdeeld zijn over de experimentele groep en de controlegroep (controlevariabelen). Een verschil in de afhankelijke variabeleVariabeleGegeven waarvan de waarde kan variëren. Er bestaat onderscheid tussen kwalitatieve en kwantitatieve variabelen. De eerste zijn niet, de tweede zijn wel in getalsmatige waarden uitgedrukt. Marktonderzoek is gericht op het bepalen van de relevantie van variabelen, de hoogte van en samenhang tussen...

klik voor meer informatie
kan dus aan niets anders worden toegeschreven dan aan de uitnodiging van de prijsvraagPrijsvraagBij prijsvragen dingt de consument – al dan niet na een aankoop – door het leveren van een jureerbare prestatie mee naar een van tevoren vastgesteld aantal prijzen....

klik voor meer informatie
.


Ook als een aantal variabelen gezamenlijk een gevolg zou kunnen bepalen, is een experimentExperimentProef waarbij men de invloed van één variabele tracht vast te stellen. Dit doet men door slechts één variabele (de experimentele variabele) te variëren, zodat een experimentele conditie ontstaat, naast een controleconditie. Men vergelijkt de uitkomst in de experimentele conditie met die in de...

klik voor meer informatie
uitvoerbaar. Bij marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
denken we dan bijvoorbeeld aan de marketingmix.

Er bestaan twee soorten experimenten:
 • laboratoriumexperiment;
 • veldexperiment.

Laboratoriumexperiment
Een laboratoriumexperiment is een experimentExperimentProef waarbij men de invloed van één variabele tracht vast te stellen. Dit doet men door slechts één variabele (de experimentele variabele) te variëren, zodat een experimentele conditie ontstaat, naast een controleconditie. Men vergelijkt de uitkomst in de experimentele conditie met die in de...

klik voor meer informatie
in een speciaal daarvoor geconstrueerde situatie. Het doelDoelDe situatie die men nastreeft met bepaald beleid. Men spreekt van ‘doelstellingen’, in het bijzonder als men wil benadrukken dat het doel zo mogelijk gekwantificeerd moet zijn. Binnen het marketingvak werkt men met een hiërarchie van doelen: - ondernemingsdoel(en), waaruit wordt afgeleid: -...

klik voor meer informatie
daarvan is om de invloed van verstorende invloeden uit te sluiten in plaatsPlaatsInstrument van de marketingmix, een van de zogeheten ‘Vier P’s’. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder ook over de vestigingsplaats...

klik voor meer informatie
van te controleren. De experimentele variabeleVariabeleGegeven waarvan de waarde kan variëren. Er bestaat onderscheid tussen kwalitatieve en kwantitatieve variabelen. De eerste zijn niet, de tweede zijn wel in getalsmatige waarden uitgedrukt. Marktonderzoek is gericht op het bepalen van de relevantie van variabelen, de hoogte van en samenhang tussen...

klik voor meer informatie
is dan de enige variabeleVariabeleGegeven waarvan de waarde kan variëren. Er bestaat onderscheid tussen kwalitatieve en kwantitatieve variabelen. De eerste zijn niet, de tweede zijn wel in getalsmatige waarden uitgedrukt. Marktonderzoek is gericht op het bepalen van de relevantie van variabelen, de hoogte van en samenhang tussen...

klik voor meer informatie
die het effect kan veroorzaken. Door het kunstmatige karakter van de situatie is het echter weer de vraag of de gevonden resultaten ook in de 'gewone wereld' gelden.

De deelnemers moeten weten dat zij deelnemen aan een onderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
. Voorbeelden:
 • perceptie-experiment: aan welke smaak, geur, geluid, enzovoort geven de deelnemers de voorkeur, waarop reageren zij het sterkst, enzovoort;
 • aandacht- en herinneringstests: waaraan geven de deelnemers de meeste aandacht, waaraan hebben zij de scherpste herinneringen, wat wordt het langst herinnerd, enzovoort..
TIP: Vertel proefpersonen als het kan niet de precieze bedoeling van een experimentExperimentProef waarbij men de invloed van één variabele tracht vast te stellen. Dit doet men door slechts één variabele (de experimentele variabele) te variëren, zodat een experimentele conditie ontstaat, naast een controleconditie. Men vergelijkt de uitkomst in de experimentele conditie met die in de...

klik voor meer informatie
, omdat dat hun gedragGedragAlle uiterlijk waarneembare bewegingen en uitlatingen van een persoon. Voorbeelden: - gelaatsuitdrukkingen; - uitspraken en uitroepen; - lichamelijke bewegingen. Of iemand bepaald gedrag vertoont, hangt – behalve van een gedragsintentie – af van de eigenschappen van de situatie waarin iemand...

klik voor meer informatie
zou kunnen beïnvloeden.

Veldexperiment
Een veldexperiment is een experimentExperimentProef waarbij men de invloed van één variabele tracht vast te stellen. Dit doet men door slechts één variabele (de experimentele variabele) te variëren, zodat een experimentele conditie ontstaat, naast een controleconditie. Men vergelijkt de uitkomst in de experimentele conditie met die in de...

klik voor meer informatie
in een situatie die ook bestaat als er geen onderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
gaande is. Bij voorkeur meet men de afhankelijke variabeleVariabeleGegeven waarvan de waarde kan variëren. Er bestaat onderscheid tussen kwalitatieve en kwantitatieve variabelen. De eerste zijn niet, de tweede zijn wel in getalsmatige waarden uitgedrukt. Marktonderzoek is gericht op het bepalen van de relevantie van variabelen, de hoogte van en samenhang tussen...

klik voor meer informatie
door (onopvallende) observatieObservatieHet verkrijgen van informatie door het waarnemen van de verschijnselen of personen waarover men informatie nodig heeft. De geobserveerde weet niet dat wordt geobserveerd. Soms direct: passantenonderzoek, etalageonderzoek; soms indirect via meting van aankopen: retail store audit. ...

klik voor meer informatie
.

Een proefmarktProefmarktBegrip: Proefmarkt zie ook: Markttest Productontwikkeling Eén van de mogelijke markttests. De meest waarheidsgetrouwe vorm waarin een nieuw product, nieuw merk of nieuwe winkel kan worden uitgetest: het is een introductie van een nieuwe marketingmix op beperkte schaal (in een bepaald...

klik voor meer informatie
is een veldexperiment voor het experimenteel testen van een nieuw productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
, waarop een paar varianten bestaan:

De controlegroep krijgt in deze experimenten te maken met de ‘oude’ variabelen.


4.10.5 - Interview

Een interviewInterviewOnderzoeksvorm, waarbij men informatie verzamelt door middel van een persoonlijk gesprek. Indien het verzamelen schriftelijk of telefonisch geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk vermeld. Een interview kan plaatsvinden met één persoon (individueel interview), maar ook met meerdere tegelijk...

klik voor meer informatie
is een vraaggesprekVraaggesprekOnderzoeksvorm, waarbij men informatie verzamelt door middel van een persoonlijk gesprek. Indien het verzamelen schriftelijk of telefonisch geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk vermeld. Een interview kan plaatsvinden met één persoon (individueel interview), maar ook met meerdere tegelijk...

klik voor meer informatie
tussen een interviewer en een respondentRespondentPersoon die meewerkt aan marktonderzoek, in het bijzonder aan een interview, enquête, observatie of experiment. ...

klik voor meer informatie
. Interviews variëren in de mate van gestructureerdheid. Hoe meer een interviewInterviewOnderzoeksvorm, waarbij men informatie verzamelt door middel van een persoonlijk gesprek. Indien het verzamelen schriftelijk of telefonisch geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk vermeld. Een interview kan plaatsvinden met één persoon (individueel interview), maar ook met meerdere tegelijk...

klik voor meer informatie
is gestructureerd, hoe meer het bij alle respondenten op dezelfde manier zal worden afgenomen. We onderscheiden:
Ongestructureerd interview
Bij het ongestructureerde interviewInterviewOnderzoeksvorm, waarbij men informatie verzamelt door middel van een persoonlijk gesprek. Indien het verzamelen schriftelijk of telefonisch geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk vermeld. Een interview kan plaatsvinden met één persoon (individueel interview), maar ook met meerdere tegelijk...

klik voor meer informatie
(informeel interviewInterviewOnderzoeksvorm, waarbij men informatie verzamelt door middel van een persoonlijk gesprek. Indien het verzamelen schriftelijk of telefonisch geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk vermeld. Een interview kan plaatsvinden met één persoon (individueel interview), maar ook met meerdere tegelijk...

klik voor meer informatie
, vrij interviewInterviewOnderzoeksvorm, waarbij men informatie verzamelt door middel van een persoonlijk gesprek. Indien het verzamelen schriftelijk of telefonisch geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk vermeld. Een interview kan plaatsvinden met één persoon (individueel interview), maar ook met meerdere tegelijk...

klik voor meer informatie
, open interviewInterviewOnderzoeksvorm, waarbij men informatie verzamelt door middel van een persoonlijk gesprek. Indien het verzamelen schriftelijk of telefonisch geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk vermeld. Een interview kan plaatsvinden met één persoon (individueel interview), maar ook met meerdere tegelijk...

klik voor meer informatie
, diepte-interview) voert de interviewer het gesprek met alleen een lijst met gespreksonderwerpen of open vragen. Dit heeft tot doelDoelDe situatie die men nastreeft met bepaald beleid. Men spreekt van ‘doelstellingen’, in het bijzonder als men wil benadrukken dat het doel zo mogelijk gekwantificeerd moet zijn. Binnen het marketingvak werkt men met een hiërarchie van doelen: - ondernemingsdoel(en), waaruit wordt afgeleid: -...

klik voor meer informatie
zoveel mogelijk informatieInformatieAntwoord op een vraag, over het algemeen afgeleid van gegevens, door daarin een verband te vinden. Daarom ook wel: geordende gegevens. ...

klik voor meer informatie
te verkrijgen met zo weinig mogelijk beïnvloeding van de ondervraagdeOndervraagdeDegene die in een onderzoek de vragen beantwoordt...

klik voor meer informatie
.

In feite structureert de ondervraagdeOndervraagdeDegene die in een onderzoek de vragen beantwoordt...

klik voor meer informatie
het gesprek zelf. De ondervrager (of: interviewer) stuurt hier en daar bij of geeft een nieuwe impuls. Hij moet goed voorbereid en ervaren zijn, omdat hij wel moet zorgen dat alle onderwerpen aan bod komen.

Het ongestructureerde persoonlijke interviewInterviewOnderzoeksvorm, waarbij men informatie verzamelt door middel van een persoonlijk gesprek. Indien het verzamelen schriftelijk of telefonisch geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk vermeld. Een interview kan plaatsvinden met één persoon (individueel interview), maar ook met meerdere tegelijk...

klik voor meer informatie
wordt vooral gebruikt bij het onderzoeken van attitudes: waarom kiezen mensen een bepaald productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
of een bepaald merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
, wat vindt men van een bepaalde advertentie?
Gestructureerd interview
Bij het gestructureerde interviewInterviewOnderzoeksvorm, waarbij men informatie verzamelt door middel van een persoonlijk gesprek. Indien het verzamelen schriftelijk of telefonisch geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk vermeld. Een interview kan plaatsvinden met één persoon (individueel interview), maar ook met meerdere tegelijk...

klik voor meer informatie
(formeel interview) voert de interviewer het gesprek aan de hand van een lijst met vastliggende vragen, in een vastliggende volgorde. In principe moet de interviewer de vragen letterlijk voorlezen.

Soms is de respondentRespondentPersoon die meewerkt aan marktonderzoek, in het bijzonder aan een interview, enquête, observatie of experiment. ...

klik voor meer informatie
vrij in de beantwoording. Maar soms kan hij alleen kiezen uit een paar antwoordcategorieën (bijvoorbeeld: ja, nee, soms, geen mening). Voordelen van het gestructureerde ten opzichte van het ongestructureerde interviewInterviewOnderzoeksvorm, waarbij men informatie verzamelt door middel van een persoonlijk gesprek. Indien het verzamelen schriftelijk of telefonisch geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk vermeld. Een interview kan plaatsvinden met één persoon (individueel interview), maar ook met meerdere tegelijk...

klik voor meer informatie
zijn:
 • vergelijkbaarheid: de vraag is bij iedereen gelijk, antwoorden zijn daarom goed vergelijkbaar;
 • snelheid: in dezelfde tijd kunnen meer interviews worden verricht;
 • weinig voorbereiding en ervaring van de interviewer vereist;
 • korte verwerkingstijd (bij voorgecodeerde antwoorden). 
Halfgestructureerd interview
Het halfgestructureerde interviewInterviewOnderzoeksvorm, waarbij men informatie verzamelt door middel van een persoonlijk gesprek. Indien het verzamelen schriftelijk of telefonisch geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk vermeld. Een interview kan plaatsvinden met één persoon (individueel interview), maar ook met meerdere tegelijk...

klik voor meer informatie
is een tussenvorm van ongestructureerd en gestructureerd interviewInterviewOnderzoeksvorm, waarbij men informatie verzamelt door middel van een persoonlijk gesprek. Indien het verzamelen schriftelijk of telefonisch geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk vermeld. Een interview kan plaatsvinden met één persoon (individueel interview), maar ook met meerdere tegelijk...

klik voor meer informatie
. Binnen een open gesprek stelt de interviewer ook een aantal vooraf opgestelde vragen.


4.10.6 - Enquete

De enquête is een verzameling identieke gestructureerde of halfgestructureerde interviews. Een enquête kan mondeling worden afgenomen, maar ook telefonisch, schriftelijk of via de computer.4.10.7 - Indeling van interviews en enquetes

Er bestaan diverse varianten van enquêtes en interviews, die we op zes wijzen hebben ingedeeld.

Organisatie van veldwerk
Bedrijven werken soms samen om de hoge kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
van hun veldwerkVeldwerkHet verzamelen van primaire gegevens als onderdeel van marktonderzoek. Het tegenovergestelde van bureauonderzoek....

klik voor meer informatie
te drukken.

Het initiatief van omnibusonderzoekOmnibusonderzoekEen onderzoek dat wordt verricht voor meer dan één opdrachtgever. Het initiatief kan bij het marktonderzoekbureau liggen: men heeft een opdrachtgever die een beperkt aantal vragen heeft. Men zoekt vervolgens een opdrachtgever die ook een beperkt aantal vragen heeft. Het onderzoek wordt dan voor...

klik voor meer informatie
(multisponsored onderzoek) komt uit de koker van een onderzoekbureau. Dat kondigt bijvoorbeeld bij potentiële opdrachtgevers aan: ‘In december doet ons bureau weer onderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
onder jongeren van 16 tot 24 jaar.’ De verschillende opdrachtgevers laten hun eigen vragen ‘meelopen’ in de vragenlijst. Een respondentRespondentPersoon die meewerkt aan marktonderzoek, in het bijzonder aan een interview, enquête, observatie of experiment. ...

klik voor meer informatie
die aan het onderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
deelneemt, kan dus over heel uiteenlopende onderwerpen vragen voorgeschoteld krijgen: bijvoorbeeld over groente, griezelfilms en grootverpakkingen.
Iedere opdrachtgever krijgt een rapport waarin alleen de resultaten van zijn eigen vragen zijn opgenomen.

Als het initiatief voor samenwerking uitgaat van de opdrachtgevers, spreekt men van multi-sponsored onderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
en multi-client onderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
. Vaak speelt een marktonderzoekbureauMarktonderzoekbureauOnderneming die in opdracht van andere organisaties marktonderzoek verricht. Ook verrichten marktonderzoekbureaus onderzoek voor eigen rekening en risico, waarvan ze de resultaten vervolgens al dan niet tegen betaling naar buiten brengen. Er zijn gespecialiseerde bureaus (die bijvoorbeeld alleen...

klik voor meer informatie
een bemiddelende rolRolHet gedragspatroon dat iemand heeft in een bepaalde situatie. Eenzelfde persoon kan meerdere rollen vervullen: koper, beslisser, enzovoort. Rol is een sociale factor in het koopbeslissingsproces...

klik voor meer informatie
en voert deze het veldwerkVeldwerkHet verzamelen van primaire gegevens als onderdeel van marktonderzoek. Het tegenovergestelde van bureauonderzoek....

klik voor meer informatie
ook uit.

Bij multi-sponsored onderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
ontvangen de opdrachtgevers - exclusief en tegen betaling - de antwoorden op hun vragen plus de achtergrondgegevens van de respondenten.
Bij multi-client onderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
(syndicated research) ontvangen de opdrachtgevers alle antwoorden plus achtergrondgegevens. De verschillende opdrachtgevers hebben een gemeenschappelijk terrein van aandacht, bijvoorbeeld een overzicht van de brancheontwikkelingen.

PoolingPoolingSamenwerkingsvorm in het marktonderzoek. De deelnemers (pool) kunnen hun marktaandeel berekenen, zonder de omzet- en afzetgegevens van de afzonderlijke (andere) deelnemers te weten te komen. In de praktijk deponeert men de eigen omzet- en afzetgegevens meestal bij een notaris. De notaris maakt een...

klik voor meer informatie
is een samenwerkingsvorm waarbij de deelnemers (pool) hun marktaandeelMarktaandeelBegrip: Marktaandeel zie ook: Distributiekengetal Marktaandeelanalyse Parfitt-Collins analyse Relatie distributiedoelstelling/ marktaandeeldoelstelling De omzet/afzet van een individuele onderneming (in een gegeven periode en op een gegeven plaats) uitgedrukt in een percentage van de...

klik voor meer informatie
kunnen berekenen, zonder de omzet- en afzetgegevens van de andere deelnemers te weten te komen. Dat is namelijk concurrentiegevoelige informatieInformatieAntwoord op een vraag, over het algemeen afgeleid van gegevens, door daarin een verband te vinden. Daarom ook wel: geordende gegevens. ...

klik voor meer informatie
. In de praktijkPraktijkDagelijkse activiteiten. In het kader van planning, beleid en strategie spreekt men over het ‘laagste’ niveau. Ook op operationeel niveau is (uiteraard) sprake van beslissingen, maar deze hebben – vanuit een planningsoptiek – geen langdurige invloed op de bedrijfsvoering. In de praktijk kunnen...

klik voor meer informatie
deponeert men dan omzet- en afzetgegevens meestal bij een notaris, de notaris maakt een optelsom en geeft alleen het totaal terug aan de deelnemers. Die kunnen zo dus hun marktaandeelMarktaandeelBegrip: Marktaandeel zie ook: Distributiekengetal Marktaandeelanalyse Parfitt-Collins analyse Relatie distributiedoelstelling/ marktaandeeldoelstelling De omzet/afzet van een individuele onderneming (in een gegeven periode en op een gegeven plaats) uitgedrukt in een percentage van de...

klik voor meer informatie
berekenen.

Continuïteit van veldwerk
Continu-onderzoekContinu-onderzoekBegrip: Continu-onderzoek zie ook: Panelonderzoek Vorm van onderzoek waarbij met tussenpozen dezelfde vragenlijst wordt voorgelegd. Het doel is om veranderingen in de tijd op te sporen. Men legt deze vragenlijst steeds aan dezelfde groep van respondenten voor (panelonderzoek) of aan een...

klik voor meer informatie
(longitudinaal onderzoek) is onderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
waarbij met tussenpozen dezelfde vragenlijst wordt voorgelegd. Het doelDoelDe situatie die men nastreeft met bepaald beleid. Men spreekt van ‘doelstellingen’, in het bijzonder als men wil benadrukken dat het doel zo mogelijk gekwantificeerd moet zijn. Binnen het marketingvak werkt men met een hiërarchie van doelen: - ondernemingsdoel(en), waaruit wordt afgeleid: -...

klik voor meer informatie
is om veranderingen in de tijd op te sporen. Men legt deze vragenlijst steeds aan dezelfde groep van respondenten voor (panelonderzoek) of aan een steeds verschillende groep respondenten (replicatieonderzoek).

Ad hoc-onderzoek is het eenmalig verzamelen van gegevens om een eenmalige onderzoeksvraag te beantwoorden.

Groepen van respondenten
Het kan interessant zijn om de gegevens van respondenten met elkaar te vergelijken, of de respondenten zelfs op elkaar te laten reageren. Er bestaan verschillende manieren om 'groepen' van respondenten te creëren:

Expert-onderzoek is het verzamelen van informatieInformatieAntwoord op een vraag, over het algemeen afgeleid van gegevens, door daarin een verband te vinden. Daarom ook wel: geordende gegevens. ...

klik voor meer informatie
bij deskundigen op het betreffende terrein. Delphi-onderzoekDelphi-onderzoekVorm van marktonderzoek, gebruikt om voorspellingen te doen. Men vraagt aan een aantal experts op een bepaald gebied een voorspelling te doen. Alle meningen worden verzameld en voorgelegd aan de experts. Op basis hiervan kunnen ze hun mening verfijnen of bijstellen. Deze gang van zaken kan zich...

klik voor meer informatie
is hier een voorbeeld van.

CASUS
Voor expert-onderzoek naar de reactie op prijsvragen kan marktonderzoeker Ferco Matini mensen bij zogeheten sales-promotionsbureaus benaderen.
Uitvoering van veldwerk
De omgeving waarin de respondentRespondentPersoon die meewerkt aan marktonderzoek, in het bijzonder aan een interview, enquête, observatie of experiment. ...

klik voor meer informatie
meewerkt aan het onderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
, kan een belangrijke invloed hebben op zijn antwoorden. Soms speelt ook een praktische reden mee. Als je onderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
wilt doen onder cafébezoekers, kun je maar het beste (met toestemming van de cafébaas) in het café of bij de uitgang op zoek gaan naar respondenten.


Contactwijze van veldwerk
Het grote verschil tussen mondelinge en telefonische interviews aan de ene kant en schriftelijke en internet-interviews aan de andere kant is het verschil tussen de stem en het geschreven woord plus beeldBeeldEen imago omvat de (bewuste) overtuigingen en de (bewuste en onbewuste) gevoelens van iemand over een onderwerp. In de marketing is zo’n onderwerp bijvoorbeeld een product (productimago; product image), een merk (merkimago; brand image) of een onderneming (ondernemingsimago; corporate image)....

klik voor meer informatie
. Daarom geeft men de mondelinge interviewer soms beeld- en tekstmateriaal mee op papier of op een computerscherm. Het voordeel van het werken zonder persoonlijke interviewer is dat alle vragen op dezelfde manier zijn voorgelegd. Een interviewer kan met zijn commentaar, en zelfs met zijn intonatie de respondentRespondentPersoon die meewerkt aan marktonderzoek, in het bijzonder aan een interview, enquête, observatie of experiment. ...

klik voor meer informatie
fors beïnvloeden!

Over het algemeen zijn de kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
van het opzetten van een onderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
min of meer gelijk, al kunnen ze voor computermatig onderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
wat hoger zijn door de programmeringskosten. Naarmate het persoonlijke contact met een respondentRespondentPersoon die meewerkt aan marktonderzoek, in het bijzonder aan een interview, enquête, observatie of experiment. ...

klik voor meer informatie
toeneemt, nemen meestal ook de kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
en de tijd voor het onderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
toe. De hoge uitvoeringskosten van mondeling en telefonisch enquêteren zijn het gevolg van het feit dat iedere respondentRespondentPersoon die meewerkt aan marktonderzoek, in het bijzonder aan een interview, enquête, observatie of experiment. ...

klik voor meer informatie
in contact moet komen met een ondervrager.

Als de onderzoeker de voorkeur geeft aan de ene interview- of enquêtesvorm, kiest hij soms toch eerst voor een andere! Als de onderzoeker mondelinge interviews wil houden met ex-werknemers van een schoolinstelling, kan hij ze om te beginnen alleen schriftelijk of telefonisch bereiken. Andersom, als de onderzoeker een lange schriftelijke vragenlijst wil voorleggen aan bezoekers van een popconcert, zal hij hen daar eerst willen aanspreken.

TabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
4.4 toont de kenmerken van de verschillende enquête en interviewvormen. Begrippen als ‘hoog’ en ‘laag’ zijn relatief: het gaat om de hoogte in verhouding tot de andere vormen.


TabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
4.4 Kenmerken van verschillende interview- en enquêtevormen
Kenmerk   Mondeling  Telefonisch  Schriftelijk internet 
maximum aantal gestructureerde vragen (indcatie)  hoog (25 of meer)  gemiddeld (15)  laag (10)  laag (5)
maiximale complexiteit van de vragen   hoog (met toonmateriaal)  laag  gemiddeld  gemiddeld tot hoog
 gevoel van anonimiteit bij respondenten  laag  gemiddeld  hoog  gemiddeld tot hoog
 potentiële bereikbaarheid van respondenten  hoog  gemiddeld  hoog  hoog
 kans op weigering  gemiddeld  hoog  hoog  zeer hoog
 afspiegeling van hele populatie (representatief)  hoog  gemiddeld (door zelfselectie)  gemiddeld (door zelfselectie)  laag (hoge zelfselectie)
 uitvoeringskosten per respondent  hoog  gemiddeld tot hoog  laag  laag tot zeer laag
 benodigde doorlooptijd  veel  weinig tot gemiddeld  gemiddeld  weinig
 afhankelijkheid van tijd en plaats  laag  gemiddeld  laag  hoog
 gebruik van illustratiemateriaal  laag  laag  gemiddeld  hoog

Tip: Laat je creativiteit de vrije loopLoopEen of meer vragen in een vragenlijst die een herhaling zijn van reeds gestelde vragen. Hiermede kan de juistheid van beantwoording worden gecontroleerd. Loop is een Engelse term....

klik voor meer informatie
om te verzinnen hoe en waar je aan de benodigde primaire gegevensPrimaire gegevensGegevens die bij marktonderzoek via fieldwork (formeel onderzoek) moeten worden verkregen....

klik voor meer informatie
kunt komen. Bedenk waar jouw respondenten zich verzamelen, wat hun gebruikelijke activiteiten zijn, enzovoort.