» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 4 - Marktonderzoek

Inhoudsopgave

4.11 - Meetniveaus

Om gegevens in getallen uit te drukken (kwantificeren) en te beoordelen (kwalificeren) heeft men een maatstaf nodig. Voor het kwantificeren en kwalificeren van kenmerken van mensen (leeftijd, inkomen) of gedragingen (hoe vaak koopt iemand een product) en dergelijke is het construeren van een maatstaf eenvoudig. Een maatstaf construeren voor wat mensen denken, voelen en dergelijke (zoals bijvoorbeeld voor attitudes), is veel moeilijker: Hoe sportief is het imagoImagoEen imago omvat de (bewuste) overtuigingen en de (bewuste en onbewuste) gevoelens van iemand over een onderwerp. In de marketing is zon onderwerp bijvoorbeeld een product (productimago; product image), een merk (merkimago; brand image) of een onderneming (ondernemingsimago; corporate image). ...

klik voor meer informatie
van een bepaald merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
? Welke rolRolHet gedragspatroon dat iemand heeft in een bepaalde situatie. Eenzelfde persoon kan meerdere rollen vervullen: koper, beslisser, enzovoort. Rol is een sociale factor in het koopbeslissingsproces...

klik voor meer informatie
speelt voetbal in iemands leven?

Er bestaan vier soorten maatstaven (meetniveaus; schaaltypen). Ze zijn in oplopende volgorde geschikt voor getalsmatige metingen en berekeningen. Onderstaande rijtje (ezelsbruggetje: NOIR) geeft van boven naar onderen steeds betere mogelijkheden voor berekeningen:
  • nominaal meetniveau;
  • ordinaal meetniveau;
  • intervalmeetniveau;
  • ratiomeetniveau.

TabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
4.5 Meetniveaus verklaart de betekenis en functieFunctieIn de organisatieleer: totaal van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een persoon. Een taak voldoet volgens recente inzichten aan voorwaarden zoals: - afwisseling; - uitdagend, maar binnen het vermogen (de competentie) van de functionaris vallend....

klik voor meer informatie
van deze meetniveaus.

TabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
4.5 Meetniveaus
eigenschap nominaal
meetniveau
ordinaal
meetniveau
interval
meetniveau
ratio
meetniveau
herkomst van benaming nomen (Latijn) = naam ordinal (Frans) = met rangorde interval = gelijke afstand ratio (Latijn) = berekening
ordening en afstand tussen schaalwaardne geen rangrode met ongelijke afstanden rangorde met gelijke afstanden rangorde met gelijke afstanden
nulpunt geen geen willekeurig nulpunt natuurlijk nulpunt
berekeningen geen geen wel optellen en aftrekken; neit vermenigvuldigen en delen alle denkbare
statistische bewerkingen geen modus 
mediaan
modus
mediaan
rekenkundig gemiddelde
standaard-afwijking
modus
mediaan
rekenkundig
gemiddelde
standaard-afwijking
 
voorbeeld 1 wat is uw woonplaats? hoe vaak komt u in deze supermarkt:
nooit
zelden
vaak
altijd
Hoe koud is het vriesvak van de supermarktSupermarktWinkelformule met een compleet assortiment van food-artikelen, aangevuld met non-foods die ook tot de convenience goods gerekend kunnen worden (zoals bijvoorbeeld toiletpapier). Meestal breed en redelijk diep assortiment, vooral bij de grotere zaken. Consumenten kopen in Nederland circa 80...

klik voor meer informatie
?
minus ... graden Celcius
Hoe oud bent u in jaren?
... jaar
toelichting 1 Aalsmeer is niet hoger of meer dan Zoetermeer respondent kan verschil tussen nooit en zelden kleiner of juist groter vinden dan tussen vaak en altijd = ongelijke afstand verschil tussen -5 en -10 is net zo groot als tussen -10 en -15; maar -10 is niet 2 keer zo koud als -5 bij de berekeningen moeten we aanhouden dat alle mensen die antwoorden 21 jaar gemiddeld 21,5 jaar oud zijn
voorbeeld 2 welke merken frisdranken kent u? hoe goed vond u deze film:
1 strer
2 sterren
3 sterren
4 sterren
  hoeveel aandacht trekt dit affiche?
toelichting 2 met de relatieve frequenties op basis van een nominale meting (interval-meetniveau) zijn wel berekeningen mogelijk allerhande symbolen kunnen de rangorde aanduiden in marktonderzoek komt het interval meetniveau (behalve voor temperaturen) nauwelijks voor aandacht valt te meten door het meten en tellen van oog-bewegingen en hersenactiviteit; deze hebben een natuurlijk nulpunt