» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 4 - Marktonderzoek

Inhoudsopgave

4.12 - Schaaltechnieken

Voor het meten van oordelen (beliefs en attitudes) gebruiken marktonderzoekers meestal antwoordschalen. De respondentRespondentPersoon die meewerkt aan marktonderzoek, in het bijzonder aan een interview, enqute, observatie of experiment. ...

klik voor meer informatie
krijgt een met zorg samengestelde verzameling uitspraken voorgelegd en geeft daarover zijn oordeel. De aangeboden antwoorden staan meestal in een bepaalde logische volgorde. Er zijn verschillende manieren om zo’n schaal te maken; de gangbare term hiervoor is: “schaaltechnieken”.
De twee belangrijkste schaaltechnieken zijn:
  • Semantische differentiaal;
  • Likertschaal.
4.12.1 - Semantische differentiaal

Met de semantische differentiaalSemantische differentiaalSchaaltechniek, op basis van meerdere bipolaire schalen. Een verzameling van een aantal bipolaire antwoorden vormt een semantische differentiaal. ...

klik voor meer informatie
(OsgoodschaalOsgoodschaalSchaaltechniek, op basis van meerdere bipolaire schalen. Een verzameling van een aantal bipolaire antwoorden vormt een semantische differentiaal....

klik voor meer informatie
, semantische contrastparen) meet de marktonderzoeker het oordeel van een respondentRespondentPersoon die meewerkt aan marktonderzoek, in het bijzonder aan een interview, enqute, observatie of experiment. ...

klik voor meer informatie
. Hij maakt daarvoor gebruik van contrasterende woordparen, bijvoorbeeld goed/slecht. De respondentRespondentPersoon die meewerkt aan marktonderzoek, in het bijzonder aan een interview, enqute, observatie of experiment. ...

klik voor meer informatie
geeft antwoord met een kruisje op een 5- of 7-puntsschaal tussen de contrasterende woorden. De beweringen zijn in een vooronderzoek getest. Men gebruikt alleen de beweringen die het best de vele verschillende opvattingen van mensen weerspiegelen (figuur 4.3)Figuur 4.3 Semantische differentiaal: het imagoprofiel van twee supermarkten, Hyper en Nice To Go.

De semantische diferentiaal is een voorbeeld van een bipolaire schaalBipolaire schaalSchaaltechniek, waarbij de beide uiterste schaalwaarden zijn benoemd. Voorbeeld: Hoe rijk bent u? Zet een kruisje op de horizontale lijn: straatarm _________________ steenrijk...

klik voor meer informatie
. Een bipolaire schaalBipolaire schaalSchaaltechniek, waarbij de beide uiterste schaalwaarden zijn benoemd. Voorbeeld: Hoe rijk bent u? Zet een kruisje op de horizontale lijn: straatarm _________________ steenrijk...

klik voor meer informatie
is een schaal waarop de beide uiterste schaalwaarden zijn benoemd, zoals in figuur 4.3.

TIP: Gebruik een bipolaire schaalBipolaire schaalSchaaltechniek, waarbij de beide uiterste schaalwaarden zijn benoemd. Voorbeeld: Hoe rijk bent u? Zet een kruisje op de horizontale lijn: straatarm _________________ steenrijk...

klik voor meer informatie
om bijvoorbeeld het verschil in imagoImagoEen imago omvat de (bewuste) overtuigingen en de (bewuste en onbewuste) gevoelens van iemand over een onderwerp. In de marketing is zon onderwerp bijvoorbeeld een product (productimago; product image), een merk (merkimago; brand image) of een onderneming (ondernemingsimago; corporate image). ...

klik voor meer informatie
tussen twee of meer producten, merken of winkels vast te stellen.
Behalve een bipolaire schaalBipolaire schaalSchaaltechniek, waarbij de beide uiterste schaalwaarden zijn benoemd. Voorbeeld: Hoe rijk bent u? Zet een kruisje op de horizontale lijn: straatarm _________________ steenrijk...

klik voor meer informatie
, bestaat er ook een unipolaire schaalUnipolaire schaalSchaaltechniek, waarbij n uiterste schaalwaarde is benoemd. Voorbeeld: Hoe gezond voelt u zich? Zet een kruisje op de horizontale lijn: _____________________heel gezond ...

klik voor meer informatie
. Een unipolaire schaalUnipolaire schaalSchaaltechniek, waarbij n uiterste schaalwaarde is benoemd. Voorbeeld: Hoe gezond voelt u zich? Zet een kruisje op de horizontale lijn: _____________________heel gezond ...

klik voor meer informatie
is een schaal waarop slechts een van de uitersten van de schaal is benoemd (figuur 4.4).
Figuur 4.4 Unipolaire schaal: het oordeel over de hoogte van kortingen.4.12.2 - Likertschaal

De LikertschaalLikertschaalOrdinale vijfpuntsschaal met als posities: - volledig mee eens - mee eens - geen mening - oneens - volledig oneens Op de schaal moet het oordeel ten aanzien van verscheidene beweringen worden aangegeven. De totaalscore geeft een indicatie van de attitude ten opzichte van een bepaalde zaak. ...

klik voor meer informatie
bestaat uit een aantal beweringen. De respondentRespondentPersoon die meewerkt aan marktonderzoek, in het bijzonder aan een interview, enqute, observatie of experiment. ...

klik voor meer informatie
geeft van elke bewering aan in hoeverre hij het daarmee eens is. Als men de antwoorden met elkaar combineert, ontstaat een totaalbeeld van de opvatting van de respondentRespondentPersoon die meewerkt aan marktonderzoek, in het bijzonder aan een interview, enqute, observatie of experiment. ...

klik voor meer informatie
. Dit totaalbeeld kan in een cijfer worden uitgedrukt. Deze techniek wordt niet alleen gebruikt bij het vaststellen van imago’s, meningen en attitudes ten aanzien van producten, merken of winkels. Ook bij onderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
over gevoelige zaken als emancipatie, religie, politiek, huwelijk en gezinGezinVorm van een huishouding. Zelfstandige gemeenschap (samenlevingsvorm) van twee of meer personen die een huishouding vormen. Door de langdurige (emotionele) band benvloeden de leden van het gezin elkaar ook in consumentengedrag. Het verschil met de institutionele huishouding is dat het gezin een...

klik voor meer informatie
, of seksualiteit vervult de LikertschaalLikertschaalOrdinale vijfpuntsschaal met als posities: - volledig mee eens - mee eens - geen mening - oneens - volledig oneens Op de schaal moet het oordeel ten aanzien van verscheidene beweringen worden aangegeven. De totaalscore geeft een indicatie van de attitude ten opzichte van een bepaalde zaak. ...

klik voor meer informatie
goede diensten.

Figuur 4.5 toont een LikertschaalLikertschaalOrdinale vijfpuntsschaal met als posities: - volledig mee eens - mee eens - geen mening - oneens - volledig oneens Op de schaal moet het oordeel ten aanzien van verscheidene beweringen worden aangegeven. De totaalscore geeft een indicatie van de attitude ten opzichte van een bepaalde zaak. ...

klik voor meer informatie
waarmee men de attitudeAttitudeEen attitude is een duurzaam, aangeleerd systeem van positieve of negatieve kennis, waardering en geneigdheid tot handelen ten aanzien van objecten en ideen. Attitude speelt een belangrijke rol bij de verklaring van het koopbeslissingsproces van de klant. In de marketing is gezocht naar manieren...

klik voor meer informatie
over huwelijk en gezinGezinVorm van een huishouding. Zelfstandige gemeenschap (samenlevingsvorm) van twee of meer personen die een huishouding vormen. Door de langdurige (emotionele) band benvloeden de leden van het gezin elkaar ook in consumentengedrag. Het verschil met de institutionele huishouding is dat het gezin een...

klik voor meer informatie
kan meten.

Geef achter elke uitspraak aan in welke mate u het daarmee eens of oneens bent sterk mee eens mee eens noch mee eens, noch mee oneens mee oneens sterk mee oneens
1 Een werkende moeder kan net zo’n warme en hechte relatieRelatieIn dienstenmarketing: commercieel verband tussen klant en dienstverlener. Er wordt onderscheid gemaakt tussen continue en discrete relaties....

klik voor meer informatie
met haar kinderen hebben als een moeder die niet werkt.     
2 Als een vrouw buitenshuis gaat werken, is dat beter voor haarzelf en haar gezinsleven     
3 Zowel man als vrouw moet bijdragen aan het gezinsleven     
4 De man moet het geld verdienen, de vrouw moet voor het huishouden en het gezinGezinVorm van een huishouding. Zelfstandige gemeenschap (samenlevingsvorm) van twee of meer personen die een huishouding vormen. Door de langdurige (emotionele) band benvloeden de leden van het gezin elkaar ook in consumentengedrag. Het verschil met de institutionele huishouding is dat het gezin een...

klik voor meer informatie
zorgen     

Figuur 4.5 Likertschaal: de houdingHoudingEen attitude is een duurzaam, aangeleerd systeem van positieve of negatieve kennis, waardering en geneigdheid tot handelen ten aanzien van objecten en ideen. Attitude speelt een belangrijke rol bij de verklaring van het koopbeslissingsproces van de klant. In de marketing is gezocht naar manieren...

klik voor meer informatie
ten aanzien van huwelijk en gezin

4.12.3 - Verbaal en nonverbaal

De LikertschaalLikertschaalOrdinale vijfpuntsschaal met als posities: - volledig mee eens - mee eens - geen mening - oneens - volledig oneens Op de schaal moet het oordeel ten aanzien van verscheidene beweringen worden aangegeven. De totaalscore geeft een indicatie van de attitude ten opzichte van een bepaalde zaak. ...

klik voor meer informatie
is een voorbeeld van een verbale schaal: woorden geven alle schaalwaarden aan. Bij een non-verbale schaalNon-verbale schaalSchaaltechniek waarbij men de waarden aangeeft door iets anders dan woorden, bijvoorbeeld met cijfers. Voorbeeld: Hoe gevoelig bent u voor reclame? Omcirkel het cijfer: 1 - 2 - 3 - 4 - 5. ...

klik voor meer informatie
is dit niet het geval. Voorbeeld 2 van ordinaal meetniveauMeetniveauMaatstaf voor het in getallen uitdrukken en beoordelen van variabelen. Er bestaan vier soorten meetniveaus: - Nominaal meetniveau; geen rangorde, geen nulpunt, geen berekeningen mogelijk; voorbeeld: telefoonnummers, namen van politici. - Ordinaal meetniveau; rangorde met ongelijke afstanden, geen...

klik voor meer informatie
(tabel 4.4) gebruikt sterretjes: dit is een non-verbale schaalNon-verbale schaalSchaaltechniek waarbij men de waarden aangeeft door iets anders dan woorden, bijvoorbeeld met cijfers. Voorbeeld: Hoe gevoelig bent u voor reclame? Omcirkel het cijfer: 1 - 2 - 3 - 4 - 5. ...

klik voor meer informatie
.